Škola Chroustovice : učitelé - nebo dozorci ???

  • Vytisknout

Být učitelem je prý poslání. Lidské, cenné. Nebo - lidsky cenné. 

Vychovávat děti.

Ne jim vymývat mozky a izolovat je od rodičů... 

 

 Škola dál setrvává ve svých bludech, nemajících sebemenší oporu v soudních usneseních, na něž se ale zoufale odvolává... A to i přes drtivě odsuzující nález školní inspekce : 

_______________________

_______________________

 

 

_________________________

 

ZŠ Chroustovice – Mgr. Marie Houdková, ředitelka školy

538 63 Chroustovice 

 

                                                                                                                                                    K č.j. CH 340/2019

 

                              Vážená paní ředitelko !

 

Váš dopis  z dnešního dne mne děsí, protože znamená, že nejen že jste zásadním způsobem pochybili v době, kdy pan Kafka navštěvoval vaši školu nebo se pohyboval v její blízkosti (v červnu t.r.), ale že na špatnosti chování školy nadále trváte a považujete ji za normální, a to ještě i poté, co bylo jasně odsouzeno a pojmenováno Českou školní inspekcí jako hrubé porušení školních předpisů a práv jednoho z rodičů. 

 

Nejvíce mne pak děsí, že nejste schopni opravit svoje naprosto zmatečné právní vývody ani poté, co vás dovedly evidentně za rámec zákona a k popírání základních rodičovských práv, ba i zákona o povinné školní docházce. 

 

Zajímalo by mne, KDO  vám tyto “právní rady” udílí a jaké má vzdělání, pokud je to právník, měl by okamžitě přijít o titul, protože je zjevně bezcenný, pokud je to laik, pak laik nejen zcela nevzdělaný, ale i zjevně zlý a nenávistný, snažící se uměle vyvolávat konflikty i tam, kde vůbec nemusejí být a vykládat právo vždy tím nejhorším možným způsobem, ke škodě všech zúčastněných. 

 

Kdo to, prosím Vás, je ? Nebo to jsou Vaše vlastní vývody, za které si sama ponesete odpovědnost ?? 

 

Protože p. Kafku zastupuji před soudem a seznámil jsem se dosti podrobně s materiály ze spisu, mohu zcela zodpovědně prohlásit, že p. Kafkovi  NIKDY NEBYL VYSLOVEN ŽÁDNÝ ZÁKAZ STYKU s jeho dětmi, který jediný by snad chování školy alespoň do jisté miry vysvětloval a omlouval, a pokud Vás někdo v tomto směru takto informoval, tak vědomě lhal. 

 

Určení nepřímého kontaktu s dětmi vyplynulo pouze ze souvislostí případu, především s ohledem na přerušení dřívějšího kontaktu s dětmi (díky jejich únosu matkou) a vzdálenosti mezi bydlišti obou rodičů, rozhodně nebylo – a ani nemělo být – žádným omezením rodičovských práv, natož pak nějakým trestem pro otce. 

 

               Naopak. 

 

Soudy – a to německými i českými – bylo matce jednoznačně uloženo pracovat “na obnově kontaktů mezi dětmi a jejich otcem” – což, jak jsem sám viděl, nečiní a vůbec se o to nesnaží, a pokud by měl být někdo postihován, tak především ona. 

 

Vaše škola pak k této šikaně ještě přispěla tím nejhorším možným způsobem, za který by se každý slušný člověk styděl až do morku kostí, tedy namísto aby se pokusila konflikt rodičů alespoň zmírnit, k čemuž měla výjimečnou příležitost – to ovšem rozhodně ne tím, že bude terorizovat otce a bránit mu v kontaktu s dcerou – tak tento konflikt vyeskalovala a nesmírně vyostřila, evidentně v rozporu se vším, k čemu je škola povolána a určena a stejně tak i v rozporu s platnými a závaznými usneseními soudu – naposledy KS v Pardubicích, č.j. 27 Co 84/2019 ze dne 20.3. 2019. 

 

Dovolte, abych Vás poučil, že jestliže rodiči nebyl vysloven soudní zákaz styku s dítětem, pak má takový rodič právo ho kdykoliv navštívit u školy nebo ve škole – a i když škola nemá povinnost takovou návštěvu zorganizovat, měla by ji rozhodně alespoň umožnit, a to právě s ohledem na poslední rozhodnutí soudu, kde se jasně hovoří o snaze o obnovu kontaktů dítěte s otcem, ke které soud matku přímo zavazuje. 

 

Dále dovolte, abych žasnul nad tím, co mi píšete – totiž že rodič má právo omluvit dítě ze školy kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu. 

 

To tedy, promiňte, nemá – a opět by mě hrozně zajímalo, kam na tyto – zjevně protizákonné – rozumy chodíte a kdo Vám je dává. 

 

Rodič může dítě omluvit ze závažných zdravotních nebo rodinných důvodů, ale rozhodně nemá právo přestat dítě posílat do školy na celý měsíc, a to zjevně bezdůvodně.

 

Stejně jako nemá právo napsat do školy omluvenku “Příštích 14 dnů sklízíme na poli brambory, takže naše Jaruška nebude po tuto dobu do školy chodit, protože bude sklízet s námi”. 

 

Rodiče – a škola pak obzvláště – mají  POVINNOST ZAJISTIT ŠKOLNÍ DOCHÁZKU DĚTÍ, a pokud ne, je to trestný čin.

 

Šokuje mě, že to musím vysvětlovat ředitelce školy.  

 

Já se už nedivím, že se vedení školy takto chová, jestliže má takovéto informace, takovéto právní vědomí a postoje – ale divím se, jak může takovéto vedení vést školu. Byť i venkovskou.

 

Vašemu městysu, který tuto školu zřídil, jsem napsal, aby okamžitě přestala používat v názvu jméno prvního presidenta a zakladatele státu, TGM, protože nic by mu nebylo vzdálenějšího, nežli praktiky vaší školy. Ten by se musel při pohledu na tyto poměry obracet v hrobě, je to bezesporu jeho sprostou urážkou. 

 

Vás o totéž žádám rovněž.

 

Podle toho, co jste dosud předvedli – a ještě to obhajujete i nadále – daleko více nežli vychovateli v (demokratické) škole, jste dozorci z koncentračních táborů, kde násilím isolují děti od rodičů – aby je pak mohli snáz zlikvidovat. 

 

Děsí a šokuje mne, kam se naše školství dostalo – a jsem moc rád, že svoje děti už do školy posílat nemusím. 

 

S pozdravem 

 

 

 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

 

                                                                                                                                   předseda o.s. K 213

                                                                                                                             a právní zástupce otce

 

________________________

________________________

 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3054-skola-takova-obecna

 

http://www.k213.cz/JOOMLA/3056-a-bylo-vysvedceni

 

 

 

__________________________

__________________________