Sloup. Neměl mu kdo bránit.

  • Vytisknout

Ukázal jasně rozložení sil mezi evangelíky a katolíky. U nás. A ještě něco : Ukázal současný stav obou vyznání, ne jen jejich historické dědictví. 

Na počtvrté prošel dnes hlasováním zastupitelstva hlavního města Prahy návrh na vztyčení znovuobnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. 

Byl jsem - částečně - při tom, a tak o tom chci něco napsat. Vlastně to byl jediný a hlavní důvod, proč jsem dnes vážil cestu do Prahy. 

Ač i evangeličtí a husitští odpůrci Sloupu rozesílali pozvánku, odkud jsem se vůbec - jako z jediného zdroje - dozvěděl, co se má dnes (také) projednávat na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, tedy v hlavním sále Magistrátu. 

Nutno připomenout, že se o stejném tématu hlasovalo již 3x, poprvé - tuším - v roce 2014 nebo 2015, podruhé - to vím moc dobře, protože jsem se těch akcí nemohl účastnit, kvůli politickému uvěznění - v září 2017 - a potřetí, v červnu 2019. 

Pokaždé se na poslední chvíli podařilo obnově tohoto Sloupu zabránit - a tak to jeho (katoličtí) příznivci vskutku vytrvale zkoušeli pořád dokola. 

Naposledy, pominu-li dnešek, si vybrali obzvláště krásné datum - 21. června, tedy den popravy českých protestantských pánů, jejichž pomník stojí - na bývalém popravišti - zhruba tam, kde má nyní stát Sloup. Tedy jen kříž v zemi a tabulka se jmény popravených na zdi.  Ten Sloup se mimochodem k této popravě přímo váže a na ni navazuje. Jako v podstatě výsměch popraveným. Jako oslavu zdařilé rekatolizace předtím protestantské země. 

Zruší i tu památku na ty popravené ??  Postaví na její místo Sloup, aby po nich nic nezbylo ? 

Jako tam stál předtím skoro 300 let ? Za doby, kterou obrozenci nazvali dobou temna ?? 

Za těch zhruba 8 let, co se vzpomínky na popravené každoročně účastním, už vcelku znám - alespoň od vidění - lidi, kteří se proti Sloupu aktivně staví - dnes jsem je, byť i jen očima, hledal marně. Ani autorku mailu jsem nikde neviděl, ač předtím úspěšně založila občanský spolek "Za zachování současné podoby Staroměstského náměstí ".

Zato kolárky katolických kněží byly vzadu, v publiku, dobře vidět, a nebylo jich málo. Ti si to pohlídat přišli. 

 

Ale - jednoho známého jsme tam přece uviděl, a to hned po vstupu - byť přišel za zcela jiným účelem : Aleše Moravce. Navážu na to dalším článkem, protože ten za to rozhodně stojí. 

Neviděli jsme se už dost let, minimálně od smrti Karla Berky, na kterého jsme společně zavzpomínali. Chybí nám totiž oběma stejně. Mně ještě víc než Alešovi, protože ten si v Praze vždycky někoho najde, na venkově je to mnohem horší. A Karlovy organizační schopnosti, jeho vytrvalost a energie - jsou prostě dodnes nenahraditelné. 

Ale - k Sloupu. 

Byl na programu, jako bod č. 4, vypadalo to - i podle toho mailu - že by mohl být do poledne na pořadu. 

Mluvilo se - jako obvykle - hlavně o penězích, projektech, Pirátům bylo velice vyčítáno, že prý neinformovali o jakémsi projektu za 22 miliard, který v tichosti schválili, já o tom ale nic nevěděl, a tak útoky ODS či ANO na ně mě vcelku nezajímaly - krom toho, vedle sedící Aleš do mě neustále cosi hustil - takže jsem to ani moc sledovat nemohl. Ale kvůli tomu jsem tam stejně nebyl. 

Asi po dvou hodinách si vzal slovo primátor Hřib a navrhnul bod ohledně Sloupu vyřadit z programu. 

A to s tím, že v březnu uspořádá k tématu seminář, kde se řádně prodiskutuje s oběma stranami pro i proti - a hlavně : Kde se bude řešit celá nová koncepce Staroměstského náměstí, neboť letos uplyne také 75 let od vypálení levého křídla radnice na konci války za Pražského povstání, které se od té doby marně již několik pražských vlád snažilo obnovit a dostavět - a letos že by to tedy mělo vyjít, ale musí se to probrat na tom semináři. 

Znělo to logicky a rozumně - a já měl za to, že když už to navrhuje primátor, že to taky projde. 

Leč - až večer jsem se dozvěděl, že se tak nestalo, katolická církev si to zjevně pojistila mnohem lépe než jen souhlasem primátora. 

Mimochodem, na toho samého primátora docela sprostě útočila zastupitelka ODS - ta, co ji teď ani v ODS nikam nezvolili, a obviňovala ho z toho, že je nečestný a nedrží slovo - já mám pocit, že právě tímto návrhem naopak Hřib prokázal, že slovo drží a že není snadné jej zviklat, asi ani penězi, ani hrozbami nebo sliby. Protože proti Sloupu se stavěl už dříve - a nic na tom nezměnil. 

Asi na rozdíl od mnohých jiných, protože mi to přišlo, že Duka buďto mnohé nějak koupil či si zavázal, a ty, co nebylo možné přesvědčit ničím, alespoň dokázal, aby tam nebyli. 

Já jsem - právě po návrhu primátora na stažení bodu z programu - odešel, beztak jsem si nemohl dovolit tam sedět celý den, ale hlavně jsem skutečně věřil, že primátorský návrh projde - a bod bude skutečně stažen. 

Nestalo se tak. Což je bezesporu výrazem síly současné katolické církve a schopnosti jejího současného vedení - a o té evangelické to platí přesně obráceně. 

Ač okatě slaví tzv. "svobodu" a její údajné 30. výročí (asi přehlédla, že ji slaví hlavně s bývalými komunisty), nedokázala těch 30 let využít k ničemu jinému - než ke zbabělé servilitě a přisluhování současnému režimu, který v neskutečné naivitě ještě oslavuje jako demokratický - což opravdu do jejích řad přítáhlo jen málokoho. Já tu výjimku sice tvořím, to ovšem ale hlavně s odkazem na historii a tradici země, které mne k tomu přesvědčily - a rozhodně ne současné projevy nebo vedení této církve. 

Ostatně, dobře to vidělo rovněž před rokem, kdy se vzpomínalo 50. výročí Palachova sebeobětování, a ač byl Palach protestant a evangelík, důstojně připomenout jeho oběť ve prospěch národa dokázala hlavně církev katolická, jakoby k ní patřil odjakživa. 

 Ano, přesně před rokem : 

 

www.k213.cz/JOOMLA/2956-50-vyroci-jana-palacha
 
http://www.k213.cz/JOOMLA/2960-pitha-co-se-to-proboha-stalo
 

 

To jsou skutky a projevy organizačních schopností, které přitáhnou a zaujmou veřejnost !!  Proto je pak katolická církev na vzestupu jako vskutku nově obrozená větev křesťanstva, zatímco kdysi tradiční evangelíci - buďto vymřeli, nebo se nemají čím chlubit. 

Jestli je něco cestou do pekel - a zvláště v duchovním životě a jako duchovní příklad - tak je to patolízalství a zbabělost. 

V katolické církvi je jí dneska zjevně mnohem méně než v té evangelické, proto přitahuje a sílí... 

Večer jsem se pak z rádia dozvěděl, že Sloup přece bude - protože si to všichni ostatní prosadili. 

Proti hlasovali vlastně jen Hřibovi Piráti. 

Jaký to paradox dějin !! 

Historickou čest protestantského národa nakonec zachraňují mladíci, kteří s křesťanstvím většinou nemají nic společného, o historii se příliš nezajímají, nebo vůbec ne - spíše IT (tedy aj tý), marjánka, free style - a podobně - a přesto, podvědomě cítili, kam patří a co by bylo i jejich ostudou. 

Tam, kde začnou zvonit peníze a výhody, podpořené ještě výraznými osobnostmi - tak tam jde tradice stranou, nebo ji už nikdo nezná. 

Možná, laické veřejnosti, by bylo dobré připomenout, v čem celý, tento už dnes 400 let starý, konflikt spočívá : Tedy - ve výkladu toho sousoší. 

Katolíci a obnovitelé Sloupu tvrdí, že byl vztyčen na oslavu a jako poděkování za úspěšnou obrany pravobřežní Prahy před švédskými vojsky na závěr 30-ti leté války. Poděkování Panně Marii. 

Proti tomu by sotva kdo mohl co namítnout - kdyby to ovšem byla pravda. 

Už vzhledem ke složení toho sloupu, jeho stavbě i tvorbě jednotlivých figur je mnohem pravděpodobnější a historicky věrohodnější verze evangelických znalců historie i teologie - totiž že jde výhradně o pomník vítězství Habsburků a katolické víry v hlavním městě protestantské země, navíc na místě, posvěcené krví hlavních představitelů stavovské protihabsburské opozice. 

Draci a baziliškové, dotírající na Pannu Marii - to mají být právě ti čeští stavovští páni a měšťané, popravení 21.6. 1621 - a proto také dává smysl, že ten pomník stál - a asi i má stát - na místě právě někdejšího popraviště. 

Pokud je tohle pravda, a všechny souvislosti nasvědčují tomu, že ano - pak je to nejen oslava vítězství cizího královského rodu a cizí šlechty nad domácími silami, ale i ortodoxního habsburského katolického náboženství nad českými protestantskými stavy, potažmo husitskou tradicí země, těžce vybojovanou a draze zaplacenou po předchozích 200 let. 

Mnozí tvrdí - dnes už to těžko ověřit - že jeden z těch dotírajících bazilišků má dokonce obličej Václava Budovce z Budova, českého renesančního šlechtice, který šířil slávu českých zemí daleko po cizině a byl stavovskému povstání neocenitelnou oporou. 

A tedy i úhlavním nepřítelem Habsburků, kteří ho prostě chtěli vyhladit z paměti národa a zesměšnit jednou provždy. 

Tedy - žádná oslava vítězství nad Švédy, mimochodem protestantskými - ale v podstatě drzá provokace na místě zbroceném krví těch nejdražších. 

Nato se nezapomíná ani po 400 letech, alespoň pro ty, co o tom ví. 

Je vizitkou našeho národa, že o vlastní historii dohromady nic neví - alespoň ve své většině. Je to ostuda, jakou bychom po Evropě těžko hledali příměrem. 

Je to možné jen u vykořeněného národa, kterému vládne slovenský estébák, jenž ani neví, jestli je v Čechách nebo už na Moravě - a který si za koblihu koupil ten nejhorší národní póvl - a jeho prostřednictvím nyní vládne. Resp. drží se u moci . Protože to se smysluplnou vládou nazvat nedá. 

ZÁVĚREM  snad jen dodám, že dnešní hlasování pražského magistrátu je současně jak národní ostudou, tak i názornou ukázkou, jaké síly v dnešní politice převládly a čeho se drží : Žvance, čím většího, tím lepšího - ať ho dá, kdo chce. 

S takovými lidmi budeme jednou stavět pomníky Heydrichovi (vždyť přece za něj měli všichni práci a dělníci ještě jezdili do Luhačovic na dovolenou - a vůbec se nezajímali o to, že bomby a granáty, které ve Škodovce a v ČKD vyrábí, dopadají na ruská a anglická města) a Hitlerovi (vždyť tady postavil kusy dálnic - ještě teď na ně budou Babišovci navazovat)… 

Jednu poznámku si rozhodně neodpustím : Kdepak dnes byli slavní evangeličtí bohoslovci, ryšavec z Vodňan, nebo odkud to je - a jeho kolega s typicky českým jménem Benjamin Roll ?? 

Neslavili někde totalitní komunistickou justici ?? Jako ryze demokratickou a nezávislou ?? 

Protože dnes na magistrátu rozhodně být měli - a snad - konečně - i jedinkrát v životě mohli být co platní. 

A pokud jde o dnešní hlasování a rozhodnutí zastupitelstva pražského magistrátu : Je to taková ostuda a taková prohra - že vyzývám současné vedení především ČCE, aby za ni převzalo odpovědnost - protože ji rozhodně do značné míry zavinilo - a odstoupilo. 

Nic jiného než zbabělost a servilitu totiž zatím ukázat nedokázalo.

A těmi se ani nehýbe dějinami, ani nepřitahují příznivce, natož zájem veřejnosti. 

 

_________________

_________________

Prvním, kdo se po dnešním hlasování Magistrátu obrací v hrobě, je bezesporu zakladatel státu.

Ač sám vzešlý z katolictví - stejně jako Hus - představa, že se - navíc bez cizího nátlaku -  obnoví výsměch poraženým na Bílé hoře, by mu asi utrhla srdce. 

 

 

 

 Patrně příspěvek katolické církve k právě probíhajícímu Týdnu jednoty křesťanů... 

____________________

____________________

Tady se podívejte, kdo jak hlasoval - a kdo se zcela odrodil národu a jeho historii : 

 

 

____________________

____________________

Vážení přátelé, odpůrci M.sloupu,

každý z nás jsme se v posledních dnech po svém snažili zabránit souhlasu ZhmP se stavbou, bohužel naše úsilí vyšlo naprázdno. Zvítězily jak rozpory uvnitř radniční koalice, tak snaha opozice koalici na tomto tématu rozložit (jinak zcela legitimní) a v neposlední řadě i silný ideologický tlak katolické lobby. Zejména pokud jde o to poslední, je Mariánský sloup jen dalším plátkem v “salámové” metodě postupného okrajování našich dějin a pokusu o jakousi rehabilitaci vývoje v našich zemích po r.1620. Považuji to za nebezpečné zahrávání si s českou státní ideou i národní identitou. 
Proto je důležité nesložit ruce do klína a pokračovat i nadále ve snaze zabránit výstavbě Mariánského sloupu. Nyní však musí jít o právní střet, když politické rozhodnutí již bylo ztraceno. Vše by se tedy mělo přesunout na Prahu 1, která bude autorem obnoveného stavebního povolení. Je třeba najít právní experty, kteří budou schopni a ochotni, na základě důkladné právní analýzy, vydání stavebního povolení věcnými důvody zpochybnit. Mělo by jít o právníky, znalé jak stavebního řízení, tak správních procedur a samozřejmě nakloněné naší cause. Já budu hledat a vám doporučuji učinit totéž. Průběžná výměna informací by byla užitečná.
Zdraví J.Zahradil

______________________

______________________