Magistrát : Zazněly i zásadní požadavky vůči SZ

  • Vytisknout

Všechno špatné je k něčemu dobré - a tedy i dnešní pravidelné zasedání zastupitelstva pražského magistrátu, kde byla odhlasována reinstalace potupného Sloupu, (viz http://www.k213.cz/JOOMLA/3207-sloup-nemel-mu-kdo-bránit), bylo k něčemu dobré. Dokonce - i hodně k čemu. 

 

A to nejen k nečekanému osobnímu setkání se starým známým a zavpomínáním na lidi, co už nejsou - bohužel -  mezi námi. 

Aleš Moravec totiž přišel na zasedání zastupitelstva s připomínkami - resp. s diskusním příspěvkem - jako vystřiženým z našich stránek. A našeho programu. 

Potěšilo mě to hlavně proto, že vidím, že jdeme správnou cestou - a řešíme nejdůležitější akutní problémy společnosti - o kterých - ostatní - díky totální mediální masáži -  často nemají nejmenší potuchy.

Je skutečně k neuvěření, že v době mobilů a internetu velká část vysoce vzdělaných lidí netuší, co se děje o ulici vedle, a to v nějakých soukromých kobkách, ale v úřadech se státním znakem. 

Byť z jiného úhlu a z jiného důvodu, ale přesto úplně stejně - narazili - Aleš a lidi z jeho sdružení - na problém, který denně popisujeme na našich stránkách : Nefunkčnost policie a především OSZ při vyšetřování trestné činnosti určitých osob, zejména pak osob spřízněných a mocných, ať už jde o soudce a státní zástupce (jako v našem případě), anebo o lokální, ale i celostátní politiky, jako v případě Aleše a jeho sdružení. 

Aleš žádal ve svém příspěvku návrat SZ alespoň do stavu před r. 2008, kdy i oni si všimli, že ač tehdy sice také trestní šetření VIP osob obvykle skončilo ve ztracenu, přeci jen existovala jistá pravidla - a ta byla dodržována - jako např. že oznamovatel se vyrozumíval, co se s jeho oznámením stalo a jak bylo vyřízeno, a to věcně, a ne jen konstatováním, že "orgáni nic neshledali" - resp. "neshladaly důvody pro zahájení trestního stíhání..."   

Cituji volně z Alešova příspěvku :    

  • OČTŘ zásadně neoznamují, jaká šetření provedla a s jakým výsledkem
  • PČR nevyslýchá ani oznamovatele, ani podezřelého - a nevysvětluje, proč
  • PČR se zásadně nezabývá předloženými důkazy a nevysvětlí, proč považuje tyto důkazy za špatné, nezákonné nebo zbytečné
  • PČR nikdy nevysvětlí, proč - když trestní oznámení bylo podle ní zjevně bezdůvodné - proč nepodala na oznamovatele trestní oznámení pro pomluvu nebo nezahájila jeho trestní stíhání

Prostě - de facto se nikdy nic nestane. Vy za policii posbíráte fůru důkazů, učiníte mnohaměsíční práci za ni, zadarmo, samozřejmě, často ještě s nasazením zdraví nebo i života - a jim to ani nestojí za to, aby vám řekli, proč nic nedělají. 

No - protože to dost dobře vysvětlit ani nelze. 

Alešovi jsem slíbil, že mu k tomu dodáme naše podněty a návrhy, již mnohokrát uplatněné - samozřejmě zcela bezvýsledně - u MSp, a v tomto případě, tedy u OSZ - by to byl - kromě volby státních zástupců na určité období, nebo, řekněme, do té doby, než bude zavedena - především institut občanské obžaloby, kdy by i občan, nejen OSZ, mohl podat trestní obžalobu k soudu (ne tedy jen civilní žalobu) v případě, že má za to, že je trestná činnost podezřelých osob spolehlivě prokázána - a státní zástupce přesto odmítá podat obžalobu, protože to jsou jeho přítelíčkové, nebo známí, nebo prostě mocní lidé, ze kterých má OSZ strach. 

V případě, že by taková občanská trestní obžaloba k soudu uspěla, znamenalo by to automaticky kárné řízení pro státního zástupce, který ji odmítl podat. 

Takový systém by ovšem předpokládal už zavedený a rozvinutý porotní systém, protože jedině ten může zaručit, že bude vina obžalovaného posuzována objektivně podle provedených důkazů - a ne jen podle strachu a společenských ambicí soudce, které jsou obvykle totožné se státním zástupcem, a lze proto důvodně očekávat, že až na výjimečné případy by institut občanské obžaloby sám o sobě nebyl k ničemu, pokud by skončil u klasického strukturního soudce, vázaného na systém, jenž by rozhodnul sám a stejným způsobem i podle stejných kritérií jako státní zástupce při odmítnutí sepsat a podat obžalobu. 

Domluvili jsme se i na další spolupráci - a věřím, že stejně jako za časů Karla Berky, bude úspěšná a oboustranně výhodná. 

A jsem opravdu moc rád, že jsem na Aleše - zase po letech - narazil. 

Z čeho rád vůbec nejsem - ale aspoň jsem to mohl vidět na vlastní oči - že se totiž k jeho podnětnému příspěvku stran OSZ a jeho programové zbabělosti nikdo nepřidal. 

A protože Aleš není zastupitelem, nutně takového potřebuje k tomu, aby se takový bod projednával. Jinak je to jen plácnutí do vody, které sice zazní - ale nic se nestane. 

A - typicky - nikdo nic. Ani z pirátů ne. O těch ostatních raději ani nemluvím. 

Z toho je vidět, jak se dokonale podařila ona - zázračná informační izolace naprosté většiny společnosti od problémů justice, ač tento stát důležitější problémy prostě nemá. 

To raději budou všichni pindat o transparentnosti na Instagramu - a výsledkem je, že korupce bují z rozlezlé na všeobecnou... 

Jak psal nedávno - na těchto stránkách -  Staník, drsnej maník ( http://www.k213.cz/JOOMLA/3205-uz-jsme-konecne-doslavili ) - a jak můžete číst na těchto stránkách denně - tahle země nemá důležitější problém nežli skutečnou a zásadní reformu justice. A to jak strukturální, tak personální. Obojí stejně důležité. A neodkladné. 

Od toho se všechno odvíjí, především nálada (investiční, rodinná i všeobecná) v této zemi - a od toho vše také počíná, především pak funkční demokracie a hrdá občanská společnost. 

Ruku v ruce s ní pak politická stabilita a ekonomická prosperita. 

Přesto - zdá se - to nikoho z politiků nezajímá. Jinak by přece nebylo možné, aby se k tak zásadnímu a akutnímu požadavku nepřidal ani jeden z radních. Od čeho by tam potom byli ??? 

A abych nezapomněl - ještě jeden - veledůležitý - bod, o kterém jsem - možná ostudně - neměl potuchy : Praha má legislativní právo !! Primátor může legislativní návrhy, odsouhlasené radou města, postoupit přímo Parlamentu k zapracování do zákonů !!! 

Kdo to nevěděl, jako já - ale je z Prahy (resp. tam má trvalé bydliště) - nechť toho neprodleně využije - a po svých radních to důrazně požaduje !! Anebo - je příště nevolí... 

 

________________________

________________________