Stáhněte jmenování nových soudců !

  • Vytisknout

Rozhazování na neschopnost už bylo dost. Jinde si vystačí i s polovinou. 

Dopis ministryni spravedlnosti Benešové ke jmenování nových soudců. 

 

Je dávno popsanou skutečností, že zcela neschopný systém, je-li dostatečně financován, produkuje stále další a další potřeby bez jakéhokoliv efektu, vyjma udržení stávající zaměstnanosti stávajících. 

_______

 

__________

______________

______________

 

Vážená paní

            JUDr. Marie Benešová,

            Ministryně spravedlnosti

 

 

Věc : Jmenování nových soudců

 

Vážená paní ministryně, 

            Z médií se dozvídáme, že chcete a navrhujete, aby bylo jmenováno dalších 35 nových soudců : 

https://www.ceska-justice.cz/2020/01/benesova-navrhuje-jmenovat-35-novych-soudcu-siskeova-zamiri-nss/

To za situace, kdy už ti stávající nemají na mnoha soudech co na práci – a jako jasný důkaz a názornou ilustraci uvádím OS v Nymburce, kde soudkyně Klára Obrtlíková má „tolik práce“, že podané návrhy zamítá prakticky do 2 dnů, někdy i do druhého dne. Její vzdělání je přitom natolik obsáhlé, že nezvládá opsat ani jednoduchý údaj ze statistiky. 

Když jsem na její zjevnou nadbytečnost a nevytíženost upozornil předsedu soudu Rajma, s tím, že ji má nabídnout Krajskému soudu v Praze k dispozici, když ta evidentně nemá co na práci, oznámil mi, že věc vyřídil jako stížnost, a ta je prý nedůvodná. 

Inteligence a vzdělání předsedy soudu tedy nesahá ani tak daleko, aby rozlišil stížnost od organizační připomínky či podnětu. 

U OS v Nymburce navíc tato situace zjevně trvá už řadu let, protože když mne v roce 2016 soudila tehdejší předsedkyně soudu Holasová, měla zjevně každý termín volný a nečinilo jí žádný problém odročit třeba i jen o týden. Na jednání soudu se mnou, které měla ten den jako jediné, přijela autem až těsně před jednáním, které bylo odpoledne. Jinými slovy : Prokazatelně neměla co dělat už tehdy. Pak alespoň odešla na KS v Praze, její vytíženost tam nechť si hodnotí současný předseda soudu. 

A není to zdaleka jenom soud v Nymburce. 

Městský soud v Praze je – údajně – hrozně přetížen, přitom ze svých vlastních případů mohu mnohačetně doložit, že naprostou většinu případů, kde figuruji jako žalobce, si zavinil tento soud sám, většinou zcela nekvalifikovanými rozhodnutími předchozími, jež byla následně zrušena nebo pozměněna. A to nemluvím o hlavní příčině skoro všech těchto žalob – tedy nekvalifikovaného a nesprávného postupu státu. 

Když jsem na to upozornil předsedu soudu Vávru, považoval takový stav za zcela normální – s tím, že o nekvalitě soudce rozhodne až kupící se práce po zrušení jeho rozsudků. 

Je to totéž jakoby stavbyvedoucí posuzoval kvalitu zedníků až podle toho, kolik domů jimi postavených následně spadne a oni je museli stavět znovu, čímž by nestíhali termíny původních staveb, počítané pro stavby kvalitní a držící. 

Je obecně známou skutečností, že čím více nekvalitních lidí na určitý úkol, tím více jich je stále potřeba, protože nekvalitní lidé produkují zmetky jeden za druhým, takže je potřebí stále více dalších, aby ty zmetky vytřídili – a pokud ještě možno – opravili. 

Už teď má česká justice mnohem více soudců na počet obyvatel nežli srovnatelné státy jinde v Evropě. Znamená to, že jinde jsou soudci mnohem produktivnější a výkonnější. A asi také – profesně úspěšnější. 

Znamená to také, že problémem českých soudců rozhodně není kvantita, ale právě kvalita.

Denně ji máme na očích a žádné zlepšení dlouhodobě nepozorujeme, ba právě naopak.

Žádám Vás proto, paní ministryně, abyste podaný návrh na jmenování nových soudců neprodleně stáhla. 

Současně Vás žádám, aby – vzhledem ke skutečnosti, že soudci mají, pokud nějaké, pak jen současné právní, vzdělání, jež je na mnoha místech zcela nedostatečné – a jako názorný příklad uvádím především opatrovnickou justici, pro kterou evidentně nemají vzdělání vůbec – a my to pak musíme mít denně na očích – a vcelku bez možnosti nápravy přihlížet, jak mrzačí životy tisícům dětí, a protože státní orgány nejsou dlouhodobě schopny zjednat byť i sebemenší nápravu – Vás tedy žádám o zřízení a jmenování občanských výběrových komisí, složených ze zástupců sdružení a spolků občanů, jež prokáží naléhavý právní zájem na daném oboru – a opatrovnictví jako názorný příklad především – k tomu, aby byli tito navrhovaní soudci veřejně přezkoušeni těmito komisemi ze znalostí, potřebných pro daný obor. Protože dodnes jejich „vzdělání“ v opatrovnictví spočívá ve výpočtu výživného, které si ještě každý ze soudců počítá, jak chce (protože je přece „nezávislý“) – a o dětské psychologii a zdravé výchově nemají nejmenší potuchy, a to už proto, že jí mnohdy ani oni sami neprošli. 

Naše sdružení tento naléhavý právní zájem má a snadno ho prokáže pravidelnou účastí na jednání v opatrovnických kauzách a do těchto komisí se také – jako první - hlásí. 

Pokud bude daný kandidát dostatečně úspěšný při veřejném a zdokumentovaném přezkoušení, pak ještě musí MSp prokázat naléhavost jeho zařazení ke konkrétnímu soudu a na konkrétní pozici – a pak nechť je kandidát navržen ke jmenování presidentem republiky.

Nedostatečné vzdělání justičních kandidátů, spolu s absencí právního citu, logiky i obyčejné lidské slušnosti, nechť je při jmenování soudců nadále považováno za obecné ohrožení veřejnosti.  

Domnívám se, že tento návrh, spolu s neprodleným stažením navrhovaného seznamu nových soudců ke jmenování, který chápu jako snahu o lacině dobré umístění protekčních dětí soudců a jejich známých na státem placená místa, jež nejsou vůbec potřeba, je prvním důležitým krokem k zavedení občanského prvku do jinak ryze totalitní justice, kterou vedete a zodpovídáte za ni. 

 

            S pozdravem

                                                                                                             Ing. Jiří Fiala

                                                                                                     předseda o.s. K 213

___________________

___________________