"Justice je pro občany" - protistátním heslem

  • Vytisknout

Alespoň tak se k němu při dnešním rozdávání informací ohledně změn v kárných řízeních soudců chovaly státní orgány, resp. policie. 

 

 Aneb: Zvolili jste si estébáka, tak máte estébácký časy naplno zpátky. 

Obklíčenou pevnost dnes připomínala Poslanecká sněmovna, projednávající návrh změny zákona o kárných řízeních se soudci a státními zástupci. 

Měli jsme v úmyslu přiložené letáčky rozdávat u vstupu do budovy Sněmovny - netušíce ovšem, že se ke Sněmovně už vůbec nedostaneme. Pokrok holt nezastavíš, a tak zatímco dříve se kolem Poslanecké sněmovny dalo alespoň procházet, dnes už se nedá ani to - a jsou uzavřeny všechny příchody ke Sněmovnímu náměstí, ať už jdete z kterékoliv strany. 

Domníval jsem se, že by mělo být možno informace předat alespoň do podatelny, ale i to jsem se zmýlil...  Podatelna prý funguje jen v pondělí a ve středu, v ostatní dny se ke Sněmovně nedostanete vůbec. 

Že by třeba ze Sněmovny někoho určili, kdo by si šel osobně převzít ať už poštu, či petice, třeba na roh náměstí, když už ostatní mají takový strach z veřejnosti, to ještě zjevně nikoho nenapadlo. 

Takže - nedobytná pevnost za policejními zátarasy, přístupná jen na propustky nebo na známosti. 

Žádal jsem policajty, aby alespoň do té podatelny umožnili doručit podání - ovšem ti, když se uvolili to "zjistit" - tak zjistili jen to, co je výše - tedy že to nejde. 

Nezbylo než stát na rohu Malostranského náměstí a Sněmovní ulici a dávat informace jenom těm, kdož šli okolo. 

Nutno doplnit, že většinou se tvářili krajně arogantně a tvrdili, že nic nechtějí - jen ti, kteří snad tvořili přímo poslaneckou kamarilu - a měli asi strach, jestli si náhodou nenahráváme jejich reakce - si letáčky vzali. 

Nejarogantněji reagoval jistý návštěvník předsedy STANu Rakušana ( i když chápu, že Rakušan nemůže ručit za všechny své návštěvy), vypadající zjevně na starostu, který pohrdlivě odmítl se na nás byť jen podívat, ač vůbec nemohl vědět, proč tam jsme a co rozdáváme. 

Přiznám se, že tyhle nadutce dost dobře nechápu : Vzít si přece můžu naprosto cokoliv, i kdybych si s tím za chvíli vytřel něco ... když mě to nebude zajímat. Zahodit to můžu vždycky. 

Policajti, když z letáčků zjistili, oč jde, se začali chovat nepřátelsky rovněž, snažili se nás oddělit od průchozích návštěvníků, ať už tam, nebo ven. 

Jedna paní, jdoucí zjevně do Sněmovny, když zjistila, že jde o kárné řízení vůči soudcům, prohlásila, že si to vzít nemůže, protože její zeť je soudce. Chápete ?? Tu hloupost ?? 

Na jejim místě bych po tom okamžitě skočil, abych věděl - jaký jde hlas lidu stran profese jejího zetě... Ne - ona už předem ví, že negativní, a nechce to ani vidět... 

Výmluvné gesto, z jakých rodin asi tak soudci pocházejí, že ?? Alespoň mnozí z nich. 

O co méně pozornosti nám policie věnovala oficiálně, o to více zjevně neoficiálně : Asi už za 10 minut se v podloubí za našimi zády objevil otrapa hrající si s mobilem, a to furt dokola. Typ : Feťák nebo bezdomovec, něco mezi tím. 

Mimochodem, nejoblíbenější policajtský převlek. Možná i proto, že mnozí z nich se nemusí ani převlíkat a maskovat. 

Teprve když jsme se asi po půl hodině, kdy se od nás nehnul, tzv. nenápadně si pořád hrajíc s mobilem, začali bavit o tom, že by mohl jít už sepsat konečně zprávu - tak nejprve obešel sloup, postál zezadu - a pak, prohodil pár slov s hlídkujícími policajty - načež suše prošel do střeženého prostoru, potvrdiv tak nade vší pochybnost, že jsme se v jeho odhadu opravdu nespletli. 

Ergo : Leták, začínající slovy "Justice je tu pro občany" byl řídícím operačním důstojníkem vyhodnocen jako tak závažná protistátní a bezpečnost státu ohrožující tiskovina, že si vysloužila okamžité očko, hlídající každý náš krok, abychom snad nepřikročili i k realizaci uvedené myšlenky. 

 

_________

O něco lépe jsme pochodili v Senátu, kde alespoň bez problémů fungovala podatelna - a nebyl tudíž problém předat proti podpisu pár těchto letáků s tím, že je správa Senátu namnoží jednaosmdesátkrát - a rozdá všem senátorům do přihrádek. 

Díky tomu také má přiložený vzorek senátní razítko. 

___________

Nezbývá než konstatovat : Estébácké časy jsou tu naplno zpět. 

Sněmovna je skoro výhradně pro nadutce, kteří se o mínění občanů nijak nezajímají, stala se uzavřenou, nedobytnou pevností, luxusním salonem jen pro zvané, obvykle z řad mafie - a tvrdit, že justice je tu pro občany, ne pro soudce - je protistátní činností, výrokem, který jistě bude brzy vyhodnocen minimálně jako podvracení republiky, dost možná ještě i ve spolupráci se zahraničím, a rozhodně v nebezpečné a organizované skupině - a tudíž za dvojnásobné tresty... 

_____________________

_____________________

 

 

 

_________________________

_________________________

 

Na závěr ještě poděkování všem, kdo neváhali obětovat osobní pohodlí - a částečně i bezpečnost - aby tam s námi ve sněhu a mrazu stepovali, policajtům na očích - a navzdory. 

Společenský pokrok se vždy rodí na okraji společnosti stávající - a - vždy bolestně. 

_________________________

_________________________