Svoboda slova musí být absolutní, alespoň ve Sněmovně

  • Vytisknout

Kde už jinde ?? Když ani poslanci by nesměli dokončit svůj projev ??!! PROHLÁŠENÍ  K 213 ke včerejšímu incidentu v dolní Sněmovně : 

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Mandátový a imunitní výbor

                                                                                                                                     Na vědomí :

P. poslanec Mgr. Lubomír Volný

 

                                             SVOBODA SLOVA,  aspoň v Parlamentu

Vážení členové mandátového a imunitního výboru,

               V návaznosti na mediálně komunikovaný konflikt ve Sněmovně ze dne 21. ledna t.r., kdy se poslanec Lubomír Volný musel mimořádnými prostředky domáhat slova k dokončení svého proslovu, za což se dočkal mediálního lynče a nyní údajně i kárnému postihu před vaším Výborem, chci, jako předseda sdružení, jež má s omezováním svobody slova bohaté zkušenosti, neboť je proti němu často zneužíváno, důrazně protestovat proti dosavadnímu postupu orgánů Sněmovny, o médiích ani nemluvě, v tomto případě.

               Po zhlédnutí zveřejněných záběrů ze Sněmovny musím konstatovat, že tento konflikt, ať jakkoliv nešťastný, nevyvolal rozhodně poslanec Volný svým projevem či následným postupem, ale místopředseda Sněmovny Hanzel tím, že mu vypnul mikrofon, aby nemohl Volný mluvit.

               Jestliže se někdo dovolává zásad demokratické diskuse a toho, že násilí je v ní zcela nepřípustné, tak vědomě překrucuje dané skutečnosti.

Demokratickou diskusi neohrožuje ten, kdo chce dokončit svůj projev, ať už za jakýchkoliv okolností, ale ten, kdo mu v tom brání – majíc k disposici silové prostředky, jichž neváhá použít.

               Vypnutí mikrofonu JE SILOVÝM PROSTŘEDKEM, ať se to komu líbí, nebo ne.

Je to z hlediska filosofického totéž, jako nechat řečníka zatknout a odvést od pultu násilím.

Kdo je pan poslanec Hanzel, že si dovoluje cenzurovat projevy ostatních ?? Bůh všemohoucí ??

               Ze záznamů je přitom jasně patrno, že mikrofon byl poslanci Volnému vypnut ne proto, že by nemluvil k tématu, natož že by mluvil sprostě či nevhodně, ale proto, že hodlal zveřejnit, jaké skvělé pověsti se těší p. poslanec Hanzel v místě svého volebního obvodu.

Jinými slovy : Pan poslanec Hanzel veřejně a před kamerami zneužil svého postavení místopředsedy sněmovny k cenzuře jemu nepohodlných informací, které by ho právem před veřejností diskreditovaly.

               Za sebe, i za naše sdružení, důrazně požadujeme, aby se ze svého jednání mandátnímu a imunitnímu výboru zodpovídal především a na prvním místě p. poslanec Hanzel jakožto místopředseda Sněmovny, neboť ten první zneužil svého postavení a použil silové prostředky vůči poslanci Volnému, Volný na to už jen reagoval – a za sebe mohu prohlásit, že dle mého názoru reagoval situaci zcela přiměřeným způsobem.

               Současně, využívajíc tohoto modelového případu, jehož opakování by mělo být rozhodně a všemi prostředky zabráněno (na tom se asi s mainstreamovými médii vzácně shodujeme) apeluji na Sněmovnu s tím, že

               SVOBODA SLOVA MUSÍ BÝT ZCELA ABSOLUTNÍ ALESPOŇ VE SNĚMOVNĚ !!!!

Kde už, proboha, jinde ?? Kam jsme to došli, když už ani poslanci nesmí mluvit, co se jim zlíbí ? Od čeho to pak jsou poslanci ??

               Lže poslanec při projevu ?? Mluví sprostě ?? Někoho uráží ?? Pomlouvá ?? Tak ať !! Od toho je poslanec, mluví za své voliče, pokud těm to nevadí, tak mluví asi správně. Pokud ne, voliči mu to v příštích volbách spočítají.

Ale je absolutně vyloučeno, aby KDOKOLIV, z JAKÝCHKOLIV DŮVODŮ, CENZUROVAL PROJEVY POSLANCŮ, natož na půdě Sněmovny.

               To nebylo možné ani za komunistů, ani za fašistů. Buďto Sněmovnu rozpustili, anebo nechali poslance mluvit…

               Navrhuji proto Sněmovně, aby jakékoliv vypnutí mikrofonu při projevu poslance, jenž byl k projevu řádně vybídnut a k projevu se řádně nahlásil, bylo považováno za útok na základní princip demokracie – svobodu slova. A současně i za zneužití postavení toho, kdo mikrofon vypnul. Se všemi důsledky, tedy především – s odvoláním dotyčného z funkce, která vypínání mikrofonu ostatním umožňuje.

               ZÁVĚREM  zdůrazňuji, že ani já osobně, ani naše sdružení nemá žádný osobní vztah ani k jednomu z účastníků řízení, ba doteď neměl nikdo z nich ani naše sympatie. 

Za sebe nesouhlasím ani s tím, že p. poslanec Volný chodí ve Sněmovně bez roušky, čímž mimochodem jenom umožnil svést vypnutí mikrofonu na zcela jiné důvody, než k tomu skutečně vedly.

               Omezování projevů poslanců z jakýchkoliv důvodů je ovšem naprosto skandální a zásady demokratické diskuse nezvládá především ten, kdo s tím začal.

                                                                                                                                     Za           o.s. K 213

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala, předseda

 

 

______________________

 

______________________

 

Pěkný den Vám přeji Vážený pane inženýre Fialo,

píši Vám z pověření pana poslance Volného, jenž Vám velice děkuje za Váš dopis a za Vaši podporu a zastání, které si nesmírně cení. Váš mail pana poslance utvrdil v tom, že má širokou podporu veřejnosti a jde správným směrem. Pan poslanec by Vás zároveň rád ujistil, že ze svého názoru neustoupí a bude dále usilovat o co nejsvobodnější život občanů naší vlasti včetně zásadního práva na svobodu projevu, názoru a přesvědčení. Ve sdělovacích prostředcích jste již mohl zaznamenat, že existují snahy o propojení všech patriotických sil v naší společnosti. Doporučuji v této souvislosti pravidelně sledovat Facebook pana poslance Volného https://www.facebook.com/Mgr-Lubomír-Volný-Jednotní-193203844428379 , jenž zde bude zveřejňovat aktuální informace k celospolečenskému dění.
 
 
Velice Vám děkuji.
 

 

S přáním všeho dobrého Vás srdečně zdraví Mgr. Radek Přepiora,

asistent Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Adresa: Sněmovní 176/4, 118 26 Praha 1 – Malá Strana.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Kancléř regionální ostravské kanceláře Váženého pana poslance Mgr. Lubomíra Volného, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Mongolská 1529/6, 708 00 Ostrava - Poruba.

Úřední den: pondělí 10:00 až 18:00 hod.

 

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a těšíme se na Vaši návštěvu.

__________________

__________________