Nalejte si čistého vína : Soudní znalce z oboru opatrovnictví prostě nemáte

  • Vytisknout

Dopis místopředsedovi KS v Brně - za situace, kdy u stejného soudu třemi různými znalkyněmi byly vystaveny dva zjevně křivé, nepravdivé a neprofesionální znalecké posudky, snadno vyvratitelné i laikem po zběžném seznámení se s případem. 

 

KS v Brně,

Mgr. Petr Pospíšil, místopředseda soudu

 

Vážený pane místopředsedo soudu,

               S odvoláním se na Váš dopis ze dne 24.4. 2020 (Spr 174/2020) jako odpověď na mou stížnost na znalkyni PhDr. Martinu Kopečkovou Vám chci sdělit, že odvolací jednání u KS v Jihlavě, na které jste se odvolával Vy (tedy že tam mám uplatnit námitky vůči znaleckému posudku) již proběhlo, na posudek vůbec nedošlo, namísto toho si odvolací senát sám vyslechnul všechny tři nezletilé – a – podle mého názoru – došel ke stejnému závěru jako já, tedy že matka děti proti otci účelově poštvala a že závěry znaleckého posudku jsou de facto bezcenné.

               Mezitím, ve druhém případě, který u stejného soudu zastupuji, byl vystaven další znalecký posudek, tentokrát znalkyň PhDr. Blanky Zapletalové a MUDr. Marty Holanové – a o něm nelze říci nic jiného, než že je stejně špatný a pro účely řízení nejen bezcenný, ale přímo škodlivý, když zjevně obrací role rodičů při výchově dítěte a následně si na celé pasáže nedokáže nijak odpovědět (viz úvahy o tom, že „otec syna hrubě zmanipuloval“ – a jak by se mu to asi jen tak povedlo, když předtím chtěl syn, pod vlivem matky, od něj údajně utéct).

               Všechny tři tyto znalkyně a oba dva vystavené posudky mají jedno společné : V rozporu se snadno prokazatelnými fakty jsou vystaveny výhradně ve prospěch matek, v obou případech jsou to matky osobnostně mnohem horší nežli otcové, v tom druhém (Zapletalová, Holanová) dokonce tak špatná, že prakticky nikde nevydrží déle než týden (ať už v zaměstnání, nebo v partnerských vztazích), odtáhla se od ní celá její rodina – a přesto : Pro „soudní znalkyně“ je to vzorná a citlivá matka…

               Ptám se zcela otevřeně : K čemu jsou znalkyně, když celé jejich vzdělání a rozsáhlý spis se spoustou důkazů opačných, než jak vyzněl posudek,  jim neumožní rozeznat ani to, co běžný laik pozná a s přesností určí po kratším rozhovoru a jedné či dvou zkušenostech ??

               K čemu jsou takové „znalkyně“ a k čemu takové posudky ? 

Jen prodražují, prodlužují a hlavně neobyčejně komplikují opatrovnická řízení, vnáší do nich naprostý zmatek a anarchii, poškozují slušnějšího z obou rodičů – a následně pak samozřejmě i děti, když je doporučují svěřit zjevně horšímu z nich, někdy dokonce až za hranou psychopatie.

               Chci Vás požádat, abyste veřejně konstatovali, že v obvodu KS v Brně žádné relevantní znalkyně v oboru opatrovnictví prostě nejsou – a ty, které jsou dnes nebo se za ně dnes vydávají, vyškrtnout ze seznamu znalců, protože jimi prostě nejsou.

               Nad tím, jak takové lidi mohl kdokoliv do role soudních znalců najmenovat, mi dodnes zůstává rozum stát. Přičemž je zjevné, že se nejedná o nějaký exces nebo ojedinělý případ, ale smutné a zcela běžné pravidlo.

               S pozdravem                    

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                      zmocněnec odborů SPRAVEDLNOST

_______________

_______________

 

 

 

 

___________________

___________________