Změna pro Rakušana

  • Vytisknout

Ne toho z Austrie, ale toho z Kolína.

Co tvrdí, že je ... "Změna". A že bude na MV. Tak ať tu změnu předvede ! Anebo - jde od toho. 

 Jak dávno není žádným tajemstvím, máme u nás nejméně 3 skupiny občanů : Jednu - tzv. "problematickou" - alespoň z pohledu skupiny jiné, tzv. "privilegované" - a ty od sebe poznáte podle toho, že tu první lze stíhat za cokoliv, kdykoliv a kdekoliv, třeba i za to, že jen navštíví soud nebo se na někoho ne zrovna laskavě podívá,, případně přejde silnici mimo přechod -  prostě skupinu, kde trestní stíhání je vysloveně žádoucí.

Tu druhou skupinu poznáte podle toho, že se zásadně nestíhá, ať už provede cokoliv, takže si na to zvykla - a má za to, že má totální a celoživotní imunitu, ačkoliv právně není o nic opřena. To jsou samozřejmě všichni pracovníci orgánů činných v trestním řízení, tedy především soudci, státní zástupci a taky - a samozřejmě - skoro všichni policajti, jak dále uvidíte, i po výslužbě. 

No, a ta třetí, ta nejfádnější skupina - to jste vy, všichni ostatní, co nejste ani privilegovaní, ani pronásledovaní, ale prostě a jen - prostí lidé. Vy se stíháte - jak kdy. Podle nálady, podle okolností, podle tzv. "společenské potřeby" a poptávky - obvykle za něco, co by jako trestný čin alespoň mohlo vypadat. 

Lhát před soudem vždycky byl a je i dosud trestný čin. Kdysi to byl čin přímo hrůzný, za ten se šlo rovnou na mučidla a pak vcelku rychlý proces. 

Podotkněme, že tento čin - jako jeden z nemnohých z našeho trestního zákoníku - má oporu už v Desateru - viz "Nepovíš křivého svědectví proti bližnímu svému..."

Kdysi se přísahalo na kříž, pak na svou čest - teď zjevně málokdo nějakou má, a tak se jen "poučuje". O tom, že pokud svědek nebude mluvit pravdu, dopouští se trestného činu křivé svědecké výpovědi. 

Pokud někdo má za to, že soud je důstojným orgánem, který má požívat cti a vážnosti, pak by také měl zajistit, aby soud nemluvil do vzduchu, a pokud někdo, notabene po poučení, před soudem lže jako když tiskne, měl by to rychle trestně pocítit. 

Pokud nepocítí, je ten soud k smíchu a pohrdá v podstatě sám sebou. 

Na Ovocňáku se stále ještě soudí - a ještě nějakou chvíli bude - věc z aleje, z r. 2012. Tedy moje přepadení policií, resp. policistou Zajíčkem. Ano, čtete dobře - brzy to bude 10 let (!!!) - a soud je dosud u dokazování před soudem 1. stupně (žaloba byla podána samozřejmě neprodleně, ještě v r. 2012, i když to už byl konec roku). 

V rámci svědeckého dokazování vypovídali zatím 4 policajti. Mimochodem, taky zajímavá ukázka vyspělosti policie : Dva z nich vysloveně lhali, jeden opatrně, druhý nestydatě (Zajíček). 

Třetí svědek sice nelhal, zato zásadně odpovídal na něco jiného, než byl tázán. 

A jeden jediný (ze čtyř !!) skutečně pravdivě odpovídal na to, na co byl tázán. 

Dobré skóre, že ?  Pak berte svědectví policajtů za bernou minci... 

No, a protože Zajíček lhal tak drze, že to nebyl problém prokázat - podal jsem na něho trestní oznámení. 

A tady máme - po několika peripetiích - výsledek : 

Zajíček sice lhal, ale trestného činu se - prý - nedopustil. 

Zajímavé, že ? 

Elixír je, ale pít se nedá... 

Tak ho dodáte v pitelném stavu, jinak budete - hádejte co ... ?? 

______________________

Pan Rakušan si zjevně troufá... Když tvrdí - že on je tou změnou - pro policii. 

Tak na tu jsem teda zvědav. 

Po měsíci můžeme porovnat : 

a) Stav beze změny : Nic se nestane, nikdo nebude ani potrestán, ani volán k odpovědnosti, věc se zamete pod koberec - jako stovky jiných. 

b) Stav se změnou : Tak ten se pozná snadno a rychle : Níže podepsaní (pod "Vyrozuměním") totiž následujícího dne u policie skončí, v nejlepším případě půjdou píšťalkovat na Václavák, a o kriminální službu už ani nezavadí. 

Tak co myslíte, pane Rakušane, a co myslíte vy, čtenáři ??? Máte na to ?? Má na tu proklamovanou změnu p. Rakušan ??? 

 

____________________________

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Takže laskavě dělejte, zač vás stát platí, anebo běžte do parku sázet kytky, tam to po vás už nikdo chtít nebude.

 

Vaše výše zmíněné „Vyrozumění“ považuji za výsměch povinnostem, jež máte plnit a za které jste placeni, stejně jako výsměch platnému trestnímu řádu a trestnímu zákoníku.

Zcela bez komentáře pak ponechávám zmínku o tom, že údajně není dotčena možnost náhrady škody v civilním řízení - asi jakoby oběti loupežného přepadení policajti sdělili, ať na pachateli (místo zatčení) podá civilní žalobu o náhradu škody z titulu újmy na zdraví a majetku.

Představa, že by se někdo domáhal škody za křivé svědectví před soudem v civilním řízení, je už za hranicí nejen základního právního povědomí, ale  i obecně svéprávnosti.

A znovu opakuji a zdůrazňuji: Pokud jste se přišli k policii jenom flákat a krýt své kriminální kolegy a čekat na výsluhy, tak to raději zabalte hned a běžte se živit kamkoliv jinam, ovšem poctivě.

S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                                       poškozený

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________

________________________

 

 

 

_________________________

_________________________