A věci se začaly dít...

Materiál, který by v každé civilizované zemi bohatě stačil k odvolání (nebo rezignaci) rektora pražské univerzity měl skutečně výbušnost Nobelova dynamitu.

V pondělí v 8 ráno byl podán na rektorát, o půl dvanácté již "objekt doličný" dostal od fízla 10 tisíc pokuty za nic - resp. za jeho vztek - a zhruba ve 4 hodiny "kdosi" zaútočil na naše stránky způsobem, který je nejprve vyřadil z provozu zcela, poté ochromil na dva dny jejich administraci.

Na druhý den po jejich ochromení vynesla "nestranná a objektivní" Říhová na VS rozsudek ve věci Vondráčkové, kde popřela samu sebe, resp. svůj vlastní rozsudek z r. 2003 - což jí sice vůbec nevadilo po právní stránce - zato po lidské zjevně ano, neboť vypadat před veřejností ve své nejvlastnější podobě - tedy jako komunistická kráva masově zneužívající svých záhadně svěřených pravomocí, jež prý "mají být oporou demokracie, stejně jako svoboda slova" - a názorně ukázala, jak si onu svobodu slova v praxi představuje a pro koho ta svoboda má podle ní platit především.

O nezdokumentování své ubohosti stála natolik, že zařídila, aby spolupracovníka, o němž se domnívala, že ji přijde na soud natočit, nechala hodinu před soudem sbalit fízly na neexistující "zkoumání", ze kterého ho ihned po soudu propustili - zejména když zjistili, že jednání bude stejně nahráno, neboť tam toho dne měl přijít (a přišel) jiný dokumentarista.

Zato Říhová si svůj právní klenot, podle kterého mají stránky a server K 213 na veřejnost daleko rozsáhlejší vliv nežli hlavní večerní zpravodajství TV Nova, raději nechala až na den, kdy věděla, že předseda sdružení bude v Brně, a tudíž na vrchním (Zelenkově a Sváčkově) soudě určitě ne - a pak předvedla tu svou ubohou snůšku komunistické nenávisti, zášti, vzteku a závisti, které říká rozsudek na ochranu osobnosti.

Chudinka malá, tolik nenávisti od tak nestranného a objektivního soudu s další vysoce profesionální soudkyní jsme snad ani nečekali.

Ostatně, jistě si rádi poslechnete, i přečtete...

A pochopíte sami.

"Voice of Freedom and Democracy", jinak "neohrožený bojovník za svobodu slova" a jistě ryzí antikomunista,  ač jinak dokumentuje ohledně MM každý jeho pšouk, tam raději tentokráte nedokumentoval nic, aby náhodou nepřišel o tučnou provizi z MSp.

Takže to budete mít výhradně na našich stránkách a k sudeťákům už pro demokratické rady ani nemusíte.

 

________________

Fzl_pokuta_M_10001

________________

Fzl_pokuta_M_20001

________________

Policie ČR

IDDS: rkiai5y

4.j. KRPA-255365-107/TČ-2013-RL

 

STÍŽNOST PROTI USNESENÍ O ULOŽENÍ POKUTY,

oznámení o podání TO pro zneužití pravomoci a vydírání

 

Podávám tímto stížnost do usnesení o uložení pokuty ze dne 5. května 2014, neboť není pravdou, co se v usnesení uvádí – tedy především to, že bych se nedostavil bez řádné omluvy.

Z termínu, na který jsem byl původně předvolán, jsem se řádně a včas omluvil (není tedy pravdou, že ne) včetně uvedení důvodu, proč se toho dne nemohu „zkoumání“ zúčastnit.

Na výslovnou žádost znalce Weisse jsem se omluvil ještě i jemu, což on akceptoval.

Současně jsem nabídl jak policii, tak i znalci náhradní termín, a to na 17.4. , kdy probíhalo předmětné jednání v této věci u opatrovnického soudu - s tím, že jeden znalec byl již k výslechu předvolán, druhý mohl této příležitosti snadno využít. Nestalo se tak, a to bez vysvětlení a bez odpovědi.

Žádné další předvolání jsem v této věci nedostal, což na termín 29.4. bylo povinností policie.

Povinnosti tedy zde porušila policie (řádně a včas obžalovaného předvolat, když bez jakékoliv reakce akceptovala jeho omluvu z původního termínu (9.4.), nikoliv obžalovaný, na kterého rozhodně nelze vinu svádět.

Uložení pokuty nakonec zcela vylučuje i původní usnesení, kde v odůvodnění stojí, že obžalovaný může být buďto předveden, nebo pokutován – předveden byl, není tedy důvodu pro pokutování, zvláště za situace, kdy vůbec nebyl předvolán a policie tedy nejen nevyužila nabízeného náhradního termínu, ale ani obžalovaného k úkonu vůbec nepředvolala, což bylo její prvořadou procesní povinností.

Dále mám za to, že byla zcela opouštěna zásada přiměřenosti trestního stíhání, kdy se jedná o podezření z bagatelního – a jinde v Evropě zcela nevídaného – trestného činu, v němž obžaloba za stejných okolností skončila – a to velmi nedávno – zastavením trestního stíhání.

Zneužito bylo i účelnosti trestního stíhání, neboť nelze považovat za náhodu, že k úkonům tohoto trestního řízení jsem VŽDY předvoláván na poslední chvíli a VŽDY v tentýž den a hodinu, kdy má proběhnout nějaké pro veřejnost velmi zajímavé soudní řízení za účasti předsedy K 213, který mne v civilních záležitostech zastupuje.

Mnoho náhod není žádná náhoda, to je trestná činnost policie – tedy zneužití pravomoci úřední osobou, případně osobami – stejně jako při uložení zjevně nesmyslné a přemrštěné pokuty (což má být asi pomoc státu otci, který nemá na zaplacení výživného v plné výši) při řádné a včasné omluvě a nabídce náhradního termínu.

Můj právní zástupce se proto rozhodl podat na vyšetřovatele trestní oznámení pro výše uvedenou trestnou činnost, mající za cíl útočit na svobodu slova a projevu, a to za pomoci zjevně účelově vykonstruovaného trestního stíhání.

Odvolacímu orgánu navrhuji zrušení nesmyslné pokuty, neboť jsem svou neúčast řádně a včas – ba dokonce podle výslovného pokynu znalce Weisse – omluvil a tato omluva byla přijata – a současně navrhuji vyloučení vyšetřovatele z případu pro neznalost předpisů trestního řízení, zejména pak těch o přiměřenosti trestního stíhání povaze trestného činu a osobě pachatele (nedoplatky na výživném nejsou ani u nás trestnou činností, nýbrž občansko – právní záležitostí, která také probíhá a je v řešení), pro zneužívání pravomoci úřední osobou a zejména pak pro cílené útoky na svobodu slova, projevu a dokumentační a novinářskou činnost.

 

Michal Šídlo

obviněný

________________

ŽE NEKECÁME: 

datovka_-_pokuta

A pak že máme pomalou policii nebo justici! Kam ty věci!

Co chtějí, to zvládají naprosto bravurně a v rekordních časech!!  Smile

Tak například tahle pokuta!

14 dnů všichni považovali neúčast na "znaleckém zkoumání" za řádně omluvenou. 29.4. byl soud s Vondráčkovou na VS na Pankráci. Hodinu předtím byl "obviněný" předveden (= přepaden fízly doma a odvlečen) a zadržován právě přes tu dobu soudu. O pokutě stále ani slechu dechu.

A najednou - v pondělí v 8 ráno -  je podána na rektorát UK stížnost na neznalce Weisse se závažnými údaji týkajícími se samotného rektora - a už ve 12:09 je vyhotovena a doručena do datovky "zpráva" - tedy usnesení o 10 tisícové pokutě se zcela smyšleným zdůvodněním - aby si "struktury" prostě zchladily žáhu...

A protože je to průser naprosto mimořádného rozsahu - ve 4 odpoledne jsou na vysoce sofistikované úrovni napadeny naše stránky, abychom to nemohli ještě pár dnů zveřejnit...Surprised

Přece si nebudou struktury platit BISku jen tak, že?!

 

_______________

 

_______________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.