Velek : Tresty se vyplatí

A nejen Velkovi. 

Proslulý dvojí metr začíná právě odshora, od ministra. Správně se říká, že ryba smrdí od hlavy. Nejen znalce, ale i všechny ostatní rozlišuje justice na "spřátelené", a ty ostatní. 

Velek je přec "náš člověk..." Na jeho loyalitu se můžeme plně spolehnout. Posílenou i tím, jak je nám zavázán... 

______________________

 Velek II : Lže ve státním zájmu... (k213.cz)

Spřátelení mohou všechno, jejich skutky se posuzují úplně jinak než u "těch ostatních", natož pak vysloveně "nespřátelených" - jako jsou všichni kolem K 213. 

Někdo se může divit, proč je tolik křivých znaleckých posudků a křivých znalců - a proč s nimi dávno někdo nezatočil. No - přece proto, že si je MSp samo pěstuje, vychovává a drží nad nimi ochrannou ruku. Ostatně, jak jsme se právě dozvěděli v předchozím článku, lžou přece v zájmu státu... 

Stát, alespoň ten mafiánský, je potřebuje. Bez lhaní  by se neobešel.Až zase budou volby, volte jen ty, co se bez lhaní obejdou a co také chtějí stát, který se o lháře a podvodníky nebude programově opírat. 

Kdo potřebuje lež ? Ten, kdo potřebuje něco zakamuflovat. Třeba křivý rozsudek. Třeba ubohou úroveň soudce. Třeba jeho okaté nadržování . No - a k tomu právě jsou křiví znalci. Co lžou "ve státním zájmu". 

Tak pak si můžete někde stěžovat... Když jsou k tomu programově řízeni a vychováváni. 

Křivá justice křivé znalce potřebuje. Kdyby byli znalci rovní a poctiví, ani justice by nevydržela dlouho křivá - anebo by to bylo zvláště okatě vidět. 

Teď se podívejme, jak křivá justice trestá "své" křivé znalce. 

_____________________

 

Velek. Vyúčtoval posudek za 15.700,- - když se ukázalo, že je křivý, a nejen tento, tak dostal pokutu 15 tisíc. Za všechny. Neprodělal tedy ani na jediném. 

Dále se ukázalo, že vyúčtoval 35 hodin studia spisu. Přitom se jaksi prolátlo, že spis vůbec neměl k dispozici. Jak na něm mohl strávit 35 hodin či jak vůbec mohl psát posudek na něco, co ani neviděl, to už zůstává záhadou. Hlavně pro ty, co věří ve spravedlivou a prý nezávislou justici... 

___________________

 

 

A dále už NÁŠ ZDROJ

 

 Znalec Velek

 

desítky let na své posudky i ve znaleckém posudku uvádí, že je primář, jenže primářem není a nikdy nebyl, jak vyplývá ze sdělení České lékařské komory 
 
- všechny jeho posudky, které jsou předmětem obou rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti jsou nepřezkoumatelné, protože obsahují jen zadání a kategorický závěr, ale není zřejmé, jak k nim znalec Velek dospěl. Z tohoto důvodu jsou posudky zcela nepoužitelné a nemohou sloužit jako důkaz, i tak, když to strana soudního řízení nenamítala, tyto posudky běžně soudy akceptovaly a vydávali rozsudky, včetně rozsudků v trestních věcech
 
- většina posudků Velka je dělána pro orgány veřejné moci, především policii, tedy jsou placeny z veřejných peněz, tudíž, když se ukázalo, že jsou posudky pro neodstranitelné vady k ničemu, logicky by každý očekával, že minimálně to, co za na Velek dostal, tak by měl vrátit, ale to ne, jak je patrno z přiloženého sdělení Policie Královéhradecký kraj, tak o žádném vracení nemůže být řeč
 
- úplný paradox je to, že by každý normálně smýšlející občan očekával, že pokud udělá znalec svoji práci tak špatně, že musí být trestán, byť prozatím pouze ve správním řízení, tak jednoduše nemůže na nezákonné a protiprávní činnosti vydělat, ale opačný názor má Ministerstvo spravedlnost. Dle přiloženého sdělení policie obdržel znalec Velek za jeden chybný posudek 15.750,- Kč, ale dostal pokutu 15.000,- Kč, takže byl v plusu a ještě na tom vydělal, pouze méně. Z toho zůstává rozum stát. Navíc ministerstvo napsalo, že ta pokuta je až až za nejméně 11 zcela vadných a nepoužitelných posudků, takže, dle názoru ministerstva, i tak znalci náleží vlastně více než 90 % odměny za práci, která je protizákonná a úplně k ničemu, nehledě na oběti jeho posudků - účastníky řízení
 
- úplně k smíchu je, že Velek u tohoto posudku vykázal 35 hodin práce s tím, že studoval obsáhlý spis, ale dle sdělení policie spis nikdy neměl k dispozici, což pod tíhou důkazů u výslechu potvrdil i Velek. Jeho posudek, kromě zadání, což zkopíroval ctrl c ctrl v, asi 8 vět. Co na tom dělal 35 hodin?
 
- I přes to vše jej policie, ze zjevných výše uvedených důvodů odmítá stíhat. Ministerstvo uvádí, že nikdy jeho závěry nebyly zpochybněny - což není pravdou.
 
- z aktuálního rozhodnutí soudu v trestní věci:
 
 

Pokud se týká další námitky obviněného XXX, pak soud musí vyjádřit údiv nad tím, že obžaloba navrhuje jako důkaz za podmínek § 211 odst. 5 trestního řádu přečíst znalecký posudek číslo XXX z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, podaný znalcem MUDr. Janem Velkem a protokol o výslechu znalce z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, MUDr. Jana Velka. Co se týká znaleckého posudku číslo XXX z oboru zdravotnictví, odvětví oftalmologie, pak v něm znalec MUDr. Jan Velek dospěl k závěru, že poškozený XXX trpěl před dnem XXX XXX. (...). Podle názoru znalce XXX po operativních zásazích v roce XXX nemohl přečíst a takto se seznámit s obsahem textu na předmětné kupní smlouvě ze dne XXX, případně na dalších souvisejících listinách.

 

Dále MUDr. Velek uvedl, že jeho znalecký posudek je přezkoumatelný s tím, že výsledek by musel být stejný jako v případě jeho znaleckého posudku, kdy se u poškozeného XXX  nelze dopracovat k jinému výsledku

 

(…) nicméně zvukové záznamy uvedené shora závěry znalce MUDr. Jana Veleka minimálně zpochybňují, přesnější by však bylo uvést, že přímo vyvrací. Poškozený XXX totiž na těchto zvukových záznamech jednoznačně čte i relativně drobný text

 

 - na základě tohoto posudku bylo několik osob 6 let trestně stíháno a obžalováno, policie i státní zástupce o všem od počátku věděl, protože obhajoba všechny tyto námitky od počátku uplatňovala

- znalec Velek dále uvedl, že se nelze dopracovat k jinému závěru, přitom se u posuzovaného jednalo o banální ambulantní zákrok na jednom oku, kdy prakticky okamžitě po zákroku posuzovaný i na operované oko již viděl dobře a na druhé (neoperované) viděl dobře celou dobu
 
- posuzovaný, který byl dle Velka slepý, mimochodem do dneška nenosí ani brýle
 
- i přes to vše policie odmítá ve věci proti znalci Velkovi byť jen zahájit prověřování 

 

 

Pokud i tato šílená kauza zůstane bez další pozornosti, pak skutečně už nemá smysl nic ….
_______________
 
Pozn. red. : Obáváme se, že jsou ještě daleko horší kauzy, kde šlo o daleko víc. Viz třeba Kramný : Prokáže se, že obě mrtvé nezabil elektrický proud - Kramný přesto sedí za dvojnásobnou vraždu el. proudem. Soud k obnově řízení důvody nevidí... 
 
Takovou soudkyni je potřeba vzít klackem po hlavě, hned by se jí rozsvítilo - a důvody by viděla... 

 

 

 Znalec píše špatné posudky. Nevadí, vždyť pracuje pro stát, rozhodlo ministerstvo - Novinky

____________________________

____________________________

Holt jsou u nás lidi, co se programově nestíhají. A není jich málo. A pak jsou lidi, co se naopak programově stíhají pořád. Za každé slovo, co kde napsali. Anebo si i jen mysleli. Vždyť přece stíhání - fízly - nic nestojí, a ještě je to pro ně taková bžunda, že ?? Navíc si mohou vykazovat úkony, jak jsou pilní a pozorní... 

 

A daňový poplatník zaplatí odškodnění... 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.