Setkání s konkurzní mafií šokuje pohledem do hloubky temnot lidské zvrhlosti a podlosti

 

Dnes jsme přijali pozvání na soudní jednání k Okresnímu soudu do Liberce ve věci obžalovaného Aleše Vébra. Sluší se připomenout, že  Aleš Vébr reprezentuje skupinu postižených justicí, tedy konkurzními mafiány, což - jak jsme dnes viděli - není vůbec přehnaný výraz.

Aleš Vébr tedy není justiční mafián, jak by snad někdo mohl dovodit z toho, že stál před soudem jako obžalovaný. Ale čtenáře našich stránek, kteří si zvykli na to, že do vězení má jít ten, kdo se snažil prosadit mezinárodní rozsudek, nikoliv ti, kteří ho odmítají respektovat, tahle hříčka osudu rozhodně nevyvede z míry.  

Stejně jako justici nestačí okrást otce o jeho děti, musí ho ještě zavřít, tak úplně stejně jí nestačí okrást poctivé lidi o veškerý majetek, zděděný po generacích rodičů, ještě je musí zavřít.

Kauza falešného konkurzu na Golf Club Ještěd není tak neznámá, médii již několikrát proletěla a lze říci, že teprve po jejím odhalení se veřejnost dozvěděla, že vůbec nějaká konkurzní mafie je a co asi dělá.

Je to prosté, jen pořadí je opačné, než to u zákonného konkursu má být.

Zatímco u zákonného konkurzu jsou napřed dlouhodobě nesplácené pohledávky, a pak přijde konkurzní správce, u fingovaného konkurzu je to přesně naopak - firma své závazky pravidelně splácela, ovšem jen do té doby, než přišel konkurzní správce. 

Logicky vás proto musí napadnou otázka : A proč tedy do té firmy vůbec chodil,když firma byla zdravá, nepředlužená a své závazky pravidelně splácela.

Odpověď je jednoduchá : Právě proto. Právě proto, že  firma byla zdravá a prosperující, tak se prostě někomu zalíbila, a protože onen dotyčný měl dostatečný vliv a moc, tak si ji prostě vybral, že si ji pro sebe ukradne.

Nevěříte ? Není možné ? Ale je !! A jak snadno !!

Do firmy Golf Club Ještěd přišel "konkurzní správce" pan Daniel Thonat přesně 28. června 2002. Proč si všichni snadno zapamatovali právě toto datum ? No - protože je to datum narození  dosavadního jednatele a spolumajitele této firmy, pana Aleše Vébra, který do té doby svým způsobem vedl rodinný podnik vytvořený po vrácených restitucích jeho rodiči a jeho sourozenci. Namísto bývalého statku poblíže Českého Dubu, tedy na opačné straně Ještědu nežli leží Liberec (historicky vzato, mohli bychom říci i na "české straně Ještědu", neboť až do odsunu německého obyvatelstva od nás v r. 1945 Ještěd v podstatě rozděloval obě národnosti a tvořil jakousi přirozenou jazykovou hranici), zbudovala rodina Vébrů na bývalých pastvinách golfové hřiště a přistavěla i zázemí, pro provozování golfového hřiště nezbytná.

Pan konkurzní správce nejen že si pro svůj "konkurs" vybral narozeniny nic netušící oběti, ale také období, kdy  bratr pana jednatele ležel po vážné autonehodě na hranici života a smrti na nemocničním lůžku . Dodnes trpí vážným postižením po tomto úrazu.

Pro konkurzní mafii ideální cíl - rodina oslabená, zatížená vlastními problémy se zdravím jednoho z nich . nebude se moc bránit. Z tohoto kalkulu čiší už nejen chladnokrevnost a bezcitnost, ale přímo hyenismus.

Konkurz nařídila soudkyně ústeckého soudu Zlámalová, zapletená do Berkovy konkurzní mafie, a mohla si za to vybrat zájezd pro celou rodinu do Londýna. To se to, pane, rozdává, když někdo ukradne přes noc majetek za zhruba 50 milionů !!   

Jako každému, trvalo i Aleši Vébrovi pár týdnů, než se vzpamatoval, zjistil si svoje práva, zjistil si  konkurzní předpisy - a začalo mu to silně neladit. Ke konkurzu prostě nebyl žádný důvod, byl vyhlášen na základě dvou údajně nezaplacených faktur za 90 tisíc, jenže se ukázalo, že ty faktury vůbec nebyly za firmou Golf Club Ještěd a navíc, i kdyby bývaly byly, tak je to ve srovnání s majetkem firmy tak směšná částka, že kvůli ní se rozhodně konkurz nevyhlašuje, nanejvýš exekuce. A to teprve po řádných výzvách k zaplacení, upomínkách, soudním řízení. Nic takového se tady nestalo.

Konkurzní správce si prostě zabavil rodinnou firmu a přes noc z jejích majitelů nadělal zaměstnance, které navíc - poté, co na něj podali trestní oznámení - přestal - v rozporu se zákoníkem práce - platit, takže dosáhl vlastně otrokářského stavu - bývalí majitelé dělali na lupiče a zloděje, kteří je přišli okrást a zbavit je veškerého majetku, ještě zcela zadarmo.

Zastavme se u těch trestních oznámení.

Je samozřejmě velmi vážným selháním kontrolních mechanismů justice (jsou vůbec nějaké ?), jestliže si může někdo přijít zabavit cizí majetek bez zákonného důvodu. Už k tomu je bezpodmínečně nutné rozsáhlé zločinné spolčení. Je ale ještě daleko více zarážející, jestliže přes všechna četná trestní oznámení, která poškození podávali, nikdo nehnul ani prstem na ochranu práva a zákona, tedy na ochranu postižených, napadených konkurzní mafií.

Jenže se ukázalo, že součástí konkurzní mafie jsou - sice bohužel, leč kdo situaci zná, toho to jistě nepřekvapí  - také kompletní tzv. "orgány činné v trestním řízení", tedy především státní zastupitelství a policajti.

Ústecká stání zástupkyně Sixtová se projevovala - pro Ústí nad Labem zřejmě tradičním způsobem - totiž že trestní oznámení, podávaná na konkurzního správce, zakládala do konkurzního spisu (což bylo také jediné, co s nimi - v hrubém kontrastu ke svým zákonným povinnostem - udělala)  - tedy tak, aby o nich konkurzní správce okamžitě věděl.

Podobnost s trestním oznámením Luboše Patery, který podal  - rovněž v Ústí nad Labem - trestní oznámení na několik soudkyň a předsedkyni soudu, načež to bylo okamžitě předáno dotčeným soudkyním, aby si to s drzým oznamovatelem mohly osobně vyřídit, je jistě náhodná.  

Státní zastupitelství v Ústí nad Labem má jedinou velkou kliku - že jsme s ním zatím nepřišli do styku, protože po tom, co jsme k dnešku viděli a slyšeli, by se tamní zástupkyně sice asi do budovy (na rozdíl od těch nymburských) dostaly, ale jenom proto, aby ji následně mohly hromadně opustit nejvýše položenými okny.

No - takže, zkrátka  : Konkurzní správce Daniel Thonat prodal se svým pomocníkem a nohsledem Davidem Murdychem (příznačné jméno : Murd znamená totiž v angličtině vražda)  během několika měsíců celý majetek firmy Golf Club Ještěd za zlomek jeho skutečné hodnoty - a asi by si dodnes užíval nakradených peněz někde v Karibiku, kdyby o celé věci - až v roce 2005 (!!)  nenatočila reportáž televize Nova. Kupodivu, od té doby se skutečně rozjelo vyšetřování, které předtím nešlo tři roky, a během několika měsíců byli Thonat s Murdychem obviněni z podvodů při správě cizího majetku - a již se nalézali na útěku.

Co je ovšem naprosto bizarní - že i poté, co Thonata již hledala policie, tak ten ze svého zahraničního exilu vesele pokračoval v rozprodávání majetku firmy a většina kupních smluv na tento majetek je uzavřena právě v tomto "exilovém" období.

Oba tito výtečníci byli předvoláni i k dnešnímu soudu jako svědci (proti oběma již je vedeno trestní soudní řízení pro četné podvody, zpronevěru a další hospodářské trestné činy) - a co myslíte ? No samozřejmě, že je soudce vyvolával marně.

Přesto - u tohoto soudu je obžalovaným Aleš Vébr a celá obžaloba stojí právě na výpovědích těchto dvou grázlů. A státní zástupkyně Karasová se nestydí tahat k soudu hlavního poškozeného, Aleše Vébra.

Víte, z čeho je vlastně obžalován ? Že prý nepředal kompletní účetnictví těmto vejlupkům, a tím prý mařil konkurz.

Konkurz, který bude v nejbližších dnech prohlášen za zrušený a nejspíš i neplatný a nezákonný od samého začátku. Tak za to, že těmto grázlům Aleš Vébr údajně neposkytl účetnictví svého vlastního podniku, do kterého mu neměl kdo co lézt, stojí nyní před soudem.

Ptáte se, kde to žijeme ? No přeci v České mafiánské republice. V republice, kde po tzv. Vítězném listopadu nezvítězil žádný lid, ale jen stejné klany, které tu vládly už předtím. Ty, které v 50 letech "znárodňovaly", tak to dělají v podstatě bez větších změn dodnes.

S tichým souhlasem státního aparátu. Vždyť jsou jeho součástí. A především ten se od Vítězného Listopadu nijak nezměnil. Proto vypadá, jak vypadá.  

 

 

Po odročeném soudním líčení jsme se jeli podívat na sídlo firmy Golf Club Ještěd. Provázela nás tam Alešova sestra. Při pohledu na rozsáhlé pozemky nám vykládala : "Tady měl dědeček statek, tady bydleli, tady byl chlív, tady stodola. Vždyť my odtud pocházíme."  Řekla to tak, jak jen lze vyjádřit lásku k rodné hroudě.

"A co z toho je dnes vaše ?", zeptal jsem se věcně. "Nic", odpověděla smutně a dívala se jinam.

A kam se budeme dívat my ?

 

Historická dřevěná stavba českého podještědí. Starý statek. Kraj Karoliny Světlé. Jeden z pramenů české literatury.

 

Plánek rozlehlého golfového hřiště výmluvně svědčí o rozlehlosti a hodnotě původního majetku.

_________________

Pokračování hlavního líčení ve věci obžalovaného Aleše Vébra bylo nařízeno na čtvrtek, 16. dubna od 8.30 hodin u OS v Liberci.

Další článek k tématu : http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1277

Zvukové záznamy ze soudu v Liberci naleznete na následujících adresách :

OS Liberec Aleš Vébr versus justiční mafie – 5.2.2009

Žaloba SZ Mgr. Karasové a vyjádření Aleše Vébra

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Liberec-SZ-Vebr-050209.WMA

Odročeno na 16.dubna 2009 v 8:30 hodin

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Liberec-odroceno-050209.WMA  

 

Rozhovor se soudcem Mgr. Lukášem Korpasem

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Liberec-soudce-050209.WMA

Hodnocení Aleše Vébra

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Liberec-Vebr-hodnoceni-050209.WMA

Rozhovor Aleše Vébra pro TV NOVA

http://www.pecina.cz/files/Sinagl/OS-Liberec-Veber-NOVA-050209.

_________________

O soudu v Liberci jsem si právě přečetla na
stránkách. Bylo mi docela špatně od žaludku,
když jsem to zvěrstvo četla.
Přeji hezký a klidný večer, srdečně zdravím
Věra

 

_________________

 Vážení přátelé,

 

ještě jednou děkuji všem zúčastněným na včerejším soudním jednání u OS v Liberci. Velmi si já i celá rodina ceníme Vaší podpory, času, obětavosti, jež rozhodně nebudou zapomenuty :)

Přeposílám internetové zpravodajství pana Jana Šinágla, v němž najdete níže kompletní zvukový záznam z líčení a též další rozhovory + fotodokumentaci.

Rozsáhlou včerejší  informaci Televizních novin TV Nova o případu najdete na

http://archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-5-2-2009.html (v čase 07.35)

Přátelé z K 213 okomentovali své dojmy ze soudu v obsáhlém materiálu na http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=1282 

To podstatné, tedy výslechy hlavních lumpů a možná i rozsudek, proběhne u libereckého soudu ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 8.30 hod.

S pozdravem

Aleš Vébr

___________________

Jak Vám je, Jirko?
Rozdýchal jste ten včerejší soud A. Vébra? Mne by  tam švihlo. A bylo by o jednoho zlobivce režimu míň !
-A-

 

________________