COVID Sloup - a opisovačka za 150.000

Dnešního dne proběhlo na Ovocňáku hlavní líčení ve věci zapálení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí - v očekávatelném duchu : Nepohodlné důkazy neprovádíme, všechno máme předem jasné, ale když už je ten předpis o hlavním líčení - tak ať teda, byť krajně neradi, je...

 Za nemalého zájmu veřejnosti, i sdělovacích prostředků, dnes proběhlo hlavní líčení ve věci zapálení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí 21.6. loňského roku. 

Soudkyně Šárka Šantorová, jakož i státní zástupkyně Zdeňka Galková dostály své pověsti a předvedly, k čemu tu máme justici a jak vypadá. 

Galková čte obžalobu

Ani jeden z důkazů, navržený obžalovaným - a že jich bylo (!!!) - NEBYL PROVEDEN, konečně, k čemu, všechno je přeci předem jasné. 

Galkové kupodivu došlo aspoň to, že se změnila hranice trestného činu - a trestný čin poškozování cizí věci tudíž nepřipadá v úvahu. 

Obžalovaný byl tedy souzen pouze za výtržnictví, jehož se měl dopustit hrubou neslušností na místě veřejnosti přístupném. 

Když se obžalovaný právem bránil tím, že místo veřejně přístupné nebylo, neb bylo ohrazeno poměrně vysokým plotem, přišla Galková s tvrzením, že veřejně přístupné je všechno, co je z veřejně přístupného místa vidět.... Zajímavá právní teorie, že ?? 

Veřejná je tedy i vaše zahrada, pokud nemáte dostatečně vysoký plot, aby stínil výhled, veřejná zjevně bude i vaše koupelna, pokud ji máte v přízemí oknem do ulice... Tomu se říká překrucování, aneb znásilňování práva. 

Obžalovaný ostatně podal na státní zástupkyni hned do protokolu trestní oznámení pro pomluvu, když tvrdila, že se výtržnictví dopustil OPAKOVANĚ, čímž - jak se později ukázalo - měla na mysli dřívější odsouzení z r. 2002 a 2007, kdy v prvním případě byl obžalovaný napaden bývalou manželkou, když šel navštívit své děti do školy (v čemž OČTŘ shledaly výtržnictví z jeho strany) a ve druhém případě použil závazného výkladu státní zástupkyně Postupové (dnes soudkyně MS Durdíkové) - o tom, že mrsknout s někým o zem není trestným činem, a mrsknul s ní o zem, aby si to taky vyzkoušela. 

Před zahájením. Zcela vlevo tzv. "zmocněnec poškozených", který uplatňoval neexistující "škodu" jen proto, aby mohl obžalovanému zatopit. Ihned po přednesení nesmyslného blábolu vstal a zmizel jako pára nad hrncem, na vděčnost veřejnosti nečekajíc...

 

Obžalovaný dále podrobně rozebral symboliku Sloupu a jeho vznik, i pád v r. 2018, zcela vyvracející, že by se jednalo o pomník Pražanů, na který se prý složili - jako dík za záchranu města před švédským vpádem. 

Veřejnost, i zástupci médií dále zjevně pozorně naslouchali historickému obžalovaného výkladu o protireformaci násilné rekatolizaci českých zemí po Bílé hoře a jejich tragickém dopadu, který cítíme dodnes, především ztrátou národní elity a samostatného nezdolného občanského myšlení, v proběhlých stoletích jen tu a tam se projevujícího jako ojedinělé záblesky (Havlíček Borovský). 

Hovořil dále o tragickém přelomu ve vývoji národa, který byl již tehdy vržen o 200 let zpět a bylo mu tak zabráněno zaujmout v Evropě důstojné místo mezi nejvyspělejšími národy západní a severní Evropy, stejně jako o tom, že stejným pokusem je i instalace repliky sloupu po 400 letech za ještě mnohem ostudnějších podmínek, než byla instalace původní, v barokní době a podobě. 

Slečna z ČRo si o své stanici vyslechla nemálo nemilého. V pozadí soudkyně Šantorová. 

Obžalovaný dále rozebral i vztah 1. republiky k tomuto Sloupu a celému rekatolizačnímu období - s tím, že to, co se během posledních 2 let odehrálo kolem Sloupu, by za první republiky bylo jednoznačně nemožné a považováno za vlastizradu, přičemž Masaryk by byl prvním, kdo by se nebál tyto události takto označit. 

 Konečně, se obžalovaný zmínil i o typicky katolickém okultismu, který k reinstalaci Sloupu fanaticky vedl - s tím, že ten má údajně ochránit celý český národ, když se dostane pod ochranu Panny Marie. 

Obžalovaný upozornil, že PRAVÝ OPAK JE PRAVDOU, protože rozhodně nelze přehlédnout, že naprosto současně s reinstalací potupného Sloupu (v únoru 2020) vpadl do země i COVID a v koncentrované síle ji odmítá dodnes opustit - zjevně jako trest Boží za zpupnost, se kterou byl Sloup reinstalován proti vůli většiny společnosti a hlavně : Za neuvěřitelnou drzost, kterou byla tvůrci pomníku zneužita památka a odkaz Matky Boží, Panny Marie - která by s tím, aby její jméno bylo zneužito k masovému vraždění a vyhánění elity národa do ciziny NIKDY NEMOHLA DOBROVOLNĚ SOUHLASIT.  

COVID, ve spojení se Sloupem,  je tedy zjevně trestem za katolickou zpupnost, ale i evangelickou zbabělost, která nedokázala reinstalaci pomníku zabránit a vzmohla se jen na chabý a symbolický odpor a bezzubou kritiku, stejně jako trestem pro všechny ostatní, onu mlčící nezajímající se většinu - za to, že nezná vlastní historii a nechá na hlavním náměstí hlavního města zostouzet své slavné předky a vysmívat se jim. 

Zatímco nedávno zesnulý p. Lamr mluvil o Mariánském sloupu výhradně jako o sloupu totality, dnes obžalovaný mluvil o novém pohledu - jako na COVID  Sloup, se kterým COVID přítáhl, a zase jedině s ním odtáhne. 

Ač bylo zřejmé, že historické výklady obžalovaného zaujaly nejen naslouchající veřejnost, ale také obě justiční dámy (Galkovou a Šantorovou), které tyto skutečnosti sledovaly s otevřenou pusou a zatajeným dechem, nijak to nemělo vliv na jejich konečné, zjevně předem připravené návrhy - a rozsudek, který zněl podmínka na půl roku, s rok a půlletým odkladem. 

Rozsudek. Předem připravený, zjevně nezměnitelný jakýmikoliv důkazy - a hlavně : Křivý, že by se o něj dalo opřít...

Když se obžalovaný zeptal soudkyně, co ten odklad má znamenat, jestli to je čas na to, aby se naučil milovat Mariánský sloup, nedokázala mu nijak odpovědět, že prý má jen spořádaně žít - a když se zajímal, co to znamená, jestli jako ona, neměla soudkyně další vysvětlení. Obžalovaný jí na to řekl, ať si ho raději nechá, protože by bylo zjevně bezcenné nebo směšné. 

Obžalovaný se pak proti všem třem bodům rozsudku (o náhradě škody, o vině a trestu) na místě odvolal. 

Po skončení hlavního líčení požádala obžalovaného reportérka ČRo o rozhovor, ve kterém chtěla vědět, co na rozsudek říká - ten jí odpověděl, že právě viděla bezcennou opisovačku, která za 150 tisíc měsíčně opsala obžalobu - a to byl celý její dnešní výkon - s  tím, že podobných chudinek, zadarmo drahých, jsou soudy plné, a to nejen na Ovocňáku. 

Z obsahu rozhovoru následně - jak se dalo čekat - neodvysílal rozhlas ani slovo, raději dal přednost vlastnímu, tendenčnímu komentáři... 

Rozhovor se slečnou z ČRo na chodbě soudu. 

Obě justiční dámy pak musely ještě před koncem líčení vyslechnout i pro ně zjevně krajně nepříjemnou přednášku, navazující na exkurz z historie, o tom, že Česká republika v současnosti nemá akutnější problém než je stav justice, kde je chlív v této zemi naprosto nevídaný, nebývalý a v jiných sektorech zcela nepředstavitelný - s tím, že na veřejnost prosáklé případy, naposledy Nečesaného nebo Tempela, jsou jen pověstnou špičkou ledovce a kdyby se začaly jednotlivé trestní kauzy pečlivě rozebírat, zjistilo by se, že křivě odsouzených je dobrá polovina. 

Před závěrečným návrhem je obžalovaný (obě dvě) ještě stačil označit za nevzdělance a vlastizrádce, což jim - před médii - zjevně jedno, ani lhostejno, nebylo. 

____________________

 

Pokud se podaří přehrát pořízenou nahrávku z jednání, bude zveřejněna ZDE , pokud ne, počkáme na oficiální záznam soudu - a z CD pak bude přenesen na tyto stránky. 

 

____________________

 A ZDE  ještě NÁVRH DŮKAZŮ, z nichž nebyl proveden ani jediný - jak je u zmanipulovaných řízení "dobrým" zvykem...  Po přečtení snadno pochopíte, proč ŽÁDNÝ Z DŮKAZŮ NEBYL PROVEDEN (Když navíc bylo soudu všechno předem jasno...). 

 

OS P – 1

 

                                                                                                                                     K č.j. 2 T 68/2020

 

 

                              NÁVRH  na provedení důkazního řízení u hlavního líčení,

                              nařízeného na den 23.2. 2021

 

U hlavního líčení, nařízeného na den 23. února 2021, navrhuji provést především tyto DŮKAZY :

I.                DŮKAZY předvoláním a výslechem svědků :

Navrhuji předvolat a vyslechnout tyto svědky z řad zastupitelů a radních pražského magistrátu :

TOP 09 a STAN :                                                                                        ODS :

Martin Dlouhý                                                                                           Petr Fifka

Hana Kordová Marvanová                                                                     Ondřej Martan

Jiří Pospíšil                                                                                                  Bohuslav Svoboda

Jan Wolf                                                                                                      Karel Hanzlík

Jiří Koubek                                                                                                  Tomáš Štampach

Pavel Richter                                                                                              Zdeněk Zajíček

Petr Hlubuček                                                                                            Jaroslava Janderová

Petr Kubíček                                                                                              Martin Sedeke

Jan Chabr                                                                                                    Alexandra Udženija

Jana Plamínková                                                                                      Tomáš Kaštovský

                                                                                                                      Jakub Stárek

                                                                                                                      David Vodrážka

Doručovací adresou navržených svědků je adresa Pražského magistrátu, tedy Nová radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město.  

Navržení svědci, jakožto členové dvou zastupitelských klubů, jež rozhodly o umístění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí a které se vydávají za pravicové, budou vyslechnuti ke svému hlasování ze dne 23. ledna 2020 – tedy proč a jak hlasovali, co je jim známo o symbolice Sloupu, co o historii české reformace a době po porážce stavovského povstání, co o době baroka a jeho kulturním přínosu a zda tak hlasovali dobrovolně, pod nátlakem, nebo za odměnu, případně kdo a jakou jim za toto hlasování slíbil.

Rovněž budou vyslechnuti ke skutečnosti, zda mají za to, že jako zastupitelé Prahy jsou povoláni k rozhodování o otázkách celostátního významu a jakým způsobem reagovali na dopis věřících, předaný magistrátu dne 13. února 2020, zda se s ním seznámili a proč na něj dodnes neodpověděli.

 

Dále navrhuji předvolat a vyslechnout jako svědky tyto osoby :

§  MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl.m. Prahy – ohledně okolností, které jsou mu známy ohledně hlasování o umístění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Adresa – jako předchozí svědci.

 

§  Věra Pfeifferová, redaktorka ČRo 2       - ohledně jejího vysílání o umístění Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, ze dne 4.6. 2020, po 16. hodině – a tuto reportáž přehrát

 

§  René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu

 

§  Jan Pokorný, ředitel zpravodajství ČRo

 

Adresa pro předvolání svědků : Vinohradská 12, Praha 2 – Český rozhlas.

§  Ivan Krejčí, předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Adresa pro doručování : Škrétova 6, Praha 2

Svědci budou vyslechnuti k roli Rady a ČRo při informování veřejnosti o umístění Mariánského sloupu v Praze i ke své osobní činnosti při tomto tématu.

 

               Dále navrhuji předvolat a vyslechnout jako svědka :

§  Mgr. Pavel Polák, vedoucí OSZ P – 3, Jagellonská 5, Praha 3 – Vinohrady

Svědek bude vyslechnut ohledně skutečnosti, proč dosud neobžaloval pachatelky poškození jiného pomníku, spáchaného ve stejné době, a to pomníku Winstona Churchilla na náměstí Winstona Churchilla v Praze 3, jak daleko je s vyšetřováním jejich trestné činnosti a kdy podá obžalobu, případně proč ji dosud nepodal a zda se z jeho strany nejedná o trestný čin nadržování pachatelkám.

Účelem výslechu je prokázat, že v tomto, zde žalovaném případě, o tzv. poškození Mariánského sloupu vůbec nejde ani OSZ, ani soudu, protože spáchá-li velmi podobný skutek v témže čase a na stejném místě někdo jiný, není vůbec stíhán.

Trestní stíhání je tedy vedeno zcela účelově proti konkrétní osobě, kterou justice považuje za svého úhlavního nepřítele a chce se ho definitivně zbavit.

 

Dále navrhuji předvolat a vyslechnout jako svědkyni :

§  Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD. – Ústav českých dějin UK, oddělení starších českých dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38  Praha 1

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel. : 221 619 202

 

Svědkyně bude vyslechnuta k symbolice Mariánského sloupu, jak ji chápe ona, okolnostem jeho prvního vztyčení, okolnostem jeho stržení v r. 1918, k postojům representace 1. Čs. republiky k této problematice, k tematice kulturního a společenského přínosu doby pobělohorské a kultury baroka a následně k její charakteristice doby temna jako doby barokního kulturního dědictví.

Obžalovaný zdůrazňuje, že vzhledem k dostatečně dlouhé době do konání hlavního líčení (2 a půl měsíce) má soud dostatek času k tomu, aby   VŠECHNY    navržené svědky  VČAS PŘEDVOLAL  a předvolání jim doručil. A to už s ohledem na to, že se jedná vesměs o veřejně činné, snadno dostupné osoby.

 

  II.    Listinné a ostatní důkazy :

·        Důkaz obrázkem hlasovací tabule po hlasování pražských zastupitelů ze dne 23. ledna 2020

Sloup. Neměl mu kdo bránit. (k213.cz)

 

v  Záznam vysílání ČRo 2   (Vinohradská 12, P – 2) ze dne 4.6. 2020 kolem 16. hodiny. (Před a po).

v  Záznam o hlasování pražského zastupitelstva ze dne 23. ledna 2020  (žádám soud o jeho oficiální vyžádání z magistrátu).

v  Dopis evangelické farnosti primátorovi hlavního města stran Sloupu ze dne 13.2. 2020

v  Dopis RRTV a generálnímu řediteli ČRo ze dne 20.7. 2020

v  Stanovisko RRTV ze dne 18.  8. 2020

v  Stanovisko RRTV ze dne 20.10. 2020

S výhradou postupně doplňovaných důkazů dalších.

 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

_________________

_________________

 

Jeden ze dvou provedených výslechů - svědků o ničem, městské policie a strážného, který měl tržiště na Staroměst. nám hlídat. Zbytečné výslechy, zbytečná předvolání, zbytečná ztráta času . Objasňovali jen dávno známé a jasné. 

Zato proč a kdo rozhodl o umístění deklasujícího pomníku, soud nezjišťoval pochopielně vůbec - a neprovedl k tomu jediný důkaz .

 

__________________

__________________

 

POSUĎTE SAMI  "kvalitu" soudního rozhodnutí a profesionalitu těch, co ho vydaly...

 

§ 358   Výtržnictví

(1) Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1

a) opětovně, nebo

 

b) jako člen organizované skupiny.

____________

 

Místo veřejně přístupné to prokazatelně nebylo, co to  je "hrubá neslušnost" můžeme úspěšně polemizovat - protože jiná část obyvatelstva v tom vůbec neviděla "hrubou neslušnost", ale záslužný a spravedlivý čin - nikoho jsem nenapadl, nehanobil ani hrob, ani historickou nebo kulturní památku, ani nerušil žádnou přípravu nebo průběh sportovního utkání nebo shromáždění lidí...

 

Tak za co mě ty dvě dementní justiční dámy vlastně odsoudily ... ????

 

 

 

 

 

____________________

____________________

P.S. 

OMLOUVÁM SE VŠEM, kteří na soud přijeli - a nedostali se do jednací síně. Často i z velké dálky.  Moc mě to mrzí, dělal jsem to všechno pro vás (ne pro média, natož pro Šantorovou s Galkovou) - a to, že jste to nemohli naživo slyšet, je mi dvojnásob líto. 

Snad to brzy můžete poslouchat ze záznamu. 

 

 

______________________

______________________

 

Tady je odkaz, 2:49:10.

 
 
 
 
 
 
_________________
_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na chodbě po jednání... 

 

Zvukový záznam

https://youtu.be/gEGVN1ZIo80

 

______________________

______________________

 

Odvolání : 

 

Pod ochranou českých pánů (k213.cz)

_______________________

_______________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-23 19:50
COVID je trest za postavení Mariánského sloupu :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-23 19:52
Nějak z toho vypadla ta národní památka, co jsi měl na svědomí? O.

_____________

O památce nebylo řeči. Taky to žádná památka není. Možná zdařilá replika- to snad. Ale památka určitě ne. A nikdy nebude.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-23 20:08
I Staroměstský orloj se nad lidskou blbostí zastavil. J.K.


Pražský orloj se zastavil: Čeká nás katastrofa? | Blesk.cz

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-23 20:22
Jirko, odpočiň si.
Koukám hrůza práce , už ta příprava.
a pak hřebík - koukat na ty služky.
A díky F
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-23 20:50
ESLP a Lichtenštejnové :

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 08:51
Respirator - ano ci ne?

Ty čínské mají v sobě často ftaláty a rozpouštědla, dochází ke vdechování mikroplastů do plic, americká CDC minulý rok zakázala import respirátorů do USA 65 čínským továrnám! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 08:54
Nebyl včera náhodou nějaký soud, trestající za demaskování COVID Sloupu ???

Odveta na sebe nenechala vůbec čekat :

novinky.cz/.../...


novinky.cz/.../...


seznamzpravy.cz/.../...


Ani zákaz návštěv, už rok platný, vůbec nic nevyřešil...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Saxána 2021-02-24 11:37
Vyslechla jsem /přítomen byl řeči JUDr. L. Bradáčové i pan J. Duš/ vysvětlení, proč Švýcarsko bylo s našinci v prvním soudním stupni tak rychle hotové. To proto, že dokazování provádějí až na druhém stupni soudnictví. Zdá se mi tento postup velmi vhodný. Udělá se takový rychlý první nástřel a pokud účastníci nic nenamítají (jsou třeba i rádi, že je to tak a důkazů netřeba) šetří se čas, peníze i nervy.

Náš zastaralý trestní řád umožňuje dokazování pouze v prvním stupni soudnictví, odvolací soud se již dokazováním ve věci nezabývá. Ovšem rozhodně se musí zabývat procesními postupy. Pokud bez odůvodnění zamítne navržené důkazy, nejedná se o spravedlivý proces.
Zveřejněte pane Fialo celé rozhodnutí soudu až bude.
0 # Allan 2021-02-24 13:59
Účastník jednání nemusí mít na obličeji při jednání ten zbytečný náhubek. To se omezuje nezákonně také na tomto soudu účast veřejnosti? Pak je to další odvolací důvod. Jméno Galková je dost známé v tom nejhoším světle. Ale kdyby to nebyla právě ona, na státních zastupitelstvích je podobných hlupáků v záloze dost. Máme však pracovitou zmocněnkyni vládní pro lidská práva.Tak erudovanou, že v mládí prý nevěděla, co je Urválek za justičního zločince a kreaturu. Sice se nestala ombudsmankou, ale justicí týraným občanům nijak nepomůže.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 14:49
Ta nepomůže nikdy nikomu, sama nemá k Urválkovi daleko, to nebyla žádná náhoda, že s ním spolupracovala, a ne že nevěděla, kdo to je... Dobře to věděla, sama dělá totéž - omezuje lidská práva, diskriminuje lidi, umlčuje nepohodlné hlasy nebo jim nenechá zaznít.
Typická stalinistka, koho jiného by si estébák taky k sobě jinak vybral ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 14:47
V klidu sledoval hořící sloup z lavičky :

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 15:00
Galková je stará známá provařená firma. Totéž konec konců platí i o té druhé, Šantorové.
Prý jestli je pokřtěná je její soukromá věc... Blbka, ani nedokáže dovodit, že pokud má soudit útok na mariánský sloup, tak to vůbec není její věc, ale podstatná věc pro trestní řízení.
Ostatně, odpověděla i tak : Žádný křesťan totiž křest nezapře.
Typická postukomunistická blbka, která nezná ani to, co znát nutně má - tedy trestní zákon a trestní řád - viz § o výtržnictví, jehož popis zcela vylučuje, že by k něčemu podobnému došlo...
Za celou dobu jednání jsme od ní neslyšeli jediný relevantní právní názor nebo postoj. Skutečně, na té Jedničce začali sbírat stejný druh blbů - protože Blázna byl naprosto totéž : Protože věděl, že je úplně blbej, tak se k průběhu řízení raději nijak nevyjadřoval, zásadně nic neříkal (aby nebylo vidět, co to je za primitiva) - a nakonec jen přečetl rozsudek, který měl od začátku v šuplíku. Šantorová je naprosto totéž. Viděl jsem ty reference na internetu, její hodnocení - přesně to zapadlo a nijak z toho nevybočila. U dokazování můžete předvádět, co chcete - děláte to v nejlepším případě pro veřejnost, protože tahle blbka je k jakýmkoliv důkazům zcela inertní.

Ne náhodou se s Bláznou na Jedničce sešli.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 16:55
Tak k té včerejší justiční frašce, předem dohodnuté mezi Galkovou a Šantorovou, se vyjadřovat dál nebudu; mimo jiné ani nepřekvapí množství sprostoty, urážek aj., co na Vás vychrlila česká prorežimní chátra v internetových diskuzích na mainstreamových webech.

Přesto řešení vedoucí k odstranění sloupu ze Staromáku je jednoduché:

V 17. století rovněž musel existovat zadavatel/objednavatel sloupu, který jistě tuto věc komunikoval s císařskou dvorní kanceláří včetně uvedení důvodu výstavby tohoto sloupu v Praze (stejně jako v jiných původně protestantských městech Německa), aby devótně vyjádřil svůj kolaborantský vztah k Habsburskému domu a rekatolizaci.

Přitom výstavba takových sloupů byla součástí oficiální rekatolizační politiky rakouských a španělských Habsburků spolu s papežskou kurií v období 30-leté války a po ní - tj. rozhodně byla v rozporu s současnou vnitrostátní a mezinárodní politikou náboženského smíru a svobod vyznání.

Proto nelze stavět v současné Evropské unii symboly, které byly v minulosti součástí politiky potlačující náboženské svobody a náboženský smír ( zajímavá by byla reakce Evropského Parlamentu a Evropské komise (nikoliv Jourové), chcete to zkusit?!).

Sloup na Staromáku je stejně nepřípustný jako nacistická swastika na budově Bundestagu
(dříve Reichstagu).

Takže je nutno získat korrespondenci či jiné zadávací/účetní dokumenty o této věci, obsahující důvody výstavby sloupu v Praze v 40. letech 17 století.

Tyto dokumenty jsou bezpochyby ve Vídni, v tzv. Haus-, Hof- und Staatsarchivu ( prvotní weblink www.archivinformationssystem.at), které má archiválie od 816-1918.

Můžete si tento archív požádat, aby Vám to sám našel a poslal (otázka ceny), či sám vyrazit do Vídně až to půjde, nebo pověřit známého místního Vídeňáka.

Až budete mít důkaz v ruce, tak podat tzv. zásahovou žalobu proti trvajícímu neukončenému nezákonnému zásahu Hlavního města Prahy do Vašich (a ostatních evangelíků, kteří se k této žalobě přidají; čím více tím lépe) veřejných subjektivních práv garantovaných příslušnými články Listiny základních práv a svobod, Ústavou o náboženském smíru, svobodách, snášenlivosti atd. s žalobním návrhem na uvedení do původního stavu - tj. na odstranění sloupu.

zdravím AK
_____________

Ke sprostotě, co na mě vychrlila česká prorežimní chátra, bych dodal jedno : Při představě, že by - pár měsíců před volbami - museli k soudu všichni navržení svědci a museli odpovídat na krajně nepříjemné otázky stran znalostí o sloupu a motivech jejich hlasování, plně chápu ten vztek.

Protože to by měly po sebemenší naději na úspěch ve volbách nejen STAN a TOP 09, ale hlavně ODS...

A můžou se pak kasat, jak "vystřídají Babiše" a že jsou jedinou volitelnou opozicí, která to dokáže.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 17:00
Dověděli jsme se :

Veřejný prostor je tam, kam je vidět.
Proto se zločinci zavírají ( zatím) v chráněných státních budovách.

Orgány sledování lidu
údajného pachatele ( pod snímky ) výrazně omlazují - jistě má někde protekci.
Asi proto, že jest veřejně známým sportovcem.

+F+
_____________

S tou "definicí" veřejného prostoru - s tím, že to je, kam je vidět - může uspět tak leda komik na Silvestra, pro právní teorii to bude jistě zajímavé obohaCENÍ.

Ale současně i názorná ukázka, jak uvažuje letitá státní zástupkyně - že si zjevně myslí, že zákon je to, co se jí zrovna hodí do krámu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 17:12
Však jsme o tom již v pondělí mluvili, že to zřejmě fikaně udělají v té nejmenší místnosti (příště to bude asi někde na záchodě). Je vidět, že z Vás mají pořádný strach. Pustili dovnitř aspoň těch jimi uváděných 5 lidí za veřejnost? Nějak jsem se ani jich nedopočítal. To venku nás bylo o trochu víc. Však jsme je tam stále rozčilovali až tak, že na nás opakovaně poštvávali justiční stráž. Neměli tam ten svůj pravidelný každodenní klid na svoji zašívárnu.
S pozdravem
JD
____________

Myslím, že s klidem tentokrát dopředu počítali, že se - minimálně na dobu soudu - musí rozloučit, a šlo jim hlavně o to, aby se do místnosti dostali hlavně ti, co o nich budou psát positivně. Což u prorežimních médií je vcelku zaručeno. Ale furt lepší, když píšou aspoň něco, než nic.

Pokud umí soudkyně počítat do šesti, tak tam napočítala šest lidí ( z toho čtyři byli prorežimní novináři z mainstreamu - Četka, ČRo, Blesk a ještě asi jeden) - další byl ode mne, a poslední, ten se prostě, vzdor výzvám soudkyně, nenechal vyhodit.

Což byla ta jediná správná taktika, která se měla uplatnit, protože před těmi kamerami by na vás asi těžko poštvali Justiční stráž.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 19:56
Seděl spokojeně na lavičce :

Taky z Tebe mohou udělat pyromana, který se ukájí pohledem na naprostou cypovinu na Staromáku. O.
____________

Tak proti této teorii jasně hovoří reálná praxe - neboť stohy slámy za vesnicí hoří daleko lépe, viditelněji a snáz - a jsou také mnohem blíž, tak proč bych jezdil za ohýnkem až na Staromák, a ještě lezl přes dvoumetrový plot ???
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-24 20:00
Skandální soudce Suchánek


hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-25 09:39
Diktatura StB:

V 1950 StB umucila kneze Toufara.
Dnes StB - Bures muci cely narod! Z.

Podcast Na cestě: Slyšel jsem, jak ve vedlejší cele dobíjejí Josefa Toufara - Aktuálně.cz (aktualne.cz)

magazin.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-25 17:52
Stíhání Babiše se povleče do voleb, státní zástupci z něj mají štít proti svému odvolání, říká Marie Benešová


ekonomickydenik.cz/.../

____________

A to říká jen tak ??? Takováhle je vizitka "nezávislého" státního zastupitelství ???

Tak ať je odvolá, když o nich má tyto informace, kráva jedna !!! Je to plně v její kompetenci.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-25 19:42
Mariánský sloup je očištěn,
bohužel od vší v justičních talárech je potřísněn.
Asi je nasralo docela,
že si to dovolil ve své kauze vítěz u ESLP,
předseda občanského hnutí K 213,
ing. Jiří Fiala.


Mariánský sloup je očištěn – Seznam.cz

tyden.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-25 22:07
Znáte někoho,
kdo normální má rýmu
a nechápe,
že jaro střídá zimu?
Nevěřte, že vláda či opozice pomůže vám od coronaviru.

Ač viry mezi sebou soupeří,
bludům podstrčeným výše uvedeným mafiánům nikdo nevěří.

Žijeme v možné nejhorší době,

pomoci můžeme se dopracovati každý sám sobě.

J.K.

Covidová rarita. Znáte někoho, kdo má normální rýmu? - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-26 09:15
Na serveru aktuane.cz jsem si přečetl článek, který pojednává o situaci současné a situaci v roce 1948.

Podobnost nástupu totality změnivší se v diktaturu je zřejmá.

Rozdílnou je pouze v personálním složení totalitářů, kteří stáli za převratem.

Zatím co v roce 1948 ukradli demokracii občanům sofistikované figury, cílící na konkrétní zájmy zahraničního totalitního impéria, tak v roce 2020 připravila o zbytky demokracie a právního státu občany nemehla, která stavěla svojí existenci v některých případech od devadesátých let na parazitování, manipulaci a vizi takzvaně lepších zítřků pro jim podobné zmetky.

V současné době čelíme všehoschopným neschopným, a to je náš problém.

Chybí koncepce v řešení šíření nákazy, chybí koncepce i v jiných oblastech.

Totalitáři převzatá justice a policie nečinně přihlíží. Aby taky nepřihlížely, když se jim přidává, že? Skutečnost, že si za tisíce nebo dokonce desetitisíce k platům v roce 2022 možná nic moc nekoupí - to neřeší. Bodeť. Justice i policie spoléhá na to, že když padne režim, tak změní hlavičky na úředních listinách, pozmění dočasně názory a přizpůsobivě budou ze všech sil páchat to, co páchali dosud.

V jakém omylu mohou žít někteří zprvu přesvědčení komunisté a posléze bytostní demokraté toho času přisluhovači nové diktatury, to si neuvědomují a buďme rádi.

V záplavě adrenalinu blbosti maskované politickým zápalem totiž získali představu absolutní nedotknutelnosti, a tím ztratili poslední zbytky obezřetnosti. Je tedy snadné dokumentovat jejich fakticky protistátní činnost, mající za cíl upevňování nemehly instalovaného protiústavního pořádku v naší zemi.

Republika čelí faktickému rozvratu. V podstatě se dostává do situace Moldávie.

Řešení existují, ale neobejdou se bez personálních, legislativních a politických změn. Neobejdou se bez krizových opatření, zejména těch finančních. Ovšem narozdíl od představy zbohatlých estébáků a jim podobných, jsem toho názoru, že krizová opatření musí dopadat především na viníky současného marasmu.

Viníků je zhruba 200.000. Tak početná je zhruba skupina, která nyní "drží pod krkem" republiku.

s úctou

Jindřich Karel


www.facebook.com/jindrich.karel.1

www.facebook.com/.../?ref=share
_____________

Už se těším, až se mezi těch 200 tisíc grázlů rozpočítá státní dluh... To bude ale výchovná lekce pro všechny ostatní !!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-26 14:04
Další posunutí termínu. Policie znovu požádala o prodloužení lhůty pro vyšetřování kauzy Čapí hnízdo

irozhlas.cz/.../...

___________

Hovada zbabělý !! Mají to všechno až pod noc přinesený od OLAFu a vyšetřovací komise EU - a pořád to ne a ne nějak "došetřit" !!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-26 14:05
Musíme překonat rakousko-uherský model justice, říká nový šéf vlivné trestní instance

zpravy.aktualne.cz/.../...

__________________

A nebylo by lépe se k němu spíše pokorně vrátit ????
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-27 15:37
Jirko,
dík za přínosné informace.
Ale vůbec nečekej, že by někdo diskutoval -
národ neví, která bije.

F
_____________

Vidím - a mrzí mě to. To minimum reakcí, natož nějaká podpora, natož odborná nebo z kruhů, které by to mělo povinně profesně zajímat. 

Konečně, viděl jsem to dosud všude, od okamžiku, kdy ten sloup začal hořet.

Nejprve se přiřítili policajti, jako na zločince, že by mě nejradši zastřelili, když jsem s nima pak v autě promluvil, už se značně zarazili - a když mě pouštěli, tak jen řekli, že nás musí být víc, jinak s tím sám nehnu. Uvidíme. 

Ta letargie a neznalost mne mrzí. V Polsku by se to třeba nestalo. Tam lidé historii znají. A také se z ní umí poučit. Proto se je komunistům nepodařilo nikdy ovládnout.

U nás to měli nejprve fašisti, pak komunisti, teď mafiáni mnohem jednodušší - s nevzdělanci, kterým je vlastní osud lhostejný, se manipuluje daleko snáz a lépe.

Ale co se nepodařilo u soudu, může se povést - a lépe - na kameru. Už se těším na Sedekeho a Marvanou, když za nimi zajdeme s kamerou, jak budou vysvětlovat, co ví o Sloupu a proč tak hlasovali.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.