Demokratický starosta

Staníkovo zamyšlení nad volbami. Starostů. 

Máme toho z komunistických časů stále ještě mnohem víc, než si mnozí jsou ochotni připustit. Třeba - volby starostů... 

___________

 

Kdo bude váš starosta?

 

O víkendu jsou volby do obecních zastupitelstev a všiml jsem si, že se nám porůznu objevili kandidáti na starostu. Tu v městech, obcích i v metropoli.

Možná těmto soudruhům ještě nikdo neřekl, že na starostu v naší krajině kandidovat ve volbách nejde, popřípadě se snaží voličům cosi podsunout.

U nás se žádné volby starostů nekonají, protože si stále hýčkáme zděděný bolševický volební model. Ostatně jako v tisíci dalších případech, kdy se o demokracii jen žvaní, ale stále tu jedeme podle soudružského mustru, povětšinou převzatého z bolševického Ruska.

Poukážu zde v jakémsi hypotetickém modelu, jak se u nás starosta volí a kdo se jím, oproti přímé volbě starosty, může stát.

Zatímco v normálních demokraciích se starostové volí přímo a kandidát, který dostane nejvíce hlasů, se jím stane, u nás je to složitější.

Protože jednoduchost a přímočarost je pro naši demokracii nevhodná. My máme model, kdy starosta je volen až ve třetím sledu.

Nejprve jsou ve volbách zvoleni zastupitelé.

Podle toho, v jakém poměru se do zastupitelstev dostanou, se pak formuje vládnoucí většina, mnohde spíš vládnoucí klika, politicky a ideově naprosto nesourodá.

No a teprve ta vybere ze svého středu toho správného starostu.

Z popsaného je zřejmé, že tento model straní stranám a sdružením oproti jednotlivcům, a to i tehdy, pokud by byli upřednostněni preferenčními hlasy. Při volbě starosty nemají ony preferenční hlasy žádný význam a starostou se může stát i zastupitel s minimálním počtem hlasů, kterého by občané v přímé volbě nezvolili ani v agónii.

Pro onen model si představíme obec s několika stovkami obyvatel a devítičlenným zastupitelstvem.

Kandidovat chtějí tři politické subjekty a dva nezávislí kandidáti. Občanské sdružení Máme toho dost (MTD), politická strana Kradem, ale málo (KAM), politická strana Ukradnem, co uvidíme  (UCU), nezávislá kandidátka Mařka a nezávislý kandidát Franta.

Z názvů kandidujících sdružení je celkem zřejmý jejich volební program.

Mařka je hodná holka, všecko, pracovitá i angažovaná, ale s inteligencí a organizačními schopnostmi, nic moc.

Franta je dobrý kandidát pro ty, kteří chtějí poctivého chlapa, co nekrade a přitom je schopný.

MTD vede Alžběta. KAM Václav a UCU Milouš.

Minulá dvě volební období vedli obec KAM a UCU a lidé už by docela chtěli změnu, přesto, že se v obci postavila rozhledna a cyklostezka od úřadovny ke kravínu. Jen lidé nějak nepobrali, proč na to padl celý obecní rozpočet.

Volby pro náš model dopadly následovně.

Do zastupitelstva se dostal nezávislý kandidát Franta. A to s největším počtem preferenčních hlasů, kterého by voliči rádi viděli jako starostu. I nezávislá Mařka byla zvolena.

UCU oproti minulosti ztratilo polovinu mandátů a získalo jen dva zastupitele. KAM zůstali na svém a získali dva. A revoluční MTD tři.

Nastala povolební vyjednávání.

MTD by s nezávislými dali většinu, jenže chtějí za starostku Alžbětu, což nepodporuje ani jeden nezávislý kandidát.

Další dvě strany většinu nesestaví a nezávislí o nich nechtějí ani slyšet. 

Nakonec se na tajném jednání dohodnou MTD a KAM a nezávislé vyšachují.

V následující volbě starosty je zvolena Alžběta - a Franta , kterého by voliči v přímé volbě zvolili za starostu, tam není ani do počtu, ale páté kolo u vozu.

A to je náš postbolševický model, pro volbu starosty.

Voliči mohou volit sebelepšího kandidáta, ať už v některé ze stran pomocí preferenčních hlasů, nebo jako kandidáta nezávislého. Jejich volba je jim ale prd platná, protože skutečná volba starosty je v rukou někoho jiného.

No, to jsem si jen tak zamudroval, než půjdeme k volbám.

 

 

Stanik, drsnej manik.

_________________________

_________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.