Malá sumarizace

velkých problémů. A obrázek "nové generace" soudců...  Jinak též stížnost na vyřizující INS soudkyni. 

_________________

 

 

 

__________________

KS v Praze - JUDr. Naděžda Křivánková

                            Místopředsedkyně soudu

 

            Věc : Jana Chudíková – stížnost na vzdělání soudkyně

            Vážená paní,

            Podávám Vám STÍŽNOST  NA VZDĚLÁNÍ  soudkyně, což se pochopitelně propisuje i do jejího chování a rozhodování.

            Soudkyně : Mgr. Jana Chudíková

            Věc : Usnesení KSPH 81 INS 16938/2023 B-39 z 6.6. 2024

V usnesení zcela chybí vyřízení podstatné části předchozího podnětu, který si stěžoval mj. na  to, že INS správkyně není schopna se vypořádat se závěry rozsudku mezinár. soudu , zde ESLP č.j. 26 141/03, týkajícího se opatrovnického řízení mých nezl. dětí, rozsudku, který nebyl nikdy uveden do praxe, ač je k tomu stát zavázán mezinárodní smlouvou – a přitom cca 40% současně vymáhaného dluhu představují pohledávky z tzv. výživného, a to  dokonce jako dluhu přednostního, který nelze popřít incidenční žalobou a který nepodléhá žádnému dalšímu přezkumu, ačkoliv byl napaden a zpochybněn právě uvedeným mezinárodním rozsudkem.

Ptám se, jak je možné, že soudkyně celou podstatnou část námitky vůbec nevyřídí, ač usnesení ve věci vydá ??

Ptám se, jak je možné, že ani soudkyně není – po soudem ustavené INS správkyni -  schopna zaujmout v této věci jakékoliv stanovisko, když je to přitom podstata věci a současně i podstatná část INS řízení ?

Ptám se, jak je možné, že soudkyni není známa, nebo nerespektuje závaznou soudní hierarchii a posloupnost, kdy soud nižšího stupně je povinen se řídit názorem soudu vyššího stupně, natož pak soudu mezinárodního ?

Ptám se, jak je možné, že soudkyně Vašeho soudu vůbec připustí, aby byly INS správkyní vymáhány pohledávky, které neprošly povinnou revizí po napadení mezinárodním rozsudkem a na podněty v tomto směru nereaguje ?

Je vůbec Vaší soudkyni známa skutečnost, že existuje nějaký ESLP a že všechny vnitrostátní soudy jsou vázány jeho nálezy a rozhodnutími, pokud se jejich rozsudků týkají ??

Pokud ne, jak je možné, že na Vašem soudě vůbec soudí ? Jakým výběrovým  řízením prošla, co umí a co ví o právu i soudní posloupnosti a její závaznosti ?

No – a protože těch stížností už byla celá řada, na různé soudce,  myslím, že je načase provést si malou rekapitulaci :

Soudce Vladimír Sommer – brání přenosu z jednání, ač veřejnost jednání je základním prvkem výkonu soudní moci. Žádný logický, natož uznatelný důvod k tomu neuvede a nemá. Porušuje tak závazný nález ÚS o umožnění přístupu veřejnosti všemi moderními prostředky – tedy i internetovým přenosem – přičemž k jeho odmítnutí nemá žádný důvod (přenos jednání nijak neruší, ani se nejedná o jednání, kde by vyloučení veřejnosti připadalo ze zákonného důvodu v úvahu).

Soudce Jiří Krupička – v bleděmodrém totéž, jen to ještě vylepší o bezdůvodné napadení přítomné veřejnosti justiční stráží. Takže přímo v soudní síni soudce zorganizuje násilný incident, a to po skončení jednání, kdy jednání nikdo nenarušuje, ani nemůže – skončilo – zato s následky pro bezpečnost a zdraví návštěvníků soudu.

Předtím ještě sám zneváží soud jako instituci, když – jako soudce – se pohybuje po budově soudu v oblečení, silně připomínajícím pouze spodní prádlo, takže budí všeobecný údiv, ne-li rovnou pobouření. To se dostaví až poté, co se zjistí, že dotyčná osoba je soudcem zdejšího soudu, dokonce věc vyřizujícím soudcem.

Senát 54 APetr Šuránek, Věra Pazderová, David Kryska – svévolně okradou žalobce o soudní poplatek, který vůbec neměl platit, když spojili dvě řízení v jedno, ač poplatek byl (a byl tak vynucován) zaplacen za každé řízení zvlášť. Je samozřejmě otázkou, zda měl být vůbec jaký poplatek placen, když žalobce je v insolvenci a ze zákona jsou osoby v insolvenci zbaveny povinnosti soudní poplatky platit.

Když jsou dotyční vyzváni, aby poplatek vrátili, tak toho nejsou – při svých 180-ti tisícových platech – schopni. Podvod se jim tak zjevně stal běžným nástrojem jejich činnosti, už se nad ním ani nepozastavují, a to bez jakýchkoliv ohledů i vůči osobě, živořící – právě díky takovým jako jsou oni – z životního minima.

A to nemluvím o způsobu jejich rozhodování, kdy odmítnou provádět důkazy k předchozí činnosti posuzované osoby, ač údajné urážky této osoby, za něž byla probíraná pokuta udělena, právě z této činnosti vycházely a na ni reagovaly. Tvořila tedy podstatu dokazování, bez kterého nemělo soudní řízení žádný smysl, nemuselo být nařizováno, ani za ně požadován (a zaplacen) poplatek.

K tomu je nutno přidat Vás, která mi napíšete, že se o porušování procesních předpisů a práv návštěvníků  soudu nemám zajímat, protože se – zcela výjimečně – netýkala přímo mě, ale někoho jiného, i když to bylo na mém jednání, což je vrchol sobectví, zbabělosti a resignace na výkon spravedlnosti, i státní správy soudu.

Pokud projdeme všechny výše uvedené body – tak mi řekněte, co ti Vaši soudci vlastně umí, v čem jsou vzděláni a hlavně – jaké mají mravní či morální předpoklady k tomu, aby soudili ostatní ??

Řeknu Vám rovnou, že – žádné.

Pokud byste nahodile vybrala pár cel na Ruzyni a nadělala z nich, bez jakékoliv další průpravy,  soudce, nebylo by to o mnoho horší.

                        S pozdravem

 

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

 

 Když krade soud... (k213.cz)

__________________________

__________________________

 

 

 

 

__________________________

__________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.