Skvělé představení na Míčánkách

Kdo dnes přišel na Míčánky - na další díl soudu pod vedením soudce bLázny - rozhodně nelitoval. Alespoň podle vyjádření většiny účastníků, sedících ve veřejnosti. A to navzdory tomu, že jednání soudu začalo o hodinu a půl později, bez jakéhokoliv vysvětlení. Resp. vysvětlením bylo - ovšem v úvodu jednání, když už konečně začalo - že se zdržel jeden z přísedících.

Zdržet se o hodinu a půl - je dost zvláštní. Ba dokonce bychom řekli, že mimořádné - a soudci se to prostě bez sakra vážného důvodu stát nemůže. A za vážný důvod lze považovat jedině autonehodu, nenadálý a vážný úraz nebo něco podobného, rozhodně ne dopravní zácpu. Protože za hodinu a půl každý ví, že přejede celou Prahu skrz naskrz. Pokud se to soudci stává - nemůže prostě dělat soudce, protože na to nemá.

Nemluvě o skutečnosti, že bLáznův soud nepovažoval za nutné to nejen nikomu vysvětlovat, natož pak se omlouvat, ale ani to včas někomu sdělit, a to dokonce ani samotným účastníkům řízení. Takže ti čekali hodinu před jednací síní, až se šli konečně zeptat do informací, co se soudem je a zda bude nebo nebude a kdy. Bylo jim pouze řečeno, ať počkají.

Viděno ze zorného pole zákeřností, kterých byl tento soud dosud schopen a z úhlu, že jeho smyslem není nic jiného než škodit obžalovanému (nikoliv zjišťovat, jak to ve skutečnosti bylo, protože to každý soudný člověk ví dávno, minimálně z přes rok starých a zveřejněných zábarů Justice TV), mohlo se jednat i o docela promyšlenou lest, fintu, jejímž cílem nebylo nic jiného, než aby obžalovaný se svým právníkem odešli - a zejména pak veřejnost, která byla opět hojná a početná, což je samozřejmě velmi dobře a zásadní sdělení) - a soud pak snadno "rozhodoval" v jejich nepřítomnosti. Mnozí to také již již navrhovali a jen prozíravost zkušenějších zabránila tomu, že bylo bLáznovi vyklizeno pole a on si pak dělal, co by se mu zlíbilo bez sebemenšího odporu.

Když tedy soud - konečně - po hodině a půl začal - a nikdo ze soudců nepovažoval za nutné něco vysvětlovat, natož se omlouvat, vznesl obžalovaný (předseda K 213 Ing. Fiala) námitku podjatosti soudce a soudu a o lidech s takovýmto chováním prohlásil, že je to pakáž. Kupodivu - nikdo ze soudců se necítil dotčen těmito slovy, asi je považovali za správné a samozřejmé označení vlastního stavu.

Jednání samo vykazovalo několik velmi zajímavých bodů:

Prvním byla hned v úvodu výpověď svědka Navrátila, který byl celému incidentu přítomen - což bylo vidět z předchozích videozáběrů - a proto byl také předvolán. Vypověděl, že p. Fiala - poté, co se otočil, aby se zeptal justiční stráže, proč zadržuje jeho kolegu Štefka - dostal ránu do břicha ze strany jednoho ze členů justiční stráže, se kterým vůbec nekomunikoval a ani s ním neměl co do činění, a to zjevně bez příčiny. Když byl svědek dotazován, proč si pořizoval videozáznam, odpověděl, že chování justiční stráže mu připadalo natolik šokující, že považoval za nutné si je natočit, stejně jako za zajištění vlastní bezpečnosti.

Na otázku obžalovaného, zda se tedy cítil justiční stráží přímo ohrožen, odpověděl, že ano - načež bLázna otázku nepřipustil (prý je návodná - nedokázal však už vysvětlit, jak a čím) a odpověď nechal z protokolu vymazat. Inu - vzor objektivního a nestranného soudce.

Druhým bodem, který prvnímu ještě dokonce předcházel, bylo bLáznovo vysvětlení zdůvodnění námitky podjatosti soudce, kdy obžalovaný informoval soud i veřejnost o brožuře vydané ÚDV (ˇUřadem pro dokumentaci zločinů komunismu), kde je Lázna označen za státního zástupce, který zastavil trestní stíhání osob za nedovolené ozbrojování Lidových milicí. BLáznova reakce byla taková, že ano, že předmětné usnesení vydal on, ale že to bylo přesně opačně - totiž že prý policie milicionáře stíhat nechtěla a on jí to nařizoval.

V tom případě by lhala celá brožurka a celé ministerstvo vnitra, jak také okamžitě poznamenal obžalovaný - a my ještě dodáváme, že od člověka, který zapírá vlastní manželku, není asi nic divného na tom, když zapírá a obrací naruby jednu brožurku.

Po výslechu svědka Navrátila následovaly listinné důkazy (svědka Hodinu prý bLázna předvolávat nebude, prý se o to opakovaně snažil, leč svědek nijak nereaguje - od soudu, který má k dispozici evidenci obyvatelstva, je to jistě hodně zvláštní - a hlavně hodně povrchní - přstup. Či spíše alibistický - protože ho prostě předvolat nechtěl, a už vůbec ne po tom, co slyšel, co vypověděl svědek Navrátil).

Hned na úvod listinných důkazů byl ten nejcennější a nejdůležitější - který chtěl bLázna už už přeskočit - než mu v tom obžalovaný zabránil - a sice úřední záznam na místě zasahující policie, ve kterém se černé na bílém psalo, že po skončení akce nikdo z účastníků potyčky nebyl zraněn a ani žádné zranění nehlásil. To zcela vyvracelo předchozí výpověď dvou členů justiční stráže (Střelka, Jeřábek), keří tvrdili, že údajné Jeřábkovo zranění hlásili policii.

Listinné důkazy dále pokračovaly čtením dopisu zaslanému místopředsedovi soudu Malému - při jeho čtení většina veřejnosti padala smíchy ze židlí, takže se jednalo o velmi vhodnou kulturní vsuvku - a poté předchozími trestními rozsudky obžalovaného, a to přesto, že bLázna hned v úvodu prohlásil, že na obžalovaného je nutno nahlížet, jakoby měl trestní rejstříik čistý a jakoby tudíž nebyl trestán. V rozporu s touto skutečností se přesto jal trestní rozsudky obžalovaného číst, zjevně proto, že se nemohl smířit s tímto stavem, který sám konstatoval - totiž že na obžalovaného je nutno pohlížet, jakoby nebyl trestán. Bylo tedy i povinností soudu předchozí trestní rozsudky ze spisu vyloučit a nepřihlížet k nim.

Přesto - to by nebyl bLáznův soud, aby se nesnažil představit obžalovaného veřejnosti v nejhorším možném světle a bLázna zřejmě usoudil, že tyto rozsudky se k tomu výjimečně dobře hodí - leč ukázalo se, že opak byl pravdou. Obžalovaný totiž dokázal využít své zdánlivé nevýhody k tomu, aby výstižně probral a vysvětlit celou svou dosavadní tzv. trestní minulost, která nespočívala v ničem jiném než ve snaze vidět a vychovávat vlastní děti (v čemž mu bránila jak bývalá manželka, tak i soudy) a v dopisech a výrocích na adresu těch (soudců), kteří neplnili svoje základní povinnosti, tedy nezajišťovali výkon svých vlastních rozsudků a umožňovali trvání stavu zvůle a bezpráví, kterého mohutně zneužívala zejména bývalá manželka obžalovaného.

Početná přítomná veřejnost se tak dozvěděla - s velmi zajímavými komentáři - všechno, co se i média v minulosti snažila proti předsedovi K 213 zneužívat - a pochopila, že se skutečně nemá za co stydět a hlavně: Že pokud by soudy rozhodovaly řádně a spravedlivě ve věci jeho dětí, žádná trestní minulosti obžalovaného by nikdy neexistovala.

Při doplňování závěrečných návrhů na dokazování obžalovaný trval také na tom, aby byl předvolán a vyslechnut lékař, který údajně poškozenému Jeřábkovi vystavil pracovní neschopenku a vyšetřil jeho údajné poranění v pondělí, 14.2., neboť je zde důvodné podezření, že spáchal podvod nejen Jeřábek, ale také tento lékař, když na - pravděpodobně neexistující - zranění vystavil dokumentaci a neschopenku. 

Tento návrh soud rezolutně - po tiché poradě - zamítnul. což vyvolalo bouři ironického smíchu ve veřejnosti, která si o přístupu tohoto soudu k pravdě dávno nedělá sebemenší iluze.

A to už bLázna nevydržel. Celou veřejnost bez rozdílu vyhodil (tedy i tu, co se nesmála a zachovávala klidnou důstojnost) z jednací síně a ještě jim na odchod sdělil, ať už příště nechodí - což je samozřejmě flagrantním porušením práva veřejnosti účastnit se jednání a vlastně i skrytou výhrůžkou.

Přitom šlo o poslední dvě minuty, kdy bLázna už jen nařídil termín příštího jednání - a to na středu, 30. května - stejné místo stejná hodina, tedy Míčánky, III. patro, č. 305 - od 8.30 hod.

Když jsme odcházeli z Míčánek, zrovna se rozječely sirény. Vypadalo to jakoby na oslavu vítězství dobra nad zlem.

Děkujeme Panně Marii, že nám toto přesvědčivé - a ne poslední - vítězství ráčila nadělit a už teď se těšíme na pokračování představení na konci května.

Je  - a bude - opravdu se na co dívat. Vítězství - morální i faktické - občanského sdružení nad zpupnými, falešnými a prolhanými justičními strukturami v přímém přenosu se opravdu nevidí každý den.

__________________________

Zvukový záznam z jednání naleznete ZDE:

http://ley.cz/k213/02052012.wma

čas:  12:18 - jste morální pakáž
čas: 1:53:40 - smích veřejnosti a její vyloučení:
- "a už sem nechoďte!"
poznamenáme to, veřejnost se hromadně směje..

___________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.