Knihovna K 213

Jedním z počinů našeho sdružení bylo založení knihovny K 213 (ke kterému se tak s drobným zpožděnímdostali právě 5 let po založení webových stránek) ,  která by měla shromažďovat a hlavně šířit odbornou literaturu, články, publikace, audio i videomateriály s problematikou diskriminace otců a mužů při výchově dětí, s návody a zahraničními zkušenostmi, novými trendy i poznatky.

Především by pak měla obsahovat témata, která jsou v ČR tabuizovaná a kde otcové, především na počátku rozvodu, žádnou radu na oficiálních místech obvykle neseženou a dosud zůstávali mnohdy bezradní.

Knihovna je v současnosti ve stádiu zrodu a bude průběžně doplňována o další tituly - tak, jak budeme mít čas se jí věnovat (a jistě všichni dobře víte, že toho času při objíždění soudů po celé republice a zpracovávání stránek tak, aby byly stále zajímavé a ke čtení, mnoho nezbývá).

Při provozu knihovny se budeme řídit přáním sponzora, tedy aby přednost měli ti, kterým může daný titul bezprostředně pomoci a kteří také napomohou aktivnímu šíření znalostí o této problematice.

Se žádostmi o výpůjčky jednotlivých titulů se zatím obracejte na redakci stránek, popřípadě na předsedu sdružení, dokud se nenajde někdo zodpovědný, komu bychom mohli provoz knihovny svěřit jako celek.

Sponzorovi naší knihovny, který si přál zůstat v anonymitě, tímto srdečně děkujeme - především jménem těch čtenářů, kterým tato literatura rozšíří obzor a pomůže pochopit mnohé z toho, co se kolem nich děje - tak,  jak tomu kdysi napomohla u nás.

S E Z N A M  T I T U L Ů:

Nově zařazené tituly:

Clément Pereira: KDO MĚ ODPOVÍ???,

původ - samizdat

 

Obnova zdravé rodiny není možná bez renesance základních mravních ideálů. Aneb:  Další publikace v naší knihovně.

Zdravá společnost není možná bez obrody základních mravních ideálů. Zdravá společnost není možná bez renesance zdravé,  klasické, staletími vyzkoušené a funkční rodiny.

 

Publikaci nabízíme ke stažení na následující adrese:

 

 deskyi

http://k213.files.wordpress.com/2010/11/pro_divky.pdf

 

 

Denně, a to zejména u našich soudů, se přesvědčujeme, že naprosté většině lidí nejsou jasné naprosto základní pojmy. Nemají jasno v tom, co to je rodina, kdo se do ní počítá, co je morální a co ne - a nutno přiznat- oficiální státní struktury, namísto jasných a jednoznačných odpovědí, poskytují buďto feministické, s funkční rodinou zcela neslučitelné bludy, anebo obraz naprostého zmatku, dezorientace v rodinných hodnotách  a mravní a morální anarchie.

Výsledkem je právě ono amorální bahno, dusící život všude kolem nás. Dusící celou společnost a dusící rovněž už i ekonomiku. Krize morální tedy přerostla do krize ekonomické a finanční.

Následující publikace právě shrnuje základní, letité a staletími vyzkoušené mravní postuláty a poznatky a srozumitelnou formou je předává čtenáři, především pak dorůstající generaci, pokud má zájem, aby vytvořila něco víc než jen náplň opatrovnických - a později trestních - spisů.

Publikace je podána živým a srozumitelným jazykem a našim čtenářům ji můžeme jedině vřele doporučit. Najdou v ní odpovědi nejen pro svoje děti, ale mnohdy i sami pro sebe.

A aniž by dlouho museli hledat a bádat - jeden mravní postulát jim můžeme poskytnout hned na začátek:

Bezdůvodné rozbití funkční rodiny, nota bene rodiny s dětmi, je zločin.  Zločin se zvláště těžkými následky, a to především pro nezletilé děti, které se mu nemohou samy bránit.

S osobou, která takto svévolně a lehkomyslně jednala, je napříště nutno jako se zločincem  také zacházet.  A tento přístup se musí promítnout do všech soudních řízení, rozvodů se týkajících - od opatrovnického sporu, přes rozvodové řízení až ke sporům o vypořádání společného majetku.Přejeme spokojené chvíle u zajímavého a poučného čtení nejen pro zimní večery.Původ těchto publikací je samizdatový a jako samizdaty se zřejmě budou šířit i nadále - stát, který sponzoruje lesby, buzeranty a feministky si zcela jistě nemůže dovolit sanovat zravou rodinu oficiálními granty. 

 

Ukázky z nabízené publikace:

 

Nejsi už dítětem a příčí se ti, aby se s tebou jednalo jako s dítětem. Tobě je více než 15-16 roků a od 13 nebo 14 se před tebou vynořuje řada problémů: svět se otevírá před tvýma očima a hlavně před tvým srdcem.

Všimni si, že chlapec obyčejně nemá tyto vlastnosti a starosti, bývá třeba, aby se jeho maminka zlobila, aby šel k holiči, aby si vyměnil kravatu, aby si vyčistil boty.
Tedy se snažíš, abys byla krásná. Neskrývej to, poněvadž Bůh to chce. Ale jakých prostředků použít? Nejprve tě uklidňuji, jestli si myslíš, že nejsi ani v nejmenším přitažlivá. Velmi zřídka jsou dívky opravdu ošklivé a bez jakéhokoliv půvabu. Spíše jsou vyrovnaní mladí mužové méně nároční, než bys myslela. Sní o manželce, ne o hvězdě. Přejí si setkat se s mladou dívkou, která by byla jejich družkou, která by jim rozuměla, povzbuzovala je v jejich práci, vychovávala děti, udržovala domácnost atd. a netouží po tom, aby platili účty marnotratnice. Připouštějí, že fyzická krása je sice důležitá, ale nejistá, hlavně vyžadují to, co tvoří vnitřní krásu, co utváří opravdu obličej“ dobrota, pochopení, pochopení, oddanost.

Abys byla krásná, snaž se milovat všechno, co je krásné: krásnou knihu, krásný film, krásné divadlo, zapuď tedy všechno, co je ošklivé v těchto oborech.

Dbej na to, abys tvořila a šířila krásu kolem sebe: aby tvá světnice byla krásná, tedy v pořádku i ve skříních a zásuvkách, kde si rovnáš své osobní věci. Jsi-li studentkou, nechť jsou tvé sešity v pořádku, ať tvé písmo je přesné pravidelné, úhledné. Tvoř také krásu v rodinném prostředí, ve třídě v ateliéru, pracovně, ve farním kostele. Nechť přemýšlíš, aby tvé prsty víly tvořily všude, kde mohou, krásné věci!

Tvoř krásu na sobě. Opakuji ti: žena má být svěží a úhledná. Ale ihned připojuji: má být mírná a přívětivá. Opravdový mladý muž rád hledá tyto vlastnosti u mladých dívek.

Nenechej se nikdy nachytat na reklamní hesla. Bývá hrozné, čeho bývá zapotřebí, abys byla za tuto cenu krásná. Naštěstí skutečná krása se získává laciněj... Kolik manželství ztroskotalo na přílišné výdaje manželky, která se nechá vláčet módou. Kolik je také doma nesnesitelných, poněvadž jim rodiče odmítají koupit titěrnost, kterou kamarádka obdržela od rodičů bez námahy a kterou jí závidí.

Nechť svěžest, klidný a přívětivý vzhled obličeje jsou vždy obrazem duše, jasnosti svědomí. Jinak k ničemu nedojdeš: neboť červivé ovoce nevypadá dlouho pěkně.

Poněvadž Bůh stvořil rodinu jako buňku společnosti, je přirozené, že vložil do každé lidské bytosti přitažlivost k bytosti druhého pohlaví. Tato přitažlivost je v zcela v prozřetelném plánu a je to láska, tj. dávání sebe druhému, aby se dohromady utvořilo společné dílo, zvláště aby byla zplozena a utvořena generace zítřka.

Ale ty už jsi dost velká, aby sis uvědomila, že okolo tebe se láska kazí a činí se z ní něco docela jiného. Reklamy kin, filmů, románů, ilustrace, písně, rádio, televize se posmívají, vtipkují, zneužívají lásky!

Pomalu odkrýváš svět, který si hraje s lidským srdcem, odvádí z přímé cesty a udupává tolik krásných pocitů. Nic neunikne zločincům, kterými se svět naplňuje: úcta k sobě samému, stud, láska, manželství, věrnost, mateřství.

Rovněž je důležité, abys měla čisté myšlení a silnou vůli, abys bránila milostí Boží srdce, které je tvým největším pokladem.

 

Richard A. Gardner: TERAPEUTICKÉ INTERVENCE U DĚTÍ SE SYNDROMEM ZAVRŽENÍ RODIČE, nakladatelství Triton, 2010

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_1.jpg

Ukázky:

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_ukazka.pdf

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/gardner_2.jpg

 

Další zajímavé informace o vydání knihy viz.: http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2558

 

Původní, stále platná, nabídka knihovny K 213:

 

KNIHY

E.Bakalář, O. Nytrová – O čem sní muži

PhDr. E. Bakalář – Postřehy starého mizogyna a jeho klientů

PhDr. E. Bakalář – Poněkud jiný pohled na genderové problémy Kde? V poradenské psychologii.

 

ČLÁNKY A ČASOPISY:

 

Česky:

 

Týden – Týrání mužů – alarmující neznalosti politiků – Třetina obět domácího násilí jsou chlapi!

 

Roky s nepřítelem – výzkumníci upozornili, že terčem domácího násilí jsou i mužiKomerční sexuální zneužívání dětí – násilí na dětech (brožurka, Praha 2001)

Dětské krizové centrum V Zápolí – odpověď na dotaz (12/2005

Tabu o násilných ženách

První pomoc pro mezinárodní rodiny v krizi

Doporučení pro aktivisty uplatňování zákona o ochraně před domácím násilím (2007)

Dnes: Jak zastavit domácí násilí (kdo týrá své blízké, půjde z bytu) – 4.2. 2005

Dnes: Pistole u hlavy: I tak vypadá domácí násilí – 3.9. 2003

Týraní muži

Domácí násilí – informace pro zasahující příslušníky Policie ČR

Dojmy ze setkání s tematikou domácího násilí – E. Bakalář, květen 2008

Prof. Dr. Michael Bock – DOMÁCÍ NÁSILÍ (přednáška z 28.5. 2007)

Klíčové znaky domácího násilí – základní informace

Na manžela vzala nůž, dostala podmínku (Novinky, květen 2007)

    •  

 

English language:

ATTENTION FATHERS – introduction in English to the custody problematic

MALE VIEW magazine

McKenzie (newsletter of Families need Fathers)

The No-Blame Game : Why no-fault divorce is our most dangerous social experiment

The Politics of Fatherhood (Howard University)

Legal Basis for Child custody by Charles Keeshan

Sex, Equality and Kidding ourselves

The Myth of Deadbeat Dads

The Liberator (Defender of men) – Sex, equality and Kidding ourselves

The Liberator – Providing balance in the Gender Wars

How Parents were Deprived of their rights in Sweden

Foundations – A man's place in the home – Fathers and Families in the UK

The Liberator - (Defender of men) – Sex, equality and Kidding ourselves

Conservative Spotlight: Dr. Stephen Baskerville

Demenised – is it only men who to blame for domestic violence?

Welcome to Patriarchy Group!

The Scarlet Oppressor

The Anti-Father Police State (by Stephen Baskerville)

A Daubert Victory (by Richard Gardner)

Radio Commentaries on Crooked Courts

Legislation on the protection of victims of domestci violence in Austria

Open Letter to Senators – reg. The International Violence against Women Act

Men as the Unacceptable Victims of Marital Violence (Malcolm J. George)

Believe her! The Woman Never Lies Myth

Male Victims of Violence

 

The Liberator: Family Violence (Septembeer 2000)

Muži se přestávají bát mluvit o svém týrání

Domestic Violence Intervention Center Berlin

Skimmington Revisited – M.J. George

Domestic Violence : The Other Side (Anne Lewis, University Sydney, Australia)

 

 

Deutsche sprache:

Jahresbericht 2002 – Nationales Zentrum Fur Familie

Gewalt gegen Manner (Brigitte Cizek, Olaf Kapella)

Gewaltschutzgesetz – seznam intervenčních center v Rakousku

Manndat – Februar 2007 – rozsáhlá studie z Německa – statistiky sebevražd, porovnání trestů žen a mužů, apod.