Dotaz na vzdělání soudkyň

Odůvodnění zrušení usnesení z Kutné Hory Krajským soudem v Praze bylo tak ubohé, že vzbudilo zájem a pozornost značné části veřejnosti.

Na četné dotazy, které chodily do redakce, ohledně vzdělání soudkyně, která je pod usnesením o zrušení rozhodnutí kutnohorského soudu podepsaná, jsme usoudili, že necháme odpovědět ty, kterým to ze zákona přísluší a kteří jsou za to královsky placeni z vaších daní - a podali jsme dotaz předsedkyni Krajského soudu v Praze ohledně vzdělání dvou soudkyň trestního odboru jejího soudu.

Ta první - Lucie Černá - to je ta hvězda, co zrušila usnesení kutnohorského soudu o přerušení, resp. zastavení trestního stíhání našeho předsedy, ta druhá hvězda - Jitka Sochorová - to je ta expertka, co vystavila tři usnesení o zamítnutí propuštění z vazby našeho předsedy na jaře letošího roku, přičemž každé z usnesení mělo jiné datum narození obviněného (dodneška nebyla schopná to druhé opravit) a vytrvale setrvávala na názoru, že k vazbě jsou důvody, neboť by prý pan Fiala neprodleně pokračoval ve svých útocích na státní orgány, kdyby ho z vazby propustili. Přesto, jiný senát byl o pouhých 14 dnů zcela opačného názoru a p. Fialu na svobodu propustil.

Nejen širší veřejnost, ale i vedení našeho sdružení usoudily, že vzdělání těchto dvou "pokladů justice" je tak děsivé, že nejen že neodpovídá vysokoškolské kvalifikaci, ale je s podivem, pokud tyhle dvě umělkyně vůbec složily maturitu, zvláště pak z češtiny (připomeňme, že jedno ze souvětí usnesení podepsané Černou, vůbec nedávalo smysl, nemělo hlavu, ani patu a nebylo zřejmé, co chtěl básník - v tomto případě Černá - vlastně říci).

Na odpověď jsme samozřejmě zvědavi a neprodleně ji po doručení zveřejníme.


http://k213.files.wordpress.com/2010/09/ks_dotaz_na_vzdelani.jpeg


Související články:

 

Odsouzení, které zrušil Nejvyšší soud jako nezákonné, má jít přesto panu Fialovi k tíži

 

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2567

 
_______________________________________