Odsouzení, které zrušil Nejvyšší soud jako nezákonné, má jít přesto panu Fialovi k tíži

Odsouzení za blokádu Městského soudu v Praze z jara roku 2008, které v plném rozsahu zrušil Nejvyšší soud v Brně s konstatováním, že trestný čin, za který byl předseda K 213 spolu se svými kolegy ze sdružení trestně stíhán a odsouzen, nenastal a že soudy nemají právo účelově si rozšiřovat skutkovou podstatu trestných činů, má jít podle stáního zastupitelství v Nymburce nyní stejně panu Fialovi k tíži, jak dosvědčuje dokument níže, který dnes dostala redakce K 213 k dispozici.

 

Rozsudek za trestný čin, který podle Nejvyššího soudu ČR vůbec nenastal, byl podle státního zastupitelství přece pravomocný!!! Viz. červené zvýraznění na první straně nyní zveřejňovaného dokumentu, ve kterém se dočtete řadu dalších logických, právních a i jazykových „perel“ z pera zjevně jedné „hvězdy“ Krajského soudu v Praze, JUDr. Lucinky Černé:

 

Tak hned na druhé straně dokumentu, kde texty ani na sebe logicky nenavazují, se třeba dozvíme, že otevřením okna v soudní síni pan Fiala znemožnil prý státnímu zástupci cosi došetřit !!

 

Pak, že Mgr. P. Franc, soudce Okresního soudu v Kutné Hoře, neměl právo vydat usnesení o podjatosti státní zástupkyně z Nymburka, Mileny Pinkasové, která v jiných řízeních vystupuje proti panu Fialovi jako údajná poškozená, prokazatelně (nebo spíše již dávno naprosto prokázaně) proti němu křivě svědčila v jiné trestní věci jako svědek, bušila do něj na veřejnosti pěstičkami apod., protože to prý neučinil před tím soudce Nápravník z Nymburka vyloučený z případu – pro podjatost.

 

Navíc podle Lucinky Černé Pinkasová nemůže být ani podjatou, protože kdyby byla, tak by to prý určitě řekla!!! - viz čtvrtá strana zveřejněného blábolu z krajského soudu.Chybí mimochodem i vysvětlení, jak a na základě jakých důkazů dotyčná husa k takovémuto skálopevnému přesvědčení dospěla.

 

 

 

 

Pro úplnost dodejme, že v tomto případě jde o pokračování politicky motivovaného procesu v Kutné Hoře, o kterém jsme již rozsáhle informovali před časem na:

 

 

 

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2295

 

Toto řízení je součástí série zinscenovaných procesů proti našemu předsedovi, výraznému kritikovi poměrů současné české mafiánsky řízené i praktikující  justice. Součástí tohoto zločinného tažení justice, doprovázeného doslova jedním neuvěřitelným a zarážejícím excesem státních orgánů za druhým, byla i nedávná šedesát devět dní trvající , zjevně bezdůvodná, a tedy i protiprávní vazba předsedy K 213, pana Ing. Jiřího Fialy v ruzyňské věznici.

 

O případu náš informační server K 213 rozsáhle informoval.

 

 

 

 

 

 

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/05/freml.jpg

 

 

Soudce a předseda soudu v Kutné Hoře – Mgr. Petr Franc.  V nezáviděníhodném postavení, kdy je formálně vázán naprostými bludy evidentní hloupé a mstivé husy z krajského soudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/ks_cerna_01.jpg

 

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/ks_cerna_02.jpg

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/ks_cerna_03.jpg

 

http://k213.files.wordpress.com/2010/09/ks_cerna_04.jpg

___________________________________________________

Jednání u Okresního soudu v Kutné Hoře bylo nařízeno na čtvrtek, 30. září od 12 hodin, místnost č. 10 - přízemí.

___________________________________________________

Kurvy všech zemí: Bojte se !!!
(že jim to vzkazuji)
Pepa. Nos

___________________________________________________

Prajeme K 213 úspešnú porážku morálne zvrhlej súdnej mašinérie.
Aj pánu sudcovi prajeme, aby si uchoval morálku a zdravý rozum.
S pozdravom

Marcela Vetráková

___________________________________________________