Ústavní soud je zděšen ignorací mezinárodních rozsudků českou justicí

Že by svítání na lepší časy ? Že by alespoň Ústavnímu soudu konečně došlo to, co K 213 tvrdošíjně hlásá do světa už neomylně několik let - a je za to permanentně pronásledováno ?

Městský soud v Praze prý nezná judikaturu štrasburského soudu, natož aby ji uměl uvést do praxe !! Odvážná to slova - jakoby opsaná z našich stránek. Akorát,  že teď je říká Ústavní soud.

Jaký bude nsáledující postup ?

Omluví se ministr spravedlnosti za veškerá pronásledování spojená se snahou prosadit štrasburský rozsudek předsedovi K 213 a jeho spolupracovníkům ?

Nahradí výkonný výbor K 213 Ústavní soud, když o několik let dříve prokazatelně hlásal totéž, k čemu teď pracně dospěl nejvyšší justiční orgán  v zemi ?

Ale nechme zaznít samotná slova Ústavního soudu :
_________________________________________
  Nyní projednávaný případ ilustruje alarmující skutečnost, totiž že obecné soudy neznají (popř. ignorují) judikaturu ESLP, čímž nejen že negují vnitrostátní prostředky nápravy porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“), ale též vystavují Českou republiku riziku nastoupení mezinárodněprávní odpovědnosti za porušení závazků plynoucích z Úmluvy.
_________________________________________

Více hledejte na :

 
CELÉ ZNĚNÍ NÁLEZU
 

Text nálezu Ústavního soudu II. ÚS 862/10

 

Ústavní soud rozhodl dne 19. května 2010 v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. E., zastoupeného JUDr. Václavem Vlkem, advokátem, se sídlem Sokolovská 22, Praha 8, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 11. 2009 č. j. 58 Co 407/2009-60, za účasti Městského soudu v Praze jako účastníka řízení, se souhlasem účastníků řízení bez ústního jednání,

 

t a k t o : 
I.       Nerespektováním čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod porušil Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 11. 2009 č. j. 58 Co 407/2009-60 základní právo stěžovatele garantované čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.

 

II.    Toto rozhodnutí  s e proto   r u š í.
______________________________________

http://www.concourt.cz/clanek/3423http://www.concourt.cz/clanek/3423
______________________________________A kdopak tomuto riziku republiku vystavil a nadále vystavuje ?

Opět Sváčkův soud, kde neznají ani místní příslušnost soudu a nejsou schopni promluvit na kameru (natož mimo ni) jediné rozumné slovo. Přesto berou statisíce z vašich daní měsíčně !!
_____________________________________

Sice se nejedná o moje vítězství , ale tak nějak o vítězství pro všechny. V zájmu homogenity práva by měl ten judikát nyní platit pro všechny naše soudy, které by již neměli dělat tak zásadní chyby, jakými nás poškozují dodnes.
Na odkaze níže snad uvidíte judikát čitelněji. Nejvíce mě zaujal odstavec s číslem 16. Zdraví Jirka
http://www.concourt.cz/clanek/3423
____________________________________
Ano, na odkaze (http atd.) jsem už četl text judikátu bez překážky.
Jestli tomu dobře rozumím: Možná před dvěma roky, nebo před třemi, jsem
byl při Vašem soudním jednání v Nymburce. Zapamatoval jsem si, že soudce
otevřeně ignoroval rozhodnutí štrasburského soudu, který podpořil Vaše
stanovisko. Takže nynější judikát výborné trojice Nykodým - Balík -
Wagnerová (odstavec 16 jsem si s potěšením přečetl) možná znamená, že už
žádný soudce si nedovolí tu drzost jako tenkrát ten nymburský. Anebo
jestli si tu drzost dovolí, že bude muset s hanbou změnit stanovisko.
Zdraví JD.
____________________________________

Dobrý den,
na zakladě tohoto ustavního nalezu mužete podat žádost k ministru spravedlnosti,aby zahajil karné řízení na soudce ve Vašem případe. Nerepektování Štrasburského rozsudku je nerespektování judikatury ČR, ale také porušení mezinárodní smlouvy, která ja nadřazená zákonům ČR. Potom zbývá zautočit - podat žalobu k soudnímu dvoru do Haggu. Tam jste ještě nebyl.
S pozdravem S.S.
____________________________________