M L U F Č Í (I)

Nebojte se, to není chyba v nadpisu, my pravidla známe.

Jsou ale lidé, co neznají skutečně nejzákladnější pravidla, a přesto sedí na docela viditelných místech u dosti důležitých institucí, kde by člověk čekal, že zvládnou alespoň stručně vystoupit, zvláště když jsou za to placeni (navíc z vašich daní a navíc v době, kdy se má šetřit na každém kroku, protože stát už není s to unést loupeživé nájezdy vykradačských part, co vždy nějakým omylem vyhrají volby - nebo ani nevyhrají, a přesto sestaví rabovací partu, co pak ve velkém rozkrádá státní finance) a je to přední náplní jejich práce.

Je sice pravdou, že o Městském soudu v Praze si může dělat iluze už jedině ten, kdo tam v životě nevkročil, přesto i nás zarazilo, že jsou ještě věci neprobádané, které nás dokáží vždy znovu a znovu šokovat. Neboť jestli je na naší justici něco zcela fascinujícího, pak to, že ani po deseti letech rozkrývání chlívu, který jste si předtím nedokázali představit ani v nejdivočejším snu, stále ještě narazíte na posunující se dno, které je s to vás vždy znovu a znovu překvapit tím, kam až může klesnout, přičemž obzvláště zde platí obecně známé pravidlo : Že míře posuvu se meze nekladou.  

Původně jsme měli v záměru se jít jenom zeptat na jedno usnesení, které vydal skřet Veselka a které je zjevně v rozporu se zákonem, ale když jsme viděli co jsme viděli, rozhodli jsme se napsat samostatnou kapitolu také o mluvčí Městského soudu v Praze, protože ta tedy stojí za to. Jediné, co je na ní pozitivního, je to, že vás vskutku realisticky uvede do společenství duševně (zvláště pak mentálně), ale i fyzicky postižených lidí, kterým Městský soud v Praze poskytuje nejen přístřeší, stravu a oděv, ale i luxusní život, o kterém by si v jiném zaopatřovacím ústavu mohli nechat jedině zdát, a to přesto, že tyhle typy lidí v normální, zdravé společnosti končí obvykle právě tam.

Původně jsme také mysleli, že reportáž o mluvčí zveřejníme až spolu se záběry natočenými na městském soudu na lepší kameru, ale pak jsme zjistili, že toho materiálu je už teď tolik, že všechen pohromadě by pak přestával být přehledným a že bude lepší to rozdělit na dvě části - část obrazovo-textovou, a část filmovou, kterou teprve dotočíme.

Zpět k věci : Přišli jsme na městský soud, zašli do informací a zeptali se na tiskovou mluvčí. Paní z informací nám řekla, že tu je, i jaké má dveře, ale že neví, není-li na dovolené. Nebyla. Paní se jí rychle dovolala a sdělila jí, že jsou tady dva pánové, co s ní chtějí mluvit a jeden z nich že je asi pan Fiala. Vzhledem k tomu, že jsme tu paní v životě neviděli, jsme usoudili, co tušíme už dávno, že městský soud (a asi nejen ten) pořádá pravidelná školení "o třídním nepříteli z K 213 a jak se mu bránit", kde ukazuje naše fotky a podává instruktáž, jak "správně" jednat - a že takové školení asi už delší čas neproběhlo, a to proto, že si asi Sváček myslel, že problém je "vyřešen" . Tím, že p. Fialu zavřeli na Ruzyň. Proto si také paní z informací nebyla jistá, protože fotku hlavního zločince už jí asi delší čas zapomněli promítnout (věříme, že tento poklesek bude hned vzápětí napraven a dotyčný soudruh, který přípravu personálu na obranu před nepřítelem podcenil, exemplárně potrestán).

Mluvčí po telefonu sdělila, že tedy přijde do kanceláře informací, abychom za ní nechodili. Nicméně hned asi za dvě minuty (délka kratšího telefonátu) změnila názor a volala zpátky, že můžeme přijít do její kanceláře (asi jí bezpečnostní referent sdělil, že odposlech v její kanceláři je nainstalován už dávno a není problém ho zapojit během vteřiny a rovnou se k ní i přesunul).

Když jsme ke slečně přišli, seděl tam jakýsi chlap u počítače a hrál si s ním (nebo dělal, že si s ním hraje). Na dveřích bylo jméno pouze slečny mluvčí, takže jsme usoudili, že stálý personál kanceláře to rozhodně není, přesto se začal už po chvíli velice vehementně plést do rozhovoru - a to tónem, který by se dal označit za provokativní (kolega si dokonce myslel, že asi cílem obou dvou bylo nás vyprovokovat - třeba k tomu, abychom jim jednu vrazili, což tedy - mezi námi - by oba potřebovali jako sůl, ovšem my jsme nepřišli zachraňovat nedostatečnou výchovu jejich rodičů). Řekli jsme mu, ať se představí, jestli chce s námi mluvit, jinak že jsme přišli pouze za mluvčí. Představit se nechtěl, prý k tomu nevidí žádný důvod a jen se dál pochechtával (jistě není od věci poznámka, že kdo se směje, neví čemu. podobá se pohlouplému). Tak jsme mu řekli, že my zase nevidíme důvod se s ním bavit a ať se laskavě neplete, do čeho mu nic není.

Musím uznat, že slečna mluvčí mi vyrazila dech už ve dveřích - a to tím, jak vypadala. Dokonce jsem si nejprve myslel, že tohle mluvčí rozhodně není a že třeba mají spojené kanceláře a že je to nějaká holka odvedle, ale spíš jen návštěva, co za někým na soud přišla.

Oblečená jak od komediantů, boty na vysokých podpatcích, co nosí obvykle štětky, které jen zdůrazňovaly a podtrhovaly její anorektickou vychrtlost - no prostě, když někdo o holce řekl, že je to koza, do té doby jsem neměl jasnou představu, co tím mohl myslet. Teď už ji mám.

------

Rozhovor s touto osobou probíhal v dosti nepřátelském ovzduší (ač jsme ji nikdy předtím neviděli a provokovat jsme rozhodně nepřišli - což se ale nedá říci o druhé straně). Zjevně - i za ty dvě minuty - už ji stačili proškolit, jak se k nám má chovat.

Pokud jde o věcnou stránku, tak jsme se dozvěděli jenom to, že soudci městského soudu samozřejmě znají občanský soudní řád a řídí se jím, když jsem se zeptal, jak je tedy možné, že vydali usnesení, které je s ním v přímém rozporu, a to navíc ve zcela banální věci, jakou je místní příslušnost soudu, tak slečna neuměla odpovědět a jen řekla, že jsme ji přepadli a teď jí tady máváme před nosem nějakým papírem. Tak jsem jí navrhnul, ať si ten papír ofotí, v klidu se s ním seznámí a že se vrátíme třeba za hodinu, jestli pak s ní můžeme natočit rozhovor. No, to nemůžeme - aniž by uměla vysvětlit, proč.

Na závěr si pouze poznamenala mailovou adresu, že prý nám odpoví mailem (což jí asi jde nejlíp), na to jsem jí řekl, že kdybychom chtěli mailovou odpověď, asi bychom jí to napsali rovnou a nevláčeli se osobně na městský soud.

Na to rovněž neuměla odpovědět.

Následně nám od ní přišla odpověď - nijak neřešící předmět dotazu, který jsem měli, tedy jak přišli soudci městského soudu na to, že p. Fialu má soudit soud na Ovocňáku, když má trvalé bydliště mimo Prahu . Odpověď pouze obsahovala dvě zcela protichůdná tvrzení (a sice že místní příslušnost soudu se řídí místem bydliště žalovaného a současně že tedy místně příslušným je pro p. Fialu Obvodní soud na Praze 9), jejichž rozpor nedokázala slečna mluvčí vysvětlit dodnes.

Pouze začala zasílat maily s neexistujícími a zjevně čerstvě vymyšlenými "pravidly pro komunikaci" s médii, podle nichž s médiem, které je šířeno pouze internetovými stránkami, komunikuje pouze mailem.

Přehled těchto mailů v nezkrácené verzi zveřejňujeme, ať se tou ubohostí může pokochat i každý ze čtenářů našich stránek.

No, a na přiští týden jsme si nechali díl č. II - Mlufčí osobně a ve své funkci ...

___________________________

 

Vážený pane Fialo,

k Vámi vzneseným dotazům si dovoluji uvést následující:

1/ Jak Městský soud vysvětluje rozpor ustanovení Občanského soudního řádu  o příslušnosti soudu s usnesením 29Co 541/2009-22.

            Městský soud konstatuje že mezi rozhodnutím ve výroku dotčeného usnesení a  ustanovením o příslušnosti Občanského soudního řádu není rozpor. Odvolací soud v odůvodnění usnesení, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 1 jednoznačně vysvětluje,  proč musela být námitka místní nepříslušnosti zamítnuta.  Obvodnímu soudu pro Prahu 9, jako místně příslušnému, byla podaná věc odňata a přikázána soudem nadřízeným, tedy Městským, Obvodnímu soudu pro Prahu 1. Důvod je jistě i účastníkům i soudu, který jej zmiňuje v odůvodnění dobře znám. Soudci Obvodního soudu pro Prahu 9 byli všichni  vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci a věc tudíž přikázána OS 9  podle § 12 odst. 1 o.s.ř.   Obvodní soud poté již nemůže zkoumat místní příslušnost, námitku účastníka proto musel v souladu s § 105 odst. 4 o.s.ř. zamítnout.

            Městský soud v Praze, jakož i Obvodní soud v Praze postupoval zcela v souladu s Občanským soudním řádem, o rozporu tedy nemůže být vůbec řeč.

 

2/ Zda je normální, že Městský soud  ukládá účastníkovi, který se dotáže na vzdělání soudce, pořádkovou pokutu ve výši 20.000,- korun, kolikrát taková pokuta  byla udělena?

            Městský soud v Praze, jako soud odvolací využil možnosti Občanského soudního řádu a podle § 53 odst. 1 uložil žalovanému zaplatit pořádkovou pokutu ve výši 20.000,-korun za hrubě urážlivé podání žalovaného směřující vůči soudkyni Mgr. Kaftanové, kde se žalovaný dopouští útoků  a urážlivých tvrzení ničím nepodložených na rozhodujícího soudce. Městský soud uvádí, že výše zmíněné je důvodem pro uložení pořádkové pokuty, opět v souladu s Občanským soudním řádem.

            Statistika uložených pořádkových pokut s ohledem na konkrétní důvody přijatého opatření se u Městského soudu v Praze nevede.

S pozdravem

Mgr. Martina Lhotáková

asistentka místopředsedy a tisková mluvčí

 

Městský soud v Praze

Spálená 2, 112 16  Praha 2

mobil:      602 126 573

tel.:          221 932 625

e-mail:     MLhotakova@msoud.pha.justice.cz

 

 

 

 

___________________________

Dobrý den, slečno Lhotáková,
jak jste přišla na to, že místně příslušným soudem je soud pro Prahu 9, když v jeho působnosti nemám já jakožto žalovaný trvalé bydliště ?
S pozdravem
Ing. Jiří Fiala

___________________________

Ještě jednou dobrý den, slečno mluvčí,

rád bych se za Vámi zastavil s tím "hrubě urážlivým podáním", které kromě žádosti o prověření, zda dotyčná soudkyně nestudovala v Plzni, neobsahovalo jediné hrubé slovo, abyste mi označila ty "hrubě urážlivé" pasáže, za které se ukládá 20 tisíc pokuty (dodejme, že i za ty nejhrubší urážky - což rozhodně nemůže být dotaz na vzdělání - se ve správním řízení běžně ukládá pokuta maximálně 2 tisíc korun).

Prosím, sdělte mi termín v příštím týdnu, ve kterém budete schopna tyto pasáže před kamerou označit (budu jen rád, když si k tomu přizvete i autora tohoto výmyslu, tedy soudce Veselku).

Jinak jsem oba podklady - tedy jak rozhodnutí nutící mne dojíždět 80 km k místně nepříslušnému soudu a v rozporu s ústavou mi odebírající mého zákonného soudce, tak i ono "hrubě urážlivé podání", tedy dotaz ohledně fakulty, kterou soudkyně vystudovala, předal k vyjádření mluvčí MSP, takže uvidíme, nakolik se budete vůči ní lišit.

S pozdravem


Ing. Jiří Fiala

 

___________________________

 

 

Vážený pane Fialo,

    ačkoli mám pochybnosti o tom, že jste nestranný novinář, který obvykle neinformuje o skutečnostech, které se ho bezprostředně týkají a jejichž je aktérem, budu respektovat to, že se cítíte novinářem být.
    V takovém případě pro Vás stejně jako pro ostatní novináře platí pravidla vzájemné komunikace. Sám uvádíte, že vystupujete za internetový web k213.cz, tudíž s ohledem na formu Vám odpovědi na otázky budu poskytovat, stejně jako ostatním internetovým webům elektronicky, což jsem také učinila bezprostředně po osobním dotázání se v mé kanceláři. Pokud budete zaměstnán v médiu, které operuje celoplošnou rozhlasovou licencí, budu s Vámi komunikovat po telefonu, případně skrze nahrávací zařízení. Jestliže Vás bude zaměstnávat médium s televizní licencí, odpovědi na Vaše dotazy ráda poskytnu na kameru dotyčného zpravodajství. Při nerespektování těchto zásad se vystavujete riziku, že bude pro Vás naše společná komunikace kontraproduktivní.
    Nyní k Vašemu dotazu. Označovat cokoli v usnesení Městského soudu v Praze nelze. Rozhodnutí zdejšího soudu platí jako celek, tisková mluvčí ani Městský soud vůbec dodatečně nedoplňuje, nevysvětluje ani neupřesňuje svá rozhodnutí. Jejich součástí jsou totiž vždy obsáhlá odůvodnění, tak aby jim účastníci řízení, laici nezastoupení advokátem, měli možnost dobře porozumět.


S pozdravem

Mgr. Martina Lhotáková
asistentka místopředsedy a tisková mluvčí
 
Městský soud v Praze
Spálená 2, 112 16 Praha 2
mobil: 602 126 573
tel.: 221 932 625
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-----Original Message-----
From: Jiří Fiala [mailto:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]
Sent: Friday, August 06, 2010 5:31 PM
To: Lhotáková Martina Mgr.
Subject: Hrubě urážlivé podání

Ještě jednou dobrý den, slečno mluvčí,

rád bych se za Vámi zastavil s tím "hrubě urážlivým podáním", které kromě žádosti o prověření, zda dotyčná soudkyně nestudovala v Plzni, neobsahovalo jediné hrubé slovo, abyste mi označila ty "hrubě urážlivé" pasáže, za které se ukládá 20 tisíc pokuty (dodejme, že i za ty nejhrubší urážky - což rozhodně nemůže být dotaz na vzdělání - se ve správním řízení běžně ukládá pokuta maximálně 2 tisíc korun).

Prosím, sdělte mi termín v příštím týdnu, ve kterém budete schopna tyto pasáže před kamerou označit (budu jen rád, když si k tomu přizvete i autora tohoto výmyslu, tedy soudce Veselku).

Jinak jsem oba podklady - tedy jak rozhodnutí nutící mne dojíždět 80 km k místně nepříslušnému soudu a v rozporu s ústavou mi odebírající mého zákonného soudce, tak i ono "hrubě urážlivé podání", tedy dotaz ohledně fakulty, kterou soudkyně vystudovala, předal k vyjádření mluvčí MSP, takže uvidíme, nakolik se budete vůči ní lišit.

S pozdravem


Ing. Jiří Fiala

__________________________________

Dobrý den, slečno mluvčí,

děkuji za tuto odpověď, ještě mi však dlužíte vysvětlení rozporu, který obsahuje Vaše první odpověď, tedy jak jste přišla na to, že v dané věci usnesení, které jsme Vám označili (29 Co 541/2009 ze dne 25.2. 2010 - a přidejte si tam i usnesení č.j. 1 Nc 147/2009 ze dne 5.2. 2009) , je místně příslušným soud pro Prahu 9, jestliže tam já jako žalovaný nemám bydliště, ač jste nám předtím sama tvrdila, že místní příslušnost se řídí místem bydliště žalovaného (s čímž souhlasíme a myslíme si totéž, a to v souladu s OSŘ, ovšem v rozporu se dvěma senáty městského soudu, jehož jste mluvčí a také v rozporu s Vaším vlastním vyjádřením).

Zdůvodnění usnesení jsme si samozřejmě přečetli, a protože je v rozporu s platným OSŘ, přišli jsme se Vás na to zeptat, přičemž Vy jste tvrdila, že soudce OSŘ zná a řídí se jím - ač předmětné usnesení dokazuje pravý opak.

Věřím, že jste se před svou (první i druhou) odpovědí poradila s advokátem, který by Vás mohl případně zastoupit.

Mimochodem, advokáti, kteří toto usnesení zatím viděli, si myslí, že se musel dotyčný soudce asi zbláznit, takže odkazy na konzultaci s nimi si asi příliš nepomůžeme.

Chtěl jsem se i zeptat, v jakém oboru jste dosáhla titulu magistr a na jaké fakultě.

Současně Vás chci požádat o zaslání kopie nebo odkazu na předpis, který Vám určuje, s jakým druhem média máte jak komunikovat a věřím, že pro Vás nezůstalo tajemstvím, že internetové servery mohou zveřejňovat - a také zveřejňují - zpravodajství nejen slovem psaným, ale i mluveným, případně videozáznamem (a to bohatě činí i stránky K 213).

K Vašemu sdělení, že na kameru se mnou budete hovořit, jen pokud budu zaměstnán v televizi, bych se rád zeptal, zda - pokud budu takové médium vlastnit a nebudu v něm zaměstnán - se mnou komunikovat nebudete.

Mou novinářskou objektivitu ponechte laskavě posouzení našich čtenářů, zatím k ní nikdo námitky neměl a Vy - pokud jste tak objektivní - byste možná mohla specifikovat, na čem své domnělé pochybnosti o mé objektivitě zakládáte.

Zatím jsem ve vztahu k Vám pracoval pouze se snadno prokazatelnými fakty, která nejste schopna vysvětlit, resp. Vaše vysvětlení je zcela nevěrohodné a protiřečí si. Věřím, že se Vám podaří tyto rozporu odstranit.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

__________________________________

Dobrý den, slečno Lhotáková,

protože mi od Vás nepřišel žádný odkaz na "pravidla" pro poskytování informací mluvčí, mám za to, že si je zrovna vymyslela stejně tupá hlava, jako "právní názor", že rušení neexistujícího jednání je trestný čin pohrdání soudem.

Je ostatně zajímavé, že jste o těchto pravidlech nevěděla ani Vy, když jsme tam byli poprvé.

Oznamuji Vám tímto, že pravidla, která jste mi sdělila v posledním mailu, tímto

r u š í m

a zavádím nová, evropsko-americká, platná jinak po celém civilizovaném světě, a ta zní následovně :

- Mluvčí státní instituce poskytuje informace týkající se předmětu činnosti dané instituce kterémukoliv médiu, které o ně požádá, a to způsobem, které si toto médium samo vybere : pošle-li mail s tím, že stačí na něj písemně odpovědět, pak na něj promptně odpoví, přijdou-li natáčet, ať už s mikrofonem nebo kamerou, pak je mluvčí povinna těmto požadavkům všestranně vyjít vstříc.
- selektivní poskytování informací a rozhovorů jenom některým médiím je hrubým porušením pracovní kázně a důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru
- pracovníci médií se nejsou povinni hlásit předem, pokud tak činí, tak obvykle jenom proto, aby se mohla mluvčí odborně připravit k danému problému, jinak ale mohou v její pracovní době přijít kdykoliv a základní běžné informace je povinna jim mluvčí bez čekání poskytnout
- mluvčí chodí do zaměstnání řádně a slušně oblečena, neboť v kterýkoliv okamžik své pracovní doby se může ocitnout před televizní kamerou, na což je řádně připravena, a to nejen oblečením a vzezřením, ale také psychicky
- skutečná mluvčí nenechává nikoho na pochybách, zda vstoupil zrovna do kanceláře tiskové mluvčí, anebo do pokladny od kolotočů, případně rovnou do kozího chlívku
- mluvčí nenechává za sebe mluvit opraváře počítačů či osobu za něj se vydávající, nebo jinou nekvalifikovanou a neoprávněno osobu, byť by se zrovna - a to i na její pozvání - nacházela v její kanceláři: Pokud se tato nevhodně míchá do její práce a do hovoru se zástupci médií, upozorní ji, ať si hledí svého, jinak že bude vyvedena

Vzhledem ke skutečnosti, že s Vámi jako s mluvčí jednáme, i když do ní máte hodně daleko - ovšem respektujeme, že se jí cítíte být - budeme od Vás výstupy jako od řádné mluvčí nadále očekávat.

Stejně si dovolujeme pochybovat o výkonu Vaší druhé funkce, kterou máte na vizitce, a sice asistentka místopředsedy soudu - ta totiž ví, kde jsou na soudě kopírky, umí je ovládat a zvládne i tak náročnou operaci jako je pořízení si kopie dokumentu, ke kterému se má vyjádřit a který tudíž nutně potřebuje ke své práci.

Ale opět budeme respektovat, že se touto asistentkou cítíte být.


- jediné, co si volí mluvčí ve styku s médii sama, je termín setkání, pokud se na něm chce s konkrétním médiem dohodnout (a to nechce čekat ve frontě a chce najít mluvčí, která je ohledně daného problému plně v obrazu).

Máte před sebou víkend, slečno, vytiskněte si tato pravidla a přes víkend je pilně nastudujte, já vím, že pro Vás to nebude vůbec snadné, ale když si je přečtete po sté, možná i Vy zvládnete jejich obsah - a pak už je jenom krůček k tomu, abyste si je osvojila.

Po víkendu se přijdeme podívat, jak jste to zvládla, nakolik jste si tato civilizovaná pravidla osvojila a zejména si Vás přijdeme natočit, protože byste mohla mít s vystupováním před kamerou nemalé obtíže (čemuž by napovídalo i to, že se jí tak bojíte).

Na viděnou se těší

Ing. Jiří Fiala

________________________________________

________________________________________

 


A co k tomu dodat ? Že pokud soudce neumí aplikovat ani pravidla pro určení místní příslušnosti soudu a přes námitku podjatosti nejen ve věci rozhodne, ale rozhodne blbě a ještě účastníkovi řízení, který je zjevně právně vyspělejší nežli soudce sám, udělí pokutu 20.000,- Kč za prostý dotaz na fakultu, kterou daná osoba vystudovala, je to nejen na zbavení funkce dotyčného soudce, ale i na zrušení soudu, protože někdo ho má dozorvat, někdo má jeho práci hodnotit a sledovat a něco podobného vyloučit už v zárodku.

Aby tisková mluvčí odmítala komunikovat s médii a ani za týden nebyla schopná dát nejen hodnověrnou, ale vůbec jakoukoliv odpověď na danou otázku, načež přestala komunikovat úplně - tak to je mož né jedině na Městském soudu v Praze, nikde jinde.

Pokud chce vláda šetřit, ať tento soud prostě zavře, soudce bez náhrady na hodinu propustí a začne se soudit znovu někde v háji pod širým nebem, kde každá venkovská babka s nepokřiveným smyslem pro spravedlnost dokáže soudit líp než tyhle pokroucené a duševně postižené kreatury.

A vy, občané, co to platíte na daních, máte plné právo se ptát, jak dlouho tento cirkus na kolečkách hodlá Sváček ještě beztrestně provozovat.
_________________________________________


zdar, k clanku
http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2480

ti chybi foto:
http://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=36&o=26&k=2502&d=308554

a kratky zivotopis :)
http://www.osobnosti.cz/martina-lhotakova.php
___________________________________________
Usnesení, ke kterému jsme chtěli vysvětlení, viz :

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2468


http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2468
__________________________________________
A další zde (za chvíli) :


http://k213.files.wordpress.com/2010/08/mluvci_ms_006.jpeg

Celkem 6 soudců Městského soudu v Praze, tedy celé dva senáty (!!!) se podepsalo pod zjevně nezákonné rozhodnutí, přikazující věc zjevně místně nepříslušnému soudu (a ignorující tutdíž platný zákon, konkrétně OSŘ). Přitom i ze samotného usnesení je rozpor patrný na první pohled - v záhlaví je ještě zdůrazněno, že žalovaný má bydliště na okrese Nymburk (!!!)
Výmluvný obrázek stavu právního vědomí v tomto obludáriu.

Jaképak právní názory asi může takovýto právní odpad vyprodukovat, když nedokáže aplikovat naprosto jednoduché  a zcela jasné ustanovení základního zákona, se kterým denně pracuje - tedy OSŘ ?!!!!

Jediný správný recept na ozdravení pražského městského soudu  - zrušit, rozehnat, rozpustit, vygumovat z historie práva i této země. Jako hnisavý vřed, za který se každý slušný člověk musí nutně stydět až do morku kostí.

Mimochodem, všimli jste si někdy, při prohlížení nálezů Ústavního soudu, že naprostá většina zrušených rozsudků je z pražského městského soudu ?

http://k213.files.wordpress.com/2010/08/mluvci_ms_007.jpeg

Odvolání s dotazem na fakultu, kterou soudkyně studovala - u naší justice stojí 20.000,- Kč pokuty. Inu, pro pravdu se každý zlobí. A jak !!!
____________________________

Lhotáková srazila autem chodce !!! (Pro městský soud ideální mluvčí - tam sráží hlavy kdekomu a rádi)

Takže kromě toho, že se neumí ani oblíkat, ani vystupovat, tak taky neumí řídit. Inu, nemehlo bývá dotyčná obvykle ve všem současně.

http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34490/martina-lhotakova-z-novy-srazila-autem-chodce-http://www.ahaonline.cz/cz/spolecnost/34490/martina-lhotakova-z-novy-srazila-autem-chodce-
_____________________________