Kdo je Fiala?

Narozen 11.8. 1963.

Původním povoláním a vzděláním komerční inženýr (specializace zahraniční obchod - pražská VŠE ukončena v r. 1985 s červeným diplomem), toto povolání mu však justice po rozvodu (v r. 2000) soustavným pronásledováním znemožnila vykonávat, proto se v současnosti věnuje především práci pro sdružení, které 3.3. 2004 spoluzaložil a zaregistroval (Klub 213) a publicistické činnosti (především pro tyto stránky, občas i pro ostatní média).

Soustavné pronásledování justicí vyvrcholilo ve čtyřech bezdůvodných vazebních uvězněních (2003 - údajný únos syna, 2006 - dotaz na soudkyni Svobodovou, proč nemůže vídat svoje děti, 2010 - dvouměsíční vazba před volbami,  údajně kvůli blokádě státního zastupitelství v Nymburce, ve skutečnosti aby neohrožoval kandidaturu ODS, především pak Petra Nečase, kterého dobře zná z blokád jeho úřadu, jež proběhly o dva roky dříve, 2011 – pro návštěvu soudního jednání, které chtěla justice před veřejností utajit, což se jí nepodařilo, a proto napadla p. Fialu na chodbě soudu při odchodu z jednání Justiční stráž, což bylo označeno za „útok na úřední osobu“) a jednom částečném výkonu trestu (za skok se spisem z okna soudu v březnu 2009, kdy sdružení K 213 zbavilo funkce soudce Kryštofa Janka a zabavilo mu opatrovnický spis, který měl vyřizovat, neboť nebyl schopen zohlednit a vykonat pro něj závazné rozhodnutí ESLP) – ve věznici Nové Sedlo, 5 měsíců v r. 2011, propuštěn 3.11. 2011, po zrušení rozsudku Nejvyšším soudem ČR. Na tomto trestním stíhání je obzvláště paradoxní, že Kryštofa Janka zbavilo samo vedení soudu funkce soudce jen o měsíc později, takže sdružení K 213 zde vlastně předběhlo (o měsíc) vývoji - za což je tedy p. Fiala již 3 roky trestně stíhán.

Z těchto čtyř nezákonných vazeb stát dosud plně odškodnil pouze jedinou (tu první, částkou 230 tisíc Kč). U třetí vazby vyplatil částečnou náhradu škody ve výši 300,- Kč/den.

Pan Fiala v průběhu těchto let nabyl bohaté zkušenosti s českou justicí a jejími zločinnými praktikami, svým vzděláním se dnes vyrovná běžnému právníkovi, v oblasti rodinného práva jej dokonce vysoce převyšuje.

Z akcí, které sdružení K 213 zorganizovalo za předsednictví pana Fialy,  uveďme především  blokády Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně (leden 2008) a následnou blokádu MPSV (v témže měsíci), dále blokádu Městského soudu v Praze (v dubnu 2008). Za tu už byli členové K 213 soudně stíháni - a následně zproštěni průlomovým usnesením Nejvyššího soudu, který odsuzující rozsudky (u p. Fialy nepodmíněný) zrušil.

V současnosti byla v trestních věcech pana Fialy vydána již tři rozhodnutí Nejvyššího soudu, která zrušila jeho předchozí stíhání (a rozsudky nižších soudů) nebo je vrátila na začátek.

V r. 2006 pan Fiala uspěl se svou stížností u Evropského soudu pro lidská práva, který uznal nezákonnosti ze strany české justice při vyřizování případu jeho dětí, a to ve třech bodech Mezinárodní úmluvy (porušení práva na spravedlivý proces, práva na rodinný život a také na práva přiměřenou ochranu jeho zájmů státními orgány). Od té doby p. Fiala - v souladu s literou mezinárodní Úmluvy - trvá na revizi tohoto případu, čemuž se  zodpovědný Městský soud v Praze vyhýbá jako čert kříži. Jeho předseda Sváček neoficiálně připustil, že případ dětí Fialových by byl důvodem k tolika kárným řízením vůči soudcům, že je lepší ho nechat spát – čemuž pan Fiala a aktivity sdružení K 213 - již několik let účinně brání.

Počty trestních stíhání, která proti panu Fialovi česká justice coby odvetu za mezinárodní vítězství od té doby zosnovala, jdou do desítek, stejně jako počet zprošťujících rozsudků, vydaných v jeho věcech.

V červenci 2004 byl pan Ing. Jiří Fiala zvolen jedním z mluvčích Štrasburského výboru. V současnosti se však angažuje především v K 213, sdružení, jež svým významem Štrasburský výbor zcela zastínilo.

Zajímají nás vaše problémy s justicí, a to nejen v právu rodinném , ale i trestním. Napište nám.

Potřebujete poradit (justice, znalci, věci úřední)? Otázky,  prosím, pište na adresu:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Kontakt: tel:                724 168 958        

Adresa :                    289 35 Košík č. 91       

 

Rozhovor s předsedou sdružení K213 o jeho boji s českou nejen opatrovnickou justicí.


No Frames