Máte v Chrudimi fakt dobrého faráře

Prý jsme se na pohřeb Jany Komárkové dostavili proto, abychom mu zabránili.  

To alespoň do policejního protokolu vypověděl farář Heblt, jak právě vyšlo najevo při studiu policejního spisu.


Asi proto jsme si na to vzali sváteční smuteční oblečení a velkou kytici se stuhou na rozloučenou se zesnulou. S kyticí v ruce a ve svátečním obleku se totiž vůbec nejlíp bojuje proti "slušným" účastníkům pohřbu z matčiny strany, kteří přišli na tzv. "pozvánky".

Když pominu neskutečně zbabělou, ba křiváckou roli, kterou při pohřbu samotném sehrál farář Heblt, pak tohle už je křivé obvinění  a pomluva, neboť policejní protokol jistě není místem pro nepodložené pivní žvásty, ani pro filosofické úvahy, nýbrž pro jasná a doložitelná sdělení a svědectví.

Na stížnost na osobu faráře nereagovali ani Vlk, ani jeho nástupce Duka, který navíc z Hradce Králové přímo přišel, což jen svědčí o tom, v jakém stavu současná církev je.

Neopomenu ještě doplnit vlastní zkušenost z věznice, kde podle řádu máte rovněž nárok na rozhovor s farářem - a protože je tam jinak houby co dělat, napsal jsem se, že chci s duchovním mluvit. Přišel - po jisté době - skutečně farář, mladý, s kytarou přes rameno - a protože už jistě věděl, co jsem zač, resp. že důvody mého uvěznění jsou asi dosti podivné a neradno je příliš zkoumat pro toho, kdo si chce ve věznici dále budovat svoji kariéru, tak je nejen nezkoumal, ale úzkostně se i vyhýbal sebemenší zmínce na toto téma, natož pak aby se třeba vyjádřil k tomu, co si o tom myslí.

A tak nevím, z koho by měl Kristus dnes asi větší radost - jestli z církve, která s jeho jménem na rtech spolupracuje se současnými postkomunistickými mocipány a prokazuje při tom ne statečnost, zodpovědnost nebo nebojácnost, nýbrž klasickou zbabělost, ohebnost a podlízavost, známou ze sdružení Pacem in Terris  - anebo ze skupinek spravedlivých, které sice bez jeho jména, zato stejným způsobem jako kdysi on usilují o nápravu věcí veřejných, o spravedlnost, poctivost a slušnost.

Myslím si, že pokud bude církev taková, jakou jsme ji zatím mohli poznat a pokud bude mlčet k činům lidí jako je farář Heblt z Chrudimi, může si arcibiskup Duka dál snít svůj nereálný sen o rozšíření vlivu víry na lidi, co nechodí do kostela - protože slušný člověk by se v takové církvi - stejně jako v KSČ - musel stydět být i zaregistrován.
________________________________


p { margin-bottom: 0.21cm; }

OSZ v Chrudimi

JUDr. Vladimír Kytner

 

 

T R E S T N Í      O Z N Á M E N Í

 

Trestný čin : Pomluva, křivé obvinění

Důvodně podezřelá osoba : Ing. et Mgr. Jiří Heblt – farář, zaměstnanec

Biskupství Královéhradeckého, Velké nám. 35, Hradec Králové


 

Podávám tímto OČTR podnět k zahájení úkonů v trestním řízení pro důvodné podezření ze spáchání trestného činu pomluvy, kterého se dopustila výše uvedená osoba faráře Heblta tím, že do policejního protokolu – a po poučení o následcích vědomě nepravdivé výpovědi – uvedla, že „cílem skupiny lidí kolem p. Ing. Fialy a pana Komárka bylo zamezit pohřebnímu obřadu“.

A dále - že „pan Komárek se obřadu odmítl zúčastnit“

Výše uvedené výroky jsou nejen nepravdivé, ale způsobilé i vážně poškodit osoby, o kterých je v nich řeč a přivodit jim újmu, což se v případě pana Komárka nakonec i stalo.

Skutečnost byla taková, že jsme přišli na pohřeb – tedy já, v doprovodu pana Komárka a svého zástupce p. Ing. Štefka a dalších osob a když jsme našli duchovního, který měl pohřební obřad konat a sloužit mši svatou, sdělili jsme mu okolnosti případu a požádali ho, aby zajistil naši účast uvnitř kaple Sv. Kříže, resp. aby mši, která je podle křesťanských zvyklostí veřejná a nesmí být nikomu bráněno v účasti na ní, nekonal, dokud se jí nebudou moci zúčastnit všichni, kdo se jí zúčastnit chtějí – což bylo aktuálně minimálně dalších 30-50 osob, které na pohřeb v poklidu přišly, ale neměly od matky zesnulé tzv. „pozvánky“, bez kterých vstup do kaple nebyl umožněn a najatá ochranka v černých oděvech a s čepicemi na hlavách aktivně bránila příchozím v přístupu.

Tvrzení, že jsme na pohřeb přišli proto, abychom zabránili konání pohřebního obřadu, je tedy zjevně nepravdivým údajem a úmyslnou pomluvou s cílem očernit účastníky smutečního obřadu, kteří se na pohřeb dostavili bez pozvánek od matky zesnulé.

K prokázání pravdivosti těchto svých tvrzení navrhuji výslech svědků – tedy pana Jiřího Komárka a Ing. Jiřího Štefka, kteří se rozmluvy s farářem rovněž účastnili, dále vyhodnocení zvukových záznamů z pohřbu, ať už pořízených policií nebo našimi kolegy (kde je možné, že rozhovor bude zaznamenán) a dále i provedením nepřímých důkazů (asi bychom si neoblékli sváteční smuteční šaty a nepřišli na pohřeb s velkou smuteční kyticí, kdybychom jeho konání chtěli zabránit).

K těmto nepřímým důkazům navrhujeme přiložit i všechny fotografie pořízené na pohřbu jak tajnou policií, na pohřbu přítomnou, tak i našimi fotografy, fotografiemi a videozáznamy, z nichž některé jsou součástí naší reportáže z pohřbu na internetové adrese :

http://www.k213.cz/start.php?act=read&art=2044

Pomluvou je samozřejmě i tvrzení, že se pan Komárek nechtěl pohřbu zúčastnit. Sám mohu dosvědčit, protože jsem u toho bezprostředně byl, že mu bylo ve vstupu do kaple aktivně zabráněno, a to jak přítomnou soukromou ochrankou, tak i majitelem pohřební služby p. Vostrovským, kteří se mu postavili do cesty a nepustili ho dál.

Myslím, že celý výstup nebude obtížné dohledat i na našich videozáznamech a že ho dodatečně k důkazním materiálům doložíme.

Protože všechny výše popsané okolnosti nasvědčují skutečnosti, že byl spáchán trestný čin a také že ho spáchala konkrétní osoba, je na OČTR, aby zahájily úkony trestního řízení a sdělily podezřelému obvinění z trestného činu.

 

Ing. Jiří Fiala

poškozený

http://k213.files.wordpress.com/2010/10/pomlouvac.jpg

 

 

Příl.: - Úřední záznam o podání vysvětlení Mgr. Jiřím Hebltem ze dne 21.6. 2010

_______________________________________________

Ježíš měl Jidáše

....a čeští duchovní Otcové plojharovské Pacem in Terris, jenž zřejmě má ve faráři Hebltovi a všech těch hierarchů, kteří jej kryjí, své  věrné pokračovatele. Církev proto špatně neskončí, ale tihle v(V)lci přelečení do roucha beránčího  budou jednou těmi, kdo skončí opravdu hodně špatně. Asi budeme muset chodit ke svátostem přes hranice, pokud by měli v Česku nosit sutanu samí Hebltové, od kterých radno nevzít ani sklenku vodky, natož svátost, která v jejich rukách svátostí být vlastně být  nemůže......
VL.K.
_________________________________________________

i farář může zradit Krista, třeba tím, že nevpustí na pohřeb blízké, či zahájí si pohřeb bez toho, že by umožnil blízkým účast na posledním rozloučení

Tam se jednoduše stalo to, že holka skočila z okna, protože neměla přístup několik let k otci, kterého měla moc ráda a snažila se mu pak aspoň psát . Jenomže matka chtěla dceru jenom pro sebe. Dokonce až za hrob. Matka řekla farářovi , že nechce aby byli vpuštěni na pohřeb otec a přátelé zesnulé 21 leté dívky, ani jeden spolužák nesměl dovnitř. Kněz , jako hlupák vychovaný komunistickou totalitou prostě bral slovo Matky, jako slovo Boží a nikoho na pohřeb nevpustil, či nepočkal , než se to vyřeší.

Kněz musí v takových případech pochopit, že poslední rozloučení patří oběma rodičům a pokud jeden z nich souhlasí , aby byli u toho další blízcí , tak i ti. Nikdy není dost lidí , kteří vás mají rádi, to by mělo být heslo každého kněze.

Takže vyhazovat jenom grázly, kteří by tam chtěli dělat výtržnosti . Což tam vůbec nehrozilo a kněz pověřený vedením pohřbu by měl zachovat veškeré společenské náležitosti a respektovat základní osobní vztahy zesnulé se svojí rodinou , blízkými a přáteli. J.

___________________________________

Navíc kroutím hlavou nad tím, že v tom papíře z policejního výslechu toho kněze je zjevné , jak se ten kněz snaží vyvolat trestní stíhání toho raněného táty, který ztratil dceru. Když na závěr zdůrazňuje svá obvinění z terstných činů.
Jako kněz by měl uvést věci jak to vidí on, vysvětlit , říci , co je pravda a co není, nikoliv se uchalovat ke krvelačné pomstě. To si může dovolit běžný občan a ne představitel církve, který se vydává za Kristova následovníka. Hned být biskupem , tak bych ho exkomunikoval na počkání.
Takže těch důvodů k jeho exkomunikaci každým jeho dalším počinem jenom přibývá.
Ukázal svoji pravou tvář, která se od té Kristovy velmi kontrastně liší..
__________________________________

 

 

 

 

Jelikož kaplan Kvasnička a farář Heblt žádné  mnou vylepené letáky po městě neviděli, dá se soudit, že jsou v jistých věcech disciplinovaní lidé a od jisté doby chodí městskými kanály, vědomi si svého hávu ušitého z ostudy.
Kaplan Kvasnička dal od té špíny, kterou kryl ruce pryč.
V mé přítomnosti si přečetl na internetu stránky K213 a www. Jan Šinágl - otřesné případy pod názvy Paní Profesorko a Poctivý táta a státní orgány opět k ničemu.
Farář Heblt ztratil v jistých věcech paměť.
Od kdy asi on trpí bludy? Snad nám na to odpoví "ustanovený odborník".
Doporučuji návštěvy K 213 v Chrudimi častěji z důvodu šíření osvěty ve věci práva, spravedlnosti a pořádku mezi prostým lidem, tedy lůzou.
Chrudim dodnes nemá nového starostu, vše má 21 let po sametové revoluci v ruce bolševik.
Rád bych uvítal na stránkách K 213 vyjádření údajně postižených, kteří sledují internetový portál K213  a navštěvují sami od sebe psyciatry, i  těch, kteří je kryjí a zneužívají pravomocí veřejných činitelů a dávají  na objednávku zakázky tzv. soudním znalcům.
Též bych uvítal i vyjádření  tzv. "odborníků, zlatokopů" jako je sehrané likvidační duo MUDr. Vladimír Zdražil a Mgr. Lenka Čermáková, sloužící k likvidaci slušných lidí na objednávku policejně justiční mafie, vedených u KS Hradec Králové.
Rád bych na www.K213 viděl vyjádření okresního státního zástupce JUDr. Vladimíra Kytnera, který byl do funkce dosazen v lednu 2002, jak nám sdělil dne 29.1.2010 z důvodu, aby zde udělal pořádek.
J.K.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.