Chátra v taláru mění češtinu i historii

 Peroutka prý byl fascinován Hitlerem a nacismem jako králík pohledem kobry, píše soudce MS Tomáš Novosad.

 Fascinace prý nemusí být jen pozitivní, ale i záporná.

Panu soudci nutno připomenout, že pak to není fascinace, ale uhranutí. Fascinace má jednoznačně pozitivní význam v češtině a je synonymem pro silné nadchnutí se (věcí, dějem, osobou). Pokud to pan soudce neví, jednak neumí česky, jednak si měl k psaní rozsudku - i k vyjadřování u soudu - povolat znalce z oboru češtiny, když v ní sám tak plave.

Novosad je toho názoru, že prý Peroutkovi dědicové musí strpět větší míru kritiky ... Jenže vymyšlený článek není žádnou kritikou, ale vyslovenou pomluvou. Navíc zákeřnou a sprostou, protože každý, kdo zná Peroutku a jeho odkaz, ví, že to byl hluboce přesvědčený demokrat a obhájce Masarykovy republiky, což je zcela neslučitelné s fascinací nacismem.

Sprostou i proto, že Peroutka je dávno po smrti, a nemůže se bránit, nemluvě o tom, že z povědomí většiny české veřejnosti již vymizel díky druhé půli života strávené v exilu, takže jeho vliv, jeho vystoupení, jeho články, jeho působení na veřejnosti si mohou pamatovat jen pamětníci první republiky nebo ještě několika málo poválečných let - a kolik těch dnes žije ?? A z toho právě vychází sprostota opilcova podlého útoku.

"Je to remíza, říká soudce" - tahle jediná věta vypovídá nejen o soudci, ale o celé naší justici více než hodně. Všechno.

Zbabělost, ubohost, intelektuální tupost a zaostalost - a konečně - neskutečná servilita k momentálně mocným - zejména vždy, když nemají pravdu - a bylo by správně potřeba - ba povinno - to nahlas a naplno říci.

Je to táž zbabělost a ubohost, s jakou se soudci - sami naprostí laici ve svém vlastním oboru - povýšeně ušklebují nad pohádanými rodiči a jejich sporem o děti a tvrdí, že jejich konflikty jsou vždy dílem obou - ač je na první pohled jasné, že konflikty vyvolává a živí obvykle jen jedna strana - ta, která  drží v ruce dítě (děti) a která má pocit - často jistotu - že soud stojí za ní a nic jí neudělá, i kdyby nastokrát mařila platný rozsudek a vysmívala se zákonům. A hlavně za situace, kdy prací soudce je rychle rozhodnout, určit pravidla a ta přísně vymáhat - právě proto, aby ke konfliktům nedocházelo - a ne celá léta nic nedělat a pak se ještě drze povýšeně pošklebovat, že se "rodiče neumí dohodnout" - když místo soudce bylo zřízeno právě proto, že se nedohoda automaticky předpokládá (ti, co se dohodnou, žádný soud pochopitelně nepotřebují - a soudci by byli bez práce).

Výraz "Je to remíza" v praxi znamená, že prohrál ten, kdo měl pravdu a vyhrál ten, kdo ji neměl. A znamená zejména, že tak prohrálo i právo - které oni mají chránit především.

Je to vývěsní štít ubohosti současné justice - neznalé, nevzdělané, neinteligentní, hloupé, programově servilní k mocným a bezohledné k bezmocným, ať už jsou v právu nebo ne.

Je to justice postavená na hlavu, spravedlnost v rozkladu, hloupost a arogance povýšená na zákon.

A jsem moc rád, že to soudce Novosad takhle jasně a nedvojsmyslně dal najevo a prokázal veřejnosti.

Věřme, že ve veřejnosti je stále dost lidí, kteří jsou schopni to takhle i přečíst.

___________________

Peroutka byl fascinován Hitlerem jako králík pohledem kobry, napsal soudce

___________________

 

·        Ferdinand Peroutka byl fascinován nacismem i Adolfem Hitlerem, domnívá se soudce Tomáš Novosad. Ten dokončil a rozeslal písemný rozsudek ve sledované kauze.

 

·        Odvolací soud přiznal Peroutkově vnučce omluvu jen za část výroků, které Zeman Peroutkovi neprávem přiřkl.

 

·        Zbylé podle Novosada Peroutku nepomluvily, protože se shodovaly s jeho názory.

 

Soudce Tomáš Novosad v písemném rozsudku vysvětlil, proč se má Kancelář prezidenta republiky omlouvat jen za část slov Miloše Zemana o novináři Ferdinandu Peroutkovi. Dospěl totiž k tomu, že Peroutka byl, jak Zeman tvrdil, fascinován nacismem i osobou Adolfa Hitlera.

 

"Fascinace nemusí být vyvolána jen něčím kladným, avšak též něčím záporným ve smyslu uhranutí, jako je králík fascinován pohledem kobry. Takto hodnotící soud má ve vztahu k Peroutkovi jednoznačně reálný základ," uvedl soudce v rozsudku, který má redakce k dispozici.

 

Novosad přitom připouští – jak argumentuje novinářova vnučka Terezie Kaslová – že některé své články a obraty v nich Peroutka mohl myslet ironicky. "Není zcela vyloučeno, že Hitlerovy mnohé úspěchy jsou Peroutkou vypočítávány s určitou ironií, ovšem to je jen jeden a nejistý z více možných výkladů," poukázal Novosad. A dodává, že uvedená ironie není ani typograficky odlišena, aby byla zřejmá.

 

"Když uvádí, že mohou být vykládány různými způsoby, uhodila hřebík na hlavičku," uvedl na adresu Peroutkovy vnučky Terezie Kaslové, která Hrad žalovala. "Neboť to je jeden z nosných důvodů, pro něž nebylo možné vyhovět žalobě v celém rozsahu," řekl soudce.

 

Novosad - stejně jako při projednávání 1. září v soudní síni - v písemném verdiktu dlouze cituje články, které mu dodal  Hrad. A na mnoha místech jeho argumentaci používá.

 

A také zdůvodňuje, proč Peroutka a jeho dědicové musí strpět větší míru kritiky. "Je osobou veřejného zájmu par excellence, osobou po celý svůj život veřejně činnou. Status osob par excellence nezaniká smrtí těchto osob, musí si být vědomy, že veřejnost bude sledovat pod drobnohledem jejich chování a dílo i po jejich smrti, přičemž mohou být vystaveny nejen chvále, ale i kritice."

 

Soud v písemném verdiktu současně zmírnil svoje ústní odůvodnění, které přednesl v soudní síni. Tam totiž uvedl, že v některých Peroutkových článcích jsou skutečně antisemitské pasáže.

 

"Soud nikdy neřekl, že byl Ferdinand Peroutka antisemita a/nebo rasista, neboť takto položené rovnítko by bylo v řízení nepodloženou a tím nezodpovědnou zkratkou," napsal Novosad. A dodal, že Zemanův příměr Peroutky k doktoru Jekyllovi a mistru Hydeovi je oprávněným kritickým soudem.

 

"Mohu potvrdit, že jsme dostali písemné vyhotovení rozsudku, který teď studujeme," řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček s tím, že další postup Hradu oznámí příští týden. Mluvčí zopakoval, že "pan prezident verdikt 3:1 vítá". Hrad podle něj zvažuje dovolání k Nejvyššímu soudu v souvislosti s prezidentskou indemnitou, která hlavu státu ve výkonu funkce chrání před jakýmkoli stíháním.

 

Kaslová s rozhodnutím soudu nesouhlasí a podá dovolání k Nejvyššímu soudu. Zdůraznila, že Hrad nežalovala kvůli nastolení jediného správného hodnocení Peroutky nebo kvůli Zemanovým názorům.

 

"Víme, že článek Hitler je gentleman neexistuje, a již druhý soud potvrdil, že dědeček nic takového nenapsal a Česká republika, tedy Kancelář prezidenta republiky, se musí omluvit," uvedla Kaslová. "Překvapilo mě, že soud přikročil k hodnocení a interpretacím dědečkova díla. Udivilo mě to o to více, že když se soud k něčemu podobnému rozhodl, neposkytl sluchu vyjádření historiků," dodala.

 

Je to remíza, říká soudce

 

To, že Peroutka napsal článek "Hitler je gentleman" a že byl fascinován nacismem, uvedl prezident Miloš Zeman počátkem loňského roku.

 

Peroutkova vnučka Terezie Kaslová proto na něj – respektive Kancelář prezidenta republiky, protože sám prezident není za své výroky právně odpovědný – podala žalobu, v níž požadovala omluvu. Letos na jaře jí vyhověl Obvodní soud pro Prahu 1, když přikázal prezidentské kanceláři, aby se omluvila.

 

Verdikt však počátkem září otočil soudce Městského soudu v Praze Tomáš Novosad. Zatímco za neexistující článek "Hitler je gentleman" nařídil omluvu, zbylé výroky prý byly v pořádku – byl to hodnotící soud, který vycházel z reality.

 

Je ovšem zřejmé, že soudce výsledek sporu hodnotí jinak než Hrad, který má za to, že spor s Kaslovou vyhrál v poměru 3:1. "Sportovní terminologií dopadl spor remízou," zhodnotil svůj verdikt na závěr Novosad, který proto ani jedné straně nepřiznal nárok na náhradu řízení.

 

__________________

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 17:08
12.400 dětí bez rodiny jen za půl roku.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 17:16
Smyslem rozsudku nebylo dosazeni spravedlnosti, ale pobaveni naroda podle navrhu z Hradu.
Soudce to jen doslovne opsal.
Z. :-)
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 17:17
Rozsudek s vysledkem "Je to remiza" byl takto sepsan proto, aby ho "Sprostak z prognostaku" mohl stravit.
Predstavte si, ze by z toho dostal infarkt, kdo by potom bavil narod?
Vetsiho Svejka CR nenajde!
Z. :D
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 17:26
Zkuste si VOLEBNÍ KALKULAČKU z našeho senátního obvodu - č. 37 :
Co vám vyjde...

volebnikalkulacka.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 17:35
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 19:07
Volební show - aneb : Přituhuje, přituhuje ... :-)

www.youtube.com/watch?v=rA-AxKk7csU
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 21:37
Pokus o likvidaci mimoparlamentní politické konkurence :

K volbám:
V parlamentu odhlasovali pokus o likvidaci mimoparlamentní politické konkurence.
frantisekmatejka.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=551053
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-16 21:42
Z rozesílaných hromadných mailů Martina Voráče :


Volme tak, aby Česká republika zůstala česká! www.stranazdravehorozumu.cz ve volebním obvodě 19 Mgr. Petr Hannig. Ve volebním obvodě Jičín pan Ing Jiří Fiala bojovník proti zkorumpovanému soudnictví v naší republice. Má stránky www.k213.cz. Jinak v celé republice v krajských volbách koalice NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI volební číslo 67, www.ne-ilegalni-imigraci.cz Máme 4 plné kandidátní listiny kvalitních kandidátů, kteří NIKDY nebyli v této špinavé politice a v ostatních krajích poměrně dost zaplněné kandidátní listiny. Najdete na volby.cz č. 67 je to tam zase naprosto nesmyslně uvedeno, aby nás poškodili pod ČSNSROZČSNS5DSZ místo NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI…
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-17 06:09
Další skvěle vyšetřený případ, další doklad nutnosti rozpustit současnou policii :

novinky.cz/.../...

Možná by stálo za zveřejnění, kde a kdy vůbec naposledy policie někoho skutečně vypátrala, objektivně usvědčila, případ vyřešila.

Naposledy za komunistů ? Těch prvních ?
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-17 15:19
Vysvětlete mi někdo, jak může být remíza ve věci, kde je žalován článek, který nevyšel.
Resp. tvrzení, že mělo být tvrzení v článku, který neexistuje.

Otázka je tak jasná, že jasnější být nemůže : Je článek - nebo není článek ?! Ano - nebo ne ?!

Článek nikdo nedoložil - tudíž neexistuje. Tak, proboha, jaká remíza ???

Jak to, že takový blb může soudit dál ???!!!
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-20 16:21
Jak vidí rozsudek i případ moderátor Historie CS Vladimír Kučera...

18.9.
blog.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-23 14:45
Hrad se neomluví ...

Zeman : Občanům příkladem i perem - na rozsudky z vysoka serem...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2016-09-26 07:05
Pokud prezident hodlá urážet lidi, žaloby na ČR nelze vyloučit, míní ústavní právníkZeman "kopíruje" ČSSD. Omluvu lze na Hradu vynutit pokutou

tyden.cz/.../...
Kdo vlastně vyhrál, že by to byl Miloš Zeman? Právník vysvětluje, jak číst rozsudek v kauze Peroutka!

krajskelisty.cz/.../...
Pokud prezident hodlá urážet lidi, žaloby na ČR nelze vyloučit, míní ústavní právník

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.