30. května

není dobré datum. 

 A zatímco Stream a Seznam připomínají rok 1953 - a komunistickou měnovou reformu, která ožebračila všechny - včetně komunisty preferovaných dělníků - o celoživotní úspory a definitivně znevážila úctu a důvěru k národní měně i slovu presidenta republiky, my sáhněme hlouběji do historie. 

A vylovme - také jedno neslavné datum : 30. května 1434 byla v bratrovražedné bitvě u Lipan rozprášena husitská radikální levice  - svými vlastními spolubojovníky. Bitva byla o to horší, že nejen že na obou stranách bojovali proti sobě - se zuřivou urputností - Češi, ale i proto, že obě strany znaly a užívaly stejný způsob boje - tedy především zpevněné vozy pro pěší (tak řečenou vozovou hradbu) - a rychlé výpady z ní. 

Budiž tato neslavná bitva reálnou připomínkou, že i u nás se může snadno nachýlit k občanské válce - a že ta pak bývá často zuřivější nežli válka … jaksi … mezinárodní. (Chtěl jsem původně užít slova "skutečná", ovšem pak jsem si uvědomil, že válka občanská je sama o sobě skutečná až až). 

http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/lipany/bitva-u-lipan

Snad ještě připomeňme, že v porážce husitské levice sehrála nemalou roli i tzv. Čertova brázda, tato patrně neolitická dálnice z Posázaví do Polabí, zařezaná hlubokým úvozem do míst pod kopcem, na němž zuřila bitva. A právě tato brázda - zářez do krajiny - se stala smrtelnou pastí pro ustupující husitské bojovníky, ze které nebylo úniku. Nemálo jich právě v této brázdě položilo svůj život. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Čertova_brázda

 

Je ještě další, třetí důvod, proč 30. květen není dobré datum. 30. května 1416 vzplála druhá kostnická hranice. V ní shořel na prach a popel mistr Jeroným pražský, jeden z nejvzdělanějších mužů tehdejší Evropy. On ano, jeho a Husovy myšlenky nikoliv. 

Jejich síla a výbušnost následně zažehly požár, před kterým ve zděšeném úžasu zůstala stát celá Evropa. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11403513802-posledni-utek-jeronyma-prazskeho/31729838010/

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10169539755-dvaasedmdesat-jmen-ceske-historie/208572232200011-jan-hus/

Ano, 30. květen není dobré datum. Alespoň v našich dějinách ne. 

Proto se raději těšme na 30. červen, kdy má výročí generál Mašín a kdo bude mít zájem, sejdeme se v Lošanech u jeho rodného statku položit kytičku. 

 

_______________________

_______________________

 

Komunistická měnová reforma před 65 lety ožebračila národ a názorně - a rychle - mu ukázala, co jsou komunisté zač a jak bude vypadat ten jimi naslibovaný blahobyt. 

https://www.stream.cz/vylety-do-minulosti/10025447-menova-reforma-30-kveten-1953

 

_______________________

______________________

Komentáře  

0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 15:35
Drazí přátelé,

ministerstvo spravedlnosti vypracovalo pro Vládu ČR „Analýzu aktuálních otázek výživného.“
portal.justice.cz/.../...

Připomínky k ní poskytli téměř výhradně soudci, exekutoři a advokáti.
Její tvůrci zapomněli, že děti mají také jiná práva než pouze právo na výživné, a neprojednali ji s organizacemi a jinými složkami občanské společnosti, zabývajícími se právy dětí a jejich rodičů, rodinami a rodičovstvím. Namísto dětí proto Analýza hájí zájmy a doporučuje změny zákonů ve prospěch soudců, exekutorů a advokátů. Výbor pro práva dítěte k Analýze nevydal stanovisko z hlediska „zájmu dítěte“, přestože se k vydávání takových stanovisek sám dříve zavázal. Formou otevřeného dopisu požadujeme nápravu.

Děkuji za Vaši podporu vyjádřenou podpisy na www.petice24.com/vyzivne-analyza

Za Odborovou organizaci Sluníčko,
Ing. Martin Bína
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 15:37
Zase jedna názorná ukázka, jak "bude líp". Jak komu, že ?

MSp se o názory společnosti na právo a jeho výkon pochopitelně vůbec nezajímá - "názorem společnosti" je názor soudců a exekutorů - tedy té nejokrajovější pakáže, která ztratila zcela kontakt s realitou.

Taková - malá, názorná ukázka "estébácké demokracie" v praxi. Jejich názor je prostě názorem všech - do té doby, než jim někdo pořádně nabije hubu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 15:40
Zajímavý, že ?? Najednou to jde. Ignorovat zatykač.

Malý detail : Musí být z Ruska.

Pokud by ho ze stejného důvodu vydala česká policie, tak se samozřejmě ignorovat nesmí.

Stejně jako české zatykače na otce, co se marně po léta snažili domoci podílu na výchově svých dětí.
_____________

Ignorujte ruský zatykač, radí Interpol

lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 15:43
Jsou navrhy novych zakonu jen pokracovanim spatnych Pospisilovych starych zakonu - komunisticka kontinuita?
Z.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 15:45
Takto predchazi Polsko komunistickemu puci!
Z.

novinky.cz/.../...

_______________

Ani ne tak komunistickému puči, ten by jistě zvládlo samo, pokud by se vůbec našli nějací akceschopní komunističtí pučisté, jako spíše hrozbě ruské intervence, se kterou má bohaté historické zkušenosti - a chápu, že nechce mít žádné další.

Krom toho - až američtí vojáci z celé divize začnou na místě utrácet svůj žold - nemusí to být pro národní hospodářství jistě nezajímavý příjem, i příležitost.
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-31 13:58
Cit.: „Takto predchazi Polsko komunistickemu puci!
Z.
novinky.cz/.../...
Krom toho - až američtí vojáci z celé divize začnou na místě utrácet svůj žold - nemusí to být pro národní hospodářství jistě nezajímavý příjem, i příležitost.“

Kdyby jen to! Jde o mnohem více! O ruskou snahu zvrátit ve svůj prospěch vojensko-mocenské poměry v Evropě! Jejím hlavním cílem bylo rozbít spojenectví Německo-USA v NATO, rozbít transatlantické vztahy. To je dlouhodobý cíl, jehož realizaci započal už koncem šedesátých let kancléř Willy Brandt, od válečných let agent KGB, jenž nakonec musel abdikovat po velké aféře spojené s průvalem východoněmeckých (a tím i ruských) agentů do mnoha sfér vedení tehdejšího Západního Německa. Ani tato aféra však neznamenala důkladné vyčištění správy země...Demontáž pokračovala sjednocením Německa, to přineslo hlavně zvýšenou infiltraci agenty to té doby pravicové strany CDU komunistickými agenty. V r. 1998 začala demontáž Bundeswehru rozpuštěním jeho celého jižního (z třech) okruhů, zahrnujícím Bavorsko a Bádensko-Virtembersko, tradiční tvrze německé pravice. A Merkelová dovršila roztržku Německa a USA, po stránce NATO už vůbec.
Volby pravicové vlády v Polsku v říjnu 2015 však udělaly této ruské snaze škrt přes rozpočet. Na místo v NATO, dříve zaujímané Německem, těmito volbami nastoupilo definitivně Polsko. Nezapomínejme, že osobností, která usilovala otevřeně překlenout politickou i vojenskou propast mezi Evropou a USA, byl prezident Lech Kaczyński. A nejen to: Byl prvním politikem země bývalého sovětského bloku, který z vlastní iniciativy svolal v r. 2008 prezidenty baltských zemí, a jel s nimi do Gruzie, kterou vojensky napadli a okupovali Rusové...A varoval svět: "Dnes Gruzie, zítra Ukrajina, a pak...i třeba moje země, Polsko!" To byl motiv snahy jej odstranit. Mediální kampaní za jeho života, dovršené atentátem na jeho letadlo ve Smolensku 10.04.2010....A proruský a promerkelistánský servilní režim tzv. liberálů, jehož činnost v Polsku v době "po Smolensku" připomínala období normalizace po srpnu 1968 v Československu, byl nakonec poznán...přesně podle biblického "po ovoci poznáte je", a volbami 2015 se mu dostalo výprasku, jaký ještě levice v Evropě asi nezažila. A cesta k tomu, aby se Polsko stalo hlavním spojencem USA v NATO byla tímto otevřena.

Takže nejen utrácení žoldu a chleba pro polské podnikatele. Také - bohaté americké investice. Nejen pokud jde o servis vojenských technických zařízení v Polsku. Investice do budování leteckého průmyslu. Do budování infrastruktury. Navíc - ač to zní jako pohádka - Polsko je zemí s nejbohatšími zásobami břidličného (zemního) plynu. Jeho dobývání, takové, aby nepoškodilo hlubinné vody, vyžaduje moderní technologie. Na světě již tento plyn dobývají USA, a staly se soběstačnými. To už změnilo poměry na světovém trhu, z USA se stal vývozce. Totéž však je šance pro Polsko. Rusové vydávali velké peníze na lobby v USA - o Polsku nemluvě - které měly zabránit rozvoje této těžby. Neboť překáží snaze ruského Gazpromu dostat Evropu do závislosti na ruském plynu. Bude-li jednou polský, bude to výhoda pro celou střední Evropu, jelikož blízkost Polska bezkonkurenčně sníží ceny logistických nákladů. A také snížení energetických nákladů na výroby s vysokým stupněm hodnototvorné činnosti, čili pro rozvoj exklusivních know how -- to je cesta k zvýšení výdělků a síly trhu vůbec.

Viděno takto, je Polsko dnes velkou překážkou ruským snahám. Rusové dobře vědí, že v Polsku se jim nevěří. Proto se stal jejich hlavním propagandistickým nástrojem a nástrojem šíření dezinformace dnešní německý Merkelistán a jeho pacholci v podobě "totální opozice" v Polsku, i ty v dalších zemích, které lze najít na seznamu multimiliardáře a spekulanta Söröse. Jeho peníze se totiž objevují s penězi německých nadací a společně s penězi z pozadí oligarchů Putinova ruského okolí..

Zkrátka všechny ty kecy o prý nedobrém stavu práva v Polsku a jiné - jsou prostě zástupnými umělými a vylhanými důvody!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 17:50
Proč je tolik exekucí? Protože vlivové skupiny zprivatizovaly spravedlnost, říká Hůle

plus.rozhlas.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2018-05-30 17:51
Radsi by podal ruku praseti, nez Estebakovi.
Z.

forum24.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.