Valdice zažily 1. demonstraci za nespravedlivě odsouzeného

Gilberta McCraee, hrubé porušování jeho práv daných Vězeňským řádem - a pokud to nepomůže a vedení věznice nedostane rozum, budou následovat další. 

VÍTĚZNÁ

 
Vlajka vlaje, vítr fouká,
kdo je čumil - blbě kouká.
Bylo jich tam 5  a půl,
a ředitel  - asi  cool.
 
+F+

 

 

Jednoznačný úspěch představovala dnešní demonstrace ve Valdicích, a to vzdor tomu, že vedení věznice nejen že s demonstranty nijak nekomunikovalo, ale dokonce i uzamklo vchod do správní budovy věznice, před kterým se demonstrace konala -  a znemožnilo tak i přístup k podatelně, aby ani písemný protest veřejnosti nemuselo převzít. 

Nevadí, dostanou ho mailem a poštou. 

O osobě ředitele věznice, stejně jako o celém vedení tohoto zařízení to ovšem nemálo vypovídá - a rozhodně nic dobrého. 

Demonstrace se odmítnul zúčastnit senátor Czernín, ten senátor, který rád hovoří o lidských právech - v Tibetu, v Rusku, Číně, na Kubě a všude jinde možně - ale hlavně ne ve svém volebním obvodu, za který nese osobní odpovědnost. 

Ten senátor, který má dost nejen času, ale i peněz, aby mohl sponzorovat přihlouplou buřtovou slavnost Traktoriádu, spočívající v tom nejjednodušším způsobu konzumu té nejprimitivnější "kultury". 

Do Valdic přijela - za místní tisk - i redaktorka Jičínského deníku, jinak si ovšem uděláme - jako vždy - reportáž svou vlastní, neboť není nad pomocnou ruku, kterou, když hledáte, mrkněte vždy na konec vlastní paže... 

_____________________

_____________________

Nejprve přišla - ranní poštou - odpověď - neodpověď ředitele Macha... Jako obvykle - o ničem. Na tu jsem prý měl počkat... 

 

  A pak už to šlo ráz na ráz : 

 

_________________

________________

______________________

13. 8. 2019 9:33

Vážený pane Fialo,

jelikož neznám a ani nemohu znát podrobnosti vaší návštěvy, nebudu se k danému v tuto chvíli vyjadřovat. Počkejme na vyjádření ředitele věznice.

S pozdravem 

http://www.senat.cz/info/logo/logo_na_vizitky_cz.png

Ing. Tomáš Czernin

Senátor

_____________ 

 "Bojovník" za lidská práva nemá na manifestace čas. Musí přeci sponzorovat Traktoriádu… 

20. 8. 2019 12:04

Vážený pane inženýre,

Včera jsem hovořil s panem ředitelem a dostal jsem informaci, že Vám ve lhůtě písemně odpoví. Pokud jde o Vaši demonstraci, mohu Vám sdělit, že se jí účastnit nebudu.

 

______________________

Mail p. Czernínovi : 

10. 9. 2019 9:57

Vážený pane senátore, 
 
tohle (viz příloha) má být zřejmě ta "řádně zdůvodněná písemná odpověď", o které jste psal ve svém posledním mailu a kterou Vám údajně slíbil ředitel Mach při vašem telefonickém rozhovoru. 
 
Můžete mi v ní ukázat a podtrhnout ty důvody, proč jsou z ničeho nic návštěvy, bez sebemenšího vysvětlení a bez sebemenší příčiny, uskutečňovány za sklem ?? 
 
Není tam o tom totiž ani slovo. 
 
Můžete mi sdělit, co Vám přesně Mach při tel. rozhovoru řekl a jak to zdůvodnil Vám ? 
 
Protože Vám to zdůvodnit byla jeho povinnost - a jestliže o tom do dopisu nic nenapsal, mám jednak za to, že Vás buďto podvedl (protože Vám přece slíbil řádnou písemnou odpověď i s důvody - to tohle rozhodně není), anebo že Vám sdělil důvody, které se nezakládají na pravdě, a proto je do dopisu nenapsal. 
 
Takže původní otázka trvá, podnět k šetření zásadního porušování lidských práv valdickou věznicí rovněž - a máte výjimečnou příležitost předvést, jak chráníte lidská práva, o kterých tak často mluvíte na opačných koncích světa,  před zvůlí a šikanou ve svém vlastním volebním obvodu. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 
__________________
 
Mail řediteli Machovi : 
 
10. 9. 2019 20:02
 
Vážený pane řediteli, 
 
s politováním konstatuji, že jsme nedostali příležitost Vám osobně předat protest účastníků dnešní demonstrace proti způsobu šikany vězně Gilberta McCraee a jeho návštěv. 
 
Proto Vám ho posílám mailem i s podpisy 15-ti dnešních účastníků demonstrace. 
 
Současně dovolte, abych vyjádřil svůj názor na skutečnost, že jste nejen nebyl schopen k účastníkům demonstrace osobně promluvit, natož zdůvodnit své vysoce nestandardní postupy v tomto případě, ale že jste ani nebyl schopen zajistit převzetí osobního dopisu pro Vás, jestliže podatelna měla už údajně zavřeno (s ohledem na ohlášenou demonstraci bych očekával, že jí tu pracovní dobu prodloužíte alespoň standardně do čtyř, aby byla veřejnosti k dispozici). 
 
Za zvláště smutné a ostudné považuji, že jste nebyl schopen osobně promluvit s pí Chytilovou (to byla ta paní o berlích, která se demonstrace osobně účastnila rovněž) a do očí jí vysvětlit Vaše údajné důvody, proč nemůže vězně McCraee navštívit. 
 
Váš postoj v této věci považuji za profesní selhání a osobní zbabělost. 
 
Současně bych se rád vyjádřil k Vaší odpovědi ze dne 6.9., kde jste měl vysvětlit důvody, proč se moje návštěvy ve vaší věznici začaly z ničeho nic a bez zjevného důvodu odehrávat za sklem. 
 
Vaše odpověď tyto důvody neobsahuje a na čísla paragrafů jsem se neptal. 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Fiala 

__________________

__________________

 

 A nyní vlastní  DEMONSTRACE  : 

 

 https://youtu.be/YUgxkWM20PI

 

Resp. : 

https://youtu.be/c3kEgtOJLL8

__________________

__________________

A nyní - Fotogalerie : 

Okouk 1 : (Tedy ti, co nás přišli okouknout...)

 

 

Okouk 2

 

 A všechny pak starostlivě chránila místní městská policie

 

 

____________________

____________________

A co říká Vězeňský řád ?? 

§ 19

 

Návštěvy

 

(1) Odsouzený má právo přijímat v čase určeném ředitelem věznice návštěvy blízkých osob na dobu 3 hodin během jednoho kalendářního měsíce.

 

(2) Návštěvy probíhají zpravidla v místnostech k tomu určených. Návštěvy odsouzených umístěných v lůžkové části zdravotnického zařízení jsou možné jen tehdy, jestliže s tím ošetřující lékař s ohledem na zdravotní stav odsouzeného souhlasí. Je-li odsouzený umístěn u poskytovatele zdravotních služeb mimo objekty spravované Vězeňskou službou, projedná podmínky uskutečnění návštěvy Vězeňská služba s poskytovatelem zdravotních služeb.

 

(3) Nestanoví-li vnitřní řád věznice počet vyšší, mohou odsouzeného současně navštívit nejvýše 4 osoby včetně nezletilých dětí. Nezletilé děti ve věku do 15 let se mohou zúčastnit návštěvy pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

 

(4) V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit návštěvu jiných než blízkých osob. Ředitelé věznic mohou ve zvlášť odůvodněných případech povolit návštěvu mezi odsouzenými, kteří jsou blízkými osobami. Náklady předvedení hradí v takovém případě odsouzení rovným dílem, nedohodnou-li se jinak.

 

(5) Ředitel věznice může povolit uskutečnění návštěvy odsouzeného bez zrakové a sluchové kontroly zaměstnanců Vězeňské služby v prostorách k tomu určených.

 

(6) V odůvodněných případech může ředitel věznice rozhodnout, že z bezpečnostních důvodů se návštěva uskuteční v místnosti, kde je návštěvník od odsouzeného oddělen přepážkou.

 

(7) Při návštěvách jsou odsouzení povinni chovat se slušně a ohleduplně k ostatním přítomným osobám. Nesmějí odevzdávat nebo přijímat peníze, dopisy nebo jiné věci, s výjimkou věcí povolených ředitelem věznice nebo jím pověřeným zaměstnancem Vězeňské služby.

 

(8) Odsouzenému může ředitel věznice povolit v souvislosti s návštěvou opuštění věznice, lze-li mít důvodně za to, že tím nebude ohrožen účel výkonu trestu.

 

(9) Zaměstnanec Vězeňské služby je oprávněn návštěvu přerušit nebo předčasně ukončit bez náhrady, jestliže odsouzený nebo návštěvníci přes upozornění porušují pořádek, kázeň nebo bezpečnost věznice.

_____________________

6 let bezpečnostní důvody dovolovaly, aby se návštěva uskutečňovala normálně za stolem, se všemi ostatními... 

Najednou, jen co se hnuly ledy a začaly demonstrace a návštěvy z US ambasády - už to bezpečnostní důvody nedovolují ??? 

Že by pana ředitele vedly obavy, aby vězni nebylo ublíženo ?? Z naší strany ??!

To by rozhodně stálo za podrobnější vysvětlení... Možná i za psychiatrickou studii.. A vhled do duše páně ředitelovy. 

____________________

____________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-10 18:59
Našla jsem článek i foto z demonstrace na facebooku - Jičínský deník.

jicinsky.denik.cz/.../...

jicinsky.denik.cz/.../...
M.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-10 19:48
Jicinsky denik si popletl K213 s K231 a pise, ze toto sdruzeni existuje jiz od 1968!

_____________

Jejich problém ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:31
Traktoriada je "spartakiada" pro jednoduchy lid - volice!!!
Volic se opije (jak Zeman), spadne na zem a pak soutezi, kdo se drive postavi na nohy!
Takoveto akce rad podporuje Czernin! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:38
Tak tohle platí o justici na 110% !!

Citát :

Kdykoliv slyšíme slovo „nezávislost“, jsou naše svobody, majetky, a někdy i životy v ohrožení.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:39
Horáková byla klíčovou spojkou s exilem. Nově má status bojovnice proti komunismu

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 07:57
Horakova, komunisti a jejich kontinuita v CR:

Ti, co chteji opravdovou demokracii, musi i dnes pocitat s vykonstruovanymi obvinenimi ze strany statu!
Z
"Coby bývalá poslankyně národních socialistů dělala jen to, co mnozí její kolegové. Základem justiční vraždy Milady Horákové byla vykonstruovaná obvinění, že chtěla rozpoutat třetí světovou válku, a další podobné nesmysly. Popravili ji i kvůli tomu, že si ji vybrali jako symbol. Komunistická strana chtěla její smrtí lidi vystrašit, dokázat jim, čeho všeho je schopna."
___________
Ano, dnes už jistě nikdo nepochybuje, čeho všeho je KSČ schopna...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:40
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:41
Informace o ukrytí na území hl.m. Prahy v případě krizových situací

www.praha.eu/.../index.html
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:49
Pripad Necesany a podobne pripady:

Když na uveřejnění pátrání telefonicky reagovali, kriminalisté měli prakticky jasno.

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 06:51
Okouk:

Jen aby nejaky "okouk" nebyl znamy manzela Vondrackovy. Pak by to mohlo mit dohru. Z.
______________

Nemělo by. Ten už zjistil, že soudit se se mnou je zcela kontraproduktivní věc.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 07:16
Podnět :

Socha Kryla misto Koneva:

Kryl byl vetsi vlastenec nez Havel, Klaus a Zeman dohromady!
Kdyz je po Havlovi na Praze 6 nazvano Letiste a ma tam i svou lavicku, tak proc by nemohl mit Kryl sochu v Praze 6?! Z.
______________

Tak to je svatá pravda. Krom toho, na Praze 6 měl pohřeb a je tam i pochován...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 14:19
Hudebni automat u sochy Kryla:

U sochy Kryla by mohl byt hudebni automat, kde by si lide, po vhozeni mince, poslechli vybranou pisnicku od Kryla, Kubisove,...! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 08:47
Na opravu Mašínova statku - už milion...

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 08:54
Na dnešek budu hodně dlouho vzpomínat. Vidět ozbrojenou osobu, jak se schovává u vchodu...
JK
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-11 14:17
Demonstrace za propusteni McCrae:

Kdyz nepomaha korespondence s MSp (vyzyvajici k propusteni nespravedlive odsouzeneho), tak mohou nasledovat 1., 2., 3.,... demonstrace.
Snad se pak konecne Ministr/-yne seznami se spisem!!! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 06:30
Předsedou České advokátní komory je opět Jirousek


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 06:32
Dlužníci by firmám měli platit za zpracování exekucí. Navrhuje to ministerstvo spravedlnosti

e15.cz/.../...
_____________
Pak se samozřejmě zaměstnání každý dlužník vyhne. Protože aby mu většinu platu sebral exekutor a zbytek padl na poplatky firmě za zpracování exekuce, to už raději bude sedět doma, nebo dělat načerno.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 06:33
Řidič může vysoudit náhradu za přestupkové řízení, rozhodl Ústavní soud


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 14:37
Potrestaná lektorka. Křivé obvinění manžela se - podle jinak navyklého scénáře - občas nemusí vyplatit...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 16:18
Dívka, kterou pokousal pes puštěný na volno, neuspěla se stížností k ÚS

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 18:34
Dívka neuspěla u Joštova 8 :

Také jsem tam neuspěl, doporučuji dívce soud ve Štrasburku, já tam uspěl. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-12 18:34
Jourova:

Mela 5 let na to, aby v CR zavedla normalni legislativu. Neudelala nic!
Ted by mela dohlizet na stav pravniho statu v EU!!!.
Z
Podle spekulací měla Češka Věra Jourová nově dohlížet na stav právního státu v členských zemích, tedy převzít portfolio po místopředsedovi komise Fransi Timmermansovi.
0 # Kedul 2019-09-13 05:14
Nejen vulgární nadávky, ale i fyzické násilí. Tak podle Krajského soudu v Plzni proběhl zákrok policisty Vladimíra Slavotínka (53) proti řidiči předloni v září v Plzni. Nic to ale nezměnilo na konečném verdiktu, že jde maximálně o kázeňský přestupek.

novinky.cz/.../...

Dalsi z cele nekonecne rady prepisovani ustavy soudnim prasetem v talaru, kdy tento tvrdi ze fyzicke nasili v ozbrojene bande i z pouziti zbrani je v pripade ze jej dokona fizl pry zcela beztrestne .... v pravnim state by takovy zmetek nikdy soudce delat nemohl stejne jako by takovej zmetek nemohl nikdy delat policistu protoze by neprosel psychotestem....

Kazdy kdo se kdy setkal s ceskou justicni mafii musi byt jednou v budoucnu zakonem tucne odskodnen ci jeho potomci a pribuzni ... a to z majetku tech zmetku...
0 # Kedul 2019-09-13 09:17
Viz
www.k213.cz/JOOMLA/2875-kdyz-se-kolo
nasilnika domaciho odrocili o dalsi mesic na 22.10.2019 ...
infosoud.justice.cz/.../...

tak myslite co bude rovnost pred zakonem nebo jako vzdy napriklad zde fizl proste potrestan nebude uz si to obcane uvedomte ze tridni spolecnost tu rusit nebudem...
novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:01
Slavotínek řídiče napadl, přesto ale potrestán nebude - prý to není trestný čin...
"Držel ho v kravatě, vyrazil mu telefon z ruky …" Co to teda je ?
Napadení (fyzické) na veřejnosti - a tohle bylo dokonce ve vozovce, na rušné křižovatce - je automaticky výtržnictvím, i kdyby to byl jen prostý občan, a ne policista !
Co ten soud zná tedy za paragrafy ??
Pro někoho asi platí, pro někoho zjevně ne.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:04
Mečící kretén postoupil na VS !
Přesně podle zásady : Je blbej. Jestli vydrží, tak ho povýšej…
____________

Ahoj Jirko,

mám pro tebe dobrou zprávu. Mečící kretén je na VS v Praze na stáži v insolvenčním úseku, kde nepochybně zůstane. Nic není náhodné.

Zdraví Tomáš.

3 VSPH 103 VSPH...JUDr. Michal Kubín JUDr. Jaroslav Bureš JUDr. Jindřich Havlovec Mgr. Věra Modlitbová . JUDr. Aleš Šťastný stáž od 1.9.2019 do 31.8.2020
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:06
Nečasová vyměnila advokáta :

Ma lepsi kontakt (vi komu namazat) u NS?
Z
zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:07
Nejvetsi dotacni kradez nejde ani k soudu, natoz aby byla potrestana!
Neni to duvod k velke demonstraci?
Z
novinky.cz/.../...
____________
To mají blbečkové chvilkaři za jejich demonstrace na podporu nezávislé justice...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:09
Hlavně to rychle hodit někam jinam !!

Skandalni rozhodnuti k Capimu hnizdu:

Skandalni SZ Erazim nevi jaky je vyklad pojmu mala a velka firma. Dlouho mel jasno a ted pry je k tomu potreba rozhodnuti SdEU.
On mel povinost tento dotacni podvod / kradez predat k soudu a ten se pripadne muze obratit na SdEU k rozhodnuti.

Podobne by mohl soudce rict k uvezneni McCrae nasledujici:
Podle presumpce neviny a neexistujicich primych dukazu proti obzalovanemu, by mel byt na svobode. Ale existuji neprime dukazy a podle nich muze byt uveznen.
Nevim, jaky je presny vyklad pojmu Presumpce neviny, musel bych se obratit na SdEU a proto ho necham ve vezeni.
Z
„Kauza, která se na samém počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace na výstavbu Farmy Čapí hnízdo, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Unie, k jejímuž řešení by mohl být příslušný Soudní dvůr Evropské unie,“ oznámil Městský státní zástupce v Praze Martin Erazím.
_____________
DOPORUČUJI : Zbavte ty kretény ze SZ funkcí, vždyť je naprosto jasné, že jsou totálně neschopní, výjimečně zbabělí - a zadarmo drazí... Tak na co kdo ještě čeká ??
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:10
Státní zástupci podpořili mafiánský stát

www.forum24.cz/.../
_________
To bude asi ta "nezávislá justice", co za ni chvilkaři stáli na Letné...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:11
A hele, oni to tam dokonce i píšou...

Každý, kdo spojil svůj protest proti autoritářskému populistovi Andreji Babišovi s obranou nezávislé justice, zažívá nyní prohru.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:12
Nová finta podvodníků na Ostravsku: na falešné vnuky navázali falešní policisté
moravskoslezsky.denik.cz/.../...

P. S.
Následovat budou falešní státní zástupci a falešní soudci
____________
Jen kriminál bude pravý...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-09-13 13:13
Zeman a pozvanka k okupaci:

Rusove se nechteji spokojit s prestehovanim sochy Koneva.
Zeman se k sose vyjadril opacne, nez mesto Praha.
Bude jeho prohlaseni vykladano v Rusku jako pozvanka k okupaci CR a k ukonceni "ceske ostudy"?
Z
eurozpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.