Spravedlivé rozhořčení...

Aneb : Zásada potencionality v praxi... 

 Právo obvykle bývalo exaktní vědou, která pracuje s fakty. Co není spolehlivě prokázáno, neexistuje. Tak to alespoň platilo od dob Římanů.

Teprve komunisté vnesli do práva prvky, původně pocházející z věštíren a z dílen okultních mágů, a to přesto, že sami mágy i věštírny pronásledovali... Teď už vím, že to byl ryzí výraz konkurenčního boje... 

Současní čeští postkomunisté tyto prvky nejen převzali, ale dále bohatě rozvinuli. A dnes je tak můžete najít jak v právu trestním, tak v občanském, a zejména rodinném. 

Proč to komunisté potřebovali ? No, protože právo se přece přes noc, s vítězstvím komunismu, stalo z nástroje ochrany společnosti před kriminalitou nástrojem třídního boje - a v něm, podle staré jezuitské zásady, že účel světí prostředky, bylo všechno povoleno. 

Jak například "prokázat", že čin proti státu (rozumí se proti komunistické vládě) byl spáchán z "čiré nenávisti k socialistickému společenskému zřízení" - za což bylo automaticky minimálně 5 let navíc, ne-li rovnou provaz. 

A protože soudce nikdo nevyměnil, myslí tímto způsobem dodnes. 

Myslím, že naprostým světovým unikátem, na kterou by se měli jezdit podívat četní právní odborníci z celého světa, je tzv. zásada potencionality při určování výživného v praxi. 

Můžete se s ní setkat výhradně u našich soudů - a cizincům by při tomto typu soudních jednání vypadávaly oči z důlků a padaly bezděčně nejen brady. 

Člověk by řekl, že se u opatrovnických sporů jedná hlavně o dítě a o to, aby se mělo dobře. 

To je ovšem jen líbivě nalakovaný vývěsní štít - asi jako nad koncentráky bylo ono známé : "Arbeit macht Frei..." A pod ním se dějí neuvěřitelné kejkle. 

Díky tomu, že u nás - za 30 let postbolševické justice (!!!) se nenašel nikdo, kdo by stanovil pro soudy závazné tabulky výpočtu výživného, tedy toho, co dítě v daném věku skutečně potřebuje a co je možno z přijmu rodiče vůbec uhradit, stalo se určování výživného jednoduchým nástrojem pomsty, nebo i společenské likvidace těch, kteří jsou z nějakého důvodu buď v nemilosti, anebo jim jen daný soud (případně skupina soudů) chce prostě zatopit. Někdy i bez společenské objednávky. 

Je to tentýž princip, jako když se v 50. letech určovaly nepohodlným sedlákům, kteří sveřepě odmítali pochopit, že jejich lepší zítřky jsou výhradně v JZD, dávky a odvody, jež na první pohled nemohli nikdy splnit - takže se dostávali do skluzu s plněním, což byl tehdy trestný čin. Sabotáže přídělového systému, nebo národního hospodářství. A za to pak mohli pohodlně zavřít každého na libovolný počet let, obvykle do té doby, než bylo ve vesnici ustanoveno družstvo. 

Zásada potencionality, při určování výživného, je věštěním z koule - stejně jako při propouštění vězňů na PP (tedy podmíněné propuštění, kdy se věští pravděpodobnost jejich recidivy a tzv. začlenění do společnosti), přičemž je zřejmé, že fakta zde nehrají prakticky žádnou roli, vše záleží jen na libovůli - a často zvůli - soudce. Že to mj. otevírá obrovský prostor pro korupci, o tom netřeba diskutovat. 

Příklad : Otec, jemuž má být výživné vyměřeno, vydělává 30 tisíc a žije si vcelku poklidným životem. Soudkyně ale usoudí, že to je pro živení dětí málo, a že se musí tzv. "více snažit" - a vyměří mu výživné z dvojnásobného platu, s tím, že kdyby se snažil, tak se svým vzděláním by jistě takového platu mohl dosáhnout. 

Jinými slovy : Otec je - podle soudu - takový debil, že dobrovolně přichází o dalších 30 tisíc měsíčně jenom proto, aby nemusel platit o 5 tisíc vyšší výživné. 

A to je ještě velmi mírný příklad. 

Na absurditě tento proces začíná rychle nabývat, pokud zaměstnání otce je už záležitostí čistě teoretickou, obvykle poté, co prošel martyriem trestního stíhání, často uměle vykonstruovaného, ať už pro výživné, nebo pro "domácí násilí" či jinou zavrženíhodnou aktivitu, o které má ta - stále většina - veřejnosti, která touto praxí nikdy neprošla - odsuzující představu na první pohled - do té doby, než to někdo z příbuzných pozná na vlastní kůži - a pak se obvykle nestačí divit... 

Takové lidi totiž už sotva kdo zaměstná, a zvláště, pokud mají VŠ titul a byli zvyklí na přiměřené zaměstnání - a také tomu přiměřený plat. 

Trestní stíhání je obvykle z této společnosti totiž vyloučí jednou pro vždy, takže nadále už mohou - pokud vůbec - pracovat obvykle jen v pomocných profesích, samozřejmě bez využití své původní kvalifikace. 

To ovšem opatrovnický soud povinně nezajímá. 

Za účelem "potencionality" soudkyně obvykle přinese k jednání řadu sjetin, vyžádaných z MPSV, kde se píše o tom, kolik v průměru bere jaký odborník vddaném kraji v dané profesi - tedy např. IT specialista. 

A už to jede... Od 50 tisíc nahoru... A, samozřejmě, fůra volných míst... 

Dovolil jsem si v takovém případě upozornit soud, že ty jeho sjetiny jsou věcně bezcennými papíry, vhodnými akorát pro tapetáž spíže, protože otec ve svém původním povolání už nikdy pracovat nebude, alespoň jako zaměstnanec ne, natož na nějaké vedoucí pozici, o které zjištěné platy referují, protože s řadou  exekucí na krku ( všechny z titulu výživného) a s trestním stíháním (z téhož důvodu) v zátylku ho prostě nikdo nezaměstná - a že pokud by o tom měl soud pochybnosti, tak že navrhuji, ať si sama soudkyně vybere z těch svých sjetin deset míst, a otec je oběhne - a pak si může - jako představitelka soudu - zaslat úřední dotaz, proč ho kde na kterém místě nepřijali ( o tom, že by ho někde přijali, nelze vůbec uvažovat). 

Soudkyně o tom asi pochybnosti neměla, protože na navrhovaný důkaz nepřistoupila, asi správně tušíc, jak by dopadl. 

Načež vyskočil právní zástupce matky a začal něco vykládat o tom, že je nesmysl, aby byl někdo diskriminován jenom proto, že má záznam v rejstříku - a že na to chodí kontroly z úřadu práce a jsou za to velké pokuty. 

Otázal jsem se ho - i soudu - odkud tyto - jistě zajímavé - informace bere, protože povinnost někoho zaměstnat skončila se socialismem, od té doby žádný nárok na práci není, a tedy ani povinnost někoho zaměstnávat, a byť by si to firmy nedávaly do podmínek nástupu na místo, označených v inzerátu, v praxi nikdy neopomenou si trestní rejstřík, a často i rejstřík exekucí vyžádat - a - není-li čistý - dál už je obvykle nic nezajímá, a uchazeč u nich skončil. Následně mu sdělí, že dali přednost někomu jinému ( i když často ani nikoho jiného nemají) - což nelze nijak zkontrolovat, natož pokutovat, a tak, jak existuje svoboda výběru zaměstnání a zaměstnavatele, tak také existuje svoboda výběru uchazečů bez povinnosti jakkoliv svoje rozhodnutí zdůvodňovat. Prostě : Dali jsme přednost někomu jinému. A - basta. Přes to vlak nejede. 

Konečně, u tohoto konkrétního otce konstatoval změnu jeho pracovní kvalifikace, a to trvalou, i odvolací soud, takže stěží argumentovat tím, že kdysi zastával vedoucí pozice v IT firmách (a bral následně kolem sta tisíc měsíčně). 

Načež povstala matka, asi popuzena tím, jak byl usazen její advokát, i vývojem situace celkem, a prohlásila, že ona to už 10 let (= 10 let od rozvodu) táhne sama a že z výživného, co jí otec platí, rozhodně nemůže děti uživit. 

Zeptal jsem se jí na její exotické dovolené, které předtím v dokazování nemohla zapřít - tedy např. celá rodina, i s novým druhem, v Malajsii, apod. , odhadem 100 tisíc měsíčně každým rokem - a to matku vytočilo do ruda. Co prý je mi do toho !! A dokonce začala křičet a bouchat do stolu před sebou. 

Tak jsem ji ubezpečil, že je, pokud zastupuji otce jejích dětí, který žije už dlouhodobě z almužen a dávek, nebo minimálních platů a prokazatelně bere zhruba 10x méně než ona, o jejím druhovi, se kterým žije ve společné domácnosti, ani nemluvě. 

Otec do toho přinesl soudu usnesení o nové exekuci na jeho dům a o nuceném prodeji tohoto domu, což značně pohnulo i s (mladou a slušně vypadající) soudkyní, která se matky optala, jestli by se přeci jen nechtěla s otcem dohodnout na snížení výživného... 

Jenže matka, jak byla v ráži - a spravedlivém rozhorlení - tak to by rozhodně nechtěla... 

Prokázano přitom jednoznačně bylo, že zatímco otec živoří v hluboké bídě, po všech těch exekucích, trestních stíháních a pronásledování, tak jeho dětem u matky nejen nic nechybí, ale žijí vysoko nad jeho úrovní, o exotických dovolených ani nemluvě. Nestrádají, nic jim nechybí - což se o otci dnes rozhodně nedá říci... 

Nutno ještě dodat, že u iniciace všech trestních stíhání a křivých obvinění stála buďto tato matka jeho dětí, nebo ta druhá, případně obě společně po vzájemné dohodě, a v nečekané shodě... 

Přesto měla matka pocit, že má právo se "hluboce spravedlivě rozhořčit" - a ve výronu vzteku jí nedokázala zabránit ani nezkušená soudkyně. Ani na něj přiměřeně reagovat. 

Napadlo mě : Škoda, že u toho nebyl někdo ze staré školy. Tak třeba - starý pan Věk. 

Myslím si, že kdyby tuhle "rodinnou morálku" viděl, hnal by nejen tuhle matku, ale celou tu opatrovnickou pakáž tak svinským krokem, že by se nezastavila ani ve stáji, kam beztak svou mravností většina z nich patří. 

Asi by takovéto matce řekl : Ty mrcho, když sis rozbila rodinu a křivě obvinila otce svých dětí, tak se teď nediv, že ti nepošle ani korunu. A buď zatraceně ráda, že si ještě stále žiješ, jak si žiješ. 

Napadlo mě, že za téhle situace, kdy rodiče a děti mají právo na stejnou životní úroveň a kdy jedna z dcer už zletilá je, a druhá do roka bude - by naopak otec mohl požadovat po dcerách, i bývalé manželce, aby mu dorovnaly ze svého životní úroveň na průměr, kterému se - zatím - těší ony. 

Otázkou je, jak dlouho. 

____________________

____________________

http://www.k213.cz/JOOMLA/3247-soudci-na-to-nemaji-zaludek-my-ho-mit-mame

 
 

____________________

____________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-22 21:26
Z vyprávění jsem poznal lepší Mrštíky.
Realita bývá někdy bohužel krutá.
J.K.

search.seznam.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 07:23
Zastával se politických vězňů a bránil zemědělce. Stanislava Broje komunisté zavraždili i kvůli nedopalku cigarety

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 07:44
Bolševické lži teď a tady. V Jáchymově se prý měli vězni skvěle, opalovali se a vydělali si hodně peněz

www.forum24.cz/.../

Rozhovor Haló novin se Stanislavem Kubcem, horníkem dolů v Jáchymově

halonoviny.cz/articles/view/53690038
_____________
Co říkám !! Koncentráky - ráj na zemi !! Odtučňovací kůry denně zajištěny, odborný dozor a dohled na ně rovněž, pestrý denní i noční program jakbysmet - a k tomu ještě fůra peněz na cestu !!
Jen trochu PR do toho umírání !!! A hnedle to vypadá jinak...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 11:43
Politik v roce 1950 a v 2020:

V roce 1950 nejeden politik nechtel zklamat sve volice a tak bojoval.
Dnes jsou opozicni strany uplaceny vladni stranou a tak za jejich predvolebni sliby nikdo nebojuje!
Z
„Prosím Boha, aby vám tuto vraždu odpustil! Umírám proto, že jsem chtěl mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi. Oni jimi také budou! Moje děti, odkazuju vás ochraně Boží a Panny Marie, ženu také! Nechť žije svobodné Československo,“ byla poslední slova Stanislava Broje na popravišti pankrácké věznice 23. května 1950. V 5:49 hodin ráno mu kat navlékl na krk oprátku. A ukončil tak život politika, který přes zjevné nebezpečí odmítl uprchnout z Československa, protože nechtěl zklamat své voliče.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 07:23
Nouzový stav skončil, plošné pokračování zákazů a příkazů je nezákonné. Advokát Černý navrhuje jejich zrušení

info.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 07:33
Bonus pro umírající stařečky...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 11:41
A kde byl manžel či otec dítěte? Nebyla ta žena psychopatka v rozvodovém řízení, které hrozilo odejmutí dítěte? V této zemi v těchto případech nejde myslet pozitivně. J.K.


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 11:42
Vyzivne v dobe Krize:

Velka krize teprve prijde. Dnes uz se objevuji prognozy s nezamestnanosti kolem 20%.
Spousta otcu se ocitne na pracaku.
Z jejich podpory v nezamestnanosti stezi budou moci platit 5.000 Kc mesicne na dite.
Stalo by za to si jiz dnes vyzadat od MSp sdeleni, jak je pripravena legislativa na toto obdobi!
Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 11:44
Bures se uz pripravuje na vezeni, nejdrive si to vyzkousi ve sklepe!
Z

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 11:44
Alenka z rise divu:

Penize jako "znamky" do sberatelskych alb.
Ja navrhuji, aby na te bankovce byl BURES - podle fotky StB z roku 1987!
Z

blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 16:23
Zase jeden naivní tatík, co objevil pozdě Ameriku, zjevně nečte naše stránky (ke své škodě) - a pak se strašně diví, že s poctivostí a slušností nikam nedošel :

stagl.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=751928
____________

Pán se vyplakal do blogu, přičemž zapomněl na to, že blbost a naivita by od jistého stupně měly být trestné.
Vsadím se, že než došel k opatrovnickému soudu, tak nás měl všechny za hulváty a extrémisty a kdyby se sbíraly petice na to, aby nás pozavírali, tak by jistě rád podepsal. Přece - co s takovým póvlem, že ?

Podotýkám, že když na konci války Američané osvobodili koncentrační tábory a zjistili, co se tam dělo, tak je vůbec nezajímalo, že lidé v městečku u něj tvrdili, že o ničem nevěděli. Prostě - lidé jsou povinni se zajímat, co se kolem nich děje - a programově mlčet k cizímu utrpení a evidentnímu bezpráví - je sobectví, hloupost a neomalenost.

Pán má, co chtěl. Třeba mu jen popřát, ať si to teď naplno užije.

A začínám i chápat, proč se s ním ta ženská rozvedla. Protože tak naivní trouba ji opravdu neměl čím imponovat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 18:02
Líbivě nalakovaný štít Pravda a láska musí zvítězit nad lží a ...

Také jsem si naběhnul, začínal jsem té pravdy domáhat u soudu v roce 1993. Bylo mi to platné stejně jako Arbeit macht frei těm v Aušvicu. O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 18:03
Prý použije i bič... Raději hned dva...

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 18:58
Jedním bude ženu bici ...

Dva biče? Patrně ví, co justice potřebuje? O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 18:57
Dva biče ?


Devítiocasou kočku by to potřebovalo ! O.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 20:55
ANO prožívá personální nouzi...

Jít k volbám mě už dávno neláká.
Na mou věru, na tady to vám soudruzi estébáci z vysoka seru!
Mít dvě možnosti: volit pohlavní úd či dělat někomu čuráka. J.K.

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-23 21:02
Nový předseda NS i v Polsku :

5 kandidátů na místo 1. předsedy :

Ač víkend, konečně, po dlouhých obstrukcích, průtazích a hádkách, vyvolávaných starými strukturami, před 17.00 hodinou valný sněm Nejvyššího soudu konečně schválil 5 kandidátů na I. předsedu. Konečné slovo bude mít prezident, jenž vybere jednoho z nich.

Pokud jde o počty hlasů: Włodzimierz Wróbel 50, Małgorzata Manowska 25, Tomasz Demendecki 14, Leszek Bosek 4, Joanna Misztal-Konecka 2.
Krátkou charakteristiku prozatím prozrazuje portál
niezalezna.pl/.../...

Włodzimierz Wróbel – soudce trestní komory NS, zástupce ved. Katedry trestního práva Jagelonské Univerzity Krakov: Nejdůležitější kandidát „starých struktur“ – velmi účinný hráč, umějící zazářit před salony, byl to on, kdo vytvořil „krakovskou školu“ útoků na prezidenta Dudu – hodnotí mluvčí Niezależné.

Małgorzata Manowska je mimořádnou profesorkou školy profesor Łazarského (Univerzita vytvořená před 25 lety ve Varšavě v těsné s univerzitou v britské Coventry, mezi jejímiž fakultami jsou f. právnická a administrativy, ekonomiky a řízení, lékařská), ředitelka Zemské školy soudnictví a prokuratury, v r. 2007 – tj., za první vlády PiS, podtajemnice Ministerstva spravedlnosti, výrazně spojena s táborem „nových“ soudců. Je to vážená soudkyni a všemi [právnickými] odbornými samosprávami ceněná expertka procesního občanskoprávní procedury. Její publikace z tohoto oboru jsou základními ve výuce u odborných zkoušek. Těší se nezpochybnitelnou autoritou v celém právnickém prostředí - říká náměstek ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta.

Tomasz Demendecki je profesorem Univerzity Marie Curie-Skłodowské v Lublinu, členem Kolegia NS, ve vědecké oblasti se specializující na procesním právu v občansko-právní oblasti. Věhlas získal jako exekutor, jenž jako aktivista Sdružení asesorů a soudních exekutorů Res Iudicata bojem s exekutorskými patologiemi (pozn.- byly stejné, jaké známe v ČR), dovedl to ke specifické „humanizaci“ tohoto povolání. – Vzteklé útoky „starých“ soudců na Demendeckého svědčí o síle této kandidatury. Kromě údajného spojení s bývalým náměstkem ministra spravedlnosti Łukaszem Piebiakem nemají „staré struktury” Demendeckého nic, proto se jej velice bojí – popisuje právníka jeden z „nových“ soudců NS.

Leszek Bosek – mimořádný profesor Varšavské Univerzity, v letech 2016–2018 plnil funkci předsedy Generální Prokuratury. – Je to kandidát, pokoušející se usmířit zájmy „nových“ soudců se zájmy „starých“. Bosek jest odchovancem standardní podoby establishmentu III. Řečpospolity (jak v polsku je nazýván postkomunistický), a v dnešní době je spojován s politikem J. Gowinem – dle portálu niezalezna.pl (Gowina jsem v horkém prvním květnovém týdnu zmínil ve svém zpravodajství k připravovaným, avšak 10. Května neuskutečněným prezidentským volbám).

Joanna Misztal-Konecka – mimořádná profesorka Fakulty práva, kanonického práva a administrativy Katolické Univerzity Jana Pavla II. v Lublinu. 10. Října 2018 ji prezident Duda povolal do úřadu NS. Patří k „novým“ soudcům.

A co můžeme dodat my? Konečné slovo bude mít prezident. Pokud jde o názor "nových" soudců, může být konečným řešením Demendecki nebo Manowska, což nakonec vyplývá z výše podaných charakteristik. Uvidíme v nejbližších dnech...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 19:08
Provalenému komunistickému fízlovi ujely pořádně nervy

niezalezna.pl/.../

Lech Wałęsa, od prosince 1970 dlouholetý agent polské StB, nasazený do Solidarity, aby v ní udával opravdově protikomunistické elementy (na rozdíl od těch, kteří byli tak jako on připravováni na rok 1989, se neovládl, a na v reakci na jmenování I. předsedkyně NS na twitteru počastoval prezidenta Polska vulgární nadávkou.....Z ku...syn...
Agent polské StB "Bolek" a dcera StBáka-držitele propůjčeného bytu "Kontrolora" jako komisařka EU, jedni z nejhlasitějších nepřátel vlády. Vlády, mající ovšem silný mandát voličstva

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-24 13:42
Nevyhral nejlepsi soudce, ale nejmladsi!
Z
eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-24 13:45
Vláda nepočítá s odškodňováním firem :

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-24 17:24
Kdo s vlky jíti, musí s nimi výti. J.K.

echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 14:04
novodobá šlechta z korupčního a klientelistického prostředí kolem radnic

dfens-cz.com/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 14:05
pohadky ovci babicky opet pred soudem :

hrozí pět až 15 let vězení"
„Později se ukázalo, že mu ovšem nebyly doručeny látky, které si on objednal, byly to látky zcela neškodné. Nicméně on s nimi jednal tak, jako kdyby se o ty smrtelně nebezpečné látky jednalo,“ uvedl Vagai."
"Kdyby v balíčcích skutečně byly jedy a došlo při přepravě k jejich úniku, mohlo to podle žalobce způsobit kromě smrti lidí i neskutečnou paniku."

novinky.cz/.../...

Takže když řeknu že jablko co mám na svačinu je atomová bomba budu se k tomu jabku i tak chovat tak skončím před soudem a bude mě hrozit 15 či spíše 25 let a víc? Státní zástupce si tam bude vymýšlet bez jakýchkoliv důkazů nějaké svoje fantasmagorní konstrukce soudce místo zavolání rychlé záchranné s kazajkou pro takového státního zástupce na ty pohádky a hraní si na soudy a justici přiostoupí a budou se za peníze daňového poplatníka vymýšlet další a další pohádky a fantasmagorie? Justice v česku fakt nemůže nikdy dosáhnout svého dna ...řekl někdo těm šaškům že existuje pojem prokázat něco bez pochybností? Možná tak umravnit člověka co by s jabkem v ruce vyhrožoval někomu smrtí ale toto co je moc to je příliš ... to nikdo neřekl našim justičním zaměstnancům staré známé přísloví "kdyby bývaly v prdeli ryby nemusely by být rybníky" ....
Ten člověk je souzenej za to, že si myslel že nakoupil přes internet jedy jenže žádné jedy v skutečnosti nanakoupil... nic jiného podle státního zástupce totiž neudělal ..tedy neudělal vůbec nic trestného a navíc byl podveden obchodníkem nejspíš samotným tajným policajtem co se za obchodníka vydával... pak že se tu soudí skutky a myšlení je povoleno .. zjevně je trestné už i myslet si něco ...

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 16:53
Polský nejvyšší soud má novou šéfku, podporuje ji vládní strana

ct24.ceskatelevize.cz/.../...

__________________


Polsko: Místo I. předsedy NS rozhodnuto :wpolityce.pl/.../...

Z pětice kandidátů na I. předsedu polského Nejvyššího Soudu jmenoval dnes 25. května polský prezident Andrzej Duda soudkyni Małgorzatu Manowskou, o níž jsem stručnou charakteristiku uvedl ve zprávě ze soboty 23. května. Dalo se očekávat, že ideologicko-politické sdružení "starých struktur" justice, Iustitia, bude protestovat v tom směru, že většinu hlasů obdržel soudce ze "Starých Struktur" Wróbel. Hysterie začíná..Jenže: Ústava zde dává konečné slovo prezidentovi.

Ještě hlasitěji a ještě rychleji se po prezidentovu rozhodnutí ozvala - dcera StBáka krycím jménem "Kontrolor", držitele propůjčeného bytu, Jourová -

wpolityce.pl/.../...

prohlásila, že vynaloží všechno úsilí, aby v novém mnoholetém rozpočtu EU byla výplata unijních prostředků učiněna závislou na právním stavu, a aby tyto předpisy byly ostré.

Co k tomu dodat můžeme my? Prostředky EU, které by jinak byly vynakládány na evropskou dálniční a železniční infrastrukturu procházející Polskem i na boj s následky pandemie koronaviru i díky přičinění Jourové budou přesunuty na dotace StBákova Agrofertu?! Bude zřejmě nutné - s ohledem na Babišův konflikt zájmů - aby se EU zajímala o právní stav v České Republice, který (krom jiných fakticky justičních zločinů) takovýto konflikt zájmu nejen dovoluje, ale chrání. A také na spojitost konání této Babišovy skupiny ještě dříve, dokud byla Jourová na ministerstvu financí, odkud se dostala do vyšetřovací vazby v souvislosti s fondy Phare. O vyšetřovací vazbě Jourové v její historii se polská nestbácká nelevicová media v nedávné minulosti rovněž zmínila.

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 19:39
Česká Televize ve zprávě o jmenování I. předsedkyně NS jako obvykle naprosto nekriticky převzala připravované „zpravodajství“ televize TVN.

ČT a „staré struktury“ se snaží samozřejmě „namočit“ novou I. předsedkyni NS Manowskou v nějaké zlé záležitosti, a budí insinuace, jakoby ona byla vinna únikem citlivých dat všech soudců. Takže nyní, co zamlčela ČT (neboli co se hlásné troubě českých i polských postkomunistů „nehodilo do krámu“):
V únoru 2020 došlo k úniku dat 50 tisíc soudců a prokurátorů z databáze Zemské školy soudnictví, jejíž byla Manovská ředitelkou, v důsledku KRÁDEŽE z platformy školení, týkají se uživatelů, kteří se logovali před 21:02.2020. Ke krádeži došlo nejpravděpodobněji v době přenosu dat ze staré platformy na novou, čili při manipulaci techniků IT. Po zjištění úniku škola všechna hesla resetovala. Škola oficiálně informuje, že k úniku došlo pravděpodobně v důsledku zanedbání soukromé firmy, s níž škola spolupracuje.

Soudci a prokurátoři jsou pobouřeni, neboť riziko je, že jejich údaje mohou být zneužity k podvodům, a také, pokud by se dostaly do rukou pachatelů trestných činů, mohou být využity i k jejich zastrašování (neb jde i o věci majetkové). Věc vyšetřuje prokuratura v Lublině. Ta hledá pachatele úniku, resp. krádeže dat, a viníků zanedbání.

V dubnu se věci chopil mluvčí disciplinární komory NS, jenž bude prověřovat práci soudců pracujících v justiční škole v souvislosti s únikem dat, a bude prověřovat, zda jsou v něm osobní data zpracovávána správně, a rovněž správně zabezpečena. Čili jde především o věc technickou, nepadají vůbec žádná jména soudců, tím méně Manowské.

Závěr zatím není. Samozřejmě, že organizovaní internetový hejteři, a také svým veřejným konáním vysloveně politicko-ideologicky orientované sdružení „Iustitia“, sdružující výlučně „staré struktury“ či „kastu“ v polské justici, se dovolávají odvolání i Manowské, i ministra spravedlnosti Ziobra. Cíle krádeže mohly být dalekosáhlé, a politické především – např. z hlediska padělání dokumentů příslušejících zabezpečení prezidentských (anebo i parlamentních či komunálních) voleb, prezidentské se blíží.

A informace - aby mě případní soudruzi čtenáři nepodezírali z jednostrannosti - tentokrát přebírám také z oko.press/.../ která není zrovna současnému vládnoucímu establishmentu nakloněna.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 18:52
Soudkyně na Praze 5 manipulovala rozsudky, předsedkyně soudu Lomozová nevidí důvod situaci řešit


pravda24.cz/.../...
____________

Předpokládám - taky "pečlivě vybraná", že ??

Rozpad justice a převládající anarchie v přímém přenosu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 19:36
Zkus se nám postavit - a zničíme tě !!

hlidacipes.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 19:38
ANO, každým dnem je nám čím dál líp.
Bureš jede na plné obrátky, aby se naše děti nemusely za nás stydět.
Zatím to není nikde vidět.
J.K.
echo24.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 19:38
Kdy začneme slavit Mezinárodní den dětí odtržených opatrovnickou mafií od jednoho z rodičů a následně dohnaných k sebevraždě? J.K.


blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-25 21:14
Estébácká čůza Jourová škodí pověsti Čechů jako národa...

niezalezna.pl/.../

Dnes se v souvislosti s jmenováním nové I. předsedkyně polského NS rojí komentář za komentářem.

Jourová a Wałęsa vedou v hysterii, obraz Jourové na polském portálu stačí. Nejhorší je, že arogantní nabubřelé vystupování české z lůzy vzniklé věrchušky už předvádí v mezinárodním měřítku, rozkazovala zde už polskému prezidentovi, dnes by už chtěla trestat Poláky, a dokonce i Němce...a především opravdu škodí pověsti Čechů jako národa...

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 11:42
Kdyby si ušila roušky a neotravovala paní hejtmanku.
Ta může beztrestně půjčovat služební auto svému amantovi. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 11:43
Další názorná ukázka, k čemu jsou dobré ženy v politice... Aspoň je to pak ten pravý bordel... Aneb : Starosti paní presidentky.

www.msn.com/.../ar-BB14ADUx?ocid=msedgntp
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 14:43
www.msn.com/.../ar-BB14ADUx?ocid=spartan-ntp-feeds
Izajáš 3 o bezvládí v Jeruzalémě, verš 12: A můj lid - pacholata jsou jeho poháněči a vládnou mu ženy. Můj lide, kdo řídí tvé kroky, jsou svůdci a matou cestu tvého putování.....

Pamatujete požadavky na vedoucí osobnosti nejvyšších míst nejprve ve filiálkách západních firem a posléze i českých? Zněly: Mladý dynamický kolektiv. Anebo stačí různé rádoby učené přednášky "personal managerů" devadesátých let o výhodách stavět do vedení podniků mladičké ženy? Ovšem: Komunistické tajné služby v počátku let po roce 1989 potřebovaly působit na veřejnost na Východě i na Západě dojmem, že komunismus byl poražen, a komunisté odstraněni z vedoucích míst. Proto zkušená kvalifikovaná osobnost středního věku neměla šanci. Proto, aby se do pozic dostala především generace potomků komunistů a StBáků, a později i tihle lotři sami. Až třeba i na vysoké posty ve vládě...Zkrátka onu taktiku už znal i prorok Izajáš a varuje před ní.

A dočtěme tuhle kapitolu Izajáše: Uděl vdov - Až padnou muži v boji, bude úděl vdov truchlivý a potupný. Verš 24: A stane se, že místo balzámu bude hnis.......25: Tvojí muži Sijóne, padnou mečem a bohatýři v boji. O vše připravený bude sedět na zemi....

4/ pročistí Hospodin soudem společenství svého lidu, pro ty, kdo přežili začne nový život. (dovoluji si dodat: Ano, nejspíše skromnější, protože výdobytky techniky i infrastruktura budou rozbity, avšak ti přeživší si budou vše pamatovat do takové hloubky, že se líčení bude tradovat z generaci na generaci po tolik pokolení, že nastoupí třeba i pár století pokoje a hlavně upřímných srdečných mezilidských vztahů přísně podle zákonů Božích. A duši a srdci bude určitě lépe...)

Freeeurope
______________
Čaputová je naprosto průměrná právnička - a nic zvláštního na ní není. Takových husiček potkáte u soudu denně tucet.
Pokud jim najmete marketinkový tým a vrazíte do nich pár desítek milionů, tak máte Čaputovou...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 11:45
Šmejdi vytahují z lidí dávno promlčené dluhy

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 11:48
"Fakt, že nyní chybí 43 strážníků prý zásadní komplikací není."

novinky.cz/.../...

To vime vsichni ze ani 50 policajtu propustenych na kazde sluzebne by nebyl vubec zadny problem, ale spis naopak prinos...jen plicajti porad lzou ze jich je prej na flakani a buzeraci malo ... LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 11:49
Stbaci z koblihostrany umlci kazdeho kritika .. jejich fasisticke metody spolu s jisticni mafii nikdy nedovoli ceske republice zaradit se mezi vyspele pravni staty.. jak dlouho si to nechame libit?

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 14:40
Tlustému prasátku se zalíbilo v politice. Zn. : Pod jakýmkoliv kabátem...

Konečně, Domovnice šla jasně příkladem...
___________

Převlékač kabátů shání nové angažmá. J.K.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 14:50
Věřím, že jsme k tomu nemálo přispěli :

Úvahy o snižování platů soudců a státních zástupců...

ceska-justice.cz/.../...
______________
Domnívám se, že za většinu jejich běžných výkonů by měli být sakra rádi za průměrný plat. A ne každý by na něj měl mít nárok.
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 15:14
Nejhorší smrt je vždy z vyděšení. J.K.


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 15:51
Demence zasáhla justici plošně ...

Maketa je vojenský materiál .....prý je to právní záležitost a výklad soudu ... když soud řekně že jabko je atomovka tak je to atomovka když řekne že atomovka je jabko ... je to jabko .....

novinky.cz/.../...

Prosím českou psychiatrickou obec zasáhněte ihned dokud je čas ... jednání, policajtů, prokurátorů a soudců ohrožuje vážně celou společnost ...ti lidé jsou velmi ale velmi vážně psychicky nemocní přitom ozbrojení a velmi nebezpeční svému okolí a musí být okamžitě izolovaní a léčení.... včera soudí za objednaní ničeho dneska za makety zítra za to že jste mohli mít protivládní myšlenky ....
LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 18:39
Čaputová diskutovala s odborníkmi z oblasti práva o zmenách v prokuratúre

spravy.pravda.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 18:39
Členovia Súdnej rady podali návrh na odvolanie svojej predsedníčky Lenky Praženkovej

spravy.pravda.sk/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-26 18:51
Chovani cloveka v Nouzovem stavu:

V době koronavirové epidemie přibylo lidí s úzkostmi nebo sebevražednými myšlenkami. Data o sebevraždách zatím nejsou dostupná, stejně jako důkazy o větší spotřebě alkoholu. Lidé ale v průzkumu uvedli, že častěji pijí tvrdý alkohol než pivo.

Na dnešní tiskové konferenci k odborné konferenci Co víme a nevíme o covid-19 to řekl ředitel Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ), psychiatr Cyril Höschl.
___________
Teď k tomu mluví v rádiu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-27 05:51
Ženě, kterou měli 23. května vyslechnout jako svědkyni v případu krádeže, policisté nasadili plynovou masku a pouta. Pak jí jeden z nich vystřelil ze služební zbraně těsně nad hlavou a nakonec ji oba několikrát znásilnili.


novinky.cz/.../...

Na Ukrajině do 3 dnů zásah proti bandě ozbrojených uniforem bez pardonu a informace se dostala do celého světa.

V Česku by muselo těch znásilnění a nezákonných praktik být tak 1000 a muselo by k tomu docházet za neustále přibývajících stížností nejméně 10 let, aby se tím někdo konečně začal zabejvat .

Do té doby by se obviňovali stěžovatelé a oznamovatelé jak na běžícím pásu z křivého obvinění a policajti by se tím ještě chlubili na netu, jak zatočili se stěžovatelem poté, co sami sebe vyšetřovali - a nic si neprokázali .... Kdopak je tu zaostalý bolševický policejní stát, kde zákony platí výhradně selektivně a pokaždé jsou jinak vykládány?

LS
___________
Aby to u nás začali vůbec vyšetřovat, tak by si to dotyčná nejprve musela nahrát na video. Ještě pak by řekli, že si to nechala natočit v laboratořích, video zinscenovala - a obvinili ji nejen z křivého obvinění, ale ještě i z útoku na státní orgán, ne-li z terorismu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-27 05:55
Poslanci prý nejsou zaměstnanci - tak na ně vir nepřeskočí... Slyšeli jste někde větší hovadinu ??

„Na jednu stranu jsme pracoviště, takže bychom roušky měli mít, když nemůžeme dodržet dvoumetrový odstup. Na stranu druhou nejsme zaměstnanci, tak proto jsme se dohodli, že roušky budou dobrovolné,“ prohlásil a dodal, že jde i o slušnost.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2020-05-27 09:21
"Poslanci prý nejsou zaměstnanci - tak na ně vir nepřeskočí... Slyšeli jste někde větší hovadinu ??

„Na jednu stranu jsme pracoviště, takže bychom roušky měli mít, když nemůžeme dodržet dvoumetrový odstup. Na stranu druhou nejsme zaměstnanci, tak proto jsme se dohodli, že roušky budou dobrovolné,“ prohlásil a dodal, že jde i o slušnost. "


Navrhuji využít současné situace k protestu ... protestu proti justiční mafii ... natruc nosit roušky, nejlépe s nápisem nebudu otrokem justiční a soudcovské mafie a především na místech kde nás ti úchylové šmírují kamerami, které především zakryjí identitu a v případě přiblížení se policajta, prokurátora nebo soudce či exekutora na chvilku sundat když se nebudou dívat a směrem k těmto nahlas zakašlat .. tím dáme najevo, že se nebudem řídit nějakým soudem z horní dolní, který zrušil vládní rozhodnutí ač si o vládě můžeme myslet cokoliv a jejím nesmyslném nařízení, v rekordním čase a prý dokonce bez možnosti odložení jeho rozhodntí odvoláním, kdy bylo prý pravomocné okamžitě .. tedy takový jasný viditelný protest proti soudní mafii, která si tu nezákonně přebrala veškerou moc a zákony se neřídí a dokonce i v době kdy všichni šílí z viru a je vysoké nebezpečí průšvihu si dál politikaří a dávají na odiv svoji moc aniž by mysleli na následky a možné zdravotní dopady.... ti samí kteří tvrdí, že neškodný prášek prý ohrožuje stovky lidí a je potřeba držitele neškodné látky poslat na desetiletí do vězení, ti samí co tvrdí, že nefunkční maketa je prý vojenský materiál a že to si prý rozhodují oni sami co je co, ti samí co tvrdí, že za to že nejsou schopni rozsoudit h systém ani za 20 let prý můžou zákonodárci (nejspíš nějakej tajnej zákon kterej jim ukládá soudit co nejpomaleji nebo co ...)......
LS

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.