Family for Prachy, Prachy for Janda´s Liberty

Zvláště na Facebooku pozor na zákeřnou past jednoduchého podvodníka.  Aneb : "Podnikatel" v oblasti rodiny.  

 

 Našim čtenářům je znám z těchto stránek případ otce, soudícího se v České Lípě - a následně také sekvence tohoto soudu, jež otřese i s otrlým. 

Když jsem dotyčný případ v České Lípě převzal, nestačil jsem se divit, ač jsem byl z dřívějška zvyklý už na ledasco. Tedy - ze strany opatrovnického soudu. Tady se to ovšem vymykalo všemu, co dosud bylo předvedeno. Soudkyně zapírala obdržení plné moci, pak tvrdila, že má pochybnosti o pravosti podpisu, ač půl roku tvrdila, že plnou moc nemá, po asi 5-ti měsících ji "našla" - a začala tvrdit to s tím podpisem, pak zase že odborové sdružení nemůže nikoho zastupovat, a podobné nesmysly. 

Jistě, Lehmannová byla sice výjimečně hloupá, ale brzy jsem pochopil, že je v tom ještě něco navíc. Něco, co jinde nebylo. A brzy mi došlo, co. 

Toho otce totiž "zastupoval" přede mnou p. Janda. Z výše uvedeného "sdružení". Prý na ochranu a podporu rodiny. 

A ani ten nejhloupější soudce není hloupý natolik, aby nepoznal, že má před sebou intelektuálně bezcenného tajtrlíka a kašpara - a podle toho s ním pak jednal. Tedy, následně i s tím zastoupeným otcem. 

A protože Lehmannová si zjevně podle Jandy udělala obrázek o občanských, resp. odborových sdruženích obecně, měla mě - už vzhledem k tomu, že jsme se při jednání nikdy neviděli - za stejného kašpárka jako Jandu. 

S ním si, jak to onen otec po výpovědi plné moci výstižně nazval, vytřela zadek - a zjevně si myslela, že to se mnou bude stejné. 

Doplatila na to, už na soudě nesoudí. Díky jejímu špatnému odhadu se pak širší veřejnost mohla dozvědět, co je soud v České Lípě zač. 

Jenže, pravdou je, že věc má i druhou stránku - tedy zástupce otce jako takového. A ten měl na situaci bezesporu stejně nemalý díl viny. 

Viděl jsem ve spise, a někdy i přeposlána oním otcem, ta podání, podaná do spisu předtím, než jsem se věci ujal. Otcovým zástupcem. Plná primitivních hrubek, obsahově fakticky zhola bezcenná. 

Každý soudce, který něco takového dostane do rukou, má hned jasno, s kým má tu čest - a následně, co si k němu může dovolit. Samozřejmě - cokoliv. 

Proto také případ toho otce nenalézal v České Lípě dlouho žádné řešení. Protože ho měli, díky jeho zástupci, za bezvýznamného prosťáčka, který na ně, justiční vrchnost, nemůže nikdy dosáhnout. 

A příliš dlouho jim trvalo, než pochopili, že se situace změnila. 

O tom, že svým primitivním vystupováním toho otce Janda poškodil, jsem neměl žádných pochyb, stačilo se na ta jeho podání podívat. To jsem ale ještě pořád netušil, že tohle všechno je jen špička ledovce, že skryto toho zůstalo daleko víc. 

Janda totiž nejen že začal toho otce nehorázně vydírat o částky, nad kterými žasnete na první pohled (tak třeba tenhle primitiv chtěl za hodinu "práce" 4.500,- Kč, neboť je to prý práce právníka a právní práce tuhle cenu má, nebo 10 tisíc Kč příspěvek na cestovné - asi 100 km autem k soudu) , ale - co horšího - ten, když se mu přestalo pozdávat a chtěl Jandovi vypovědět plnou moc, tak ho Janda začal už nepokrytě vydírat a škodit mu - nejpravděpodobněji tím, že se spojil s matkou dítěte, tedy protistranou, které nejen že pověděl všechno, co věděl, ale ještě jí začal radit, jak otce vyšachovat ze hry - a to dokonce i poté, co mu otec oficiálně vypověděl plnou moc. 

Ještě dlouho poté posílal Janda dál podání do spisu, jakoby se nechumelilo, ač už nikoho nezastupoval, navrhoval otci různá psychiatrická a psychologická vyšetření - až už i Lehmannová musela Jandu upozornit, že už dávno plnou moc nemá a nenechá-li toho, podá na něj ona sama trestní oznámení. 

Takže : Nejen že Jandovo "zastupování" je zhola bezcenné, a to jak právně, tak i fakticky - ale ještě, aby toho nebylo málo, se spojí s protistranou - to když od zastoupeného přestanou kapat penízky, když pozná, kdo ho zastupuje - a prodá zastoupeného vlastně podruhé. 

Tohoto otce zastupuji v České Lípě již přes rok, od předloňského října - a dlouho jsem neměl v úmyslu skandalizovat svého předchůdce. Když jsem však viděl, co všechno má na svědomí, a jak drze se choval v minulosti i současnosti, rozhodl jsem se - učinit výjimku. Protože tenhle případ vyžaduje nemlčet. 

Dotyčný otec měl smůlu hned několikrát. Prvně, samozřejmě, na matku svého dítěte. Hned potom na soud, protože ten v České Lípě je jeden z nejhorších, co jsem kdy viděl. A nakonec ještě i na svého zástupce, který mu promarnil minimálně dva roky života jeho dítěte, nic pro něj de facto ve výsledku neudělal - a na závěr ho ještě prodal protistraně. A začal ho ve spisu napadat a dehonestovat.  

 

Možná bychom se mohli podívat, KDO JE PAN JANDA

Právě před sedmi lety jsme mu zachránili syna před exekucí. To jsme ještě nemohli naplno vědět, co je pan Janda zač - ale budiž nám omluvou, že druhá možnost, tedy dítě matce, byla patrně ještě horší, protože ta byla v bleděmodrém totéž. Navíc - nikde neukotvená kočovnice. 

Za to, že má tenhle vyděrač a hochštapler dnes v péči svého syna, což se obvykle nepoštěstí ani rodičům osobnostně mnohem a mnohem kvalitnějším nežli je pan Janda, se nám dnes odvděčuje vyhrožováním a vydíráním, když se dozvěděl, že nehodláme pomlčet o tom, co jsme v případu otce v České Lípě viděli. 

Díky tomu, že jsme panu Jandovi zachránili syna před kočovným životem s matkou, pan Janda poznal, v čem spočívá práce takového občanského sdružení - i zmocněnce před soudem. A okamžitě zavětřil skvělou příležitost. 

On sám je zkrachovalý "podnikatel" v zemědělství, v rozpadajícím se statečku, jehož hospodářské úspěchy lze charakterizovat větou, že  dluží, na koho se podívá. A tak, zjevně po seznámení se s prací našeho sdružení, se rozhodl pověsit své krachující hospodářství na hřebík - a začít podnikat v "právničině". Alias začít dělat za velké prachy to, co my jsme dělali z prostého nadšení pro spravedlnost - a z vědomí, že u nás je justice v dezolátním stavu a že se na to nechceme déle nečinně dívat. 

Ostatně, kde jinde by mohl účtovat lidem za nic 4 a půl tisíce za hodinu, aniž by mu někdo poklepal na hlavu, jestli se nezbláznil. 

Poprvé jsem si toho všimnul v r. 2017, když se svolával sraz různých občanských sdružení a aktivistů - a my byli pozváni rovněž. Když jsem ovšem mezi pozvanými "aktivisty" uviděl Jandovo jméno, v tu ránu mi došlo, co za společnost volá po naší účasti - a nikdy tam nikdo z nás nedorazil. A dobře jsme udělali. 

Pan Janda od té doby "podniká" v oblasti rodiny, když přehazování hnoje vidlemi se mu začalo jevit jako nedůstojné takového odborníka. 

Založil si na to dokonce spolek. To je, mimochodem, další zajímavá věc. 

Ač p. Janda všude zdůrazňuje, že dotyčného zastupuje odborové sdružení, to samo je zaregistrováno pouze jako zapsaný spolek, nikoliv jako odborové sdružení - a kdyby nebyla bývala Lehmannová v Č. Lípě naprosto nevzdělaná v této oblasti, nemusela Jandovo zastupování vůbec připustit - protože tím je celé řízení vlastně zmatečné od samého počátku, jestliže jeden z účastníků řízení neměl platné právní zastoupení. Přičemž zapsaný spolek nikoho před soudem zastupovat nemůže. 

 

Mohli bychom toho o Jandovi a jeho spolku napsat ještě dlouhou řadu, ale nestojí opravdu za to. 

Na jedno ale ještě nezapomenu : Totiž že si tuhle reportáž vybral Janda sám. 

Po zjištění, co je jeho zastupování zač, a jak nebezpečný je lidem, kteří mu naivně sedli na lep,  jsem mu totiž napsal mail, kde jsem mu dal na vybranou : Buďto okamžitě smaže stránky toho svého sdružení, resp. jak on uvádí, odborů - a já budu mlčet o tom, co jsem z jeho "práce" viděl - anebo ne. 

Na ten mail reagoval, mimo jiné, i tímto novým dovětkem na svých stránkách : 

"Zásadně se distancujeme od spolků a uskupení osob, kteří fanatickým způsobem prosazují spravedlnost. Jejich snahu o dehonestaci naší organizace ignorujeme."

Přišlo mi, že - ač to jistě nebylo záměrem autora - mimoděk vzácně přesně vystihnul podstatu věci : Jestliže uvážíme, že tím spolkem, který "fanaticky prosazuje spravedlnost", je zjevně myšleno naše sdružení, pak to říká vše.

Ano, my fanaticky prosazujeme spravedlnost, bez ohledu na osobní oběti - zatímco pan Janda přišel na to, že je to prima byznys. Že se na zoufalství rodičů, kteří účinné právní zastoupení v opatrovnických sporech nikde neseženou, dá milionově vydělávat. 

A v kterém pak odvětví můžete zákazníka prodat dvakrát ?? 

Dehonestovat pana Jandu nepotřebujeme a nikdy bychom se o něco podobného nezajímali - kdyby nebylo jeho "podnikání" otevřenou a nebezpečnou pastí, nastraženou na zoufalé a neznalé rodiče, kteří na počátku sporu obvykle vůbec neví, kdo je kdo - a jenom někde zaslechli, že opatrovnictví je u nás jedna velká džungle a ať se připraví na nejhorší. 

Mnoho horšího než je Jandovo zastupování se jim už stát nemůže. 

Mimochodem, nutno doplnit, že tady vidíme i zásadní selhání a absolutní nefunkčnost ministerstva spravedlnosti, které by mj. i tuto oblast mělo upravit a dozorovat - a dávno jsme mu to navrhovali. 

Ať stanoví pro tato zastupování laiky u soudů nějaká, alespoň základní, pravidla - tedy minimum, co dotyční musí znát a umět, a to nejen po odborné, ale i morální stránce. Aby si nějaký Janda neříkal za naprosto bezcenné bláboly 4 a půl tisíce za hodinu a pak ještě neprodal protistraně všechno, co o vás ví. 

 

 

Robert Janda, předseda

FAMILY FOR LIBERTY, zapsaný spolek, IČ 05062616, sídlo Boudy 19, 398 04 Čimelice

 

.

 Takto komunikuje Janda se svými zmocniteli, poté, co mu dali najevo, že jeho "služeb" mají tak akorát dost... 

 

Pane K., já mám hlavně protokol z případové konference a ten jasně prokazuje, že jste kretén!

 

 ____________

Komunikace se soudem v neprospěch zastoupeného,  dávno po vypovězení plné moci, a samozřejmě bez vědomí zmocnitele, je Jandovou pověstnou třešničkou na dortu... 

 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

Od našeho sdružení zkopíroval Janda prakticky všechno, co se mu hodilo do krámu : Stránky, citáty, odborové sdružení... Klasický plagiátor.

Jenom morálku a neúplatnost zkopírovat zapomněl. 

 

 

 

 

 

______________________

______________________

Jandův mail po 10-ti letech, kdy už tušil, že při zastupování otce, jehož předtím zastupoval on, jsem se asi dozvěděl mnohé, co by se mu vůbec nehodilo, aby se vědělo, a tak se ho ještě i přede mnou snažil dehonestovat. A - odpověď na něj. 

________

 

Dobrý den pane Fialo,

dlouhou dobu jsme se neslyšeli a neviděli a já tak rád na Vás stále vzpomínám, neboť díky! Vám mohu vychovávat svého syna Maxíka. Správně jste odhadl jeho matku, kdy ta se nyní víc jak rok o něj nezajímá, nejeví žádnou snahu jej vidět a o výživném ani nemluvím. Maxík je zdráv, spokojen, ve 3. třídě prospívá velmi dobře. Nedávno Maxík statečně podstoupil operací očí - strabismu s překvapivým výsledkem.   Maminka mu chybí a mrzí ho, že jej nechce, ale není páky, aby se tento stav změnil.  

Všiml jsem si, že řešíte věc  soudkyně Lehmanové v Č. Lípě a to kauzu Irsko vs ČR a tak víte, že jsem se v tomto případě angažoval. Rád bych Vám k tomuto případu pověděl více /pokud budete chtít/, třeba popsal jak se vyjednali podmínky k tomu, aby si otec mohl dcerku brát k sobě do Irska, jak s tím matka nakonec souhlasila a v den, kdy mělo dojít k prvnímu kontaktu se na to otec vykašlal. Ale to je jen na Vás, každý máme ten svůj způsob. 

Každopádně bych byl rád, kdybychom se někdy potkali a popovídali. 

Srdečně Vás zdravíme!

 

R.J. 

_________

 

Dobrý den,

těší mě, že Maxík prospívá. 

Těší mě, že na mě mnou zastoupení rodiče vzpomínají v dobrém ještě po 10- ti letech a že má práce a úsilí nebyly vůbec zbytečné. 

 

Přál bych Vám, abyste našel někoho, kdo by na spolupráci s Vámi vzpomínal za podobně dlouhou dobu podobně šťastně. 

Matku jsem sice odhadl dobře, ale nevím, jestli taky otce.

Máte pravdu, v České Lípě jsem převzal případ pana K., kterého jste předtím zastupoval Vy - a ač jsem si původně myslel, že nechám ten Váš mail bez odpovědi, změnil jsem názor. A něco Vám přeci jen napíšu. I když o setkání s Vámi opravdu nestojím.  

Viděl jsem několik Vašich podání ve spisu, několik mi jich poslal i pan K., včetně Vašich mailů o Vaší výpovědi jemu. 

Píšete, že každý máme svůj styl. Jistě, ten Váš jsem dobře viděl. 

Mohlo by mi být vcelku jedno, že se najdou i tak naivní lidé, kteří se od Vás nechají odírat za naprosto bezcenné služby a obsahově nesmyslná podání plná těch nejprimitivnějších hrubek - ale není mi už jedno, jestliže podle nich se pak na soudech, a zvláště na těch, kde mne nebo naše sdružení dosud neznali, dívají i na nás a podle toho s námi jednají. 

V České Lípě to byl a je klasický příklad. 

Lehmannová si totiž po změně zastoupení  zjevně dost dlouho myslela, že jsem jen další primitiv Vašeho formátu a že podle toho taky se mnou bude a může jednat. 

Dojela na to, už na soudě není, jak Vám jistě neušlo - ale nehodlám mlčky přihlížet k tomu, jak se za zástupce ve věci rodin a opatrovnictví vydává někdo, kdo nejen že pro to nemá základní intelektuální předpoklady, ale kdo nepochytil ani absolutní základy nejen rodinné, ale i obecné morálky. 

Pan K. je ostatně toho názoru, že jste se jej pokoušel vydírat a prodat protistraně - a já si myslím, že není od pravdy daleko. 

Mám pro Vás jeden návrh - vlastně jenom oznámení. 

Mohlo by mi být - ale není - jedno, jestliže někdo vydírá lidi poskytováním zcela bezcenných služeb v oblasti, kde to se to zjevně snaží zkopírovat od nás, ale není mi jedno, jestliže veřejnost pak na nás usuzuje podle zkušeností s Vámi a hází nás do jednoho pytle, a už vůbec mi není jedno, jestliže se tak děje mezi soudci, resp. odborně vzdělanou veřejností. 

Dávám Vám na výběr mezi dvěma možnostmi : 

Možnost a) 

Okamžitě ukončíte tyto trapné a odborové organizace dehonestující a hrubě poškozující aktivity, pro které nemáte ani ty nejzákladnější předpoklady - a já budu velkoryse mlčet o tom, co jsem viděl ve spisu a v případu p. K. v České Lípě. 

Možnost b) 

Budete pokračovat v tomto bezostyšném klamání a vydírání neznalé veřejnosti - a já o tom nejen nebudu mlčet, ale před Vaší FFL zveřejním důkladné a podrobné varování na našich stránkách, s tím, aby si na Vás dávala zatraceně pozor nejen široká veřejnost, ale především všechny soudy a ani náhodou je nenapadlo nás navzájem zaměňovat. 

Za 14 dnů se podívám na Vaše stanovy a stránky - a podle toho se rozhodnu, která z těch dvou variant bude uplatněna. 

Lituju předem všechny, kteří Vám naletěli a doufám, že jich nebylo příliš a že jejich škody nebudou přičítat nikomu jinému než Vám. 

A vřele Vám doporučuji, abyste se věnoval tomu, nač stačíte. 

S pozdravem 

 

Ing. Jiří Fiala 

 

_______________________

_______________________

Tímto mám za to, že jsem před pastí, zvanou Family for Liberty (mimochodem, také výstižný název, říkající mnohé - rodina je totiž především závazek, nikoliv svoboda, pan Janda tak dává i názvem dostatečně najevo, jakou morálku asi bude prosazovat)  dostatečně všechny varoval. 

Kdo na varování nedbá, ať se potom taky ničemu nediví. 

_________________________

_________________________

 

 

 

_________________________

_________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-12 19:07
Pan Janda :

Před léty byla na K 213 reportáž snad někde od Písku, matka s policií za plotem, matce umožněn krátký styk se synkem, k tomu ještě dědeček. Matka se tehdy v tomto případu snad sama vodrovnala? Pomoc otci od K 213 byla ale rozhodující! O.
_______________

Bez nás by mu to dítě nejen sebrali, ale ještě ho zavřeli. Měl kliku, že jsme tam zrovna slavili 10. výročí založení.
Usoudil, že se na takové slávě dá dobře postavit bezpracný - a bohatý - byznys...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-12 20:42
Jirko,
jsem otřesen.
Čtu, čtu - hodně povědomé, ale stále jsem nevěřil.
Až jsi dal adresu "Boudy"- a byl jsem doma.
Kdybych to jen četl, řeknu si : zase jeden mrzák , a jdu dál.
Však tehdá jsem byl na místě a ne vzadu, ale rovnou u brány.,
takže videa JSOU autentická.
Shrnutí :
tento křivý chasník plivá nejen na Tvou práci, ale i na mne.

+F+
__________

Ten zmetek plivá na všechny slušné otce, na celé naše letité snažení. Na soudech teď všichni řeknou : Vidíte, za takovýho hajzla jste riskovali minimálně svobodu. Stálo to za to ?

Že vždycky ta největší svině má největší výhody. Slušnýmu otci ještě nesvěřili dítě ani jednou, grázlům je často přímo cpou.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-12 21:55
To, co jsme před sedmi lety riskovali v v Boudách u Čemelic nebyla sranda,
kdo by tehdy tušil, jak pokřivený charakter má onen Robert Janda.
Dnešní článek mi vyrazil dech,
spadla mi brada.
Mé zklamání popsat se nedá.
Když jsi mě Jiří tenkrát oslovil, zda pojedu do Čemelic, že se jedná o odebrání dítěte otci a předání jeho matce,
ani na chvíli jsem nezaváhal.
Přesto nelituji času, který jsem té akci spolu s Tebou a dalšími věnoval, ani pozdního návratu domů.
Bylo to poučné a pozdější 100% úspěch s motivací do další práce.
Vzpomínám na setkání po roce na statku při grilování selete a oslavy úspěchu.
Navrhuji tento článek přidat do složky v rubrice Příběhy pod názvem Maxík - příběh se šťastným koncem s doplněním názvu anebo jako příběh samostatný, zrůdný, odstrašující.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-12 21:57
Byla to nejlepší a nejvýznamnější akce, jakou jsme kdy ve vztahu k moci soudní měli. To, že na ní vydělalo tohle hovado, a to rovnou dítě, je smutná souhra náhod, bohužel to tak bývá.
Ale ukázali jsme, že to jde - se jim postavit, a to i úspěšně. A to se nezapomíná.
Taky mi to nikdy nezapomněli...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-12 22:00
Po tom otci chtěl posílat prachy v čokoládě, tak kdyby tam zase nějaký balíčky chodily, doporučuji na poště rozbalit a ochutnat...
0 # Tomáš Jadlovský 2021-01-13 07:20
Nic nevypovídá o současné ČR, vymahatelnosti práva a stavu justice lépe, než tento odstavec, který už klidně vyjde i v mainstreamových novinách. Plno poškozených, ale s představou českých soudů, kde nikdy nemůžete čekat spravedlnost ani přiměřenou délku řízení, ale naopak jen být odrbáni.

Citát: "Realita je dnes taková, že se soudí málokdo. Poškození nechtějí podstupovat martyrium letitých tahanic, navíc s rizikem, že na konci zaplatí desetitisícové až statisícové soudní výlohy."

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 08:25
Další, velice výstižný odstavec, o tom, co nejlépe brání sexuálnímu zneužívání nezletilých...
__________

Tento tlumivý účinek výrazně podporuje také dlouhodobé soužití rodičů a dětí ve společné domácnosti. Můžeme dokonce tvrdit, že má rozhodující vliv. Není totiž spolehlivější ochrana dítěte před pohlavním zneužíváním než stabilní a dobře fungující prostředí úplné rodiny.

Vysoká rozvodovost a nízká popularita manželství, včetně tradiční rodiny, to jsou faktory, které ochranu dětí před sexuálním zneužíváním naopak hodně oslabují. Možná i proto začaly zase přibývat případy pohlavního zneužívání dětí a mladistvých.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 10:22
A hleďme !! Tak toho jsem poznal - a vůbec se tomu nedivím...

Kozel zahradníkem :

novinky.cz/.../...

_______________

Horák vede fotbalový klub Lhota na Kladensku...

Řekl bych, že toho bylo daleko víc, a tohle je jen pověstná špička ledovce. Co takhle dodavatelé do věznice ?? Od masny, přes pekárnu až zeleninu a drogistiku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 10:27
ÚS apeluje :

II.ÚS 2495/20 ze dne 24. 11. 2020

Závěrem Ústavní soud, obdobně jako soud odvolací, apeluje na stěžovatelku, aby v zájmu svého syna přestala s otcem bojovat (boj o dítě nemá nikdy vítěze, pouze poražené), a namísto návštěv všemožných psychologických poraden se soustředila na to, aby v rámci svého času synovi zajistila láskyplné a podnětné prostředí k jeho vývoji, a nechala otce, aby mohl činit totéž. Jen dítě, které může beze strachu milovat oba rodiče, může být v dětství a následném životě šťastné. Dítě mívá zpravidla rádo oba rodiče a nenávistný projev jednoho z rodičů vůči druhému je pak pouze projevem sobectví rodiče, nikoliv lásky k dítěti.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 10:31
Čerpadlo se hodí...

Muž z karvinské věznice šel na svobodu. Ven chtěl pronést i čerpadlo a oděv

denik.cz/.../...

Když nastupoval do vězení v létě v tričku a kraťasech a v jeho stejném letním oblečení ho teď soudruzi bachaři vyhodili do mrazu? Free

_______________

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že když mě zatkli v červnu a pouštěli před Vánoci, tak mi dali nějaké oblečení vybrat. Měli ho tam jak malý sklad second handu.
Jednak ne všichni si chtějí odnést, s čím do basy přišli, mnozí to tam prostě nechají a současně jim z civilu pošlou nové- a pak je tam charita - právě na tyhle účely - takže, aspoń co jsem viděl, nahého nebo v kraťasech na mráz nikoho nevyhodí - nebo nemusí vyhodit.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 10:32
Existují dvě Česka, podniky vláda škrtí, úředníkům přidává

seznamzpravy.cz/.../...

Češi ztratili důvěru ve stát

ekonom.cz/c1-66865340-jak-vybudovat-lepsi-cesko

Ukázalo se, že u nás existuje obrovský rozdíl mezi kvalitou privátního a veřejného sektoru. Už mnoho let nás mezinárodní organizace jako Světová banka, OECD nebo MMF upozorňují, že ten první nás táhne vzhůru a ten druhý dolů
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 15:16
Pro Němce začínáme být nebezpečnou časovanou bombou a nepříjemným sousedem :

Nebezpečný soused:

Česko je epidemická bomba, varuje německý list - Novinky.cz
_____________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 15:22
Soudci chtějí být mezi přednostně očkovanými proti koronaviru

irozhlas.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 15:46
Kdypak zacne proces s justicni mafii v CR?

V Itálii začal největší soud s mafií za několik desetiletí. Má trvat déle než dva roky | EuroZprávy.cz (eurozpravy.cz)
_____________

eurozpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 15:48
Tento vtipny text by pasoval na nejednoho Zemana:

P​​​řehazování hnoje vidlemi se mu začalo jevit jako nedůstojné takového odborníka

Z
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 16:03
Janda a justicni bordel:

Pan Janda zcela spravne vycitil, ze v CR je neskutecny justicni bordel, kde nemaji sanci uspet u soudu ani advokati a tak si zalozil zivnost. Vysledek je vzdy stejny- soudce rozhodne pro majetnejsi stranu a zakony ho nezajimaji!
Z
___________

A taky vycítil, že ať je blbej, jak chce, na první pohled to vidět není - a vydělá rozhodně víc, než přehazováním vidlemi na dvorku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-13 21:14
Odškodné Nečesaní :

Manželé Nečesaní chtějí odškodné za stíhání, požadují 1,5 milionu korun

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-01-14 16:41
Drive se rikavalo - se Sovetskym svazem na vecne casy.
Dnes asi bude platit - s Koronavirem na vecne casy.
Z

Svět bude žít s koronavirem navěky, řekl šéf firmy Moderna - Novinky.cz
_______________

novinky.cz/.../...

____________
No, asi jako na věky žijeme s chřipkou nebo angínou.
0 # Petr1 2021-01-19 12:43
S panem Jandou mam bohatou zkusenost, pokud by se nekdo chtel zeptat na podrobnosti rad se o ne podelim.
Tim to by rad podekoval rad Ing. Jiri Fiala, za to ze se me ujal a dari se mu napravit, vse co Janda u OS CL zprasil. Uvidime,co na nas jeste vykoukne po vraceni spisu na soud do CL.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-02-19 10:01
Další zkušenost téhož druhu :

m.facebook.com/.../10160724377544778
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-07-09 09:46
Dobrý den,

narazila jsem na Váš článek, resp. zkušenost s panem Robertem Jandou.
Já s ním mám také výborný zážitek a nedá mi to, se o něm s Vámi nepodělit. Je to tedy z jiného oboru, ale když jsem si z jistých důvodů bratry Jandy googlila, dostala jsem se právě k Vašemu příběhu.

Pánové (Robert a jeho bratr Petr) podnikají v oblasti stavitelství

(stavitelstvi-petr-janda.webnode.cz/). Letos v březnu jsem se s nimi domluvila na rekonstrukci naší chalupy. Ve zkratce - vybírání záloh, následně vyhýbání se práci (rozbilo se mi auto, umřela babička,...) a jenom koupelnu dělali od března, nyní je to stále na 90%, ale při finalizaci se přišlo na spoustu chyb (špatná výška podlah a stropu - takže nesedí nové okno, popraskaný štuk, špatně obklady, prohnutý sádrokartonový štuk...). Když pánům došlo, že teď nastane jen opravování, které už by jim samozřejmě nikdo neplatil, tak se v pondělí sbalili (když jsme na domě nebyli), pobalili si svoje věci, při jednom si rovnou odvezli i několik pytlů omítky, brusku, dřevo ze stodoly... prostě to, k čemu měli přístup a co mělo nějakou hodnotu a večer nám přišla sms, že na stavbě s okamžitou platností končí. Druhý den, když jsme zjistili škody, tak na zprávy, kde jsou ty věci už žádná reakce.
Bohužel se zpožděním jsem se dozvěděla, že v té oblasti jsou známá firma a dopadli jsme ještě dobře. Některým toho ukradli mnohem víc. Dluží i na místní benzině za cigarety....

Absolutně si nedokážu představit, jak tento člověk může působit v právní oblasti a je mi líto každého, komu se pak kvůli takovým podvodníkům a zlodějům nedostane jejich práva.

Kateřina H.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.