Mádr : Pravda o senátu za 10.000,- Kč

Aneb : Když PRAVDA VYDĚSÍ... 

Ta o odvolacím senátu 72 Co KS v Jihlavě zcela jistě : 

 

Napsat o nekvalifikovaném a ignorantském senátu že je nekvalifikovaný a ignorantský je - prý - podle Mádra - za 10.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________

____________________

 

 A na co pan soudce Mádr reaguje ??? Co ho tak nadzvedlo a co prý dalece překračuje rámec slušnosti a oprávněné kritiky ??? 

Na tohle : 

____________

 

 Senát 72 Co KS v Jihlavě :  JUDr. Jaroslav Mádr

                                             Mgr.  Leona Sukaná

          Mgr.  Martin Lála

 

 

SDĚLENÍ ČLENŮM  odvolacího SENÁTU

Jednotliví členové odvolacího senátu 72 Co !

            Správně tušíte, že s vaším rozsudkem z dnešního dne ve věci 72 Co 142/2021 nemůže být strana otce rozhodně spokojena, co je ale horšího, že s ním nemůže být spokojen nikdo, kdo rozumí opatrovnictví a má základní povědomí spravedlnosti.

            Váš dnešní rozsudek v této věci je obojímu pouhým výsměchem.

Nebudu skrývat, že mě krajně znepokojuje, když na začátku jednání člen senátu navrhne, aby nezletilý byl přítomen celé při svých rodičů. Už jenom tenhle jediný výrok dotyčného z opatrovnických kauz spolehlivě diskvalifikuje a jen s ohledem na zastoupeného jsem nechtěl hned zkraje jednání požadovat vyloučení celého senátu pro zjevnou nekompetentnost, ale asi jsem měl.

Stejně tak mě znepokojuje, když členka senátu snad už podvědomě podsouvá otci, zda k eskalaci konfliktu rodičů nedošlo náhodou poté, co jsem otce začal zastupovat já - a je krajně zklamána, když zjistí, že nikoliv, že otce jsem zastupoval už dlouho předtím - a že hlavně díky tomu nedošlo k tragédii pří výchově nezletilého, když byla včas nařízena změna výchovy a nezletilý uchráněn bezprizorních eskapád matky.

Rád bych se jen zeptal : Odkud tuhle zášť berete ? Máte nějaká povinná školení na aroganci a zášť vůči ostatním, především pak vůči těm, kteří českou justici porazili u mezinárodních soudů a prokázali - na rozdíl od ní - standardní evropskou morálku a mravy ? Já jen že bych rád na organizátory podal trestní oznámení pro šíření třídní, rasové, pohlavní, náboženské a jiné nenávisti, kterou přímo sršíte.

Nevím dost dobře, proč jste prováděli poměrně podrobné dokazování, když to jednak odvolacímu soudu nepřísluší (na to je moc drahý a měl to vrátit k doplnění dokazování soudu 1. stupně), ale hlavně - když jste si z něj nedokázali odnést ani ten nejzákladnější - jakýkoliv - poznatek.

Jestli jste ještě dodnes z protokolu nepochopili, že tzv. znalkyně si svůj zjevně křivý a účelový „posudek“ před soudem 1. stupně neobhájila, pak máte velmi sníženou schopnost vnímání a uvažování, a zjevně tomu tak bude, když jste schopni z něj ještě v rozsudku i celé pasáže citovat.

Tu paní, která se před zodpovědností uchýlila raději do důchodu, bude ještě nutno z toho důchodu vytáhnout a pohnat k trestní odpovědnosti za vystavení vědomě nepravdivého znaleckého posudku, když u nás na odvolacím soudě soudí soudci, kteří nejsou schopni to z protokolu vyčíst a pochopit, ač jinak by to pochopil i běžný školák 2. stupně.

Od osoby matky se odtáhli všichni, s kým kdy přišla do styku - a vy nutíte jejího syna, aby se - jako jediný - s ní povinně stýkal a jí podvoloval ?

Jak jste zohlednili, když pominu všechno ostatní, její sexuální výboje vůči vlastnímu dítěti, za které by v každé civilizované zemi byla dávno za mřížemi se zákazem kontaktu na nejméně 100 metrů ?

Chci jen zdůraznit, že pokud se nezletilému cokoliv v důsledku vašeho diletantského rozsudku v budoucnu stane, budu Vás činit osobně odpovědnými, a to každého zvlášť, za jakékoliv újmy, jež nezletilý utrpí - a že jich v minulosti od matky už bylo !

Stejně tak budu chtít po předsedovi soudu doložit vaši kvalifikaci - každého zvlášť - pro opatrovnická řízení, protože nemusí být člověk žádný Einstein, aby snadno viděl - že prostě žádnou nemáte.

I kdybych pominul veškerou vaši neznalost, naivitu, nevzdělanost,  do nebe volající alibismus a v konečném důsledku nemalou zbabělost - jedno tedy nepominu - a to je lež a podvod.

Matka v průběhu řízení lhala několikrát, opakovaně, vlastně ve všem, co kdy řekla. V průběhu řízení se to také zcela jasně prokázalo a není problémem to kdykoliv zopakovat a doložit (ať už jde o zapírání pokusů o sebevraždu - jež potvrdila svědkyně, její kamarádka z mládí - o stěhování do Černé Hory - doložil jak syn, tak i jeho bratranci a sestra matky, samozřejmě i otec - o korespondenční lístky, které prokazatelně psala a zapřela to - kde se, mimochodem, nejjasněji projevila ohledně svých cílů, kterými není Ondra, ale rozvracení stávající rodiny otce, o důvody jejího propouštění - ty jsme ani neprokazovali, ale snadno by se prokázalo, předvoláním příslušných svědků, že ji odevšad po pár dnech vyhodili).

Přesto, přese všechno - odešla matka od soudu jako vítěz, kdy dokonce ani nemusí platit žádný díl ze zjevně vyfabulovaného posudku křivé a přednastavené znalkyně.

Jestliže matka - s takovýmto chováním - odešla od soudu, namísto s trestním oznámení pro pohrdání soudem - s vítězstvím, znamená to jediné : Sami jste lháři a podvodníci, to pro Vás se lež a podvod staly zcela standardními projevy jednání a chování, které jsou nejen akceptovatelné, ale snad i žádoucí.

Za takové situace - jste ostudou svého stavu, své profese -  a jste také ostudou svého národa. Stydím se za Vás, že mám s Vámi stejné občanství, stejnou národnost a stejnou řeč. V zahraničí se pak totiž těžko vysvětluje : Já nejsem český soudce, já nelžu a nepodvádím.

Hodí mě s Vámi automaticky do jednoho pytle.

A já se pak, logicky, ptám : Proč mám nést vypálené znamení lhářů a podvodníků i já, když jsem se na ničem takovém nikdy nepodílel ?

Za obrovské a naprosto nezasloužené peníze jenom ničíte druhým životy a dětství. Pokusím se Vás za Vaše jednání přivést k odpovědnosti, můžete se pak o ni podělit i s tou tzv. „znalkyní“.

Pokud Ondra v důsledku Vašeho diletantství utrpí u zjevně asociální matky jakoukoliv újmu, brzy se uvidíme.

 

            Za o. s. SPRAVEDLNOST                                                       Ing. Jiří Fiala

                                                                                             pověřený zmocněnec sdružení

 

 

 

V Košíku, dne 18. listopadu 2021

 

________________________

________________________

 

 Vrchní soud si ještě počte  toto ODVOLÁNÍ  : 

 

VS v Olomouci, prostřednictvím

                                                                                                          K č.j. 72 Co 142/2021 - 2075

senátu 72 Co KS v Jihlavě :  JUDr. Jaroslav Mádr

                                              Mgr.  Leona Sukaná

           Mgr.  Martin Lála

 

ODVOLÁNÍ  proti uložení pokuty

 

Podávám tímto ODOVLÁNÍ  proti uložení pořádkové pokuty ze dne 2.12., neboť nesplňuje základní formální náležitosti, ale ani zákonné předpoklady pro uložení pořádkové pokuty, má zjevně sloužit pouze jako psychoterapie právem zakomplexovaného soudce a neobsahuje žádné řádné a zákonné zdůvodnění, proč byla vlastně pokuta uložena, navíc měsíc po obdržení předmětného dopisu a které výroky mají být předmětem uložení pokuty, případně které výroky vybočují z mezí slušnosti, jak si ji soudce (naivně) představuje, přičemž je zjevné, že z mezí nejen slušnosti, ale především zákonem předvídané soudní praxe, vybočuje zejména snaha soudu nikoliv o zjištění názoru dítěte, ale o jeho utváření, moderování případně poopravení podle soudu žádoucím směrem, stejně jako absolutní ignorance provedených důkazů v průběhu důkazního řízení před odvolacím soudem, přičemž následně není vůbec jasné, proč je soud vůbec prováděl.

Nadto nutno konstatovat, že usnesení obsahuje i zjevně neplatné poučení o nemožnosti odvolání, což jen dále ilustruje absolutní nulitu právních znalostí dotyčného soudce, neboť proti prvostupňovému usnesení je ODVOLÁNÍ MOŽNÉ VŽDY, přičemž předmětem odvolacího řízení nebyl přezkum uložení pokuty, nýbrž a výhradně svévolné zneužití pravomocí soudce k uložení bezdůvodné pokuty, což je rozhodně rozhodnutím prvostupňovým, proti kterému je opravný prostředek možný  VŽDY, ať se to soudci líbí, nebo ne.

Absence základního předpokladu uložení pokuty je dána už jen tím, že pokutovat může vždy pouze právně vyspělejší osoba osobu právně méně vyspělou, což tady je zjevně postaveno na hlavu, nemluvě o stránce mravní a morální, kdy evidentní stará struktura nemá co pokutovat aktivního bojovníka proti komunismu.

Absence mravního předpokladu uložitele pokuty je dána i evidentní prolhaností vystavitele usnesení, ve které tento dále pokračuje, a to i v napadeném usnesení samém, když ve zdůvodnění usnesení samotném tvrdí,  že dopis nebyl napsán pod okamžitým dojmem po vynesení rozsudku, když zjevně pod okamžitým dojmem napsán byl, což je vidět už z první věty („vaším rozsudkem z dnešního dne…“).

Na druhé straně nutno zdůraznit, že odvolatel - na rozdíl od soudce - nemá ve zvyku svoje názory měnit z hodiny na hodinu a za vším, co napsal pod vjemem prvního dojmu z vyhlášení rozsudku, si stojí i dnes, už proto, že je to všechno ze spisu či z nahrávek snadno doložitelná pravda a odvolatel si za pravdou vždy stál bez ohledu na následky vzteku, který to u prolhaných osob vyvolává,  protože jedině nepohodlná pravda dokáže soudce vytočit obvykle až doběla, výmysly by je nechávaly zcela chladnými, neboť mohou škodit maximálně jejich autorovi, nikoliv adresátům.

Na druhé straně, nutno se pozastavit nad faktem, že soudce Mádr rozhodně pod vjemem prvního dojmu po obdržení dopisu při ukládání pokuty nepostupoval, naopak : Trvalo mu celý měsíc, než přišel na to, že ho dopis uráží, což svědčí jedině pro opožděnost vnímání nebo slabomyslnost - anebo pro otevřenou psychopatii. Tu lze pak dovodit především ze skutečnosti, že zaměstnaní a vytížení lidé obvykle nemají ani čas, ani náladu se nějakými vůči nim negativními verbálními projevy zabývat déle než půl hodiny od jejich zaznění, pak je pouští z mysli.

Jestliže soudce nemá nic jiného na práci nežli nosit v hlavě, že si ještě musí vyřídit účty s tím a s tím, a dělá to i po měsíci od zaznění, pak to svědčí o tom, že je to případ pro psychiatra, ne pro justici, a mimo jiné také o tom, že jinak dotyčný nemá do čeho píchnout, a proto se neustále, i měsíc zpátky, vrací k tomu, co kdo kde řekl a jak moc se ho to dotklo nebo nedotklo.

To rozhodně nejsou reakce psychicky zdravého a vyrovnaného člověka, naopak.

Standardně vyrovnaní lidé nemají už ani potuchy o tom, co před měsícem kdo kde o nich řekl nebo napsal, natož aby to stále dokola rozebírali, nota bene pokud si hrají na veřejné činitele, kteří musí být na každodenní, natož vysoce oprávněnou, kritiku připraveni.  

Psychicky zdraví lidé jsou vytíženi věcmi zásadními, ne volovinami a tím, že jim někdo - dle jejich mínění - narušuje jejich důstojnost, když zjevně žádnou nemají (kdyby ji měli, a to získanou přirozeným způsobem, tedy respektem k jejich kvalifikaci a citlivosti rozhodnutí,  jakýkoliv útok proti ní by se nutně obrátil proti autorovi útoku - a jejich důstojnost by následně jedině vzrostla).

Napadené usnesení nadto dokazuje, že dotyčný vůbec nemá ani základní právní povědomí o tom, co to pokuta je a k čemu má sloužit - tedy že se uděluje zásadně v bezprostřední reakci na pokutované chování, a to se může odehrávat VÝHRADNĚ a pouze V PRŮBĚHU JEDNÁNÍ SOUDU, přičemž pokuta má sloužit k tomu, aby pokutovaného od tohoto jednání odvrátila a soud mohl dál v klidu a nerušeně probíhat.

Pokud soud obdrží dopis, jehož obsah má za urážlivý (pravdivá konstatování ovšem nikdy urážlivá být nemohou, byť by se mohla mnohým značně nelíbit a neobsahuje-li dopis vulgární výroky, nelze jej za urážlivý považovat, neboť každý má právo se vyjádřit k osobám soudců, k jejich rozhodování, jakož i k čemukoliv jinému), je povinen tento dopis postoupit přestupkové komisi městského úřadu v místě působnosti a ten jediný je ze zákona legitimován posuzovat, zda se jednalo o přestupek či nikoliv, přičemž vzhledem k ustálené praxi lze předem snadno předvídat, že dopis, neobsahující sprosté výroky nebo výrazy, by za přestupek nikdy uznán nemohl být, zvláště pokud lze jednotlivá tvrzení jednoznačně fakticky doložit jako ryze pravdivá.

Chybí zde tedy všechny zákonné předpoklady uložení pořádkové pokuty : Narušování soudního jednání, od něhož má být pokutovaný odrazován, bezprostřednost takové reakce na narušující jednání se snahou o zajištění plynulosti takového jednání (zde od něj uplynul měsíc, čímž pokuta zcela pozbyla smyslu, významu i zákonného podkladu, neboť pokutovaný musel již hluboce zavzpomínat, o co se vlastně má jednat) i zákonný podklad samotný, tedy vulgární napadání nebo rušivé jednání během soudního jednání.

Uložená pokuta tedy nesplňuje žádný ze zákonných předpokladů, zato má sloužit jako jakási psychoterapie soudce, jenž evidentně odvyknul tomu, že mu za lajdáckou, špatnou a fakticky bezcennou práci může také někdo vynadat (natož z ní vyvodit kárné důsledky).

Není zřejmé, z čeho bere soudce Mádr tu neskutečnou drzost posuzovat, co „vybočuje a co nevybočuje z mezí slušnosti“, když je sám natolik nejen nevzdělaný, ale také neslušný, že  nařídí dítěti ve věku blížícímu se zletilosti povinně se stýkat se zjevně ohrožující psychopatkou, které už bylo v minulosti toto dítě soudně z péče odebráno, právě pro jeho vážné ohrožení a pro absolutní neschopnost se postarat i o jeho základní fyzické a fyziologické potřeby, a dáno do péče otci.

Soudce, namísto aby byl vděčen otci za to, že se o dítě dokázal vždy bezproblémově postarat, ho neustále pokutuje - doslova za nic - následně ho odsoudí zaplatit - dokonce ze 100% - tzv. znalecký posudek, jenž byl před soudem 1. stupně spolehlivě vyvrácen jako snůška evidentních pomluv (viz výrok posudku o tom, že byl otec v minulosti odsouzen, ačkoliv nikdy odsouzen nebyl) .

Závěrem odvolatel navrhuje soudu odvolacímu, aby usnesení o uložení pokuty neprodleně zrušil, protože postrádá naprosto všechny zákonné náležitosti a předpoklady pro uložení pořádkové pokuty, soudce Mádra, i celý jeho současný senát, z případu vyloučil pro podjatost vůči straně otce (tedy jak vůči otci samotnému, tak i vůči jeho zástupci, což právě soudce napadeným usnesením prokázal), a dále i pro obecnou psychopatii a evidentní nezpůsobilost řešit opatrovnické kauzy, natož řešit je v zájmu nezletilých a současně aby si vyžádal ke kvalifikovanému rozhodnutí v této věci veškeré důkazy o vzdělání soudců odvolacího senátu v oblasti opatrovnictví, přičemž napadené usnesení prokazuje, že nejen že nejsou vzdělání v opatrovnictví, a to ani základním předvídatelným způsobem, ale že také neví nic o správním právu a procesních postupech a předpisech a předpokladech pro uložení pořádkové pokuty, což z nich činí právní diletanty a právně impotentní laiky.

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala

                                                                                              pověřený zmocněnec sdružení

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

_____________________________

_____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-10 21:12
Bezesporu zamýšlený dáreček ke Dni lidských práv...

Ještě že ten Advent je takovým mírným obdobím uklidnění, smíru, vzájemné lásky k bližním a očekávání spasitele...
0 # Tomáš Jadlovský 2021-12-10 22:03
Hezky napsáno. Pokuta vypovídá o feudálním uvažování dnešních soudců. Až tak daleko jsme se dostali s havlistickou demokracií, že nikým nevolení soudci se tváří jako součást demokratického dělení moci a osobují si právo určovat společenské normy. Věřím, že dopis jim pěkně zvedl náladu, že aspoň někdo je nebere jako autoritu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-10 22:16
O tom "zvednutí nálady" bezesporu svědčí výše pokuty ještě měsíc po doručení dopisu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-11 10:39
Jó , PRAVDA ,
to je koření, které každému nevoní ...
A tady je jí nasypáno z pytle.
Horší, než na vola hůl.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-11 14:05
Zdravím Tě Jiří,
tak to tu ještě nebylo. Zřejmě jsi zaskočil justiční analfabety, kteří nevědí co je o.s. K213, nečtou jeho stránky a nevědí s kým mají tu čest a teď se diví, jak dopadli.
Hlupáci, kteří se sotva naučili číst a psát,
nic víc neumí než podvádět, škodit, lhát a krást.
Neumí se důstojně chovat,
jejich zálibou je paragrafy proti slušným lidem překrucovat.
To je naše justice,
kam se na ně hrabou kurvy z ulice.
Pěkně jsi jim srazil nafrněný nosík,
ti analfabeti dosud nevěděli, kde nachází se obec Košík.
Velké město člověka velkým nedělá,
Jan Hus byl z Husince, Jan Žižka z Trocnova.
J.K.
0 # Jenja 2021-12-11 16:25
Jiří napsáno je to precizně.
Jen malou radu pro příště - přidejte :"kdybych mohl tak bych napsal:
Váš dnešní rozsudek v této věci je obojímu pouhým výsměchem........, Vypište všechno, co vám tam vadilo a zakončete: "Škoda že vám to nemůžu napsat." A z právního hlediska jste pak nepostižitelný. Je to škoda času při vypisování odvolání. Ať se chytí za rypák a nemůžou proti tomu vůbec nic dělat.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-11 19:00
Oni nemůžou stejně, pokutami se to jedině zviditelní a projedná - a dozví se o tom široká veřejnost. Ti, co to vědí, by raději mlčeli. Jako všichni, co mají máslo na hlavě.
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-13 15:34
Chyboval dozorce výhybek. Polehčující okolnost: Byl očkovaný. J.K.

Srážka vlaků u Tlumačova na Zlínsku: Chyboval dozorce výhybek - Novinky.cz
_______________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-13 15:37
Jak se stát státním zástupcem :

www.youtube.com/watch?v=tciQKUJHe2I
0 # Ing. Jiří Fiala 2021-12-13 15:50
Kdo čím zachází, tím taky schází.

Manžel, co se pro ni snažil vydělávat peníze v Německu, jí nebyl dost dobrý, tak ji umlátil násilník, kterého si sama natáhla domů.

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.