Kr.Úř. : Diskuse ukončena. Přizpůsobili jsme se.

 Bendlovy aleje : S námi se o nich nechtěl bavit, 

 

 nechť se tedy baví s jinými, tím pověřenými.  Jistě to shledá daleko zábavnějším... 

________________________

________________________

 

 

 

 Zejména pak v místě působení našeho sdružení, tj. na okrese Nymburk a v okolí Nymburka, jsou aleje - pokud neprošly naší údržbou - zcela zpustlé a zanedbané, složené většinou ze starých a suchých, nebo odumírajících stromů. Často celá desetiletí bez údržby.

Na tento problém bylo opakovaně upozorňováno jak zastupitelstvo Středočeského kraje, tak i hejtmanka Petra Pecková.

Žádným způsobem na tyto podněty nereagovalo a reagovat odmítá, Petra Pecková se navíc jeví jako zcela nekompetentní osoba k vedení hejtmanství (neumí vést úřední agendu, nezvládá v řádných lhůtách odpovídat na dopisy a úřední podněty, neví ani, že o podání rozhoduje jeho obsah, nikoliv forma, natož pak formulář, veřejně klidně prohlašuje, že podání je vyřízeno tím, že nebylo podáno na správném formuláři, aniž na ně hejtmanství jakkoliv reagovalo).

Lze mít důvodně za to, že v takovémto prostředí absolutního diletantismu lze snadno zneužívat nemalé zdroje, kterými hejtmanství disponuje a že tedy celé desítky milionů korun mohou končit jinde, než kam byly správně zamýšleny a určeny. Správa a údržba cest a alejí kolem nich je toho velice názorným příkladem.

Vzhledem ke skutečnosti, že radní Bendl na podněty reaguje buďto formalisticky a po věcné stránce vcelku bezcenným způsobem a diskusi se vyhýbá jako čert kříži, žádné věrohodné vysvětlení, kam se podělo oněch zmíněných 70 milionů korun a co za ně ve skutečnosti bylo pořízeno, nebylo k dnešnímu dni podáno.

Jsou zde tak důvodné indície směřující k tomu, že mohlo dojít ke spáchání celé škály trestných činů, a to ať už ze strany podezřelého Bendla nebo dalších osob z jeho okolí. Nabízí se samozřejmě podvod, zpronevěra, pletichy při veřejné soutěži, neoprávněné nakládání s cizími prostředky,  minimálně pak porušení povinností při správě cizího majetku. Jinak oznamovatel samozřejmě případná zjištění a právní kvalifikaci zcela ponechává v kompetenci OČTŘ.

Oznamovatel si přeje být o zjištěních jednotlivých skutečností informován v zákonné lhůtě a pokud by mohl poskytnout OČTŘ jakoukoliv součinnost, nechť se neváhají na něj obrátit.

Pokud jde o místní a věcnou příslušnost, pak má oznamovatel za to, že místní příslušnost je dána sídlem Krajského úřadu (na Praze 5) a věcná příslušnost závažností a možným rozsahem předpokládané trestné činnosti, o které se oznámení zmiňuje. Proto má za to, že je dána příslušnost MěstSZ v Praze.

                                                                         Ing. Jiří Fiala

                                                                      předseda o.s. K 213

 

______________________________

______________________________

 

Středočeský kraj opravdu dlouho neměl štěstí na hejtmany. Křivák a úplatkář Rath, ten jen posílil dřívější mafiánské způsoby a organizaci na tomto úřadě. Peteru pomineme, typická stará struktura - a asociální demokrat. 

Nové prvky netušeného diletantismu, klientelismu a protekčnictví pro známé pak zavedla především Babišova děva Jermanová, pokud jde o diletantismus, současná hejtmanka Pecková v něm jedině pokračuje. 

Hnutí STAN má problémy, kam se podívá. Dodatečně se tak ukazuje, z jakých lidí asi bylo a je složeno - a jaké tedy máme - převážně - starosty. Přesněji : Jaké ubohé. 

Nechápu, kdo přišel na to, že nějaká neúspěšná redaktorka z Novy, kde jejím každodenním chlebem byly jen nepodložené tlachy, jejichž pravdivost nikdo nezkoumal, hlavně že se póvl baví - a zejména dívá - může vést kraj. Bez sebemenší kvalifikace, bez sebemenších zkušeností, a hlavně - zcela bez osobnostních předpokladů. 

Její jedinou kvalifikací budiž zmíněna drzost a touha se prosazovat. Bez ohledu na to, jak. 

Ta paní nemá základní kancelářské návyky, bez nich se pak nutně každý úřad mění z úřadu na partu známých, jež se momentálně živí společným - cizím - koláčem. 

Hejtmanka neví, že se na úřední podněty zásadně odpovídá, ať už jsou jakékoliv. Ve své naivitě a neznalosti je tak křišťálově čistá, že se dokonce nebojí veřejně vyhlašovat, že žádost nevyřídila, protože nebyla na příslušném formuláři (povinností úřadu, i kdyby žádost nebyla na patřičném formuláři, což žadatel obvykle nemůže vědět, je žadatele na to upozornit a formulář mu zaslat - a ne že se na podání prostě a jednoduše NIJAK NEREAGUJE). 

Konečně, typickým budiž náš podnět k projednání záležitosti alejí, podaný KSÚS 11. července - tedy 2 měsíce před zastupitelstvem. Reakce ?? Jako vždy -  a jak je pro Úřad typické - žádná. Ani Ń. Ani vyhovujeme, bude to, ani zamítáme, nebude to - proto a proto, prostě - NIC. 

Asi podle zásady "Kdo nic nedělá, nic nemůže pokazit." 

Této zásady se pak - po paní hejtmance - začali výmluvně držet i všichni ostatní... A radní Bendl v první řadě. 

Kdo nic nedělá - nemůže přece nic pokazit. 

Jenže - oni jsou tam od toho, aby NĚCO DĚLALI. Za to si je platíme, proto tam jsou. 

Zjevně to většina z nich vůbec neví, ani netuší. 

Podle nich - jsou tam proto, aby se měli dobře, pokud možno, co nejlépe, za peníze nás všech - a přitom nemuseli nic dělat, nebo jenom nejnutnější minimum. 

Stav alejí podél veřejných a krajem spravovaných cest je toho pak výmluvným dokumentem...  

 

______________________________

______________________________

 

 

 Stč kraj : Bojí se čím dál víc (k213.cz)

 

 

________________________________

________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:29
Stát je neufinancovatelný, varuje rada. Vláda za 10 měsíců s ničím nepřišla

novinky.cz/.../...

Vláda o zeštíhlování státní správy mlčí

novinky.cz/.../...

Zaměstnanci úřadů práce se bouří kvůli přetížení. Zkolabuje výplata dávek, varují

zpravy.aktualne.cz/.../...

Úřad ČR práce je úplně vyřízen

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:29
Výběrového řízení na pozici vrchního ministerského rady v oddělení organizace justice a resortní výchovy

www.justice.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:30
Běžně pracuji i o Vánocích, řekla znalkyně o rychlém posudku pro soudkyni

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:31
O děsivém jednání na České správě sociálního zabezpečení

blisty.cz/.../...

Češi žijící v zahraničí

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:31
Soudce z hlavního města čekal, aby ho okupanti „osvobodili“, SBU to odhalila, ale nemůže ho zadržet

www.pravda.com.ua/rus/news/2022/09/14/7367443/
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-15 18:35
Úředníci si nechtějí podříznout větev. Proč jsou Češi zavaleni lejstry

seznamzpravy.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.