Výživné : NIC zpětně

Z rozsudku, který se mi dostal do rukou, si dovolím ocitovat zajímavý názor - nutno dodat, že NÁZOR SOUDU. 

Sice naše sdružení, i já osobně, razíme tento názor už dvě desetiletí, ale přesto potěší, když k témuž závěru - vzácně - dojde i soud... 

Totiž že zpětné zvyšování výživného - a vytváření tak nemalých dluhů někomu, kdo nic neporušil - ze dne na den, je útokem na právní jistotu výživným povinného, může vést až k jeho ekonomické likvidaci - a ta rozhodně není ani v zájmu nezletilého... 

Gratulujeme soudkyni, která se dopracovala až takto daleko. Byť se značným zpožděním... 

______________________

 

 

 

 

____________________

 

 

 

 

 

_________________________

_________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-25 18:03
Mamlas od soudu P - 8 mi napočítal výživné tři roky 150 000 kč nazpět, dcera mou osobou naprosto opovrhovala, ve škole nařídila, bych nebyl informován o jejích studijních úspěších, které se skládaly z nedocházky do školy a neabsolvování maturity. Myslíš Jirko, že konečně do opatrovnických soudů vstoupil rozum a osvícenost? O.
________________

Pod naším tlakem, pomalu, ale jistě...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.