Boj o lípu

Národní symbol. Dominanta okolí. 

Podívejte se, nakolik je posvátná úřadům a prostým nevzdělancům. 

 Staví se vodovod. Když jsem se zajímal, kudy povede, starosta odvětil, že vedle. Tedy vedle stromků. Protože všude jinde, co jsem viděl, tomu tak bylo, věřil jsem tomu - a nestaral se o to. Máme přece své volené zastupitele, co jsou za to dokonce placeni - tak ať se starají. Jak nejlíp umí. 

Nemám nic proti vodovodu, ale mám všechno proti tomu, když při tom někdo zničí práci ostatních za 20 let. Obecně mám všechno proti tomu, když někdo - obvykle ještě zaštítěn bohulibými záměry a hlavně slovy - při budování čehosi poničí všechno v okolí, protože ho práce ostatních nezajímá. 

Patří obecně k ignoranci úřadů, včetně těch místních, že nás, jako sdružení, ke stavebnímu řízení nepozvaly - protože dobře ví, že to je naše alej a pokud ji někdo bude hájit, tak jedině my. 

To se také do puntíku potvrdilo. 

Když jsem zjistil, že ta stavba vůbec nejde vedle, ale že má smést celou horní část naší aleje, a to úplně zbytečně, protože na vedlejších polích je místa dost - akorát byli zastupitelé líní jednat s majiteli - tak jsem začal jednat. 

Nejprve dopisy úřadům (viz níže), když se vcelku nic nedělo - tedy krom toho, že bagr rychle postupoval a ničil, co mu stálo v cestě - bylo jasné, že dopisy jsou málo. 

Že ač tolik úřadů a institucí se k tomu mělo vyjadřovat - a skoro všechny mají v popisu ochranu přírody a krajiny - ve skutečnosti nikdo z těchto za to placených lidí, přírodu nechránil . Nechránil stromy, vzrostlé 15-20 let, které by se právě nyní dostávaly do svého nejproduktivnějšího věku, věku dospělosti, kdy nesou hlavní užitek okolí. 

Nejprve jsem se za stavebníky zastavil, ať mi vysvětlí, kudy to jde a proč to tak jde a proč musí zničit zrovna stromy v aleji, když vedle je místa dost - a dozvěděl jsem se, že to je tak podle projektu, i stavebního povolení, s námi nikdo jednat nemusel, protože nejsme vlastníky pozemku - a tak taky nikdo zájmy aleje nehájil. 

Ještě někdo byl tak drzý, že prý jim sdělil, že stromky byly vysázeny bez povolení (lež jako věž) a že tedy SÚSky nejsou, když je nevysázela - což pochopili tak, že si s nimi mohou dělat, co chtějí. 

A taky dělali. 

Jeden z nich mi začal vykládat - u silničářů rozšířené bludy - o tom, jak jsou stromy u silnice nebezpečné, co prý kdyby se mi o něj zabil můj ožralý syn, když by nezvládl řízení. 

Řekl jsem mu, že kdyby syn jezdil ožralý - a já o tom věděl - sám mu řidičák vezmu - a že pokud někdo vletí do stromu a zabije se, tak to rozhodně není vina toho stromu, ale toho, kdo neumí řídit. Stejně tak by se mohl zabít o dům nebo jiné auto, nebo cokoliv jiného. 

Jeden z nich pak prohlásil - jevil se jako stavbyvedoucí - ať si tu lípu, která půjde pryč, přesadím. 

Když jsem se ho otázal, jak jde asi přesadit dvacetiletá lípa holýma rukama - a že pokud vůbec jde, tak veškerou techniku mají oni - tak mi řekl, ať tam bagristovi 5 tisíc, že ji možná přesadí. 

No, tak to už byla poslední kapka. 

Dnes jsme se proto vypravili do aleje s kamerou - a natáčeli. Poděkování patří kolegovi Hlásenskému, i jeho spolupracovnici Pavle, kteří mě přijeli podpořit a stav zadokumentovat. 

Chvíli jsme se prali s bagrem ( a jeho lžící), pak jsme se zastavili na MÚ v Rožďalovicích, potom na MÚ v Nymburce - a nakonec se ještě vrátili do aleje, kde už mezitím klidně dál pokračovali v kopání bagrem, ač na životním prostředí nás ujišťovali, že je stavba zastavena a stromky ohroženy nejsou. 

Bezzubost, neschopnost a lhostejnost úřadů ostatně posuďte sami, budou k disposici i nahrávky, jež kolegové celý den průběžně vysílali po internetu. 

Dnes k večeru lípa sice stojí, ovšem výkopy vedou z obou stran přímo k ní - a nelze u ní stát věčně. Budou-li ji chtít zničit, zničí ji. Ale - už ne v tichosti. Svět se dozví. 

Jak neschopné si platíme úřady a lidi na nich - a jak ubohé enviromentální povědomí mají běžní pracovníci, jež zajímá jen výplata v kapse. 

Věřím, že až se bude řešit to, co zajímá je - setkají se stejnou ignorancí a lhostejností. A pak můžou nadávat na úřady... 

 

______________________

______________________

 

A on tam stál, a koukal do polí, byl jak král, sám v širém okolí, 

korunu měl, i když ne ze zlata - a jeho pokladem byla tráva střapatá... 

 

 

________________________

________________________

 Úřady : 

 

 Nechápu, co je to za investora, který si to takto objednal.

A nechápu, co je to za úřady, které k tomuto daly s klidem souhlas (zejména pak životní prostředí, ale i stavební úřad).

Bezdůvodné zničení takovéto zeleně je vandalským činem, který rozhodně nelze odůvodnit údajným veřejným zájmem, když ten lze snadno provést jinak a jinde i bez poškození čehokoliv, natož 20-ti leté práce jiných.

S naším sdružením neproběhlo ani žádné jednání o kompenzaci způsobených škod, které jsou - a zejména budou - nemalé.

Protože hrozí bezprostřední neodvratitelné škody z prodlení, dávám tímto PODNĚT stavebnímu úřadu, aby se na místo dostavil OKAMŽITĚ  a stavbu ZASTAVIL, a to nejméně do vyjasnění, kudy vodovod povede a proč by měl vést výhradně přes stromky v aleji, když vedle je místa dostatek, dále kdo zaplatí způsobené škody a také kdo dal za KSÚS souhlas s takovou akcí, i když dobře věděl, že alej má v péči naše sdružení a KSÚS je povinna je o každém kroku týkajícím se alejí informovat.

Současně dávám na vědomí, že udělený stavební souhlas považujeme za neplatný, neboť byl vydán bez projednání s naším sdružením a že učiníme všechno pro to, abychom zjevně zbytečným škodám na námi vysázené aleji zabránili.

Podnět doplňuji fotodokumentací, dokazující, že stromky jsou ničeny úplně zbytečně, navíc i mimo vytýčenou trasu (viz stromky za značkovacími kolíky), že k jejich ničení není žádný rozumný důvod a jedná se buďto o nebetyčnou hloupost, nebo šlendrián, nebo naschvál.

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                             předseda o.s. K 213

________________

 

 

___________________

Stanovisko ŽP : 

 

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 Tu alej si vysázely také děti

 

 Zrovna úsek, o kterém nám dnes stavbaři (bagrista, co mě ohrožoval lžící) tvrdili, že tam žádné stromy nebyly... 

 

_____________________________

_____________________________

 

 V boji můžeš podlehnout, ale nesmíš ho nikdy vzdát... 

 

 

_____________________________

_____________________________

Videa : 

 

Ráno u lípy : 

 

Alois Hlásenský 8. 12. 2022 - Ničení aleje Košík | By Alois Hlásenský | Facebook

 

Rožďalovice - stavební úřad : 

 

Alois Hlásenský 8. 12. 2022 - Městský úřad Rožďálovice | By Alois Hlásenský | Facebook

 

Monika Nováková a MÚ Nymburk : 

 

Alois Hlásenský 8. 12. 2022 Městský úřad Nymburk | By Alois Hlásenský | Facebook

 

Alej - 8.12. pozdě odpoledne : 

 

Alois Hlásenský 8. 12. 2022 - Dokumentace stavu Rožďálovské aleje | By Alois Hlásenský | Facebook

 

____________________________

____________________________

 Dovětek : 

 

Lípa zatím dostala odklad. Zástupci KSÚS se KONEČNĚ  dostavili na místo a  KONEČNĚ  se osobně seznámili se situací. Jasně z toho vyplynulo, že situaci předtím vůbec neviděli a dali souhlas od stolu. 

Lípa je dál na seznamu stromů, k jejichž vykácení má dát souhlas MÚ Rožďalovice - a dá ho. 

Přesto zainteresovaní - tedy zejména stavebník, projektant a investor - slíbili (Silnicím), že budou hledat všechny způsoby, jak lípu obejít. 

V praxi to není nic těžkého, naopak, je to logické. Neboť nejkratší cesta vodovodu vede MIMO  lípu, naopak, do té lípy vysloveně vybočuje. Logické, ani technické důvody to tedy nemohou být. Jedině právní, majetkové, nebo jiné - a ty je třeba vyřešit. Nebo je obejít. 

A pokud někdo argumentuje veřejným zájmem na vodovodu - tak ten jednak nikdo nepopírá - ale hlavně : Na té lípě žádný veřejný zájem není ?? Jak to ti lidi (dodnes) myslí ??!! Jakým způsobem ? Že stromy jsou bezcenné a přeložit vodovod o půl metru dál je neřešitelný problém ?? 

Jedno je jisté : Kdybychom neudělali tu veřejně zpřístupněnou akci, nepřenesli to do mediálního prostoru - a nepostavili se bagru (to je skutečně probudilo ze všeho nejvíc a jediným jejich zájmem bylo, ať necháme firmu stavět), byl by s lípou ámen a nepomohla by jí ani svěcená. 

Jako obvykle : Úřady reagují až na průšvih. Jinak je to taková líná, bezcitná letargie, padni, komu padni. 

_____________________________

_____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-09 11:54
Stále více chřadnoucí země... To jsme viděli i v jiných oblastech a jiných úřadech než je Úřad práce, právě v této reportáži.

Úřady vesměs neschopné, anebo všehoschopné, problémy řeší, až nastanou, nikdy jim nedokáží předejít, naopak, je svou neschopností a netečností vytvářejí nové a nově :

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-09 11:57
Svanhal byvaly predseda Zdarskeho justicniho povlu jiz v pondeli

Pravomocně odsouzený bývalý předseda Okresního soudu ve Ždáru nad Sázavou (semeniště deviantů a patologických lhářů) Roman Švaňhal, má mít již v pondělí 12.12.2022 další soud, poté, co bylo rozhodnuto o jeho dovolání.

infosoud.justice.cz/…A04

Jen dodávám, že po celou dobu stíhání měl ze státního rozpočtu velmi tučnou rentičku, na rozdíl od neprávem stíhaných na stejném soudě, kde kraloval, kteří nedostali, ani po skončení řízení, ani omluvu, natož úhradu nákladů dlouholetého nezákonného řízení a odškodnění za trvalou chudobu a utrpení a pomluvy spáchané justiční mafií... halt někteří jsou si v právech a finanční podpoře z daní rovnější ... LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-09 11:58
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-09 17:15
Jílková neumí udržet manželství : Dámy si vjely do vlasů...

zena.aktualne.cz/.../...

Obávám se, že to říká ta pravá. Kovářová totiž na tom není o nic líp....
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-10 18:29
Bratr Heleny Vondráčkové je stíhán na popud své sestry :

cnn.iprima.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-12-15 13:35
Frézování pařezů :


portalridice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.