MSp : Fatální neznalosti + arogance soudkyň - musí mít vliv na plat

Od zavedení poplatků za žaloby na stát - podle kterého měl stát údajně ušetřit - nedělá OS P - 2 nic jiného než "posuzuje" žádosti o zproštění od platby SOP. Zaměstnává to tam celý soudní aparát, který to dělá bez základních znalostí, bez jakýchkoliv zkušenosti a bez proškolení. Podle toho to také vypadá... 

K nákladům si pak ještě připočtěte odvolací řízení, kde v oboru naprosto nevzdělaní soudci odvolacího soudu posuzují totéž ještě jednou - a to ve třech. Nad hloupostmi, které Vám pak napíší, by se v podstatě smál i prvňáček. Stát to vyjde asi 20x dráž, než kdyby vám ty dva tisíce hned zkraje odpustil - nemluvě o nemravnosti chtít platit za to, že se nad naschvály státu vůbec někdo bude muset zamyslet a projednat je. 

V podstatě platí, že ať doložíte, co doložíte - oni se tím jenom baví a drze vás nějaká husička sotva po škole bude šikanovat a zesměšňovat. Ještě jste nedoložil stvrzenky od jídla !!! Jakoby se ty někdy někomu dokládaly. Nebo od drogerie. 

Když jsem jí odpověděl, že až mi doloží stvrzenky od antikoncepce, co za měsíc utratila,  budu jí dokládat stvrzenky od rohlíků, poslala mi ta samá kráva, co ztratila spis, 30-ti tisícovou pokutu. Na to kupodivu měla čas, měla prostředky, měla všechno - a vystavila ji dokonce ten samý den, co jí to přišlo. To jen abyste si udělali přehled o jejich "vytíženosti". 

No, a protože to už je druhý obor, zdokumentovaný a doložený (po opatrovnictví, ve kterém jsou soudci rovněž prokazatelní laici), který soudci vykonávají bez sebezákladnějších znalostí, je jistě na místě se ptát - ZA CO VLASTNĚ BEROU TY NESKUTEČNÉ PENÍZE, když dohromady nic neumí - a není těžké to nejen zjistit, ale také doložit... 

Proč by měla mít úřednice Úřadu práce 5x nižší plat nežli nějaká husa ze soudu, která se od úřednice ÚP liší jedině tím, že na rozdíl od ní, ona žádné znalosti z oboru nemá. 

Uvidíme, co nám odpoví pan ministr... A taky - co ve věci dělá, když za ni zodpovídá... 

___________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

Pan

JUDr. Pavel Blažek,

 ministr spravedlnosti ČR

 

 

                         DALŠÍ - zásadní - MÍSTO ÚPLNÉ NEVZDĚLANOSTI na soudech

                                   PODNĚT K REVIZI PLATŮ SOUDKYŇ

            Vážený pane ministře,

Přikládám Vám dopis předsedkyně OS P - 2 č.j. 40 Si 653/2022 Mgr. Magdalény Kubrychtové, potvrzující, že soudní personál (soudní úřednice a soudkyně) nemají  VŮBEC ŽÁDNÉ VZDĚLÁNÍ  v oblasti tvorby, přiznávání a uplatnění sociálních dávek a sociální potřebnosti.

Ostatně, i bez tohoto dopisu byla tato skutečnost na první pohled zřejmá každému, kdo kdy četl jakýkoliv soudní výstup v tomto ohledu, připomínající školácká cvičení nepříliš nadaných žákyň na povinné téma. Žákyň, které si zvykly absenci vzdělání v daném  oboru stejně jako naprostý nedostatek citu a smyslu pro věc nahrazovat arogancí a drzostí.

Upozorňuji, že toto je již  DRUHÁ PROKAZATELNĚ DOLOŽENÁ OBLAST (po na podzim doloženém opatrovnictví), kde soudní personál vyvíjí nemalou činnost, aniž by k tomu měl jakékoliv odborné znalosti či osobnostní předpoklady a působí na veřejnost způsobem, který právem vzbuzuje pohoršení, ba pobouření.

Přitom to nejsou vůbec žádné výjimečné či okrajové činnosti. Naopak - u soudu pro Prahu 2, protože ten má žaloby proti státu na starosti, odhaduji, že tato činnost tvoří minimálně polovinu soudní úřednické agendy ohledně civilního řízení (poté, co byly - jistě velmi rozumně - zavedeny poplatky za žaloby na stát).

Jenom za poslední půlrok to tedy máme :

§  Ztracený spis č.j. 45 C 196/2020, kde OS - 2 z nevysvětlených důvodů namísto projednání bez náhrady a bez omluvy ztratil spis - a tím to pro něj skončilo.

§  Na konci listopadu 2022 konkurzy na místa nových soudců u KS v Praze, kde se jasně prokázalo, že nejen že kandidáti neví o opatrovnictví nic - a nejsou z toho ani sebemíň zkoušeni (tedy nejsou po nich vyžadovány ani ty nejzákladnější znalosti z oboru) - ale že o opatrovnictví neví vůbec nic ani zkušební komise a že v ní není nikdo, kdo by o tématu cokoliv sebemíň věděl nebo se o něj - alespoň vzdáleně - zajímal. Pro Vaše ministerstvo je pak, jak samo potvrzuje,  nepřekonatelným problémem kohokoliv s těmito znalostmi sehnat - ač v našem sdružení jsou dávno samozřejmostí.

§  Hned na počátku ledna 2023 potvrzení předsedkyně OS P - 2, že zaměstnanci soudu nemají ani vzdělání, ani předpoklady k tomu, aby posuzovali sociální naléhavost jednotlivých žadatelů o zproštění od SOP, přesto to masově (a naprosto zcestně) dělají.

Vzhledem k tomu, že ministerstvo - dle vlastních slov Vašich úředníků, i z definice zákona - má na starosti organizaci práce justice, se proto táži :

¨     Co udělalo ministerstvo pro to, aby tyto zásadní mezery ve vzdělání soudkyň a soudních úřednic byly doplněny a odstraněny ?

¨     Z čeho vychází ministerstvo při konstrukci platů soudkyň a soudního personálu, když ten ve skutečnosti nemá ani základní znalosti pro obory, které ke své práci nutně potřebuje ?

¨     Z jakého důvodu mají soudkyně 5x vyšší platy než třeba pracovnice Úřadu práce, které - na rozdíl od soudkyň - tyhle všechny znalosti mají a úspěšně je také v praxi používají ? A nebylo by na místě platy takto vzdělaných soudkyň přiměřeně - tedy na pětinu - snížit s okamžitou platností ?

¨     Co jste udělal Vy osobně, abyste tyto zásadní mezery a vady v práci justice odstranil ?

Věřím, že se k nastoleným otázkám nejen věcně vyjádříte, ale také - a hlavně - něco podniknete k nápravě a odstranění situace, kdy justice je na takové úrovni, že to uráží i průměrně vzdělanou část veřejnosti.

            S pozdravem

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                          předseda o.s. K 213

 

 

_________________________________

_________________________________

 

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 13:50
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 13:52
Standard vyjimečně před soudem
"Po čtyřech letech končí případ, který nemá ve státní sféře obdoby. Zaměstnanec hygieny musel odevzdávat nadřízeným část příjmů. Byly to až desítky tisíc měsíčně."

www.seznamzpravy.cz/…670


Škoda, že novinářské prostitutky neumí sdělit informaci nestranně a pravdivě, aby to pochopila každá ovce, tady se totiž opět nejedná o to, že by to bylo něco výjimečného, ostatně za bezúčelné virtuální papírování by nikdo neměl být z peněz daňového poplatníka takto brutálně přeplácen jako jsou přeplácení úředníci, ale je vidět, proč plošně úředníci neustále dostávají desetitícíce přidáváno krize nekrize pro plebs a soukromý sektor, je to totiž standardem (kdyby neměli padesáti a stotisícové platy tak by třeba mluvili o těchto výpalných častěji, ale když jim i tak zbyde víc než v soukrommém, tak proč neudělat dobře šéfům, ... ehm mimochodem .. to jdou ty opakované keci o muset poslechnout rozkaze vedení ze strany fízla, kterej ignoruje jasnej zákon?...), a jediné, co je opravdu výjimkou a nemá obdoby, je to, že to řešil soud, a že dokonce padl nějaký srandatrest. To je skutečně výjimka potvrzující pravidlo .... a hlavně si všimněte ovečky jedné zásadní věci ... ačkoliv tam padlo něco o úplatcích při kontrolách a celkové neúctě státní správy k zákonům a pravidlů, hlavně že to cinká do vlastní kapsy ke královskému platu, a kdo neplatí ten bude pokutován extra jako odstrašující příklad pro ty podnikavce, co se jim platit nechce, tak v žádném případě nikdo, nebude z vlastní inicitivy, a z povinností plynoucí z jeho pravomcoí, prošetřovat celkovou činnost takového úřadu za působení takových zmetků ...nebude se nic dále rozkrývat, prošetřovat ani vracet, nebo odškodňovat (ani zákazníky, kteří mohli být oběťmi praxe, hele buď dáme úplatek, nebo to dáme do pořádku ale stejně nám něco najdou, no, tak dáme jen úplatek a zákazník ať třeba pojde .....zákazník nám neublíží, ouřada by mohl ....)

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 14:01
Mimochodem, když se podíváte na tu fotku u článku, tak nemusíte ani vinu prokazovat. Na první pohled : Drzí, nafoukaní a hamižní smradi.
Vysvětlovat by měl rozhodně ten, kdo z nich udělal úředníky hygieny.

A co dělá bývalý šéf bezpečnostní odboru KPR na hygieně ??

Výmluvná ukázka, koho si k sobě Klaus vzal. To pero v Chile neukradl náhodou...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 17:11
Státní zástupkyně zfalšovala protokol, na rok jí sníží plat o třicet procent

idnes.cz/.../...
______________

Zajímavé, že ??

Já myslel, že falšování úřední listiny je trestný čin ...

______________
______________

No vidíte jak máte pokřivené právní myšlení - a ne a ne to za ty roky pochopit, o čem ta naše "demogracie a právní stát" je, copak nevíte, že co je nebo není trestným činem - o tom si rozhoduje policajt, státní zástupce, nebo soudce? Říkala to natvrdo Ilona Moučková již v roce 2017 a je to i na zvukovém záznamu ...... Tedy konkrétně, pokud tak učiní justiční mafiánek, tak to samozřejmě trestné není, říkají mafiánci, ale pokud tak učiní občan, tak to samozřejmě trestné někdy je, někdy také ne ... třeba takový stbák by mohl vyprávět, kdy sice soudce prohlásil, že ten podpis asi nebude juniora, ale trestné to prý není takhle podvádět a brát miliónové dotace ..... přece by jste nechtěl, aby platilo to, co je zákonem napsáno? Jak by se potom dostala ta hromada budižkničemů neužitečných absolventů z právnických fakult k veškerému majetku a moci?
LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 17:14
‚Je negací všech ideálů, s nimiž jsem vstupoval do justice,‘ apeloval místopředseda soudu na kárný senát, aby Kydalku zbavil taláru


ceska-justice.cz/.../...
___________________

Kydalka : Negace všech ideálů, s nimiž vstupoval do justice...

Je jistě krásné, že nějaký soudce vůbec přiznává, že kdy měl jakési ideály, s nimiž prý vstupoval do justice....
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 18:14
Stoka prý narušila (neexistující) důvěru lidí ve stát :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 19:13
Ústí není Praha a Lobendava není Ústí. Co trápí pohraničí, které hromadně volí Andreje Babiše

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-18 20:21
Z mladické nerozvážnosti jel do protisměru ...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-19 18:38
Kdo nás to chrání? J.K.

Ochranka na nádraží v Plzni okradla a zbila bezdomovce - Novinky
_________________

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-01-20 19:14
Jaňulka dostala od kořaly milost... Asi taky pije první ligu, tak mu byla zvlášť sympatická...

novinky.cz/.../...
________________

Si se posral vole! Ale Jaňulko. To byl premiér jak z kozího přirození patróntaška!

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.