Placení daní

a demokratická správa. Vzdělání demokratického úředníka. Jak vypadají a o čem jsou. 

 

 Kdo vychází z toho, že stát smí všechno - zejména pak komandovat bezúhonné občany - a občan nesmí nic, nemá ve státním aparátu demokratického státu co pohledávat. Stejně jako ten, kdo si myslí, že všechny povinnosti státu přenese na občana a že stát je k tomu, aby ho denně šikanoval, honil, sankcionoval a trestal za nic. 

____________________________

____________________________

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

___________________________

___________________________

 

Vážená paní

Mgr. Simona Hornochová, generální finanční ředitelka

 

                                                                                                       K č.j. 35983/23/7700-40121-013876

 Vážená paní,

               K Vašemu dopisu ze dne 1.6. (datum na obálce, v dopise žádné není) mám několik zcela zásadních připomínek :

1)     „Daňová veřejnost byla v adekvátním předstihu informována …“

Tak to mi, prosím, doložte. Kdy, kdo a jakým způsobem mě informoval o změně způsobu platby daně a o zrušení daňové složenky. Když to pro mě bylo překvapením ještě i při obdržení složenky z FÚ, za kterou jsem na poště musel zaplatit - aniž jsem to byl tušil.

2)     „… nejpohodlnější se jeví placení na pokladně nejbližšího finančního úřadu“.

Ano, to jeví. Pokud by ovšem dotyčný finanční úřad pokladnu měl. A když už ne pokladnu, tedy aspoň pověřeného pracovníka, který si peníze převezme a vydá o tom potvrzení. Nejbližší finanční úřad máme v Nymburce, na tuto možnost jsem se tam opakovaně ptal, resp. jsem se jí dožadoval - sdělili mi, že u nich není možná. Tak si to s nimi vyřiďte. Pokud možná je, pak to samozřejmě problém řeší, jistě si vzpomenete na závěr mého původního dopisu (ze dne 16.5.) - ten to přímo požadoval. Pokud zajistíte, aby si nejbližší finanční úřad platby přebíral, je věc vyřešena a není se dál o čem bavit. Ale, v současnosti - nepřebírá. Tvrdí, že nemůže a nikoho k tomu nemá.

3)      Nevím, zda si uvědomujete evidentní protimluvy, ve Vašem dopise obsažené.

Jestliže dochází k postupnému snižování počtu plateb realizovaných prostřednictvím České pošty, tak ta částka případně vydaná za bezplatné složenky je asi čím dál menší, že ? Tedy je to pro stát stále menší a menší zátěž, nemluvě o tom, že Česká pošta je rovněž státní organizace, k tomu určená. A stát si ji platí. Tak ať ta vybírá daně - a to zadarmo. Resp. na vrub výběrce daní.

4)      Pokud jde o úspory výdajů ze státního rozpočtu, tak za prvé já jsem stát do

dluhů nepřivedl, tak nevím, proč bych měl nést důsledky na svých bedrech a za druhé nemám pocit, že by stát nějak zvlášť šetřil a že by úsporná opatření platila pro všechny orgány veřejné moci. Pokud se podívám na justici, kterýžto sektor znám nejlépe, tak tam se nešetří vůbec, anebo na zcela nepodstatných věcech, nikoliv na věcech zásadních, jako jsou zbyteční soudci a jejich platy, případně vytíženost těch stávajících - a dokud se nebude šetřit tam, tak mám za to, že na tom stát tak zle zase není, když si může dovolit vydržovat vysoce naddimenzovaný a vysoce drahý resort s vysoce nadstandardními platy, vyplácenými často za nic.

 

5)      Pokud jde o Váš dojem, že stát nemá zákonnou povinnost zajistit občanům bezplatné

služby, tak Vás rychle vyvedu z omylu, protože stát už jednou zaplacen byl. A to právě na daních občanů. Takže jakékoliv další platby ve vztahu ke státu za jeho standardní služby jsou platbami duplicitními - a chtít zaplatit cokoliv dvakrát, je podvodem, to jistě víte.

               Osobně nemám nic proti elektronické komunikaci, tedy i se státem,  ale pokud ji bude stát vyžadovat, tak je také povinen - a to na vlastní náklady - VŠECHNY OBČANY k této komunikaci vybavit a proškolit, tedy jim dát minimálně terminály počítačů, kterými budou platby provádět a zajistit k nim také bezplatné účty, ze kterých se budou platby daní hradit - a to s tím, že tyto účty jsou naprosto nedotknutelné pro jakékoliv jiné státní úřady, a především pak pro exekutory, a pokud by kdokoliv z nich na prostředky na účtu sáhnul, ve státních službách okamžitě skončí.

Konečně bych rád poznamenal (a zdůraznil), že Váš dopis - a stanoviska v něm obsažená - tedy že stát může všechno a nemusí nic a občan právě naopak - všechno musí a na nic nemá nárok - je projevem ryze totalitního pojetí státu, s demokracií naprosto neslučitelného. Pokud TOHLE  je výsledkem Vašeho vzdělání, jste z pohledu demokracie bez vzdělání. Měla byste si pro svoje uplatnění najít nějakou příhodnou totalitu, třeba tu v Koreii - a doufat, že Vám dosmrtně vydrží - a při jejím případném dřívějším skončení Vás nepověsí.

               Proto si dovolím Vám zformulovat základní postuláty, abyste se měla do budoucna čeho držet a z čeho vycházet :

1)      Stát je  SLUŽEBNÍKEM  občana, nikoliv jeho pánem. Natož pak pánem nelítostným a krutým.

2)      Jako každý služebník, o jakoukoliv změnu nejprve musí zdvořile požádat a ta musí být odsouhlasena.

3)      Pokud odsouhlasena není, změna se nekoná.

4)      Kdo nezná, nebo nechce znát výše uvedené 3 body, nemá ve státním aparátu demokratického státu co pohledávat, protože, z pohledu demokracie, je  BEZ VZDĚLÁNÍ.  Jak už uvedeno výše.

JE TO JASNÉ ??

A teď, k tomu, jak „ušetříte“, pokud nezajistíte buďto bezplatnou daňovou složenku nebo inkaso daní na pokladně FÚ ( i když o něm píšete, je to zjevně pouze fikce) :

Pokud začnu strhávat poštovné z částky odeslané daně, bude z Vašeho pohledu daň neúplně zaplacená. Takže povedete nedoplatky, budete mi nejspíš - vzdor varování - posílat zbytečné upomínky, a podobné nesmysly. Budete k tomu potřebovat celý rozsáhlý aparát. Zatímco složenka - pokud by byla placena v plné výši, mám za to, že stát plnou výši určitě nehradí a nemusí hradit - stojí dnes asi 50,- Kč.

Kolik upomínek za 50,- Kč napíšete a odešlete, natobene do vlastních rukou ? Kolik účetních a vymahačů pohledávek zaplatíte z 50-ti Kč ??

Nikdo normální by takhle nekalkuloval. Jako že „ušetří“, když si nedokáže převzít peníze bezplatně. Pokud tak kalkuluje stát, není divu, že jde na buben a že to s ním jde od deseti k pěti.

Až se naučí myslet jinak, a to v zájmu občanů, možná bude úspěšnější i ekonomicky. Občané by totiž správně měli platit daně rádi, protože vědí, že je to v jejich prospěch.

Pokud to ovšem v jejich prospěch skutečně je.

Abych to uzavřel :

·        O žádné změně mě nikdo předem neinformoval. Pokud by tak byl učinil, určitě bych mu byl řekl, že s ní nesouhlasím.

·        Platba na pokladně FÚ, minimálně v mém případě, je nesmyslnou fikcí. V praxi neexistuje. Pokud by existovala, určitě bych ji použil.

K platbě daně příští rok tedy platí, co jsem napsal už dříve. Buďto si ji převezme FÚ v hotovosti - to mi napište, zda je na to připraven, protože FÚ v Nymburce rozhodně není - anebo ji pošlu složenkou, ze které si trhnu poštovné, protože stát si má zajistit výběr daní BEZPLATNĚ,  pokud je chce vybírat.

Já si také pro peníze, pokud mi je někdo chce dát, musím dojet, a to za svoje, a to si tam ještě dojedu i rád.

               S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

 

 

 

 

 

 

________________________________

________________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-06-05 17:01
Zajímavé jak Vendula Řachanda z Generální finanční
"posiluje role elektronické komunikace" tak
že v odpovědi radši vymaže svoji emailovou adresu... Ku.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.