Adámek, nový ministr spravedlnosti

Alespoň podle odpovědí na ministrovy dopisy. Zjevně převzal už agendu úplně. Don Pablo nemá čas, musí na schůzku s Nejedlým... 

Jak může "pravicový" ministr jmenovat šéfem výběrové komise nomenklaturní komunistku a ještě se divit, co se nám na tom nezdá, vždyť prý mu to žádný zákon nezakazuje - jsme se nedozvěděli dosud. 

Plyne nám z toho jediné : ODS = strana aktuálních justičních komunistů. O pravici si nechte zdát, sami ani neví, co to vlastně je. Zato dobře ví, co to je udržet si fleky a co je k tomu potřeba. 

 A tak jsme ještě jednou Adámkovi napsali : 

 

MSp : Odpověď idiota (k213.cz)

_________________

 

 

______

 

______

 

______

 

_________________________

_________________________

 Jako dovětek nám jeden ze čtenářů poslal ještě výtažek ze Správního řádu (a považujeme za užitečné jej k článku přidat) : 

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

§ 2

 


(1) Správní orgán postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu (dále jen "právní předpisy"). Kde se v tomto zákoně mluví o zákoně, rozumí se tím též mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu.


(2) Správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena.


(3) Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká (dále jen "dotčené osoby"), a může zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.


(4) Správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

§ 4

 


(1) Veřejná správa je službou veřejnosti. Každý, kdo plní úkoly vyplývající z působnosti správního orgánu, má povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc.


(2) Správní orgán v souvislosti se svým úkonem poskytne dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné.


(3) Správní orgán s dostatečným předstihem uvědomí dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu.


(4) Správní orgán umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy.

 

§ 6

 

 


(1) Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).


(2) Správní orgán postupuje tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady, a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis.

 

 

 

___________________________

___________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 08:10
Vnuk se odvděčil :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 08:58
Útočník na prsa : NUTNÝ STETOSKOP.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 12:48
hned přispěchal Melzer :

Kritika Simona je často nespravedlivá. I ústavní soudci se mýlí, říká Filip Melzer

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 12:52
Stát se přes 30 let potýká s dědictvím komunistické justice

irozhlas.cz/.../...
______________

No, protože to nevyřešil tehdy, kdy měl. Tak se to s ním potáhne furt dál. Jako bolavá pata. Co ji nikdo nikdy neléčil a myslel si, že to zmizí samo.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 12:52
Měl klienty obrat o miliardu, uchránila ho Klausova amnestie. Teď sám chce odškodnění

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 12:53
Advokátem v Putinově Rusku: Obhájce dráždil Putinovu administrativu, musel odejít. Jinak by skončil ve vězení

www.forum24.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 17:26
pekne ale obavam se ze pro u bandu je to hazeni perel svinim


k213.cz/.../3937-adamek-novy-ministr-spravedlnosti

Ano, znám ty paragrafy a zákony, ústavu jsem četl, správní řád také, i ten zákon o soudcích .. my lidé co to četli, víme .. ale praxe zmetků co mají pouze tohle jako kuchařku a nic nemají právo vymejšlet vypadá úplně jinak a nikoho to netrápí .. a nejvíc mě unavuje dokolečka vysvětlovat lidem co nejsou schopní si za celěj život tyhle zákony přečíst, ale do krve se semnou budou hádat, že to bylo a je jak řekl nějakej zmetek na úřadě nebo na soudě, že neví, že to neznají ... milionkrát jim řeknete, tak si to jednou přečtite .. ne nepřečtou .. radeji se zase pohádají neznalí ničeho a konstatující to jejich "no jeto špatný, ale co, nějak to musíme vydržet ..."

fakt nechápu ... kdyby to bylo studium medicíny tisíce stran skript .. ale taková prkotina na jedn večer ... ne nepřečtou nikdy ... a ti co to mají striktně dodržovat .. ty to nezajímá ani když o tom ví ... také jsme psal nejednou podobnej výcuc na soud k podání ..... aby si ty zákony soudkyně jendou v životě přečetla a nepůsobila hloupě když si pi privním líčení listovala treetním řádem předtím než mému obhájci sebuspokojovacím tópnem s úsměvem tu rychle našprtanou větičku že prý k důkazům se může vyjádřit pouze obviněný vpálila (no jasně u vnucené obhajoby kde policajtka přibere znalce aby vyřešil jestli není obviněný slintající slova neschopnej idiot .. to je jistě takové právně zcela v pořádku a logické že ...a kdyby tak co .. tak právo aby se vyjádřil advokát pozbydu ..prostě moučková) a pak ten její výraz ta otevřená huba ..to jsem se smál při komentování "důkazů" obžaloby já .. to fakt nečekala že jsem nezaváhal ani na vteřinu a dělal že mi je to fuk jestli to řekne obhájce nebo já .. že to vyvracení nesmyslů jsem psal stejně já ...ani jsem nepotřeboval papírek ...kerej měl advokát připravenej a chtěl přečíst ...

LS
________________

No, tak právě pro ty, co si to nikdy nepřečtou - to tady teď - stručně a jasně - je. Výtah toho nejdůležitějšího, co můžou denně potřebovat.
Protože - správní řád - to je pro všechny úřady, se kterejma občan přichází denně do styku.

________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 17:29
Na grázly jsou krátcí - a hlavně, když nenapadají je.

Kdyby chodil poklidně po Havířově s nápisem : Policie krade a podvádí - tak stojí před soudem do týdne, ani by nemrk´.

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-06 17:46
Na letišti se porvali taxikáři :

tn.nova.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-07 08:36
Podnikoví právníci :

ekonom.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-10-07 08:37
Ženy za mřížemi :

www.lifee.cz/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.