Brigádní generál. Přes brambory

Brigádní generál, co zvládá akorát velet brigádě na brambory. Mi píše. 

 

 

 

 

 

 __________

 

 _________

 

 _______________

 

A teď se na to trošku podíváme : Jak by to asi mělo být... 

__________

 

Policie ČR Nymburk

plk. Mgr. Marek Šmíd  + brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA, ředitel (všeho)
ředitel územního odboru

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                                                       

K č.j. KRPS-266728-5/ČJ-2023-010066-KU-NB

                              Věc : SDĚLENÍ  k vyrozumění ze dne 10.11. 2023                                                                                (POSKYTNUTÍ NEPRAVDIVÉ ZPRÁVY SOUDU)

Vážení policajti,

               Výjimečně a jenom v zájmu korektnosti používám tohoto zdvořilostního oslovení, ačkoliv je zcela jednoznačné, že si nikoho z vás nevážím a za celý život jste mi také neposkytli jediný důvod, proč bych měl. Zato důvodů ke vztahu zcela opačnému jste mi poskytli desítky, ba stovky, včetně bezdůvodných zákeřných přepadů anebo křivého obvinění z napadení nožem, které jste si přímo u mě doma, při posledním přepadení v r. 2015, vycucali z prstu - a následně nikdy nevyšetřili a neobvinili pachatele, ač vám je dobře znám. Nejenom tedy, že kryjete závažnou trestnou činnost, ale také ji sami, patrně masově, pácháte.

               Je zřejmé, že nejen že neznáte základní normy slušnosti, ale ani běžného občanského styku - a hlavně - že vás to prokazatelně nemá kdo naučit, protože vaše vedení o něm nemá základní představy úplně stejně jako vy.  Jako vždy, zbylo to proto na mě. Udělám to veřejně a rád, už proto, abyste viděli, jak jste vymknutí běžnému normálu, malí, škodliví, ubozí a celkově zavrženíhodní.

               Na úvod si ocitujme zadání, jaké jste dostali od soudu :

               „Žádost o poskytnutí informace o celkové pověsti Vaší osoby za poslední 3 roky (sp.zn. 4 Nt 1416/2023), zda jste se ve zmíněné době dopustil trestného činu nebo přestupku, kdy a komu o tom bylo učiněno oznámení a jak toto řízení skončilo“.

Jsem rád, že ocitováním tohoto zadání poskytujete sami proti sobě silný důkazní materiál a zřejmě vůbec netušíte, z čeho všeho se sami usvědčujete, protože jinak by závěr toho vašeho „Vyrozumění“ musel vyznít zcela opačně, což vám nyní dokáži.

               Tak za prvé : Celková pověst osoby se neurčuje nějakým omezeným časovým obdobím, natož posledními třemi roky. Celková pověst je celková pověst a tvoří se celý život, ne poslední 3 roky. Už v tomto bodě bylo tedy vaší logickou povinností žádost soudu vrátit s tím, že vám zadal zcela nesmyslný a nereálný úkol, navíc mimo oblast působnosti policie, protože celková pověst se tvoří celý život a ze všech stran a od všech osob, které dotyčného znaly nebo znají. Policie je tady od vyšetřování trestné činnosti a její prevence, nikoliv jako referenční kancelář od poskytování informací o bonitě, natož pověsti jakékoliv osoby. Bylo vaší povinností soud na toto upozornit, s tím,  že si asi spletl adresu a navíc vám zadal zcela nereálný úkol, který nemůžete nikdy splnit. 

Za druhé : Něco jiného je druhá část zadání - tedy zda se daná osoba dopustila ve sledovaném období přestupku nebo trestného činu a jak toto řízení skončilo.

V první části druhé půle zadání jste správně měli věc soudu vrátit rovněž, s tím, že pokud by se daná osoba dopustila přestupku nebo trestného činu, za který by byla odsouzena, tak od toho je rejstřík přestupků nebo trestní rejstřík, přičemž k oběma má soud přístup, a není vám proto známo, z jakého důvodu se obrací na policii.

Pokud ani v jednom z rejstříků žádný záznam daná osoba nemá, znamená to, že se žádného přestupku, natož trestného činu nedopustila a nebyla za takovou činnost odsouzena. A to je také vše, co se na dané téma dá legitimně konstatovat.

Pokud jde o nejrůznější „prověřovaná oznámení“, často cílené pomluvy, pak - pokud je mi známo - naposledy viz incident se Zítkem, kde se chtěla veřejnost účastnit „podání vysvětlení“ a policie ji vykázala, i násilím vyvedla s tím, že tato část řízení je neveřejná - a je tak správně neveřejná, protože prověřování - často třeba křivých obvinění - se v zájmu prověřovaného nemá co zveřejňovat, protože se prostě „prověřuje“ a nic není jisté, ani dané, přesto by pouhým prověřováním mohl na prověřovaném ulpět stín - bylo vaší povinností upozornit soud na to, že tato část řízení je neveřejná a soudu po ní nic není, a to až do doby, dokud nebude posuzovaný (či obviněný) odsouzen či uznán vinným ze spáchání přestupku. A pokud se tak stane, soud se to opět snadno dozví z registru přestupků, natož pak z trestního rejstříku - přičemž k oběma má přístup - takže vlastně nechápete, proč a co po vás soud vlastně chce.

Nadto se ocitováním zadání sami usvědčujete z nesplnění úkolu, protože sami píšete, že soud chtěl vědět, jak toto řízení skončilo - přičemž vy jste mu to zatajili, nebo přinejmenším nezjistili.

S výsledkem přestupkového jednání nebyl policejní orgán seznámen“ - jenže vás se soud neptal, jestli jste byli seznámeni, nebo nebyli, vás se ptal, jak toto řízení skončilo. Jak to, že jste mu to nezjistili a neodpověděli ?? Tedy - minimálně v tomto bodě jste nesplnili úkol, uložený soudem, jeden z mála, co jste snadno splnit mohli a měli a soud to po vás chtěl.

Jak je možné, že stížnost na skutečnost, kde jste prokazatelně nesplnili zadání soudu, je údajně „neopodstatněná“ ? To znamená, že uložené úkoly neplníte běžně a když si na to někdo stěžuje, tak ho pošlete do háje a nic se jakoby nestalo ??

Za třetí :Křivé obvinění a vyhrožování Košík“ - údajně předáno OSZ v České Lípě 13.6.  policii v České Lípě - nevím, jestli si uvědomujete, jaké nesmysly píšete, proto je nutno vám to připomenout. „Vyhrožování v Košíku“ vyšetřuje policie v České Lípě ?? 100 km daleko ?? A v Košíku o tom nikdo nic neví ?? A jinak jste úplně zdraví ??

A 13.6. to předalo OSZ policii v České Lípě ?? Po mně chtěla policie vysvětlení v této věci 28.6.  Tehdy jsem to vysvětlení podal, žádné obvinění mi sděleno nebylo, policie další otázky neměla - ani tehdy, ani dnes, žádný trestný čin v popsaném jednání spatřován nebyl - tak jak je možné, že to vůbec figuruje v jakési zprávě o pověsti ??

Ale ať už jsou ty vaše nesmysly jakkoliv nepodložené, jedno je jisté - žádné trestní řízení se v této věci nevede, také zcela jistě nevedlo, když jste dostali žádost o vypracování zprávy (jinak by mi policie dozajista 28.6. při podání vysvětlení sdělila i obvinění, že ?) - tak jak to, že tam něco podobného vůbec figuruje a je zmíněno ??

Zcela jistě se tak jedná o hrubé porušení zásady neveřejnosti případu ve stadiu prověřování, přímo policií tak často zdůrazňované - a samozřejmě také o hrubé porušení zásady presumpce neviny, základního to principu každého trestního práva (opakem je potom bezpráví).

Za čtvrté : Pokud jde o pověst v místě bydliště, jak to, že jste to soudu nevrátili se sdělením, že ke zjišťování takových informací je policie nekompetentní, a nechť se soud obrátí s důvěrou na starostu obce, což je k tomu jediná pověřená a také patřičná úřední osoba ?? Jak to, že jste tak omezení a nedošlo vám ani to, že nejen že nemáte sami co zjišťovat „pověst v místě bydliště“, ale hlavně - že ji ani nikdy nezjistíte, protože policajtům samozřejmě pravdu nikdo neřekne, už jenom proto, že si údaj zjišťují právě oni. Navíc adresáti ani nemohli tušit, za jakým účelem, a pokud před sebou vidí tázaný policajta, vždycky logicky odpoví, že s dotyčným nemá a nechce mít co do činění, už jenom proto, že si to zjišťuje policie.

Za páté : Pokud jde o celkovou pověst, jak to, že jste to nevrátili soudu s tím, že bude nutno obeslat také spolky a sdružení, ve kterých posuzovaný působí, pokud to soud považuje za natolik důležité, aby to potřeboval vědět ? S tím, že policie o celkové pověsti samozřejmě nemá ani ponětí a ani ho nemůže mít, když předmětem její zákonem definované činnosti je potírání a prevence kriminality.

ZÁVĚREM :               

¨      Prokazatelně jste nesplnili zadání soudu, když jste neověřili, s jakým výsledkem byla vedena zmíněná přestupková řízení, ačkoliv vám to bylo soudem uloženo.

¨      Prokazatelně jste hrubě porušovali zásadu neveřejnosti případu ve stadiu prověřování.

¨      Prokazatelně jste hrubě porušovali zásadu presumpce neviny, a to od samého začátku až do konce zpracování Zprávy, kdy jste nesmyslně informovali soud o řízeních skončených bez výsledku řízení nebo o řízení dosud nezahájených, ve stadiu prověřování.

¨      Prokazatelně jste si přisvojovali pravomoci, které vám vůbec nepřísluší a které jsou v rozporu s definicí policie, jako je bezesporu „zjišťování pověsti v místě bydliště“.

¨      Prokazatelně jste neupozornili soud na části zadání, která jsou buďto zcela nesmyslná (viz „celková pověst za 3 roky“), nebo zcela mimo vaši kompetenci (zjišťování pověsti).

¨      Výsledkem vaší „práce“ je - jako prakticky vždycky - nepoužitelný, nekvalifikovaný a diletantský šunt, který je vším jiným než objektivní zprávou o pověsti posuzovaného, k níž nemáte ani kompetence, ani základní předpoklady.

¨      Jestli tohle všechno je „neopodstatněnou“ stížností, pak ten váš „brigádní generál“ může velet tak jedině brigádě na brambory. Nekvalifikovaná, hloupá, neslušná -  a profesně bezcenná loutka, jako ostatně vy všichni.

Až se dopracujete aspoň k tomu, že nebudete bezdůvodně pomlouvat slušné lidi, můžete se začít za objektivní úřední orgán považovat. A až se naučíte základy trestního práva a hlavně je budete v praxi umět používat, můžete se začít považovat za policii.

Do té doby jste jen ozbrojená horda placená státem, působící víc škody než užitku.

S pozdravem

 

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

 

 

________________________

________________________

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-11 10:56
Názorná ukázka, k čemu jsou dobré opatrovnické posudky :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Allan 2023-11-15 15:30
Soudní znalec a známá firma Marek Preiss, stejná pakáž jako PhDr. Pytel, PhDr. Krch a Nora Martincová a Nora Brátková. Ještě bych zmínil Vymětal otec a Vymětal syn.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-11 11:09
I hejtmanka Pecková dostala prostor ... O.

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-11 11:10
Blbka :

„Chybí mi tu osobnost, která by se prala za práva lidí,“ říká Šabatová

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-11 21:23
Hlavně, že tu jsou stovky nejrůznějších neziskovek - aby pak Šabatová, jejich hlavní představitelka, konstatovala, že ve skutečnosti se za práva lidí nikdo nerve. Na což přijde rychle každý, kdo se do bezpráví dostane.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-12 20:18
Svědčil prý proto, že dostal nabídku nižšího trestu...

Ale !!! A kdopak mu ji asi tak mohl dát ?!!!


seznamzpravy.cz/.../...
_____________

Vyšetřil to někdo ? Kdo mu tu nabídku dal, že ho nabádal ke křivému svědectví - a vysoce pravděpodobně z posice úředního činitele ??? Tedy se zneužitím pravomocí ??

To vyjde tak na 5 let natvrdo.

A rovnou můžou probrat případ Fundy z Nečesanýho - a všech dalších "svědků", co se jim neusvědčení pachatelé záhadně přiznali ve vazbě.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-14 14:34
Pražské aleje : Šestajovice.

prahain.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-14 14:36
Na přiblblých úřadech si nikdy nic nevezmete. Mají vždycky pravdu a nikdy se jim nic nestane.
Pokud pravdu nemají, platí - viz výše...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-14 14:38
Soud Brno-venkov : Prý není zkorumpovaný...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-14 19:39
Za nemajetnost nelze nikoho trestat :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-15 16:12
Starosta dostane 3 miliony jako náhradu za ušlý plat, když dobrovolně odstoupil z funkce při trestním stíhání :

archiv.hn.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-11-15 16:13
Na samotku za díru už ne :

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.