Sevření chobotnice sžírá Nymburk

Nymburk neměl na vedení města nikdy velké štěstí. Málokdy to ale bylo tak zoufale špatné, jako v současnosti. 

(Autorství - Ve spolupráci s Dan Novákem)

Namísto starosty má Nymburk stavbyvedoucího, který se stará jen o zájmy svých firem, případně firem, ve kterých je zainteresován, aby město přidělovalo zakázky jenom jim. Na správu města nejen že nemá čas, ale hlavně ani zájem - resp. zájmy města jsou v přímém rozporu se zájmy jeho firem a jím přidělovaných zakázek. 

Nymburk s klidem už dávno není s klidem, naopak, je všechno možné, jen ne s klidem. A ne každý ze zastupitelů na to má žaludek. 

První, kdo pochopil, že nechce - spolu se starostou - do kriminálu, byla místostarostka Nymburka Stanislava Tichá, která v půlce června náhle resignovala.

 

 

 

Následovaly zastupitelky Ivana Rychetská a Martina Kučerová. Ani těm se nechce, spolu s Machem,  do kriminálu... 

 

Situaci na nymburské radnici se dále věnuje kolega Dan, který nám také následující reportáž poslal. 

Protože starostu Macha, a hlavně tajemníka Růžičku znám osobně a z bohatých zkušeností, mohu konstatovat, že takovou chátru si Nymburk rozhodně nezasloužil - a nechápu občany Nymburka, jak si takovou sebranku mohli dobrovolně zvolit, nebo zda mají na očích klapky. Je to totéž, jakoby pověřili správou města vyhlášenou zlodějskou bandu. 

Nutno dodat, že nymburská radnice by takto nemohla fungovat, nebýt krytí, které jí bezmezně poskytují stejně mafiánské a stejně zkorumpované státní orgány v tomto městě, tedy především místní státní zastupitelství, soud - a samozřejmě policie. 

Propojení radnice s místními fízly je natolik veřejně absurdní, že radnice dokonce platí fízlům permanentky do posiloven nebo na bazén. Dá se tedy říci, že státní policie je vlastně sponzorovaným  detašovaným pracovištěm městského úřadu.  Proto také radnici nikdo, nic a nikdy nevyšetřuje, ať už je podezření jakékoliv a jakkoliv důvodné. 

V případě skutečného boje proti korupci by se totiž musela pozavírat nejen půlka radnice, ale také celé státní zastupitelství a kompletní banda nymburských fízlů. 

 

_____________________________

 

Nymburská Top 09 před nedávnem napsala:

 
,,Co stojí za neklidem v Nymburce s klidem?
 
Co přesně vedlo k eskalaci situace v hnutí Nymburk s klidem pouze tušíme. Nicméně možná stojí za to zrekapitulovat pár událostí...
 
Starosta Nymburka nepřiznal vedlejší příjmy, jako problém to nevidí. Článek s tímto názvem publikovala v roce 2016 MF Dnes. V té době byl Tomáš Mach starostou Nymburka za ČSSD. Z funkce byl i na základě těchto zjištění odvolán 21. 9. 2016. Starostou města byl znovu zvolen ve volbách 2018 a 2022.
 
A jak je to dnes? Je Tomáš Mach starostou, který dbá na to, aby město řádně hospodařilo, jedná v zájmu občanů a dodržuje veškeré zákony?
 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., působil před tím, než se stal starostou, jako technický náměstek v akciové společnosti VaK Nymburk. Na stránkách VaK Nymburk je u jména Tomáše Macha uvedeno, že “funkce technický náměstek je pozastavena z důvodu funkce starosty” města Nymburk. 
 
Znamená to tedy, že ve VaKu již nepracuje a jako uvolněný starosta placený z peněz daňových poplatníků se plně věnuje správě města? Bohužel rozhodně ne. Od roku 2018 do roku 2022 si k platu starosty ve VaK vydělal 1 549 000 Kč, kolik si vydělal na úkor času pro úřad starosty za rok 2023 ještě informace nejsou. Tím výhody nekončí, k soukromým účelům také využívá služební bílou fabii. Podle vyjádření VaK Nymburk Tomáš Mach jen v roce 2023 spolupracoval na přípravě a realizaci investičních akcí kanalizace a ČOV Nymburk, Černá Hora, Svídnice, Hořany, jakož i výstavby kanalizace a intenzifikace ČOV v Nymburce. Pan Mach je autorizovaný inženýr pro vodohospodářské a krajinné inženýrství, tedy má k práci na těchto projektech plnou kvalifikaci, otázkou je, jak při tom zvládá náročnou funkci starosty města, které se má jakozto uvolněný starosta naplno věnovat…
 
Navíc VaK Nymburk není jedinou společností, pro kterou Tomáš Mach vedle funkce starosty pracuje. Důležitou roli v jeho kariéře hraje stavební společnost Rekomont. Tady si od roku 2018 do roku 2022 přišel na dalších 484 000 Kč. Podle Registru smluv například vykonával na zakázce „Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5“ funkci stavbyvedoucího. Smlouva na zakázku v hodnotě 30 813 010,22 Kč vč. DPH byla podepsána 7. 3. 2020. Skutečně se dokázal naplno věnovat funkci starosty i stavbyvedoucího na poměrně velké stavbě, která se realizovala na Praze 5, jejíž dostupnost je zejména v čase dopravní špičky časově velmi náročná?
 
A není to jediný otazník, který se pojí s firmou Rekomont a starostou Tomášem Machem.
 
Pražská stavební firma, která měla v roce 2020 obrat cca 140 milionů korun, od roku 2020 získala velké množství zakázek v Nymburce. Firma postupně realizovala opravu Náměstí Přemyslovců, Kostelní ulice a Palackého třídy. Také vyhrála zakázku a opravu teras Eliška v předpokládané ceně 23 milionů korun. Na tom by nebylo by nic špatného. Jenže u poslední zmiňované zakázky VZ_NBK_051_2022_13 „Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi, hlasoval pan starosta Mach pro zadání zakázky firmě Rekomont. Jelikož je zaměstnancem firmy, byl ve střetu zájmů, a měl se tedy hlasování zdržet a střet zájmů oznámit. To se však nestalo. Stavbu navíc provázely komplikace…
 
Z výše uvedeného je bohužel jasné, že Tomáš Mach nemůže mít a také nemá kapacitu na to, aby se zodpovědně věnoval správě města. Svědčí o tom i fakt, že po posledních volbách se zvýšil počet místostarostů ze dvou na tři - oblast investic, kterou měl starosta v předchozím funkčním období z větší části ve své gesci, nově přerozdělil mezi místostarosty, starost o dotační záležitosti převzal Zdeněk Vocásek (ODS). Tento krok se také přímo projevil i v rozpočtu města - více než milion ročně za další uvolněnou funkci si Nymburk asi může dovolit, otázka je, zda je to skutečně nutné. 
 
Je tedy zjevné, že i někteří lidé z hnutí Nymburk s klidem mají dost důvodů k nespokojenosti s prací pana starosty Macha. Co byla ta pověstná poslední kapka, po které pohár jejich trpělivosti přetekl, na to se musí voliči zeptat především jich samých.
 
Dalším problémem je, jak se starosta stará o město - místo tlaku na developery, aby více přispívali na občanskou vybavenost, schvaluje předkládání zastupitelům další změny územního plánu a do budoucna umožňuje zhoršit už tak kritickou situaci v dostupnosti školských zařízení, lékařské péče a další občanské vybavenosti a postupně tak mění Nymburk na přeplněnou noclehárnu"
 

 

Ne že bychom chtěli dělat reklamu místní TOP 09, to je jistě to poslední, oč bychom stáli - ale víte, co je na tom skutečně pozoru hodné ?? To neskutečné jejich pokrytectví... 

Protože TOP 09 se až doteď všeho účastnila, za TOP 09 vystupuje její mazánek - právník Malovec, z AK Sedlatý - Malovec - a jenom díky kontaktům na radnici, především na Růžičku, mu tato svěřuje lukrativní zakázky, které má správně obhospodařovat a vymáhat sama, protože na to má řadu lidí. 

 

Vypadá to tedy především - že loď se potápí - a krysy začínají prchat. TOP 09 jako krysa první. 

Ostatní budou v rychlém sledu následovat... 

_____________________________

 

 Makepeacová z Nymburka (k213.cz)

 

Advokát si založil falešný byznys na dlužnících (k213.cz)

 

OSZ NB : Přihlašovat podvodné pohledávky je v pořádku, (k213.cz)

 

 

______________________________

 

 

 

 

 

 

________________________________

Fízlovská mafie si iniciativně vyrábí vlastní oběti k tomu, aby "nahoru" mohla vykazovat vlastní  činnost a připravenost. Nymburská justiční mafie má na rukou krev nevinných. Uštvala k smrti nevinnou důchodkyni, která nikomu nevadila, nic a nikoho nepoškozovala a v klidu si žila v ústraní a léčila si svoje nemoci bylinami, které znala a které ji pomáhaly. 

Fízlovští kozli z Nymburka usoudili : Ideální cíl - nebude se bránit, snadno ji zmáknem. 

Tentokrát v tom - kupodivu - nechtěl jet ani jindy ke všemu svolný nymburský soud... Ba ani vojenskoprokurátorský zmetek Krejčík, jenž se proslavil tím, že "neumí francouzsky, a tudíž ho rozsudky ESLP nemusí zajímat..."  

Fízlovská mafie tedy alespoň zcela bezdůvodně zabila Marii Brodskou z Rožďalovic.... 

Spí se vám teď líp, vy šplhounští, donašečtí hajzlové ??? 

 

 

Proto se oprávněně ptám: Jak dlouho budou obyvatelé města Nymburka rukojmími této korupční chobotnice, kterou kryje i nymburská policie (zeptejte se Martina Krále, Jana Šimonka, Terezy Křížové a dalších popletených nohsledů, kteří kromě porušování zákonů a šikany nepohodlných osob nic neumí)? Dokdy se toto bude tolerovat a všemožně se bránit skutečnému vyšetřování? Jak dlouho bude radničně - policejní organizovaná skupina dusit život ve městě i okolí? Jak dlouho budu muset čelit útokům od příslušníků nymburské policie a štvavých pomluv od Zdeňka Vocáska, které šíří na internetu?

 

V Kolíně dne 05.07.2024

 

S pozdravem Daniel Novák

 

TAKHLE  se nymburští kozli chovají ke svým kritikům : 

______________________________

______________________________

 

 A na ZÁVĚR  to hlavní : 

 

CELOU TUHLE ZLOČINECKOU MAFIÁNSKOU BANDU MŮŽETE NA VLASTNÍ OČI A V PLNÉM NASAZENÍ a propletení VIDĚT UŽ

V ÚTERÝ, 16. ČERVENCE, od 8.40 hod 

- na soudě v Nymburce, kdy má soudit předsedu K 213. 

 

Prý se k této bandě nechoval dostatečně uctivě a dokonce ji prý vyhrožoval smrtí.... 

Čtete dobře : Soudit se nebude tahle banda - za rozkrádání městského rozpočtu, mnohačetné podvody, korupci a zásadní střety zájmů - ale její kritik, který jí nahlédnul do karet... 

 

 

 

_______________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

 

 

 

 

________________________________________

________________________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.