Konkurs na místo ředitele ruzyňské věznice

Vzhledem k dlouhodobé nečinnosti současného vedení ruzyňské věznice, jakož i vzhledem k nutnosti zajistit základní chod věznice a podmínky zákonnosti v ní, obracíme se na ministra spravedlnosti s návrhem na bezodkladné vypsání konkursu na toto místo.

MSP – ministru spravedlnosti

 

 

Pane ministře,

považuji za důvodné Vás informovat o zoufalém stavu vedení a provozování ruzyňské věznice s tím, že je náplní Vaší práce tento stav urychleně řešit, tedy zejména zajistit věznici vedení, které je znalé a dbalé zákonů a předpisů vězeňství se týkajících, trestního zákona a trestního řádu a které zajistí základní zákonné podmínky pro výkon trestu a zejména pro výkon vazby pro neodsouzené vězně.

Přitom považuji za jisté a snadno prokazatelné, že současné vedení věznice není s to tyto podmínky dlouhodobě zajistit, ba dokonce že není schopno zajistit ani základní dodržování zákonnosti v prostorách věznice. Oznámené problémy zásadně neřeší a nechává bez povšimnutí s tím, že se údajně nic nestalo.

Ve věznici rovněž nikdo nevykonává zákonný dozor, k čemuž je povinno místně příslušné státní zastupitelství, které o tom nejspíš ani neví (podal jsem v průběhu vazby celkem 5 žádostí o rozhovor s dozorujícím státním zástupcem, neviděl jsem ho ani jednou).

K ilustraci situace Vám dokládám následující vlastní zkušenosti :

 

  • V průběhu dvou eskort k soudům jsem byl ze strany eskorty 2x bezdůvodně fyzicky napaden (choval jsem se slušně, respektoval pokyny, snažil se nezavdat podnět k žádnému konfliktu), což ředitelství věznice nijak nevyšetřilo (natož aby to vyšetřil dozorující státní zástupce).

    

  • Po oznámení, že jsem nekuřák, jsem byl umístěn na samotku s dvojitou mříží, což je faktický trest, který se používá vůči provinivším se vězňům. Pokud se v českých věznicích považuje za závažné provinění skutečnost, že někdo nekouří, je třeba s tím seznámit jak parlament český, tak i evropský.

    

  • Ve věznici je zcela nezákonně a bez sebemenšího právního podkladu cenzurována pošta, a to neodsouzeným vězňům, kteří navíc ani nemají koluzní vazbu. Je tak postupováno i přes četná upozornění, že pro takovou cenzuru neexistuje žádný zákonný podklad, naopak, že se jedná o zcela protiprávní zásah do osobnostních svobod a práv.

    

  • Osobní svobody a práva jsou denně narušována také tím, že se běžně zveřejňují osobnostní chráněné údaje vězňů před ostatními vězni, ale i před množstvím dozorců, tedy jejich bydliště, data narození, místa bydliště jejich rodinných příslušníků, apod.

    

  • Nevím, o jaký zákon se opírají omezení týkající se volných návštěv ve věznici a obdržení balíků (resp. vím, že o žádný), zejména pak s jídlem, u neodsouzených vězňů. K takovýmto omezením neexistuje žádný zákonný podklad, jediné, v čem má vazba správně spočívat, je omezení osobní svobody – nic víc. Žádné tresty hladem náš trestní zákoník nezná, a to ani u odsouzených vězňů, a proto musí být logicky možné přijímat návštěvy i balíky, např. s jídlem zcela bez omezení. Jediným přípustným omezením jsou zakázané předměty, tedy drogy, výbušniny, zbraně, apod., ty ale většinou v žádném balíku stejně nenaleznete.

    

  • Za zcela ilegální, bez sebemenší zákonné opory, pak lze považovat omezení související s písemnostmi neodsouzených vězňů bez koluzní vazby, tedy kontrolou jejich dopisů a písemností.

    

  • Personál věznice se často zabývá nesmyslnými a zbytečnými činnostmi, jako např. opakovanými prohlídkami, kdy je důkladná prohlídka například prováděna při vyzvednutí z cely a potom znovu po dojítí např. do návštěvních místností, ač celou dobu šel vězeň v doprovodu dozorce a nikoho cestou nepotkal a s nikým se nezastavil, takže to vypadá na paranoiu značné části pracovníků věznice (anebo na bezdůvodnou šikanu), přičemž je zcela evidentní, že pokud by se personál věznice věnoval rozumné a zdůvodnitelné činnosti, bylo by lze tuto věznici provozovat s polovičním stavem zaměstnanců.

    

  • Zcela nezákonné jsou pak prohlídky písemností určených advokátovi a obsahujících přípravu k obhajobě před soudem. Takovéto prohlídky jsou všude na světě zakázány a pokud k nim přesto dojde, je to důvod k okamžitému zrušení vazby.

    

  • Na Ruzyni nejsou zajištěny základní hygienické podmínky, takže se běžně stane, že se vězeň nemůže 14 dnů osprchovat, a to přesto, že se vrátí z eskorty a je tudíž zpocený a špinavý daleko více než při standardním pobytu v cele. Na žádost o možnost osprchování personál věznice obvykle nijak nereaguje.

 

Ředitel věznice není schopen jakoukoliv stížnost řešit, natož vyřešit, obvykle – pokud vůbec – odpoví nic neříkajícím blábolem, že se nic nestalo a že je všechno v pořádku, aby nemusel nic dělat, což je také to jediné, co v praxi předvádí.

Lze tak zodpovědně konstatovat, že v současnosti funkci ředitele věznice nikdo nevykonává, přesto že se tam bere vysoký plat, a že je tudíž tato funkce zcela volná.

Protože mám dalekosáhlé a podstatně hlubší zkušenosti s vězeňstvím nežli současný ředitel věznice a protože mám současně i manažerské zkušenosti z několika renomovaných mezinárodních firem, které nemáte ani Vy, natož pak on, a hlavně proto, že mám hluboký smysl pro spravedlnost mám zájem se o tuto volnou funkci ucházet.

Proto Vás, pane ministře, žádám, abyste neprodleně vypsal konkurs na místo ředitele ruzyňské věznice, které v současnosti je obsazeno pouze formálně a práci ve skutečnosti nikdo nevykonává a neodvádí a věznici nikdo neřídí a současně se do tohoto konkursu i jako první uchazeč hlásím.

Věřím, že již po tříměsíční zkušební lhůtě byste byl nesmírně překvapen jak změněným chodem věznice, tak zejména rozsahem úspor, které v provozu věznice lze bez velkých obtíží dosáhnout při rozumném vedení během několika málo dnů.

O vypsání konkursu mne, prosím, pane ministře, informujte na níže uvedenou adresu.

S pozdravem

Ing. Jiří Fiala

V Košíku, dne 2. srpna 2010

____________________________________________

Vězeňská služba má nového ředitele :

 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=673927

 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=673927

____________________________________________

 

 

 

Čestmír Řanda si právě užívá slastí ruzyňské věznice :

 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140004/cestmir-randa-z-vezeni-musite-se-rvat-o-zidli-u-televize.html

 

http://www.blesk.cz/clanek/celebrity-domaci-celebrity/140004/cestmir-randa-z-vezeni-musite-se-rvat-o-zidli-u-televize.html

____________________________________________

Z ohlasů : 

 

Nový ředitel Ruzyňské věznice si byl vyzkoušet zacházení s vězni a okusil i vnitřní korupci ve stávajícím systému.

 


Obsah:
 

 
Autobus přiváží do státní věznice novou várku trestanců. Otřesné podmínky a poměry, které ve věznici panují, zajímají jednoho z nováčků. Po nějaké době jsou všichni v šoku - právě on se představí jako nový ředitel věznice. Vzdělaný a zásadový Henry Brubaker zahájí boj se systémem, v němž vedoucí pracovníci zneužívali svého postavení k osobnímu obohacování a vytvořili krutý vnitřní řád: znepřátelili vězně mezi sebou rozkastováním na bezprávné a mocí nad spoluvězni obdařené loajální "pomocníky". Brubaker, zprvu podporovaný guvernérem, usiluje o reformu s cílem, aby trest skutečně sloužil k nápravě vězňů. ... (zobrazit celý text)
_____________________________________

Současný stav směřuje k následujícímu vývoji :

Vzpoura vězňů v Leopoldově před 20 lety: plamenomety a barikády ve věznici

velikost textu:
14. března 2010  18:57
Před dvaceti lety vypukla ve věznici Leopoldov největší vzpoura v dějinách československého vězeňství. Vše odstartovala paradoxně amnestie Václava Havla, díky které věznici opustilo několik set vězňů. Vzpouru rozpoutaly dvě stovky mužů, na které se amnestie nevztahovala. 

http://zpravy.idnes.cz/vzpoura-veznu-v-leopoldove-pred-20-lety-plamenomety-a-barikady-ve-veznici-1qn-/domaci.asp?c=A100312_123109_domaci_jshttp://zpravy.idnes.cz/vzpoura-veznu-v-leopoldove-pred-20-lety-plamenomety-a-barikady-ve-veznici-1qn-/domaci.asp?c=A100312_123109_domaci_js
____________________________________________________