Marný vztek OSZ nezná mezí

Připomeneme jen poslední vývoj, kdy ve věci dopisu, kterým předseda K 213 vynadal policajtovi, který ho křivě obvinil, rozhodl předseda soudu v Kutné Hoře Mgr. Petr Franc vrátit celou obžalobu státnímu zastupitelství zpět s tím, že není pochyb o tom, že obžalobu sepsala podjatá státní zástupkyně z Nymburka Pinkasová  a že tudíž došlo k zásadnímu procesnímu pochybení, pro které nelze věc před soudem projednat.

Připomeňme i to, že to není zdaleka jen názor věc vyřizujícího soudce, ale že nadřízené středočeské krajské státní zastupitelství samo rozhodlo o svém vyloučení pro podjatost a poměr k věci, čímž logicky vyloučilo i všechna středočeská okresní státní zastupitelství.

Státním zástupkyním konečně došlo, co to pro ně v praxi znamená - totiž že se se všemi obžalobami, které tak hojně zpracovávaly na našeho předsedu, mohou tak akorát nechat vyfotit před rudou nástěnkou, protože nemají žádnou právní váhu.

Krom toho to znamená, že i ve všech ostatních případech budou muset být obžaloby staženy a buďto přepracovány, anebo od nich upuštěno.

Jinými slovy : Že za dosud smyšlené skutky předsedu K 213 před soud sotva dostanou a že si tudíž ani nemají čím zdůvodnit dvouměsíční vazbu z jara letošího roku.

Státní zástupkyně v Kutné Hoře - jak je u nich obecně špatným zvykem - kolegiálně drží basu se svými kolegyněmi z Nymburka, kterým konečně došlo, že jejich pomsta se buďto nekoná vůbec, anebo nebude vůbec snadná.  A dostaly vztek.

Dost možná že i ze strachu, co to pro ně může dál znamenat, jestliže soud odmítá držet basu a smyšlené trestné činy soudit, natož odsoudit.

A tak si stěžují, kde a kam se dá.

Sledujte proto  - spolu s námi - další vývoj.

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/pink254.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/07/pink255.jpg

http://k213.files.wordpress.com/2010/07/pink256.jpg


http://k213.files.wordpress.com/2010/07/pink258.jpg