Jana Černochová otevřená

Zašli jsme se podívat, jak vypadá "otevřená" radnice na Praze 2. A uviděli jsme radnici, jak ji vede ODS. 

Tedy, přesněji, její poslankyně a starostka Prahy 2, Jana Černochová. A rádi vás s tím seznámíme, to proto, kdybyste náhodou - při náhlé ztrátě paměti - zapomněli, co to je ODS a po ne příliš vzdáleném Babišově pádu ji chtěli volit. 

Pak si vzpomeňte na tuhle "vstřícnost", se kterou jsme se tam setkali my. A nezapomeňte rovněž, že ODS a její tehdejší Pospíšil (ten, kterého dnes ODS prohlašuje za zrádce a nepřijatelnou osobu ke koalici, přesto za něj stále nese odpovědnost - to ona ho udržovala u moci dobrých 10 let !!) stáli u zrodu exekutorů, tedy legalizovaných lupičů, kteří pod slibem beztrestnosti mohou fakticky cokoliv, hlavně když nezapomenou přispět do volební pokladny. 

Bezprostředním podnětem k této návštěvě bylo - řekněme precedentní - rozhodnutí ve věci údajného přestupku, kterého jsem se měl dopustit tím, že jsem si nenechal líbit otevřenou šikanu soudní úřednice Kulhánkové a na její upření práva spravedlivého procesu a přístupu k soudu jsem odpověděl sprostým dopisem, který si nedala za rámeček, ale běžela s ním nejprve k předsedovi soudu, pak na policii a pak na přestupkovou komisi. 

Viz : 

 http://www.k213.cz/JOOMLA/3016-justicni-mafii-poznate-snadno

Od přestupkové komise jsem dostal - časem - dopis, rozhodnutí, že se uznávám vinným ze spáchání přestupku a za to se mi ukládá pokuta 5 tisíc korun. 

Nevím, kolik berou na úřadu M.č. P - 2, ale pro mě je 5 tisíc dvouměsíční příjem, takže by to znamenalo, že pokud by toto rozhodnutí zůstalo v platnosti a chtěl mu vyhovět, tak 2 měsíce nebudu ani jíst, ani se oblékat, ani nikam jezdit (chápu, že by to leckomu vyhovovalo, soudcům a úřadu M.č. P - 2 zejména). Přišlo mi to jako rozhodnutí krajně nespravedlivé, vlastně likvidační, pokud bych ho měl brát vážně - a to nemluvím o tom nejpodstatnějším, totiž základním principu spravedlnosti, kdy toto rozhodnutí zjevně zaměňuje role útočníka a napadeného - jenom proto, že soudní úřednice je soudní úřednice a může si zjevně dělat, co chce - a já jí za to nesmím údajně ani vynadat, natož se jakkoliv efektivně bránit. 

Přišlo mi, že takové rozhodnutí může vydat jen naprosto nekvalifikovaná osoba, která nedokáže rozlišit příčinu a důsledek a tedy to, kdo první porušil - a to velmi hrubě - cizí práva.

Neboť je jistě rozdíl mezi tím, že někoho zmlátíte jen tak, protože máte vztek, anebo proto, že předtím napadl Vaše dítě, anebo proto, že jste ho přistihli doma, jak vám vykrádá byt. A někomu sprostě vynadat - poté, co Vás připravil o možnost obrany před soudem, tedy Ústavou a zákony zaručenou jistotu, je jistě to nejmenší, co můžete udělat.

Obrátil jsem se proto na starostku, Janu Černochovou, s tím, že by mě zajímalo, kým je obsazen odbor správních agend a kdo a jak je vybral. A také s tím, že předpokládám, že cítí odpovědnost za chod úřadu, jehož je starostkou.

A to jsem se tedy divil !

Dozvěděl jsem se, že pí Černochová necítí odpovědnost vůbec za nic, natož pak za svůj úřad (jak mě to jen mohlo napadnout !!), k tomu byla připojena celá plejáda nepřímých urážek o tom, že si mám přečíst zákony (ona je jistě skvěle zná) a že prohrávám u soudů právě proto, že zákony neznám a vysvětluji si je zcela mylně (od někoho, kdo zatím na poli práva - a vlastně ani na jakémkoliv jiném - nedokázal vůbec nic, to jistě přesně sedí !) - a že ona, ba ani nikdo jiný (!!) ze samosprávy se se mnou bavit nebude (od čeho tam pak ta samospráva je, že ?) - no, zkrátka, evidentní arogance, jakou jste zvyklí vídat jedině u soudů. 

Nevím sice, jak přišla pí Černochová na to, že "prohrávám u soudů" - tady je jedině vidět zjevné propojení na justiční mafii, protože tyhle pomluvy nikdo jiný nešíří - a protože pomluva je nepravdivý údaj, tak samozřejmě není pravdivý ani tento - jinak bych sotva mohl vlastnit 8 zprošťujících rozsudků a jeden mezinárodní, a abych nezabíhal příliš do historie - už příští reportáž, z Vávrova soudu, je právě o tom, že hned ve dvou případech ze dvou mi daly nadřízené soudy zapravdu, byť ve zcela banálních záležitostech - ale přesto vedly k úspěšné ústavní stížnosti a úspěšnému dovolání (to druhé mi bylo doručeno v dubnu, takže docela nová věc) - a určitě by mě zajímalo, kolika úspěšnými dovoláními či ústavními stížnostmi se může vykázat zrovna pí Černochová. 

Mimochodem, dalším signálem, s kým máte tu čest, je evidentní nadskočení již při vyslovení výrazu "Justiční mafie". Nad tím totiž nadskočí jen někdo, kdo je její součástí, nikdo jiný. 

Maily s pí Černochovou přináším níže. Končily tím, že od nich se s námi bavit nikdo nebude, zato my že přijdem tak jako tak. 

A tak jsme přišli : Ve čtvrtek, 6.6., kolem druhé odpolední, jsme se na M.č. Prahy 2 zjevili. 

A - vzdor předpovědi - byli jsme "očekáváni". Takže pí Černochová, když nic jiného, tak si aspoň ověřila, že mně se věřit rozhodně dá a že co řekneme, platí. 

Když jsme se v recepci zeptali, kde je pí starostka, tak prý není - ale když jsme přišli nahoru, ke vstupu k její kanceláři - kupodivu jsme očekáváni skutečně byli. 

Sotva jsem zazvonil, ocitli jsme se doslova v zajetí 4 mužů, kteří nás doslova obklopili,  z nichž dva vypadali na ochranku, dva na úředníky. 

Jeden z nich se mi představil jako tajemník úřadu. V duchu jsem zajásal - ano, s tím jsme chtěli mluvit rovněž. On to je, kdo má na starosti personální obsazení úřadu. 

Pozval nás do zasedací místnosti - a situace se vlastně opakovala. Aniž se představili, sedli si 3 naproti, jeden pak zezadu. Nevím, nakolik je komu příjemné - a hlavně, nakolik je to slušné - mít cizího člověka v zádech, ale to je asi ta otevřená radnice Prahy 2. 

A jejich samozřejmou první starostí bylo, abychom okamžitě přestali nahrávat. Proč, to nám nedokázali vysvětlit - zejména pak s ohledem na to, co říkali dál : Totiž jak jsou hrdí na své zaměstnance (p. tajemník) - a ti zase, jak jsou hrdí na svá rozhodnutí, která prý si kdykoliv zdůvodní (to zase jeden z těch bodyguardů, který se následně představil jako vedoucí odboru správních agend, Ondřej Jícha, s tím, že on to rozhodnutí vydal. 

Není to trochu protimluv ?? Jsou hrdí - a bojí se natáčení ?? Proč ?? Když jsou tak hrdí, měli by prahnout po tom, aby někdo zveřejnil výsledky jejich práce, ne ? 

Pokud se podíváte na Jíchu - a budete mít tu možnost - pak vás nutně napadne, jestli kromě přestupkového nezaložili na M.č. P - 2 také rovnou popravčí oddělení, přičemž tenhle zaměstnanec byl, asi pro nedostatek práce, právě přesunut. 

__________________

 

 Vzezření a chování úředníka tam měl, z těch, co s námi jednali, jediný, totiž pan tajemník. Ač i ti ostatní, které jsme omylem považovali za bodyguardy, byli úředníci rovněž. Na myslitele zrovna nevypadali, ale pan tajemník je přesto na ně hrdý.

Možná, kdyby byl tajemníkem posilovny, bych mu i dal zapravdu.

Na úřadě se ale tradičně ctily jiné hodnoty než svaly, ovládané chabým rozumem.

Co do věcnosti argumentů, nedozvěděli jsme se nic, resp. přesně jen to, co jsem i čekal : Rozhodnutí považují za správné, obrácení role útočníka a oběti jim zjevně nic neříká, protože oni měli posuzovat jenom můj sprostý dopis, ne chování a rozhodování Kulhánkové. Že to jsou spojené nádoby - což je právě podstata věci a výkonu spravedlnosti - o tom nemají potuchy.

Ještě bych se zastavil u té výše pokuty (mimochodem čistě hypotetické, protože ji stejně nikdy nikdo nezaplatí, ani kdyby nabyla právní moci). Např. v Německu je totiž dávno zažitou praxí, že výše pokut se zásadně stanovuje podle výše příjmů, případně majetku pokutovaného. Protože - logicky - tisícovka pokuty je něco jiného pro někoho, kdo má majetky v řádech milionů či miliard a příjmy ve statisících měsíčně - a něco jiného pro někoho, kdo žije ze sociálních dávek.

Když jsem se na tohle zeptal dotyčných, včetně toho, jestli si uvědomují, že - pokud by se pokuta stala pravomocnou - akorát vytvořili další nedobytnou pohledávku vlastnímu úřadu, tak Jícha odpověděl, že ho to nezajímá.

Tedy : Evidentní blbec, přesně podle toho, co jsem si myslel předem : Vůbec ho nezajímá smysl vlastní práce a její výsledky.

Takové konstatování ovšem odpovídá hlavně jeho vzhledu. A mým zcela zásadním pochybnostem o tom, kdo na M.č. Prahy 2 má vykonávat tu menší spravedlnost (tu větší má samozřejmě vykonávat soud).

Každý by se měl totiž vždycky zamýšlet nad smyslem vlastní práce - a nemá-li smysl, nedělat ji.

Tahle "práce" měla zatím -  a bude mít možná i do budoucna - jediný smysl : Vytvořit pár zbytečných míst pro zjevně zbytečné úředníky, včetně toho, který bude následně nedobytné pohledávky vymáhat - a mít z toho letitou dobrou živnost. S nulovými výsledky.

Na závěrečnou - a nosnou - otázku, jak by si oni sami představovali přiměřenou reakci na to, že vám někdo upře právo přístupu k soudu, nedokázali odpovědět ani jeden.

Vlastní představu tedy nemají žádnou, zkušenosti také ne - ale rozdávat pokuty, na to je užije.

Mimochodem, když jsem se zeptal, kdo z nich má jediný zprošťující rozsudek, tak samozřejmě nikdo. Tedy : O justici neví vůbec nic. Přesto mají pocit, že mohou rozhodovat o tom, kdo s ní má skoro dvacetileté zkušenosti, jejichž přínos nelze přehlédnout ani pro ty, co jim rozhodně nejsou nakloněni.

Ale abych se vrátil k podstatnému :

Podstatné je to, že starostka necítí žádnou odpovědnost za chod vlastního úřadu, a ještě to písemně potvrzuje.

Podstatné je i to, že se odmítá sejít s někým, kdo se jí chce na chod úřadu a zodpovědnost za něj zeptat.

Podstatné je i to, že ho dokonce začne urážet evidentními smyšlenkami o tom, že prý prohrává u soudů proto, že nezná zákony - což je lež v obou těchto výrocích (tedy jak to, že prohrávám u soudů  - jak kdy a jak kterých - tak to, že neznám zákony - konečně, naposledy jsem byl přece vězněn za jejich znalost, ne neznalost - když jsem byl odsouzen za to, že jsem odmítnul nastoupit trest na základě neplatného příkazu k jeho nástupu).

Od právně vzdělané osoby, za kterou se Mgr. Černochová vydává, bych očekával, že je to schopná rozeznat - a ne podléhat bludům a fámám.

Jak vidět, šíří se i tam, kde jsem nikdy nebyl, tedy na Úřad pro Prahu 2 - a můžeme se jen dohadovat, KDO  je tam šíří.

Podstatné je i to, jak s námi jednali. Sice, pravda, jednali - a byli alespoň k dispozici. I to lze ocenit.

Ovšem to jednání - s jedním nepředstaveným v zádech - spíše připomínala přijetí u šéfa mafie, kterému dlužíte poslední splátku výpalného, nežli jednání na civilizovaném úřadě státní či městské správy.

Pí Černochová přesto považuje tento úřad za "otevřený veřejnosti".

Máte-li tentýž názor, chcete-li, aby se vám úřady posmívaly a tvrdily, že si máte přečíst zákony, namísto aby s vámi slušně jednaly -  až půjde za pár měsíců Babiš zaslouženě k čertu, volte ODS.

Dodám, že jen hlupák může udělat stejnou chybu 2x. Natož vícekrát...

_______________

___________________

Maily s pí starostkou Černochovou :

Rozhovor

Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

komu: jana.cernochova

Dobrý den, paní starostko, 

chci Vás požádat o rozhovor pro naše stránky (w.k213.cz) ohledně odboru správních agend vašeho městského úřadu, neboť v současnosti jsem absolvoval jedno přestupkové řízení na tomto odboru a rád bych se zeptal, jestli víte, jakým způsobem tento odbor postupuje, tedy že vůbec neprovádí důkazní řízení a bez něj vydává rozhodnutí - a v této souvislosti se Vás chci i zeptat, kým je tento odbor obsazen a kdo a jak ty lidi vybíral. 

Odbor správních agend se zjevně chová jako prodloužená ruka justiční mafie, a proto se Vás chci zeptat i na ni, jestli o ní něco víte, případně co a hlavně jestli víte, že tuto mafiii odbor vašeho úřadu účelově kryje. 

Přišli bychom za Vámi na úřad ve čtvrtek odpoledne, asi mezi 2. - 3. hodinou a budeme rádi, když byste si na nás asi 1/4 hodiny času udělala. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala, za server k213.cz

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

_____________

________________

 

Černochová Jana

10:06 (před 28 minutami)

   

komu: Jelínková, já                                                   5. 6. 2019 10:06

 

 

Vážený pane Fialo,

řízení o přestupku je výlučně výkonem státní správy, do kterého nesmím, jako zástupce samosprávy, zasahovat. Pokud Vám bylo oznámeno rozhodnutí o přestupku, se kterým z jakéhokoliv důvodu nesouhlasíte, můžete postupovat dle poučení v tomto rozhodnutí a podat v zákonné lhůtě opravný prostředek, které bude posuzovat nadřízený správní orgán, tj. Magistrát hlavního města Prahy. Jakýkoliv rozhovor na téma konkrétního rozhodnutí o přestupku ze strany samosprávy (starosty, místostarostů, radních...) by byl v rozporu se zákonem. 

S pozdravem

 Mgr. Jana Černochová

   

 

10:06 (před 28 minutami)

   
      

 

_______________

Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

10:21 (před 13 minutami)

   

komu: Černochová                                                          5. 6. 2019 10:21

 

Vážená paní, 

děkuji Vám za poučení, na které jsem se Vás neptal. A které rozhodně není odpovědí na to, na co jsme se zeptat chtěli - tedy kdo a jak a s jakou kvalifikací pracuje na odboru správních agend. 

Mám za to, že jako starostka nesete odpovědnost za chod a personální obsazení úřadu. 

A jedině na  to jsem se Vás ptal a chci zeptat i během rozhovoru, protože to je Vaše výlučná odpovědnost. 

Zítra odpoledne věřím, že se Vám to bude hodit, když o tom víte den předem, pokud ne, někoho tím pověřte, kdo nám za Vás odpoví. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala 

________________

Černochová Jana

Jak jsem Vám již psala, ze samosprávy MČ Praha 2 Vám nebude odpovídat nikdo. Ani se vlastně nedivím, že všechny soudní spory prohrávate, pokud si vykládáte právo tak, jak si vykládáte Zákon o obcích, moje poučení tedy rozhodně nebylo nadbytečné, byť ve Vaše případě bylo marné. Starosta, ani jiný zástupce samosprávy nenese odpovědnost za personální obsazení úřadu!

Mgr. Jana Černochová

__________________________

 Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

Nevím, jak jste přišla na to, že všechny spory prohrávám, což zjevně není pravda. 

Za chod úřadu nese odpovědnost tajemník, za tajemníka Vy. Jakožto představitelka volené samosprávy.  Kdybyste za nic neodpovídala, jak si zjevně mylně myslíte, tak proč by Vás tam vůbec kdo měl volit ? Na co by pak funkce starosty vůbec byla ? 

JF 

__________________

Černochová Jana

Zase špatně, ani za tajemníka...., zkuste si to lépe přečíst!

__________________________

 

Jiří Fiala <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

komu: Černochová                                                                       5. 6. 2019 11:03

 

A co kdyby VY jste si zkusila uvědomit svou politickou odpovědnost za chod úřadu ? 

_________________________

_________________________

 Videa :

Před Úřadem :

https://youtu.be/NkhJCh405jI

 

Na Úřadě :

https://youtu.be/AfA2UADmR0M

____________________

____________________

A nezbytné  FOTO :

Pan tajemník - a za ním nezbytný "ochránce".

Podotýkám, že my jsme byli dva, oni čtyři.  

 

_________________________

_________________________

Dříve k tématu :

http://www.k213.cz/JOOMLA/3016-justicni-mafii-poznate-snadno


http://www.k213.cz/JOOMLA/2984-pocity-nadrazenosti-moci-a-nepostizitelnosti-rzosti


http://www.k213.cz/JOOMLA/2989-zlodej-by-mel-byt-zticha


http://www.k213.cz/JOOMLA/2873-vysvetloval

 

________________________

________________________

M.č. P – 2

Ing. Michal Kopecký,

Tajemník úřadu 

 

Vážený pane tajemníku, 

 

               Na základě Zákona č. 106/99 Sb. Vás tímto žádám o poskytnutí profesního životopisu a podkladů, na jejichž základě byl vybrán k práci, kterou dělá (a na kterou jste Vy hrdý) vedoucí odboru správních agend Mgr. Ondřej Jícha. 

 

Kopie těchto materiálů mi zašlete na mou adresu : 289 35 Košík č. 91. 

 

Všechny ostatní údaje, příslušné k podání takové žádosti, jsou Vám známy, nebo jsou obsahem spisu, o kterém jsme se mj. bavili, proto není třeba je znovu uvádět. 

 

Pokud hledáte lidi jako je Jícha a jste na ně hrdý, dám Vám nezištně jeden typ : Zajeďte si na Ruzyň, ne na letiště, ale pod ně, tam takových lidí chovají asi dva tisíce, jeden lepší než druhý, jistě si vyberete a skoro všichni mají společné to, že jsou urostlí, bezcitní hrubiáni, dohromady nic neumí a přesto si myslí, že mají na rozum patent. 

 

               S pozdravem 

                                                                                                                                     Ing. Jiří Fiala

_________________

_________________

TADY  se podívejte, jak velmi ve svých mailech lhala pí starostka Černochová o tom, že s tajemníkem nemá vůbec nic společného a nenese za něj žádnou odpovědnost : (Citace z výkladového stanoviska MV pro obecní a městské úřady): 

 

 

1) Ustanovení § 110 odst. 4 zákona o obcích nelze vykládat tak, že by šlo

 

o pravomoci, které jsou „vyhrazeny“ pouze tajemníkovi. Podle zákona o obcích

 

mají vyhrazenou pravomoc v oblasti samostatné působnosti obce pouze

 

zastupitelstvo obce a rada obce. Podle § 110 odst. 4 písm. b) zákona o obcích

 

tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou

 

obce nebo starostou. Nemůže být proto pochyb o tom, že tajemník obecního

 

úřadu není ve svém postavení nezávislý.

 

 

 

2) Zásahy do pravomocí tajemníka obecního úřadu nelze ze strany zastupitelstva

 

obce, rady obce nebo starosty vyloučit. Vždy platí, že tajemník obecního úřadu

 

plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou –

 

s určitým omezením, a to že:

1. ukládané úkoly nejsou v rozporu s právními předpisy,

 

2. ukládané úkoly nemají povahu bránění v samotném výkonu pravomocí tajemníka obecního úřadu svěřených mu zákonem, přičemž obě podmínky musí být splněny kumulativně

___________________

___________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 14:20
Koho volit?

ODS a CSSD byly zakladany jako demokraticke strany.

ODS nesouhlasi s nazory zakladatele strany, ktery se posunul nekam uplne jinam.
CSSD je plna komunistu, kteri maji problem s demokracii.
ANO to je hruza! Nekdo prohlasil k Buresovi - mam strach, ze prijde neco horsiho nez je on sam! Tim promluvil mlade generaci od srdce.
KSCM je stale zfanatizovana strana.
TOP09 potopil Pospisil.
SPD je plna komunistu a fasistu. Klausuv Jakl ma blizko k jejich nazorum a je v Rade pro rozhlas a TV.
Zeleni zanikli. Skoda, dnes jsou Zeleni u sousedu na silnem vzestupu. To je asi duvod, proc se zeleny Bursik vratil.

Zbyvaji snad jen Pirati, ale ti nemaji zkusenosti a tak brzy spadnou estebakum do pasti a bude z toho velka boure, z ktere vyvaznou s roztrhanymi plachtami a polamanymi zerdemi. Z.
___________
Piráti nemají zkušenosti, a hlavně, co mi na nich vadí, je jejich naprosto neujasněný vztah k rodině. To je přitom zcela zásadní hodnota.
Na druhé straně musím připustit, že pokud v poslední době něco rozumného se v politice objevilo, tak to bylo skoro vždycky od nich.
0 # Kedul 2019-06-07 15:04
Pirati jsou bohuzel jiz davno infiltrovani zajmy mocnych .... bohuzel kazda strana idealistu bez penez, ktera ma moznost uspechu takto dnes drive ci pozdeji dopadne ....
Na druhou stranu proc by mel jakykoliv politik kecat rodinam do toho jak ziji .... to je vec rodiny a ne statu ... stat neni nase rodina ale zdruzeni zlodeju kteri si vzajemne potvrzuji svoje vlastni vymysli a lzi za ucelem vlastniho prospechu ...

Taky je nutno sledovat ze navrhovat neco o cem vim ze to stejne nikdy pres vladu neprojde je docela snadne a lacine... nevim ze by se nejak zvlast zajimali o jisticni mafii ... predseda bezduvodne lustrovan spousta clanku a nakonec skutek utek ... nic zvlastniho se justicni mafii nedeje ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 16:20
Do toho, jak žijí, jim nikdo kecat nemá - a svědčí o hlubokém nepochopení smyslu těchto stránek, že někdo může mít za to, že má - ale taky nemá stát organizovat jejich rozvracení, uznávání buzerantů za plnohodnotné rodiče a plnohodnotné manžele - a jiné zvrácenosti. O to tady jde, pokud jste to nepochopil.
0 # Kedul 2019-06-07 18:09
Ja to chapu, zadny strach, zbytecne me podcenujete.... zadna strana, ktera by stala za hlas ze vsech smeru a pohledu a mela sanci na uspech tady neexistuje ... normalni lidi normalne makaj a do politiky se nehrnou, a kdyz tak jsou temi psychopaty zavcas odejiti ...

A pokud vim tak Vas osobne pripad pronasledovani "nebezpecneho" heterosexuala trpiciho normalni rodinou a heterosexualitou kdy soudkyne spachala trestny cin sama se pod to podepsala dukazne zcela jasno vuci detem mladsim 15ti let vubec nezajimal... jak vidno zustane bez trestu kdyz to nezajima vubec nikoho ...takze v tomhle smeru fakt nevim o co presne tedy jde kdyz ne o valku s justicni mafii podporujici akorat tak zvracenosti ... zustane dalsi zcela bezduvodne zniceny otec a jeho rodina zlocinnou prolhanou soudkyni prokuratorkou a fizlackou ...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 16:17
Priste si tu pokutu zakalkulujte jako tato dama.
Z

isport.blesk.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 18:21
Jana Černochová - kamarádka policejního praesidenta Červíčka :


V roce 1992 odmaturovala. Poté pracovala v bance na přepážce. V roce 1996 absolvovala kurz v oboru bankovnictví a peněžní ekonomie na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze. V roce 2009 získala titul bakaláře na Vysoké škole aplikovaného práva. Od roku 2009 studovala mezinárodní vztahy na Metropolitní univerzitě Praha. Je rozvedená, bezdětná.

Free

(A pěkně arogantní a nafrněná... Nevím, na co. Ve své základní ženské funkci selhala zcela, o tom, jak vypadá její úřad - to vidíme tady - a ještě je drzá jak opice. Nevíte někdo, na co je vlastně tak nafoukaná ?? Bankovní úřednice... s maturitou...)

A ty gorily, to bude mít nejspíš propuštěný týpky od Červíčka. Určitě jí dohazuje personál...

cs.wikipedia.org/wiki/Jana_%C4%8Cernochov%C3%A1
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 19:20
Panove, vite na co potrebuje 40-ti leta zena gorily?
No - presne na to! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 20:19
Zakladni zenska funkce:

To neni jen rodit deti jak masina.
Zena muze dite taky adoptovat, treba cernouska! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-07 19:20
K soucasnym demonstracim patri Vas citat:
Aristoteles kdysi řekl, že kdo spí v demokracii, probudí se v totalitě.
Ten by se mel casto pripominat a verim tomu, ze Letna v Praze bude plna jak na 1. maje za Husaka!!! Z.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-08 12:12
Městské úřady jsou řízeny zdejším gestapem, tj. vnitrem. Mnohdy sídlí v jejich budovách, např. část MÚ Chrudim v Pardubické ul. bývalý OÚ. Vždyť si tam i vnitro dosadilo svého likvidátora OÚ JUDr. Bohuslava Břeně ze Svitav po té, co jej zbaběle opustil tajemník, sráč, Ondřej Kudrnáč.
Zde odkaz, co jsou zač.
search.seznam.cz/.../
search.seznam.cz/?
q=Ond%C5%99ej+Kudrn%C3%A1%C4%8D&oq=Ond%C5%99ej+Kudrn%C3%A1%C4%8D&aq=-1&sourceid=szn-HP&su=k&sgId=6JxOhSCG9cQTx-xdxxJv9FwoknRfTnzfkSwbYGRMkw%3D%3D
Bohuslava Břeně jsem naivně poštval proti zdejší sebrance OPD, OSPOD tu bohužel ještě nemáme, EU zatím nenařídila a tak tu žijeme stále po staru, přestože už Antonín Zápotocký napsal knihu, Po staru se žít nedá, zdejší komunističtí neandrtálci si ji nepřečetli, neboť ač zastávali vysoké stranické funkce, neuměli psát a číst.
Břeň byl vytížen likvidací KÚ natolik, že neměl čas mě přijmout, navíc dojížděl ne za své ze Svitav, když jsem ho otravoval telefonicky, sdělil mi napodruhé, že neshledal nic závadného v jednání opatrovnic.
Dále jsem se obracel na vedoucí soc. odboru Halamkovou, místostarostu Kobetiče, který měl soc. odbor na starost, několikrát na starostu pocházejícího ze starostovské rodiny Honzu Čechlovského /matka starostka Chrudimské obce Bítovany, táta ližprdelka kamkoli za cokoli.
MÚ mají odbor na boj proti korupci, ale nemohou zasahovat do práce OČTR, tj. tam, kde je nejvíc korupce, čili je to útvar na k hovnu.
A tyto svině, které jdou za vlastním prospěchem, serou otevřeně na prosté lidi si založili vlastní stranu, snaží se kandidovat do Senátu České banánové republiky.
A co se týče ÚS. K těm hadům v oblecích ústavních soudců se dostane jen zlomek stížností, neboť advokáti jsou součástí zdejší policejní justiční mafie. Prodají klienta ve dvou kolech a dále vyserou se na něj. Odměním toho, kdo dostane z KSZ či ČAK stížnost na dva zmrdy. Advokáty JUDr. Vlastislava Peřinu a advokáta JUDr. Petra Gallata, mafiány kryty OSZ a ČAK.
Vše doposud kryla vedoucí kárného žalobce JUDr. Marcela Marešová.
Proti zmrdům ve státní správě je třeba bojovat.
A co je ta banda zmrdů z řad advokacie, krytá ČAK, která podráží klienty a své vystoupení končí sehraným odvoláním u KS?
Podrobnosti upřesním. J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-08 18:15
(Ne) spravedlnost v post-komunistickych zemich:

Prestižní britský týdeník The Economist se ve svém nejnovějším vydání věnuje České republice – a není to zpráva, kterou by si ČR dala za rámeček. Podle týdeníku zahraniční investoři začínají vnímat ČR jako nedůvěryhodnou zemi, kde se nedomůžou spravedlnosti. The Economist nicméně upozorňuje, že to není pouze problém ČR, ale i dalších post-komunistických zemí. Z.

Zdroj: eurozpravy.cz/.../...

___________
Podle Jany Černochové ovšem u našich soudů prohrává jen ten, kdo nezná zákony... :lol:
0 # Ing. Jiří Fiala 2019-06-09 07:02
Pani Cernochova by se mela zamyslet nad tim, zda-li je CR pravni stat, kdyz ma komunisticke zakony z doby totality! Z.
_________
Pro pí Černochovou asi bude problém se zamyslet nad čímkoliv.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.