Dobrý šéf - se pozná...

... prý podle toho, že umí práci rozdělit tak, aby na něj žádná nezbyla. 

 

A podle čeho se pozná dobrá šéfka ?? A - znáte takovou ?? 

________________

Ilustrativní ukázka typické justiční (a navíc ženské) zbabělosti - a také toho, proč ženy v převážné většině nemají na vedoucích místech co pohledávat. Výjimky, co se najdou, jen potvrzují smutné pravidlo. A to zní : Ženský jsou převážně zbabělý, vyhýbají se konfliktům, jakmile jde o to prosadit něco netradičního nebo vyjít ven s názorem, který nemusí zrovna uspět, případně za který mohou něco schytat - rychle končí. A stáhnou se. 

O to intenzivněji ale budou vykřikovat, jak jsou diskriminovány, když se do vedoucí funkce nedostanou. 

Přefeminizovaná justice je do vedoucích funkcí - naprosto bezdůvodně - nacpala.  A všichni můžete vidět, jak to pak vypadá. 

Mimochodem, to, co ve Svitavách, můžete samozřejmě vidět i kdekoliv jinde. Napadá mě jako první Žďár, kde je to v bleděmodrém naprosto to samé. 

Ne že by nebylo mužských zbabělců a duševních zakrslíků taky dost, ale přeci jen obvykle alespoň cítí odpovědnost za úsek, kde mají být šéfové - a asi by si nedovolili vůbec neodpovědět, jestliže jsou požádáni o vysvětlení. Vysvětlení odpovědnosti za své podřízené. Jak je vedli, co je naučili, jak ti vypadají. A hlavně, když působí - pod jejich vedením - škody na veřejnosti. 

__________________

Ze Svitav jsem dostal odvolání státní zástupkyně - proti usnesení, zastavujícím trestní stíhání - neboť se žádný trestný čin nestal. To, co je každému smrtelníkovi jasné na první pohled, ve Svitavách musí projít soudem. 

Ale - i tak : To usnesení bylo docela zajímavé, neboť nemálo vypovídalo  o své tvůrkyni - Karin Bělouškové. A zejména o tom, jak má vryto pod kůži, že dítě patří matce, ta si s ním může dělat, co chce, předat ho, komu se jí zlíbí a zakázat přístup k dítěti, zase komu se jí zlíbí, včetně otce samotného - a práva otce, tedy druhého rodiče, u nás oficiálně rovnoprávného - tak o těch milá Karin v životě zjevně neslyšela ani slovo. Nad jejich absencí se vůbec nepozastavuje, tu považuje za samozřejmou. TAKHLE VYPADÁ STRÁŽKYNĚ ZÁKONA !!!  Za TOHLE  si tu krávu platíme na daních... Ani neví, co ten zákon vlastně říká - anebo to dokonce programově odmítá přijmout, a řídit se tím. 

A dál už - počtěte si sami... Včetně úžasné reakce její nadřízené, okresní státní zástupkyně ve Svitavách, Gabriely Chalupníkové

________________________

 OSZ SY

Mgr. Gabriela Chalupníková

 

                        Žádost o podání vysvětlení + TO zneužití pravomoci Běloušková

 

Vážená paní,

            Jako vedoucí státní zástupkyně nesete odpovědnost za stav vědomí a vzdělání podřízených, tedy i Karin Bělouškové. Dovolte, abych se pozastavil nad tím, co tahle, s prominutím evidentní husa, předvádí.

            Seznámil jsem se s její stížností z 22.6. pod č.j. 1 ZK 116/2022 - 94 a považuji ji za dostatečný materiál k tomu, aby vůči téhle osobě bylo zahájeno trestní stíhání pro trestný čin křivého obvinění a zneužití pravomoci úřední osobou, a to ke zcela bezdůvodnému zahájení trestního stíhání zjevně nevinných osob, dvou fyzických a jedné právnické.

Žasnu přitom nad tím, kdo může na OSZ pracovat v roli státní zástupkyně a co má tak asi za vzdělání, podle Vás asi zcela dostačující. 

Ze stížnosti mne zaujaly zejména dvě věty : „… byl jí dán zákaz dítě vydat jeho otci…“ (str. 1) - tedy podezřelé V.  V. , a to od matky dítěte, I.  S. .

A dále „Práva matky patří k hodnotám nejdůležitějším…“

Tedy : Podezřelá Běloušková dobře ví (a věděla od začátku), že matka svěřila dítě cizí, nepovolané osobě, která neměla k dítěti žádný příbuzenský vztah, natož pak právní nárok, samotné matce dítě svěřeno soudně nebylo, bez souhlasu otce s ním tedy nemohla jakkoliv nakládat, vyjma každodenních všedních úkonů - a není jí (Bělouškové) divné, že nikým nepověřená matka si dovolí zásadním způsobem omezit práva druhého rodiče, když vydá cizí osobě pokyn k tomu, aby dítě vlastnímu rodiči nevydala -  a nic zvláštního na tom (Běloušková) nespatřuje ??!!! Přitom jenom tohle je skutečnost, která ji v opatrovnickém řízení zcela spolehlivě diskvalifikuje, protože rodiči, jenž neuznává rodičovskou rovnost, nelze dítě do trvalé péče svěřit.

Stejně tak nespatřuje Běloušková nic divného na tom, že matka zakáže cizí, nepovolané osobě, vydat dítě otci, tedy osobě oprávněné, už z rodičovského titulu. To, kupodivu, považuje Běloušková, jež má hájit základní ústavní práva - tedy i rovnost rodičů před zákonem - za naprosto v pořádku, ač je zcela evidentní, že matka nemůže sama o sobě dát nikomu žádný zákaz ohledně práv otce, jenž je má ze zákona, a to zcela stejná, jako matka, resp. takový „zákaz“ je automaticky neplatný. Žádné další oprávnění proto otec na nic nepotřebuje a pokud se pro dítě osobně dostavil, byla nepovolaná osoba (zde důvodně podezřelá V. V.) POVINNA  mu dítě okamžitě vydat.

            Běloušková tohle všechno neví a odmítá to vzít na vědomí, a to dokonce i poté, co jí to bylo opakovaně nesčetněkrát vysvětleno. Je to tedy nejen právně zhola nevzdělaná blbka, ale je to i blbka výjimečně zatvrzelá, které svěřit jakékoliv pravomoci nad ostatními je hazardováním s veřejným pořádkem a obecným ohrožením širokého okolí, o morálce ani nemluvě.

            Nesmírně mě dojímá, že chudák podezřelá V. musela "prožívat stres" - z toho, že byly - a naprosto správně - aktivovány orgány činné v trestní řízení - když odmítala dítě předat oprávněnému rodiči, což bezesporu NAPLŇUJE SKUTKOVOU PODSTATU TRESTNÉHO ČINU ÚNOSU DÍTĚTE , a proto také bylo podáno příslušné důvodné trestní oznámení.

            Každý, kdo přestupuje zákon, bude a má prožívat stres, stejně jako řidič, který přes obec jede 120 km/hod - a jen čeká, kdy ho chytnou a jak ho potrestají.

Zatímco otec , který nejprve vůbec nevěděl, kde dítě je (ač k němu má stejná práva) a poté se ho marně snažil převzít do péče, asi žádný stres neprožíval, nebo pro něho to má být asi normální a přirozené, že ?  

Vysvětlete mi, co to musí být za krávu, která tyhle „myšlenkové pochody“ neváhá dokonce hodit na papír a veřejně s nimi vystupovat ??

Vždyť ta nemůže vědět ani o trestním právu, ale ani o nejzákladnějších ústavních svobodách a právech vůbec nic - a ještě je drze v praxi veřejně popírá a dává to na odiv ostatním, a když ji někdo znalejší o těchto právech poučí, tak útočí na ty, kdož se jich dovolávají.

K větě „práva matky k vlastnímu dítěti patří k hodnotám nejdůležitějším“ Vás žádám, jakožto vedoucí OSZ, která za tuhle nebetyčnou feministickou husu nese plnou odpovědnost, abyste mi písemně vysvětlila, k jakým hodnotám patří - podle OSZ ve Svitavách -  práva otce k dítěti a k jakým právům je počítá Vaše podřízená Běloušková, když na otce dokonce podává obžalobu - proto, že si chtěl převzít vlastní dítě.

Současně, považujte tohle sdělení i za TRESTNÍ OZNÁMENÍ  na důvodně podezřelou Karin Bělouškovou, a to pro trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele a křivého obvinění, a to nejen vůči mně, ale také vůči právnické osobě - odborovému sdružení SPRAVEDLNOST, neboť je mimo pochybnost, že se podezřelá v postavení státní zástupkyně pokusila zneužít státní aparát k pronásledování osob, jež se ničeho nedopustily, a podezřelá to musí dobře vědět.

Současně se pozastavuji nad tím, jak je možné, že na OSZ ve Svitavách dělají samé baby, protože to je evidentním popřením rovnosti a vyváženosti pohlaví v praxi, což se právě u případů, spojených s rodinou a péčí o děti - jako je evidentně i tenhle - projevuje až tak drasticky, jako zde, kde dochází ke zneužití úředních pravomocí k pronásledování nevinných osob a oficiálnímu popírání rodičovské rovnosti v praxi, a to se zneužitím celého mocenského státního aparátu.

                                                                                                          Ing. Jiří Fiala, zmocněnec o.s. SPRAVEDLNOST

_________________________________

_________________________________

A teď se podívejte, jak se s vysvětlováním svého pohledu na otcovská práva na přímou výzvu vypořádala okresní státní zástupkyně ve Svitavách a jak přistoupila ke zodpovědnosti za své podřízené... 

 

 

 

 Aneb : Pokaždé, ač jsem si dávno myslel, že jsem už všechno viděl a nic mě nemůže překvapit, mě justice znovu a znovu překvapí... Neb dna stále ještě nebylo dosaženo - a to je zjevně posuvné. 

Ovšem pouze směrem dolů... 

 

 

___________________________________

___________________________________

 

 

 Nečesaného KSZ nezklame (k213.cz)

 

SY : Úředně vystavená právní degenerace okresního formátu (k213.cz)

 

 OSZ Svitavy - a Vy... (k213.cz)

 

____________________________________

____________________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-18 16:36
Namísto diamantů - skořápky :

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-07-18 21:31
4. manžel nepřežil.... Ti 3 předtím měli ještě kliku...

novinky.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.