SY : Úředně vystavená právní degenerace okresního formátu

Aneb : Když se z OČTŘ stane soukromá ochranka místních potentátů, řízená na telefon. 

 

Tak ji potom nesmírně obtěžuje vyřídit i běžné trestní oznámení. A aby si to příště už  nikdo nedovolil rušit je z pohodlného spánku, tak začnou pronásledovat oznamovatele. Na to už mají času i energie habaděj. 

O právní i mravní úrovni soudkyň mají mnozí oprávněné pochybnosti. Často by samy potřebovaly ochrannou léčbu, léčebné ústavy nebo alespoň psychiatrický dohled, ke kterému jindy odsuzují jiné, často zdravé. 

Nestává se ale běžně, ale soudkyně ve své právní úrovni zdegenerovala natolik, že už ani neví, co sama písemně potvrzuje - a co je trestným činem a co ne, kdy se stal a co vlastně chce klást obviněnému za vinu. 

Už vůbec se nestává, aby soudkyně otevřeně do usnesení napsala, že dotyčného pronásleduje proto, že si dovolil použít k oznámení datovou schránku, jindy a jinde povinnou pro komunikaci s úřady. 

Mezi řádky můžete vcelku jasně číst : Tady právo funguje na telefon, čili o tom nejsou žádné záznamy, takže zpětně nikdo nic nedohledá, nebo se to jednoduše zapře, popřípadě překroutí. 

A Vy jste si dovolil nás přinutit dělat zápisy a záznamy, dokonce vyslat dvě OSPOĎačky na místo činu - což je drzost nehorázná, chtít po nich, aby taky něco dělaly - a to teda nehodláme nechat jenom tak... 

Ve své prostoduchosti nám soudkyně (Kotalová) vcelku bezelstně předestírá stav "práva", na jaký si na okrese zvykla : Trestný čin je to, co ona za trestný čin prohlásí - trestní zákoník je pak jen nadbytečnou a zbytečnou listinou, pamfletem, ke kterému netřeba přihlížet, a to ani jako ke konsultační pomůcce. Ona ví všechno nejlíp. 

Dítě patří matce nebo tomu, komu ho matka svěří. Stačí pouze slovně.  Pokud matka někomu zakáže se s dítětem stýkat, tak to samozřejmě pro všechny platí a všichni jsou povinni to respektovat. Žádné úřední rozhodnutí, ani doklad na to nepotřebuje. 

Z tohoto tam, ve Svitavách, opravdu všichni vychází - jako ze samozřejmé mantry - a jsou vcelku v šoku z toho, když to někdo respektovat odmítne a odvolá se přitom na platný zákon, který říká ale opravdu něco naprosto jiného. Natož pak na evropskou praxi a rovnost rodičů nejen před zákonem, ale především při výchově dětí. 

Přiznám se, že i já jsem byl zděšen, když u opatrovnického soudu matka ve své prostoduchosti klidně prohlásila, že vůbec neví, že by měla mít k jakémukoliv přemístění dítěte souhlas i druhého rodiče nebo že je povinna, pokud není schopna se o dítě postarat sama, přednostně požádat o převzetí péče druhého z rodičů. 

A - můžete se tomu divit, když tam mají takovéhle soudkyně a takovéhle státní zástupkyně ?? Které navíc - jako nejvyšší autority na okrese, jež si tam nedovolí nikdo zpochybňovat - instruují a řídí policii ?? Co pak od takovéhle policie asi můžete čekat, zvláště když je zavoláte k domácímu sporu, ať už o dítě, nebo o tzv. "domácí násilí" ?? 

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

 

 

_______________-

 

 _____________

 

 

_______________

Strana 4 popisuje, co k tomu kdo z účastníků řekl, nepovažuji ji za důležitou. 

Strana 5 a 6 - obsahuje to hlavní : Potvrzení obvinění, rejpání se v trestním rejstříku, který neumí a nedokáže soudkyně interpretovat - a závěr : Že se sice nic nestalo - ale chudinka, co unesla dítě, byť o tom nemá - ani ona, ani soudkyně - zjevně  potuchy - se mohla chvíli bát, co se jí stane... No, to je přeci hrůza, ne ?? To přeci nemůže femosoudkyně nechat jen tak bez trestu... 

 

 

 

 

 

 

Ale podívejme !! Co se to nedovídáme z poslední strany ?!! Tak matka nejen že nepožádala otce dítěte o převzetí péče a strčila dítě cizí ženské - ale ještě jí "zakázala", aby dítě otci kdykoliv předala !! 

S tím se zjevně zapomněla pochlubit u (opatrovnického) soudu. 

 

________________

 Vemte si to - suma sumárum : Tzv. poškozené - tedy té, co unesla dítě (tím, že ho otci odmítla na výzvu předat) se NIC NESTALO, jen se asi chvíli - hodně krátkou - bála, co z toho bude. 

Otec se o dítě mohl strachovat jak chtěl, to ty pizdy vůbec nezajímá. 

A za všechno můžu já - a odbory SPRAVEDLNOST - tím, že jsem splnil svou povinnost a - jejich jménem - podal trestní oznámení na únoskyni, která odmítala dítě vydat otci... 

 No, a pokud si madam Kotalová myslela, že se s tímhle diletantským, trapným, ubohým feministickým blábolem, dokumentujícím jedině to, že obě (jak Kotalová, tak ta kráva z OSZ, Karin Běloušková) nemají dávno v justici co pohledávat, resp. se tam - s tímhle myšlením - neměly nikdy dostat,  mlčky smířím, tak se samozřejmě velice přepočítala. 

________________

________________

 KS v Hradci

prostřednictvím OS SY

JUDr. Eva Kotalová

 

                                                                                                                                     K č.j. 2 T 35/2022-295

                                                                           STÍŽNOST

proti usnesení ze dne 20.6. 22     (o postoupení věci městskému úřadu)

Podávám tímto STÍŽNOST  do usnesení o postoupení výše uvedené věci MÚ ve Svitavách, soudu odvolacímu navrhuji, aby předmětné usnesení zrušil a rozhodl nově tak, že se věc nikam nepostupuje, neboť popsané skutky nemohou být ani náhodou trestnými činy, když podat trestní oznámení je nejen právem, ale i povinností každého řádného občana, pokud se dozvěděl o okolnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin. Odvolacímu soudu proto navrhuji, aby napadené usnesení zrušil s tím, že zjevně nebyl spáchán trestný čin a pokud by měl ještě někdo něco vysvětlovat, tak dotyčná soudkyně a intervenující státní zástupkyně, protože je neuvěřitelné, kdo a s jakými znalostmi může v současnosti pracovat v justici, která pak nutně musí produkovat jeden právní zmetek za druhým.

               Z odůvodnění Usnesení je patrná naprosto děsivá úroveň právního vědomí věc vyřizující soudkyně, kdy má jaksi automaticky za to, že matka má právo svěřit dítě do péče třetí osobě i bez souhlasu soudu nebo druhého rodiče, že matka má právo zakázat této naprosto neoprávněné osobě předat dítě jeho skutečnému rodiči a oslovený je zřejmě povinen takový zákaz uposlechnout, nebo kdy je podle ní trestným činem, jestliže si otec přijde vyzvednout dítě k cizí osobě, která toto dítě dosud držela bez jakéhokoliv právního podkladu a trvá na jeho předání.

               Soudkyně - kupodivu - nezjišťuje žádný trestný čin ve skutečnosti, že cizí ženská drží bez souhlasu druhého z rodičů jeho dítě a odmítá mu ho předat.

                              Popsaná motivace údajných „pachatelů“, kterým prý mělo jít o to, aby se mstili matce, případně osobě, jež měla dítě v neoprávněné držbě,  jasně reflektuje pouze mravní úroveň soudkyně samé, kdy „podle sebe soudím tebe“. Ve skutečnosti totiž ani mně, natož pak odborovému sdružení, nešlo o nic jiného než o přesné prosazení a dodržení zákona, a tedy i navrácení dítě tam, kam patří - tedy jeho rodičům nebo rodiči, který je momentálně schopen o dítě pečovat - a jsem naprosto v šoku z toho, co je možné ve Svitavách z toho dovozovat, pronásledovat nevinné a - na rozdíl od justice -  řádně vzdělané lidi, hrabat se a šťourat se bezdůvodně v jejich minulosti, kterou navíc evidentně neumí dotyčné interpretovat a popisovat spáchání neexistujících trestných činů, svědčící pouze a výhradně o totální profesní deformaci a degradaci dotyčných.

               Na soudkyni Evu Kotalovou současně podám oznámení k MÚ pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití, a to pomluvou ve veřejném dokumentu, kterým napadené usnesení soudu bezesporu je.

               Pokud je mi známo, soudkyně Kotalová není na soudě první den a pokud celá léta soudila tímto způsobem, musí být anály zdejšího soudu plné křivých rozsudků, a to křivých, jako turecké šavle. Rozsudků, které jsou spíše jakýmisi babskými drby a vývody, nežli skutečným výkladem práva. Sotva by se pak někdo dopočítal škod, které tato evidentní právní diletantka musela za svůj život napáchat.

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala 

 

________________________________

________________________________

 

 A - samozřejmě - není nad osobní poděkování za objektivní a nestranný výkon SPRAVEDLNOSTI  : 

 OS SY

JUDr. Eva Kotalová

                                                                                                                                     K č.j. 2 T 35/2022-295

               Nevážená soudkyně,    

                              Po přečtení toho Vašeho usnesení jsem nabyl dojmu, že jste se v těch Svitavách zbláznili asi všichni a že to tedy nebude jenom vyšinutí jedné zjevně potrhlé státní zástupkyně.  (Není to náhodou nějaká Vaše příbuzná ? Ani bych se nedivil.).

               Oznámit únos za situace, kdy cizí ženská má v držení cizí dítě, a to zcela bez právního titulu a proti nesouhlasu jednoho z rodičů, splňuje podle Vás formální znaky křivého obvinění ?? Kde jste ty práva studovala ?? Přesněji : V kterým chlívě ?? A v kterým dalším chlívě jste je až doteďka praktikovala, že Vás ještě nikdo nevyhodil, nebo rovnou nezavřel ???

Odkdy je oznamovateli určeno, jak má oznámení podat, jestli telefonem, nebo datovou schránkou ?? Navíc za situace, kdy se všeobecně doporučuje komunikovat datovými schránkami, pro ty, co je mají, je to dokonce povinnost - a Vy se tomu budete divit ?? Nebo to dokonce považovat za trestný čin ??

A jak jste přišla na tu motivaci ?? Že jsme chtěli způsobit co největší potíže matce, nebo té, co to dítě držela ?? Kdo Vám tohle nakecal ??

Odkdy samotné povědomí o trestném činu maže jeho trestnost (viz „otec o tom věděl…“ - No - a ? Tak věděl, a přestalo ho to bavit, a chtěl dítě zpátky - a nedostal ho. Jako rodič !! To Vás nechává v klidu ?? Stejně jako to, když v usnesení úplně samozřejmě píšete, že matka zakázala předat dítě otci, protože se prý hádali - a to je pro Vás normální ??!!

Madam, co otci odmítla předat dítě - měla nepříjemnosti ?? Dostala se do svízelné situace ?? No - a?? Pořád ji ještě nikdo nezavřel, a kupodivu ani nezadržel - což samozřejmě měl, aby si pořádně zapamatovala, že cizí dítě nemá co držet proti vůli rodičů, a je-li vyzvána k jeho navrácení, tak to musí OKAMŽITĚ  udělat - a ne až se jí zlíbí (a komu se jí zlíbí).

Když někdo páchá trestnou činnost, navíc takto závažnou, jako je únos dítěte - tak je jistě obrovským překvapením, že se dostane do „svízelné situace“, že  ??!!  A jestli si toho je vědom, nebo ne - víte, že se už ani nedivím, že když taková paka, jako jste vy dvě, s tou povedenou státní zástupkyní ze zvláštní školy, sedí na soudě a na OSZ, že obyčejná ženská má takové právní povědomí, že ani netuší, že musí vrátit cizí dítě na první výzvu, jinak se dopouští únosu ?? Když to neví dokonce dvě justiční blbky, jedna na soudě, druhá na OSZ ??

A mě jako má bavit jezdit pořád dokola zadarmo k policajtům vysvětlovat nějaké evidentní blbce na dálku, že podání trestního oznámení, navíc zjevně důvodného, nikdy nemůže být žádným trestným činem ?? Což, kupodivu, i těm policajtům bylo naprosto jasné - a zjevně nechápali, co po mně (a po nich) v těch Svitavách pořád dokola chtějí.

Kdo Vám dovolil strkat svůj tupý feministický frňák do mého trestního rejstříku, o jehož interpretaci zjevně nemáte ani potuchy ?? Jak to, že v usnesení zmiňujete jakási odsouzení, 5 let stará, už ale nezmiňujete, zač byla - tedy že za pohrdání soudem (nikoliv za křivé obvinění, takže k němu nemáte přihlížet vůbec) - mimochodem stejnými blbkami jako jste vy dvě - a naprosto tam chybí, že justice dostala ode mě naposledy přes držku právě před rokem - to bylo za ten sloup na Staromáku, kdy se taky, mimochodem, ukázalo, jací tupani na těch soudech sedí a dělají, že dělají, když nemají ani základní povědomí o historii vlastní země - a už byste potřebovali přes držku zase ?? Každým rokem aspoň jednou, že ?

Aspoň  v těch Svitavách. Ono je to z Prahy přeci jen daleko, takže k omezeným a tupým lidem ty ozvěny asi nedoléhají. Potřebujete je osobně a naživo.

Proč ne. Nemůžu se dočkat. Až si před kamerami vysvětlíme, co je to únos dítěte a kdo jej naplňuje. A jak jste respektovala práva druhého z rodičů, když si přišel dítě osobně převzít.

Protože vy tam zjevně potřebujete ne individuální, ale kolektivní léčbu. A to nejlépe šokem.

To Vy nic neumíte a nic nechápete. Zbůhdarma jste jen vyjídala celý život tenhle stát a platila za to křivými, směšnými a po právní stránce neobhajitelnými rozsudky.

Přijde změna.  A Vy si jí naplno užijete. Protože někdo vás respektu k právu a ke slušným lidem naučit musí. Abyste neodcházela do důchodu dočista zparchantělá - s tím, že si ještě budete myslet, bůhvíco jste skvělého nevykonala.

Nevykonala jste nic, jen jste lidem mrzačila životy a prznila právo. Zbytečný život.

A za to Vám žádný důchod nepřísluší.

               S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala 

____________________________________

____________________________________

 

 Člověk žasne, co je v těch Svitavách možné. A na co mají tihle pitomci, údajně strašně vytížení a přetížení, času fůry. 

Jak já s oblibou říkám : Na justici je kouzelné to, že nikdy nevíte, kde to dno vlastně je. Vždycky, když si myslíte, že už ho bylo dosaženo a že nic horšího už se vidět nedá, posunou ho justiční tupci ještě o kus dál, kam byste to rozhodně nečekali. 

 

Stíhat lidi za podání trestního oznámení, navíc zjevně důvodného, otevřeně deklarovat, že jako trestní soudkyně vůbec nevím, co to je trestný čin únosu dítěte a kdy k němu dojde - by všude jinde stačilo na okamžité zproštění funkce a svlečení taláru. 

U nás to stačí na královský důchod, který budeme my všichni těmto hlupačkám platit. 

__________________________________

__________________________________

 

OSZ Svitavy - a Vy... (k213.cz)

 

________________________________

________________________________

 

                                   

 

___________________________________

___________________________________

 

 Na viděnou ve Svitavách ... Aneb : Těšíme se na jednání : 

MÚ Svitavy - odbor správních činností

Mgr. Ing. Pavla Velecká, vedoucí odboru

Dvořákova 3,       568 02     Svitavy 

 

                                            OZNÁMENÍ O PODEZŘENÍ ZE SPÁCHÁNÍ PŘESTUPKU

   PROTI OBČANSKÉMU SOUŽITÍ - POMLUVA

a to uváděním vědomě nepravdivých dehonestujících skutečností do úředního dokumentu - Usnesení OS Svitavy č.j. 2 T 35/2022 ze dne 20.6. 2022 - JUDr. Eva Kotalová.

Podávám tímto OZNÁMENÍ  MÚ Svitavy o důvodném podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití vědomou a cílenou pomluvou ze strany podezřelé, JUDr. Evy Kotalové.

Podezřelá je soudkyní OS Svitavy, jako taková je povinna znát trestní zákoník a trestní řád, včetně popisu skutkové podstaty jednotlivých trestných činů. Má je nejen znát, ale i umět aplikovat v praxi, ba dokonce podávat právní výklady těm, kdož právní vzdělání nemají.

Namísto toho se uchýlila k nepodloženým spekulacím a pomlouvačným vývodům s cílem poškozovat dobrou pověst oznamovatele, činila tak cíleně a záměrně a za všech přitěžujících okolností, kdy podezřelá je soudkyní zdejšího soudu, má být osobou právně na výši, má mít právní vzdělání a úředně vydané dokumenty, byť takovouto mdlou osobou, mohou mít výrazný dosah i přesah pro osobní život poškozeného (oznamovatele).  

Jako příklad nepravdivých spekulací uvádím citaci ze strany 2 předmětného usnesení (ze dne 20.6. t.r.)

přestože minimálně od 8:12 hod 16. 2. 2022 věděl, že nezletilá Lucie Vašíčková nebyla unesena, nýbrž se nachází u své matky …“

Nic takového jsem nevěděl, v době podání trestního oznámení mi o pobytu nezletilé Lucie Vašíčkové nebylo nic známo, jenom to, že ji cizí osoba odmítla předat otci a odjela s ní, spolu se svým druhem,  neznámo kam.

Jedná se tedy o nepravdivý, ničím nepodložený, spekulativní údaj, uměle vytvořený s cílem poškozovat mou osobu a podsouvat jí skutečnosti, které nejsou ničím podloženy a které neodpovídají pravdě.

Jako příklad závažné pomluvy, tedy ničím nepodloženého nepravdivého údaje, uvádím dále tvrzení podezřelé, že … - viz str. 5, odst. 15 - „Jednání obviněného … po formální stránce naplňuje skutkovou podstatu přečinu křivého obvinění - § 345 odst. 1 tr. zákoníku“

Podání trestního oznámení, navíc takto důvodného, za situace, kdy otci dítěte bylo odmítnuto toto předat a kdy nevěděl, kde se dítě nachází, je občanskou povinností a nesplňuje tudíž skutkovou podstatu, ani formální znaky žádného trestného činu, ani přečinu.

Podezřelá tedy zneužila svého postavení soudkyně na trestním úseku soudu k tomu, aby cíleně křivě a falešně obviňovala nevinné a bezúhonné osoby, jež jen řádně vykonávají svou práci, pro kterou byly určeny - v tomto případě ochranu práv otce a nezletilé na řádnou výchovu oběma rodiči.

Podezřelá si při svém společenském zařazení musela být vědoma výjimečného dosahu jí uváděných pomluv a nepodložených spekulací, navíc v úředním dokumentu, kterým usnesení soudu bezesporu je.

Případná námitka ohledně možných opravných prostředků zde není na místě, neboť opravné prostředky slouží výhradně k opravě výroku samotného, nikoliv k opravě jeho odůvodnění, proti kterému žádný opravný prostředek není, jedná se tudíž nutně o pomluvu mimo rámec opravných prostředků soudu, a tudíž i záležitost odboru správních činností příslušného Městského úřadu.

O nařízení jednání k projednání záležitosti s podezřelou JUDr. Evou Kotalovou si přeji být vyrozuměn v řádném termínu a s dostatečným předstihem.

Smír s podezřelou možný je, ovšem jedině za podmínky, že by k předmětnému usnesení vydala usnesení nové, s opravou všech nepravdivých údajů a nepodložených výroků a dále s písemnou omluvou zaslanou na mou trvalou adresu a dále s tím, že uhradí veškeré náklady spojené s tímto přestupkovým řízením, a to jak úřadu, tak poškozenému.

                              S pozdravem

                                                                                                                      Ing. Jiří Fiala

                                                                                                            oznamovatel a poškozený 

 

Příl. :     - Usnesení OS Svitavy č.j. 2 T 35/2022 ze dne 20.6. 2022

___________________________

___________________________

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-27 15:20
Prý přibývá soudních sporů se státem... Ergo jejich zpoplatnění nikam nevedlo - akorát k neuvěřitelnému nárůstu soudní agendy, která musí zpracovávat požadavky o přiznání osvobození od soudních poplatků (SOP).

Mimochodem - divíte se ?? Když se podíváte jenom na tenhle článek (nahoře) - tak produkty takovýchto osob jsou na odškodnění jeden vedle druhýho - a je jen otázkou, kolik poškozených bude mít dostatek vůle to dotáhnout - přes všechny naschvály justičních ksindlů - do vítězného konce.
_______________

Přibývá soudních sporů se státem, lidé mají kvůli vleklým tahanicím existenční problémy

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-27 16:10
Když stát zastupují právní odborníci :

hlidacipes.org/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-27 19:14
Havlíčkobrodský soud zprostil obžaloby dozorce viněné z mučení odsouzené ženy


tyden.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-27 21:30
Posudky o Redlově nesvéprávnosti hovoří o chorobné touze rozdávat majetek na charitu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-06-27 21:32
Británie: Advokáti v trestních věcech zahájili stávku kvůli svým neuvěřitelně nizkým platům za právní pomoc

blisty.cz/.../...
___________________

Tak to se u nás rozhodně nestane. Aspoň v něčem jsme před Západem.

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.