Špatná pravicová vláda je totéž co ruská pátá kolona

Při pohledu na demonstrace evidentních pomatenců proti současné orientaci země se musí člověk nutně ptát : 

Je možné, aby tento, kdysi tak vyspělý národ, takhle neuvěřitelně zdegeneroval ? Aby kvůli cenám plynu, jež ještě ani nepocítil a není ani jisté, nakolik je kdy pocítí, zahodil vlastní historii, vlastní orientaci a příslušnost k západnímu světu - a veřejně se nabízel prodat za pár centů z cen plynu směrem dolů - a ještě to vydával za "vlastenectví" ? Dobrovolně se hnal do rukou mocenského vyděrače, který si myslí, že přes plyn a ropu bude vydírat svět - a určovat mu, co má dělat a co ne ? 

Je možné, aby 30% lidí bezostyšně volilo estébáckého konfidenta, jehož jediné bohatství je plechová slovenská huba, skryté fondy StB, určené na přežití starých struktur - a dnešní evropské dotace - za pouhý žvanec do huby, guláš a pivo ?? 

Je možné, aby národ, jenž sám byl historicky nedávno přepaden ruskými divochy a vyděrači a jenž sám dobře zakusil, co to je jejich nadvláda a bezostyšné pustošení národního ducha a kultury s masovým odlivem mozků a elity vůbec ze země, měl najednou tytéž divochy, notabene poté, co přepadli další zemi, za spásu, ke které patříme - a vydával lokajství a patolízalství - za vlastenectví ?? 

Odpověď zní : Ano, je to možné.

A je to možné zejména proto, že ti, co se vydávají za pravici, případně za prozápadní representaci země, jsou ve skutečnosti neznalí nýmandi,  jalové nuly a hamižní prospěcháři, kteří tak jen diskreditují a kompromitují to, co by většině národa mělo být dávno samozřejmé : Že na Východě jsme donedávna byli, že to znamenalo naprosté zpustošení země i jejího hospodářství, a především kultury - a že celá naše historie je bytostně západní a že snažit se patřit jinam je nejenom zradou na zemi a národu, ale také směšnou jalovou snahou srovnatelnou s tím, kdyby někdo chtěl, aby slunce vycházelo na jihu nebo na západě - a zapadalo na východě nebo na severu, aby v noci byl den a ve dne noc, anebo abychom měli moře s přístavy a válečnou flotilou. 

Prostě - nesmysl. 

A tento nesmysl je možný jedině díky těmto budižkničemům v současné vládě a vládní representaci, kteří otrávili přirozenou povahu země jejím občanům natolik, že jsou ve své nechuti a naivitě ochotni kolaborovat s evidentními zrádci, jež je ještě uměle přistrašují a zneužívají pro své mocenské plány. 

Tohle všechno je možné jenom díky mizivé historické vzdělanosti většinového obyvatelstva, ústící do nulového národního sebevědomí a uvědomění - a následně pak podvolné kdejakému zavanutí větru. 

Spolu s organizátory demonstrací na Václavském náměstí - a jinde - mám společný požadavek : Ano, ať jde tahle vláda - nul a nýmandů - do háje, jsou k ničemu a nic dobrého nikdy nepředvedou. Ale tím tahle souhlasnost jednoznačně končí. 

Na orientaci země, pracně vydobyté po nezměrně tragických zkušenostech s ruským medvědem, a konečně relativně bezpečné v lůně severoatlantických struktur, nelze rozhodně nic měnit, a kdo to požaduje, je jednak hlupák, jednak vlastizrádce. 

Kdo nemá dost inteligence ani k tomu, aby v případě Ukrajiny rozeznal, kdo je útočníkem a kdo napadeným, nechť se obrátí na nejbližšího psychiatra a nechá se zbavit svéprávnosti. 

Současně je třeba jasně říci a ukázat, že tyhle sněmy hlupáků v ulicích má na svědomí výhradně tahle tzv. "pravicová" vláda, která tak de facto slouží jako jedinečná Putinova pátá kolona, vzdor svým zcela opačným proklamacím, protože kdyby to nebyla tak zoufalá přehlídka diskreditující neschopnosti, hlupáctví, arogance a nabubřelosti,  nebyly by se bývaly tyhle hlupácké sněmy v ulicích nikdy odehrály. 

_______________________

_______________________

 

 

Desetitisíce lidí v Praze opět demonstrovaly za „Česko na 1. místě“. Hymnu zpíval Ortel - Novinky

 

 

___________________________

___________________________

 

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-28 19:18
www.konzervativninoviny.cz/…ky/

Souhlasím s autorem. Dnes už kolem světa letí zpráva o výbuchu Nord Streamu
jako výsledku sabotáže. Došlo k němu v den spuštění dánsko-polského
plynovodu Baltic Pipe. Současně opět masová demonstrace v Praze, domáhající
se ruského plynu. Ovšem, kdyby evropské státy rezignovaly na pomoc Ukrajině
a dovolily by Putinovi anexi Ukrajiny, mohl by ruský plyn plynout plynovody
Jamal a Bratrství, vedoucími do Evropy - ovšemže přes Ukrajinu. Právě že
díky páté koloně Ruska ve vedoucím establishmentu Německa a EU se Putinovi
povedlo prosadit realizaci Nord Streamů - za tím účelem, aby mohli vyloučit
z dodávek Ukrajinu, střední i severní Evropu. A aby merkelovské Německo jako
nástroj vyděračství Putina získalo na Nord Streamu podíl (v podobě marží za
přeprodávání plynu z Nord Streamu do dalších zemí).

A Ruskem dirigované protesty proti vládě premiéra Fialy za to, že nic nedělá
proti vysokým cenám plynu? Cožpak může za to, že prudce vyskočily ceny na
světových trzích? Co může dělat? Ohnout se před Putinem? Fuj, hanba! Ať se
odstěhují k milovanému Putinovi do Ruska!

Freeeurope
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-28 21:46
Nestačí prý jedna sezona pletí... Jenže těch sezon už bylo pětatřicet - a výsledkem je akorát tenhle plevel...


_______________

K dnešní proruské demonstraci v Praze
Rozhodně nesouhlasím s generalizováním tak negativních vlastností vlády v
článku "Špatná pravicová vláda je totéž co ruská pátá kolona". Pomáhá akorát
Putinově propagandě! V té vládě jsou i ti, co se upřímně snaží, ale Bohužel
i ti, "co se vydávají za pravici, případně za prozápadní representaci země,
jsou ve skutečnosti neznalí nýmandi, jalové nuly a hamižní prospěcháři,
kteří tak jen diskreditují a kompromitují to, co by většině národa mělo být
dávno samozřejmé." Pravice totiž je v ČR stále v počátcích vývoje. A ruským
způsobem války nejsou jen atomové bomby, nebo neschopná armáda, jak se
ukazuje na Ukrajině. Ruští bolševici už po drtivé porážce jejich vojsk v
srpnu 1920 u Varšavy si uvědomili, že vojsko nestačí - a přijali taktiku
starověkého čínského vojevůdce Sun C´ - už tehdy! Český překlad jeho knihy
"Umění války" lze nakonec i sehnat. Na linku

misantropova-knihovna.estranky.cz/…tml si

je můžete přečíst. Putin ví, že je technologicky pozadu, aplikace metody Sun
C´je na desetiletí dopředu plánovaná a uskutečňovaná intelektuální a morální
subverze Západu s cílem jej uspat, motivovat, aby snížil jeho zbrojení...A
to se děje! K tomu se využívá i armáda všehoschopných mizerů a hlupáků.
Bohužel, bolševik po léta zbavoval národ jeho přirozené elity. Ta pokud
neutekla na Západ, byla vytlačena na okraj společnosti, vůči elitě postupem
času nepřátelské. Obávám se, že národ má těžce poškozený genofond, a že
společnost z velké části podlehla tzv. stockholmskému syndromu.
Musím se nad tímto dnešním článkem zeptat pisatele: Kým tedy tuto vládu
nahradit? Jakou alternativou?
To je právě ten problém. Jsem si vědom, že establishment i pravicový je
penetrován mnoha mizery, jak silně zaplevelený záhon, na němž jedni plevel
nechali růst z lenosti a hlouposti, a druzí je v tom úmyslně podporovali. Na
zbavení tak zanedbaného záhonu - aby na něm plevel nerostl vůbec anebo jen
takové minimum, že neuškodí - nestačí jedna sezóna pravidelného pletí.
Přesně tak je tomu se společností s poškozeným genofondem. Vláda je svým
způsobem jeho obraz.
A tón dnešního článku? Je obrazem takové vůle pletí, která zanedbaný záhon
zbaví i plevele - a i užitečných plodin nebo květin.

Freeeurope
_______________

Já ty užitečný nevidím. Zato šmejdů plnej kabinet.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-28 21:47
Co je kardinální blábol :

To, že tento nesmysl je možný jedině díky těmto budižkničemům v současné
vládě a vládní representaci, kteří otrávili přirozenou povahu země jejím
občanům natolik, že jsou ve své nechuti a naivitě ochotni kolaborovat s
evidentními zrádci, jež je ještě uměle přistrašují a zneužívají pro své
mocenské plány.

Proboha, jak mohla za tak krátkou dobu svého fungování (jakkoli rozhodně ne
bez vad) otrávit přirozenou povahu země, čím a jak? Neotrávil ji Babiš,
neotrávili ji už v počátku ti, co se nejen že se domáhali nepotrestání
komunistických zločinů a jejich zbavení nejen politické moci, ale ještě se
jimi obklopovali, a vytvořili podmínky privatizace takové, že svou
politickou moc (z níž se dočasně stáhli) převedli na moc hospodářskou? Není
snad jasné, že kdo drží moc hospodářskou, má největší šanci získat moc
politickou zpět? Což především Babiš nebyl toho názorným příkladem? Že tací
si koupí prodejnou (pseudo)justici, že je pro ně snadné vyhodit z práce na
hodinu pod smyšleným důvodem i kvalifikovaného pracovníka, z jehož
samostatného myšlení má strach? Jevy tohoto stylu jsem nakonec i na
severovýchod od ČR za nějaká léta také zažil, ale nikdy nedošlo do krajnosti
- protože kolektiv nějaké extrémy neakceptoval.

Ano, souhlasím, že tohle všechno, co článek píše, je možné jenom díky mizivé
historické vzdělanosti většinového obyvatelstva, ústící do nulového
národního sebevědomí a uvědomění - a následně pak podvolení se kdejakému
zavanutí větru (vlastně kolaborace se svým zhoubcem, aby nevyvolal konflikt
s ním, tak se jemu podvolí. Hlavně, že není konflikt - to je podstata
stockholmského syndromu). Na severovýchod od českých hranic jsem mezi lidmi
na něco takového nenarazil - jakkoliv i tam řada lidí podléhá také
propagandě tzv. "levicových liberálů", tvořících tam ruskou pátou kolonu,
zažil jsem nejednu i hodně bouřlivou výměnu názorů.

Ovšem autentická pravice - tedy to pletí zanedbaného záhonu - bylo procesem
trvajícím zhruba 25 let, a ještě (v r. 2007) vedlo k její prohře...až teprve
rok 2015 znamenal definitivní obrat...A dnešní Fialova vládě je ve svém
vývoji ještě v počátku.

Freeeurope
_____________
Kdo jsou ti užiteční, co se o něco snaží, co udělali doteď a jaké mají výsledky ? Jaký mají program a co budou jejich další kroky ?
Vezměme jenom klíčová ministerstva : Spravedlnost - škoda slov.
Práce a soc. věcí ? Traktorista, co o fungování OSPOD nemá potuchy. Proti současné politice rozbíjení rodin a preference feminismu neudělal nic, a to ani slovně. Nic o tom neví a je mu to jedno.
Vnitro ? Hanba mluvit. Starosta z Kolína, který o vnitru neví nic, o policii taky ne - tak koho napadlo - a proč - že má dělat ministra vnitra ??
Obrana ? Hloupá Černochová, starostka z Prahy 2, co minimálně věděla o tom, kam mizí peníze za prodej obecních bytů - a bylo jí to jedno a nic neudělala, nebo z toho ještě profitovala.
V těchhle volbách se nechala navolit, kam se dalo. Takže kromě ministryně obrany a poslankyně je ještě i radní na Praze 2 ?? To je tak geniální, že to všechno stíhá ?
Nebo nedělá nikde nic ??
Kým je nahradíme ?
Kýmkoliv. Horší to sotva bude.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-29 06:10
Cituji Forum24 z dnešního svatováclavského dne: "Každý jeden člověk, který
dnes přijde na Václavské náměstí, se hlásí k ruskému vraždění, k ruským
krádežím, k ruskému znásilňování. K masovému vrahovi Vladimiru Putinovi. A
pokud tohoto člověka a jeho válku bude veřejně adorovat, neměl by se
zodpovídat jen svému svědomí, ale také policii, protože jde o podporu
genocidy ukrajinského obyvatelstva, o podporu terorismu a o vzývání režimu
stejně zločinného jako byl režim Adolfa Hitlera."
Souhlasím: Demokracii, svobodu projevu, nelze cynicky zneužívat k otevřené
podpoře zla! "....To (ti co přišli demonstrovat na Václavák) jsou totiž ti,
kteří by nás chtěli prodat nepřátelské zemi. Podobni těm, kteří psali zvací
dopisy v roce 1968. A těm, kteří dělali "revoluci" v únoru 1948. Smířlivost
s takovými lidmi už skutečně není na místě. Ohrožují totiž nejen národní
suverenitu, ale také naši bezpečnost. Je válka. A tu nevyhraje nikdo v
rukavičkách."
Ano, pamatuji i rok 1968 - "dopis 99 dělníků z pražské Pragovky", plný
devótnosti a patolízalství sovětským okupantům. Tehdy ještě ti "dělníci"
doznali celonárodního opovržení tím více, čím hlasitěji je adorovala na
veřejnosti bolševicko-goebbelsovská propaganda. Ti, co dnes demonstrovali na
Václaváku, jsou stejní jako oněch "99 Pragováků".

Freeeurope
0 # Allan 2022-09-29 10:49
Starší a doposud žijící občané nezapomněli, jaké utrpení českému národu způsobil německý nacismmus a zbabělost a pokrytectví těch úžasných západních států, hlavně postkoloniální Velké Británie a dokonce i Francie. A také si dobře pamatují, že osvobození od německé okupace způsobila hlavně Rudá armáda a Sovětský svaz za cenu velikých lidských obětí.

Mnoho Ukrajinců v cizině nejeví ochotu bránit ten zkorumpovaný režim na Ukrajině a také v ČR se spolehlivě brání převzetí povolávacího rozkazu. Zde tento server správně psal, jak z Ukrajiny zbaběle prchají také pracovníci ve státních službách, v justici.

Pokud jsou někteří občané přesvědčeni, že "u Kijeva budou bránit Prahu", mohou přece ihned vyjet i bez "povolení" a bojovat místo UKrajinců za žold, zdarma. Tehdy to občan Kriegel a další nepotřebovali, když bojovali za Prahu u Madridu proti španělskému fašismu.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-30 08:06
Zatímco západní státy měly svou koloniální říši před 200 lety - a většina kolonizovaných národů v ní dobrovolně setrvává dodnes - tak Rusko se snaží ji vytvářet teprve posledních 100 let, kdy se mělo naivně za to, že je kolonialismus překonán a že je minulostí. Pro Rusko nikdy minulostí nebyl a nebude.

VYjet i bez povolení sice lze, ovšem i ty, co jeli do Španělska, někdo organizoval, věděli, kam mají jet a kdo je kde přijme, a ne že je zavřou jako špiony sotva po překročení hranic. Krom toho, těm to nikdo nezakázal, a proti souhlasu velitele armády by jel jen asi jen zoufalec - aby se pak po návratu tady ještě musel zodpovídat idiotům, kteří nikde nebyli, proč přes nesouhlas jel někam bojovat.
Jet do válečné země bez doporučení a bez kontaktu je zbytečně vyplýtvaná energie a zbytečně promrhaná snaha.
Konečně, Ukrajina už není v bezprostředním nebezpečí, karta se obrátila, ta pomoc už není tak zoufale potřebná jako byla v prvním měsíci po přepadení.
0 # Allan 2022-10-03 10:16
Kdo skutečně chtěl pomoci s obranou Ukrajiny místo jejich občanů mohl už dávno a nehledal výmluvy. Konal. I naše média je glorifikovala. Opravdu většina kolonizovaných národů a států i dnes dobrovolně setrvává v tom koloniálním područí? A někteří jejich příslušníci s nostalgií vzpomínají na pobyt v koloniálním vězení?
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-29 17:40
Rychetský se soudcem Jirsou kárné řízení kvůli stykům s odsouzeným podnikatelem nezahájí

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-29 17:49
Proti fízlům :

babylonrevue.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-29 18:05
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-29 18:06
V Rusku zatkli důchodkyni, za pasivního přihlížení davu

blisty.cz/.../...
0 # Tomáš Jadlovský 2022-09-29 19:21
Tomu se lidově říká zamést si před vlastním prahem. ČR vykřikuje o ruských zločinech, ale svoje vlastní nevidí a netrestá.

nazory.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-09-30 14:53
Soudce pokáral ...

Soudce pokáral Babišova obhájce, že ironicky komentoval svědka před médii

idnes.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.