K rozhodování podle pudů stačilo se vyučit šičkami...

Dopis děkanovi PF UK. O děsivé úrovni jejich absolventek, na které se dlouhodobě nic nemění ...    

 

Pan

prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.  

děkan fakulty právnické UK Praha                                                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

            Vážený pane děkane, 

Dovoluji si Vás tímto informovat o problému, který Vaše fakulta zjevně má a kterým ohrožuje celou společnost, a to dlouhodobě a zcela bez nápravy již po několik desetiletí.

Pro názorný příklad mi poslouží věc jisté Karin Bělouškové, v současnosti zástupkyně okresní státní zástupkyně ve Svitavách, která Vaši školu, dle sdělení OSZ, ukončila 23.5. 2014.

Přesto, dodnes nezná naprosté základy rodinného práva, ačkoliv ho má v praxi mj. vykonávat.

Opět k ilustraci viz spis OS ve Svitavách č.j. 2 T 35/2022 (pokud byste chtěl nahlédnout, máte můj souhlas), ze kterého jasně plyne, že ta slečna vůbec netuší, komu po narození patří nezletilé dítě, že má dva rodiče a že ti rodiče k němu mají stejná práva a povinnosti - a naprosto dětinsky naivně má za to, že dítě patří matce a pokud ta ho má (bez ohledu na práva druhého rodiče), je všechno v pořádku a není co řešit.

Ta slečna toho netuší zjevně víc, třeba k čemu jsou datové schránky a že není trestným činem je používat při podání státním úřadům, anebo to, že její osobní údaje už vůbec nejsou soukromé, pokud pracuje ve veřejné funkci, což státní zástupkyně jistě je, ale že jsou veřejně přístupné - ovšem její neznalosti ohledně rodinného práva jsou natolik zarážející a natolik závažné, že se Vás chci zeptat, jak je možné, že takovéto absolventky projdou přes státnice na Vaší fakultě a kdo a jak je vůbec rodinnému právu vyučoval.

V následné praxi totiž pak vypadají - a se chovají - jako naprosté laičky, řízené ženskými pudy, a nikoliv právním vědomím. Na to ale nemusely studovat Vaši slavnou fakultu, to by jim stačilo vyučení i na šičky.

Sotva si lze pro Vaši fakultu představit horší vizitku.

A není to rozhodně jenom Karin Běloušková, ta naopak představuje typickou representantku dnešní smutné šedi, kterou Vaše fakulta zcela nekriticky a masově do praxe vypouští.

            Při našem spolku existující odborové sdružení (SPRAVEDLNOST)  zastupuje rodiče především v opatrovnických řízeních - a má velmi smutné zkušenosti se vzděláním soudkyň těchto oborů, přesněji řečeno, s tím, že žádné vzdělání v tomto oboru jednoduše nemají, jsou evidentními laiky, které se jen snaží odhadovat situaci, tu více, tu méně úspěšně, někdy alespoň citem pro věc, ale většinou postrádají i ten.

Naprosto pak selhávají zejména pokud jde o řešení případů se zjevným syndromem zavrženého rodiče, o tomto syndromu nic neví, neumí ho ani rozeznat, ani v praxi vyřešit. A to dlouhodobě, jak jsem uvedl v úvodu, po dobu minimálně 20-ti let. A VŮBEC NIC SE NA TOM NEMĚNÍ, což je to nejhorší.

V době, kdy celý civilizovaný svět tento syndrom dobře zná, je důkladně popsán, definován a zmapován, včetně příčin i způsobů řešení, často je i v trestních zákonících výslovně specifikován, jako specifická forma psychické újmy dítěte, Vaše absolventky, jež v justici potkáváme, o něm nemají nejmenší ponětí, a, co horšího, odmítají ho i jen vzít na vědomí.

Česká republika tak připomíná nejzaostalejší křováckou zemi, kde se neví o tom, co jinde je dávno samozřejmostí - a hlavně se to nikde neučí, především pak ne tam, kde to dokonce tvoří základ budoucí náplně práce absolventů, a to je tedy Vaše slavná fakulta.

Je to totéž jakoby zedníci odcházeli z oboru po vyučení a nevěděli, jak se míchá malta nebo klade cihla k cihle.

Na soudech tedy máme královsky placené obyčejné laiky, kteří si v drtivé většině neumí poradit s jinde banálními případy, především pokud jde o SZR, často ho neumí ani pojmenovat, natož řešit. Jejich postoje a stanoviska jsou pak následně až dětinsky směšné, a samozřejmě masově škodící.

Totéž, jako by absolvent medicíny nevěděl, co je to zápal slepého střeva a jak se operuje.

Naše sdružení prostě dlouhodobě šokuje a děsí, když vidíme, jaké absolventy vypouštíte masově do praxe a co ti pak následně umí (či spíše neumí) - a hlavně : Jaké škody tím pak na společnosti páchají.

Na jedno ale Vaše škola má jistě patent, tomu se žádná jiná hned tak nevyrovná.

Protože podle čeho lze Vaše absolventy snadno rozpoznat, i bez taláru, tak to je bezesporu arogance a nadutost. Platí přitom nepřímá úměra : Čím mladší a hloupější, tím arogantnější a nadutější…

To jim jde - opět prakticky bez výjimky - tak skvěle, že si myslím, že to musí být u Vás hlavní vyučovací předměty.

Mám ale pocit - a nejen já - že v praxi jsou placeni za něco jiného.

            S pozdravem

                                                                                              Ing. Jiří Fiala

                                                                                             předseda o.s. K 213

 

__________________

__________________

 

 

 

_____________________

_____________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 09:20
Soudkyně se chtěla vyhnout očkování, tak podplácela, tvrdí obžaloba

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 09:24
Počítání alimentů je to jediné, na co jsou mistři... Často ale žádné tabulky nepotřebují... :

prozeny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 09:24
Podvod s Covid pasem :


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 09:31
Lhat zneuzit pravomoci msttit se skrze krive rozsudky povoleno, ale beda na nedodrzovani kovidfasismu
"Obvinění z podplácení ve snaze obejít covidová nařízení je důvodem, proč musela minulý pátek odevzdat talár soudkyně Eva Sofie Vodičková (51), která ještě donedávna šéfovala na plzeňském krajském soudu insolvenčnímu úseku. Právě kvůli trestnímu stíhání ji minulý pátek dočasně zprostil výkonu funkce ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS)."

www.novinky.cz/…005

Není lepší vizitkou fašistické diktatury nežli tento odstrašující názorný příklad (nic o té soudkyni nevím, nevím jestli si zasloužila mít talár za jiné věci, nevím jetli náhodou nebyla natoli odvážná že by podávala za sebe podnět ke stíhání bureše a spol za podvod apartheid zneužívání pravomocí a vlastizradu v rámci kovidfašismu, a proto se budu vyjadřovat pouze k této názorné kauze, definující krásně priority a náplň "práce" "našeho" "právního" "státu" za mnoho a mnoho miliard urkadených lidem formou daní a poplatků, každým rokem), jak vlastně justiční mafie v tomhle fašistitckém bolševistánu funguje. Že se nám klidně Alexander Sotolář před kamerama dopustil lhaní a vkládání do úst svědků slova která nikdy nevyřkli? Čímž bez pochybností naplnil skutkovou podstatu jak křivého obvinění, tak zločinu zneužití pravomocí úřední osoby a pomluvy ...Nevadí ...dostal do deníčku černej puntíček a soudí vesele dál .... Že se Ilona Moučková provinila mnohem ale mnohem hůř a sprostěji, ministerstvu nevadí vůbec, ani ten černej puntík dokonce za napadení dětí nedostala (náklady řízení, natož odškodnění poškození nedostali dodnes) ..... že si někdo dovolil proti nezákonnému kovidpasu apartheidu a zneužívání pravomocí použít nějakou tu kličku .. tak to nedopustíme soudruzi a soudružky za to budu dávat exemplární tresty Váš don Pablo ...

Ten megapodvod si rozvracet vlastníma pomáhačema a chráničema prostě nedáme... už tak se nám to hroutí ze všech stran, včetně těch mrtvých po tom kočkování a trvalých následcích ....a lhaní o tom, jak to vše bylo perfektně vyzkoušeno a že to není testovací fáze experimentu, podepiš nečti to a nech si to bodnout tupá ovce ze stáda, nechoď ven, nebav se, necestuj, makej a plať daně a drž hubu a krok...

LS
_________________

Fakt je, že ve srovnání s jiným - je tohle banalita... A - neprošla. Jiným prošly daleko horší podvody.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 09:28
Výmluvná vizitka efektivity řízení justice... A kdopak ji tak asi řídí ??

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 12:31
Ááá, studentky práv, s těma máme také jisté poznatky.

Jedna recyklovala dvacetiletý pobyt na policejní škole, tedy studia "obuškování a píšťalkování"
v titul JUDr. na škole v Bratislavě, nyní vesele zastupuje u soudu. To má svá specifika,
například již několikrát prohrála soudní řízení tím, že si nedokázala spočítat do kdy má dát odvolání.

Druhá v rámci studijního pokusu na právech souložila s učitelem v budově školy, což se podařilo
u soudu i prokázat. To jim nebránilo požadovat něco přes 100 000,- Kč na školné tohoto studijního
pokusu.....

Její další milenec, cca o dvě generace starší profesor historie který na nevšední metodu studia
upozornil strávil cca rok a půl ve vazební věznici pro křivé obvinění ze znásilnění.
/stopnul platby/

Můžete se pana děkana zeptat jak mají ošetřený sex žákyně práv s učitelem..... Ku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 13:31
Prej se budou rusit zakony a vyhlasky ktere se nepouzivaji

"Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) navrhl zrušit 10 tisíc nadbytečných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice formálně platné, ale již nepoužívané."

www.novinky.cz/…072

Mezi horkými kandidáty na zrušení, pro jejich dlouholeté masové nepoužívání, jsou zejména Ústava, paragraf o zneužití pravomocí úřední osoby, či o zneužití veřejného činitele, zákon o odškodnění za nesprávný úřední postup, právo na odpor, právo na podání opravných prostředků, a právo na spravedlivý proces uvedený i mimo ústavu v jednotlivých paragrafech zákonů a v neposlední řadě i jednotlivá ustanovení o bezúhonnosti zaměstnanců justice, či právo na podání námitky podjatosti, či provedení a vyhodnocení důležitého důkazu předloženého obviněným, či docela často nepoužívané díky nezákonnému zákazu soudců právo na veřejnou kontrolu soudního jednání(i to je vlastně v ústavě takže to bude součástí zrušeného balíčku s názvem ústava).
LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2022-11-09 14:20
Vnitřní polepšení prý nenastalo... (Nevíte, jak se měří ??? Nebo prokazuje ???)
___________________

Musí nastat polepšení odsouzeného, tedy jeho vnitřní proměna. A to se podle soudce neprokázalo.

ceska-justice.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.