Jsou případy...

... kde - údajně - soud nemůže nic dělat. A taky jsou případy, kde soud zbabral, co mohl, aby na závěr zkonstatoval, že už "... nemůže nic dělat..."

 V tomto týdnu projednával odvolací senát v Jihlavě případ, o kterém jsme již obsáhle informovali a který přivolal pozornost zejména exekucí na dítě na konci loňského školního roku, kdy soudce Helcl přikázal odvléct 14-ti leté dítě ze školy a dovléct ho k matce, neboť tentýž - jihlavský - soud nařídil předtím střídavou péči, a ta nefungovala, protože dítě odmítalo k matce přejít, a to výhradně na základě zkušeností, které s ní mělo, což křivý znalecký posudek znalkyně Zapletalové označoval jako "syndrom zavrženého rodiče, vypěstovaný otcem..." - a na tomto základě, byť několikanásobně před soudem vyvráceném, se soud rozhodl terorizovat výhradně otce, který "za všechno může, je agresivní osobností a neschopný s matkou komunikovat", když celý dosavadní nejen průběh tohoto případu, ale i život jeho účastníků, svědčil o opaku - tedy že zatímco otec normálně funguje ve své nové rodině, matka je asociální bytost, od které se odvrátila celá její rodina, o ostatních lidech ani nemluvě. Tradičně nikde nepracuje, pokud ano, nejdéle 14 dní, déle nikde nevydržela (resp. to s ní nevydrželo okolí) a není známo, čím se živí, kteréžto pochybnosti nikdy nedokázala vyvrátit (a soud to - kupodivu - ani nezajímalo). 

Soud tedy, vycházejíce z toho, že za všechno může otec - což si podepřel křivým znaleckým posudkem, jak kdyby předchozího vývoje nebylo (dítě matce totiž odebral již jiný soud v r. 2014 pro její neschopnost zajistit základní životní potřeby nezletilého a svěřil ho otci) - rok terorizoval otce, jeho rodinu, i dítě samotné, aby z nich vymlátil údajné poštvání vůči matce (jak mu podložil "znalecký posudek") - nechal odvléct dítě ze školy, předběžným opatřením ho svěřil matce, toto opatření ještě o další tři měsíce prodloužil, přestože už po prvních třech měsících bylo zřejmé, že předpoklady jeho vydání byly zcela mylné, opatření nikam nevedlo a o žádné poštvání, ani SZR se tady nejedná, neboť dítě má s matkou mnohačetné vlastní zkušenosti, všechny negativní) - s odvoláním čekal do poslední chvíle, až uplyne i prodloužení předběžného opatření - jestli se náhodou přeci jen nestane zázrak a dítě nezačne milovat matku - což se samozřejmě nestalo - a pak ho tedy nařídil (na tento týden), s tím, že máme zajistit přítomnost nezletilého u soudu - a když mělo k soudu dojít a soud si uvědomil, že všechno svědčí proti němu a jeho dřívějšímu postupu (dítě názor na matku nezměnilo, stejně jako se nezměnila matka sama - nadále, jako vždycky předtím, asociální osobnost, která nikde nepracuje, teď už ani nikde nebydlí a není známo, čím se živí, resp. asi je, ale nesmí se to říkat...) - tak najednou je to "složitý případ", nad kterým strávil senát v rozjímání celý předchozí den - údajně až do půlnoci - no, a protože k ničemu nedošel - tak přišel s tím, že nejlepší by bylo - NEŘEŠIT NIC.  Tedy : Obě strany stáhnou svá odvolání - a nic se řešit nebude. 

Slyšíte a čtete  dobře : Když všechno selhalo - NIC SE ŘEŠIT NEBUDE - neboť, jak konstatoval člen senátu - viz nadpis - "Jsou případy..." kdy prý ani sebelepší soud nedokáže rodičům pomoct" - protože - problém tkví samozřejmě v rodičích (ne v soudu a jeho diletanství) - se nechtějí dohodnout a nechtějí spolupracovat a jsou to vůbec problémové bytosti. 

A komu se to nelíbí - a chtěl by na projednání trvat - tak to je válečný štváč a zlosyn, jehož jediným zájmem je konflikt hrotit, a ne řešit. 

Neboť řešením přece a samozřejmě je - když má jedna strana silně navrch a nabito, a to strana nechtěná a nepreferovaná - se vzdát, všeho nechat, zbraně zahodit do příkopů - ať žije mír, a to mír za každou cenu. 

Nepřipomíná Vám to něco ?? 

Víte, kdo chce vždycky za každou cenu mír a nehodlá se babrat v příčinách, kdo co zavinil ?? No - přeci a samozřejmě - ten, kdo všechno zavinil, a snaží se - na poslední chvíli - vyhnout odpovědnosti. 

Takže : Dítě (jehož přítomnost jsme měli zajistit a které čekalo na chodbě) - raději vyslýchat nebudem - byl by to pro něj přece stres (roky předtím asi nebyl), a tomu je třeba se vyhnout (a hlavně - je známo, co by řeklo - totiž že k matce nechce ani nadále a nehodlá s ní nic mít, což zcela vyvrací všechny předchozí vývody a závěry soudu o SZR a nutnosti zakročit proti otci) - nic se už  řešit nebude - a hlavní je, že se rodiče naučili spolu komunikovat - takže vlastně soudy rozhodovaly správně, když je k tomu vedly, a správné jsou i všechny na nic dobré poradny, které nikdy nic nevyřešily, leda zaměstnávání vlastních zaměstnanců - ale teď i soud posvětil jejich další existenci, protože "rodiče už komunikují...". 

Ostatně, nekomunikujte s někým, kdo má v držení Vaše dítě, o kterém víte, že tam trpí a nechce tam být ... 

Někdo tomu může říkat "nastolení komunikace" - a někdo, a daleko přesněji - otevřené vydírání (dítětem) se zneužitím moci státního aparátu. 

Jediné, co bylo lze na konstatováních senátu, resp. jeho jednoho soudce ocenit, byla skutečnost, že si alespoň všimnul, že "z chování a skutků matky nelze dovodit, že by se starala o jakýkoliv společný život s dítětem". 

Soudce to ovšem použil jako zastrašování, kdy na obou rodičích prý vidí zásadní vady (na otci tu, že nebyl schopen komunikovat s matkou) - což, pokud by oba dva nestáhli odvolání, bude zohledněno. 

Tedy zase - vydírání, nic jiného. 

Přijdete k soudu, na který přes půl roku čekáte, a když soud zjistí, že rozhodně není schopen potvrdit předchozí svoje kroky (byť jiného senátu) a že mu vývoj nedal v ničem zapravdu - tak udělá všechno pro to, aby se nic neprojednávalo, odvolání se stáhla - a vy běžte hezky domů, protože kdo ne, a chtěl by to přece jen projednat - je válečný štváč, jenž nedokáže a nechce žít s druhou stranou v míru. 

A na všechno ostatní zapomeňte. 

Na odvlečení dítěte ze školy (dodnes ho učitelky označují jako "toho, co ho odvlekli policajti"), na rok zastrašování, že pokud se k otci jen přiblíží, otce okamžitě zavřou a on sám skončí v pasťáku, na pokuty v řádech desítek tisíc, dodnes nesplacené - za údajné schválné nepředání dítěte - na křivý znalecký posudek Zapletalové, o který se opíral nejen předchozí odvolací soud, ale také Ústavní soud při zamítnutí ústavní stížnosti, a to i přes jeho zjevnou nesmyslnost a objektivní vyvrácenost, na to, že stál neuvěřitelných 40 tisíc (doslova jen za snůšku pomluv vůči otci), jež všechny nechal soud zaplatit otci - přece hlavnímu viníkovi všeho zla... 

Takže - otec si zaplatí dvojnásobně předražený znalecký posudek, celý proti němu a celý prokazatelně vylhaný, zaplatí si nesmyslné pokuty, já ty svoje pokuty taky - za to, že jsem před rokem sdělil odvolacímu senátu - po pravdě - že jsou spolkem diletantů a ničemu nerozumějících lemplů - a komu se to nelíbí, ten je válečný štváč, jenž nechce žít v "míru". 

A to nejlepší - a taky to hlavní - nakonec. 

Totiž - poměry dítěte, o které zde mělo jít především, a to od samého počátku : 

Dítě - po stažení odvolání - zůstává právně ve střídavé péči obou rodičů (tu loni nařídil tento skvělý odvolací jihlavský soud), ve skutečnosti nežije ani u jednoho z nich, ale zůstalo v péči prarodičů ze strany otce - neboť matka není s to péči zajistit a otec ji zajišťovat nesmí. 

Ti nemají nárok ani na výživné, ani na nic dalšího - protože to soud neupravil a dál ho to nezajímá. 

Rozpor mezi faktickým a právním stavem je zde tedy do očí bijící, ani ten nedokázal soud vyřešit, a ani se o to nepokusil. 

Matka dluží na výživném otci asi 130 tisíc, to soud taky nezajímá a neřeší to. 

Neřeší vlastně vůbec nic. A hlavně - že spolu rodiče "již komunikují...". 

Jestli někdo chce důkaz o tom, že je potřeba soudům - a právníkům - tuto agendu odebrat, lepší by nemohl získat. 

Nic o ní neví, a nejhorší je, že se to ani nehodlají naučit. Brání jim  v tom jak absence vůbec nějaké poptávky (po jejich vzdělání), tak i nulová odpovědnost za "dosažené výsledky", ale především nabubřelost, arogance a nadutost. 

Jediné, co je zajímá - a podle čeho se soudci a právníci hodnotí navzájem - je tzv. "procesní čistota" - což je to, co dítě, předmět sporu, nezajímá ale vůbec. 

Sice mají formálně dbát na "nejlepší zájem dítěte" - ale, jak právě tady vidíte - tím může být i odvlékání dítěte policajty ze školy, nucení žít ho se zjevnou flundrou, která mu není s to zajistit ani střechu nad hlavou a která se uvede u soudu větou, že "... stejně do roka půjde někam pryč..." Čímž asi myslela, že když ona sama nemá domov a nikdy ho mít nebude, nemusí ho mít ani její syn. 

Ani tato láskyplná věta senát kupodivu nijak nezaujala a nekomentoval ji. 

Zato komentoval, proč já jsem prý nenavrhnul soudu svěření do péče prarodičům a když jsem jim řekl, že to se probíralo právě u soudu 1. stupně a Helcl na to řekl, že pokud má dítě žijící zdravé rodiče, nikdy ho prarodičům nesvěří - tak je to nezajímalo. 

Takže já jsem, jako zástupce otce, měl podle odvolacího soudu podávat návrhy, o kterých sám soud řekl, že je nikdy nevydá. 

Tedy : Já jsem měl - podle odvolacího soudu - bojovat se soudem 1. stupně - protože, konec konců - asi my dva za to všechno můžeme především.... 

Takže - ano, JSOU PŘÍPADY... 

Masaryk říkával, že "Pravda vítězí". Ludvík Vaculík, autor Dvou tisíc slov, to opravil tak, že pravda nevítězí, pravda zůstává, když se všechno ostatní prošustruje. 

Jako tady . 

Předchozí rozhodování soudů k ničem nevedlo, matka zůstala asociální flundrou, jakou byla i předtím,  syn ji za to nezačal obdivovat, ani se do ní za to nezamiloval, z otce se nestal agresor, ani když ho tak popisovali. 

Balast odpadl, pravda zůstala. 

Tou pravdou je, že soud - s odvoláním se na křivý znalecký posudek - úspěšně rozvrátil dítěti domov během jediného roku. Aby, pokud možno, do budoucna žádný nemělo, stejně jako jeho asociální matka. 

Tou pravdou je, že otec byl už ze soudů natolik unavený a natolik zhnusený, že i přes moje nedoporučení to svoje odvolání stáhnul rovněž. 

A - soud zvítězil. Ten je ostatně vítězem vždy. 

V těchto případech ovšem vždy na úkor dítěte. 

______________________

______________________

 

 Žďár : Když došly argumenty... Nastoupila síla. (k213.cz)

 

Vzdělání soudců : Prý se zúčastnili... (k213.cz)

 

 Mádr : Pravda o senátu za 10.000,- Kč (k213.cz)

 

Ústavní soudce : Co si stát kupuje za 200 tisíc měsíčně (k213.cz)

 

 

_____________________________

_____________________________

 Otec následně zaslal soudu následující - zhodnocující - dopis (za děkovný bych ho zrovna neoznačil) : 

__________

 

Ve  Velkém  Meziříčí  dne  13.2.2023

 

                           Prohlášení otce nezl. Ondřeje 

Vážený soude,

chtěl bych tímto shrnout svůj pohled na náš případ.

Táhne se již 12 let a to, jakým způsobem funguje naše opatrovnická justice mám dostatek zkušeností s příslušnými orgány. A to až na výjimky velice negativní.

Jedině Judr. Janečková (OS Semily) a paní Fejfarová z OSPOD v Tanvaldu dokázaly zhodnotit situaci přesně podle pravdy a nebylo jim lhostejné, v jak otřesných podmínkách můj syn Ondra vyrůstal v době, kdy s ním jeho matka (p. Peterková) táhla Krkonošemi. Dotyčná k jednání přišla s tím, že opět nemá práci a nově dokonce nemá kde bydlet. Za těchto okolností došlo k průlomovému rozhodnutí a Ondra byl svěřen do mé výlučné péče.

Souběžně s tímto opatrovnickým řízením běželo i moje trestní řízení ve Žďáru nad Sázavou za únos Ondry. Zkrátka jsem Ondru nevrátil z prázdnin, protože jsem byl upozorněn tehdy již bývalým milencem p. Peterkové – p. Pinkavou z Harrachova, abych si dal pozor, kam Ondru dovezu, že k němu už to nebude a že p. Peterková nemá kde bydlet. Trestní řízení vedla Mgr. Jeňková a i když jsem měl v ruce papír od OS Semily, o svěření syna do mojí péče, byla rozhodnutá mne potrestat.                                                                                                                   

Pak případ dostala Judr. Moučková a okamžitě jej z logiky věci zastavila.                                  Pak už to šlo ráz na ráz – situace se vyhrotila v r. 2019, kdy se matka Ondry chtěla znovu stěhovat, tentokrát do Černé Hory u Blanska.  Já jsem se rozhodl, že pokud budu naživu, Ondra už se nikam stěhovat nebude.                                                                                                   

A tím nastal můj nerovný boj s úřady. Byl zadán znalecký posudek. Nikdy v životě by mne nenapadlo, kolik utrpení v životě Ondry a jeho nejbližších to způsobí. Posudek je veskrze KŘIVÝ a několik advokátů a dokonce jeden bývalý předseda OS ve Žďáru mi potvrdili, že znalkyně Zapletalová je „známá firma“.  Posudek je také minimálně 2x předražený. A protože hovoří značně v můj neprospěch, naznal Judr. Mádr, že jej zaplatím celý. K osobě Judr. Mádra jsem se dozvěděl, že nejsem zdaleka první, kdo si došel pro šokující rozsudek. Přímo od něho jsem se dozvěděl, když jsem mu připomněl z dokazování dopodrobna popsaný pokus p. Peterkové o sebevraždu, že se „svědkyní znám příliš dlouho“!!!                                              

Jestli jsem Ondru nějak hrubě ovlivnil proti matce, tak jedině v tom, že jsem mu řekl, že není normální, aby matce fotil nahý zadek, když si předtím nad něho stoupne a že není normální, aby si „hrála s vibrátorem“ v posteli, kde vedle ní leží on a aby se nebál o tom mluvit.                                                                   Jak už jsem někde řekl – jsem hrdý na to, jakého jsem z Ondry i přes trvalý odpor a pokuty úřadů vychoval člověka a děkuji Bohu, že všechny hrůzy včetně jeho skandálního zatčení ve škole na konci minulého školního roku ustál. Opět jen a jen na základě křivého znaleckého posudku. Nechci vůbec předjímat, co si z tohoto Ondra odnese do života.                                                                                                                                             Neustále všichni označují mého zástupce ing. Fialu za agresora a štváče. Já můžu říci, že nebýt jeho, byl by už dávno Ondra odvlečen někde v Německu, kam má p. Peterková stále spády. Neznám jiného člověka, který by měl tolik zkušeností s opatrovnictvím a hlavně – vše negativní, co řekl o osobě p. Peterkové, je podle pravdy a přesně to koresponduje s tím, co o ní napsali její nejbližší příbuzní.

Ztratil jsem 12 let života tím, že jsem naivně věřil, že s pravdou mohu u soudu uspět. Za tuto svoji naivitu zaplatím nemalou sumu na pokutách a p. Peterková (která mi na výživném dluží cca 130 tisíc) se směje.

Spravedlnost opravdu není pro každého.

S pozdravem a s nadějí, že už nikdy k žádnému jednání nepůjdu

 

David B 

_________________________

_________________________

KDO ZAPLATÍ TY ŠKODY ?? 

Dopis předsedkyni KS v Jihlavě : 

 

KS v Jihlavě

JUDr. Lenka Prokšová,

pověřená řízením soudu

 

        Zavinění škody soudem, dotaz na kompenzaci poškozených

 

Vážená paní,

        Dne 7.2. proběhlo odvolací jednání ve věci č.j. 54 Co 190/2022. Soud nezletilého sice nevyslýchal, ač uložil, aby se k jednání dostavil, přesto konstatoval, že postoje nezletilého jsou mu známy.

            Ty jsou takové, že ani po půl roce výhradní péče matky nezletilý na tuto svůj - negativní - názor nijak nezměnil, ostatně jej ani změnit nelze, neboť se jedná o asociální osobu, na kterou nikdo positivní názor nemá, a to bez jakékoliv předchozí manipulace.

            Ostatně, výsledky soudního teroru hovoří samy za sebe, kdy matka, přestože jí byl syn doslova násilím vnucen, nebyla a není s to se postarat ani o jeho základní životní potřeby, nikde nebydlí a není známo, čím a jak se živí. Dítě odložila k rodičům otce, jako to dělala vždycky, což má asi za zajištění vlastní péče.

Soud to nezajímalo a nijak to neověřoval.

Domnívám se, že se tím zcela zřejmě provinil proti svým základním - ověřovacím - povinnostem, ale to není důvod, proč Vám píši.

            Píši zejména proto, že předchozí senát, který ve věci rozhodoval - č.j. 72 Co 141/2021 ve složení JUDr. Jaroslav Mádr, Mgr. Leona Sukaná a Mgr. Martin Lála - naprosto bezdůvodně pronásledoval otce, a následně, po upozornění na naprostou nekvalifikovanost vývodů tohoto senátu, i mně jakožto zástupce zmocněnce otce,  a to proto, že měli za to, že otec schválně nepředává nezletilého matce a že ho proti matce zmanipuloval (a já ho zřejmě k tomu měl navádět), ač ten ho předat prostě nemohl, protože nezletilý odmítal k matce přejít (na čemž se nic nezměnilo ani do dneška), a to na základě svých vlastních negativních zkušeností. Dotyčný senát přesto těmto zkušenostem nevěřil, nevěřil ani třem dalším svědkům, popisujícím matku jako naprosto nevypočitatelnou, asociální, zákeřnou a nezodpovědnou osobu a zejména nevěřil mně a nijak nezohlednil zcela neúspěšnou obhajobu znaleckého posudku tzv. znalkyně PhDr. Blanky Zapletalové před soudem 1. stupně, při které byly závěry tohoto posudku, popisující matku jako citlivou a jemnou bytost se snahou pečovat o dítě,  beze zbytku vyvráceny.

            Přitom nebylo nic těžkého osobnost matky identifikovat už proto, že jí jiný soud před 8-mi lety dítě odebral, a to fakticky ze stejných důvodů, jaké platí i dnes : Matka je asociální osoba, nikde nepracuje a nikde nebydlí a není schopna ani jedno, přes opakované sliby, nijak zajistit. Natož se starat o dítě, o které ani žádný skutečný zájem neprojevuje a potřebuje ho jen jako vstupenku do rodiny otce.

            Tento senát, který měl kulaté razítko za vyšší hodnotu než vlastní smysly,  postupně udělil otci pokuty v úhrnné výši cca 40 tisíc Kč, dalších 40 tisíc odsoudil otce zaplatit za tento, dnes již prokazatelně zhola bezcenný posudek - a mně ještě navíc udělil pokutu 10.000,- Kč za to, že jsem jim sdělil, jak ubohé je jejich vzdělání, což je prokazatelná objektivní skutečnost.

            Nemluvě o skutečnosti, že ve spolupráci se soudem 1. stupně zorganizovali na nezletilého teroristický čin, přepadli ho ve škole a odvlekli k matce a pod pohrůžkami, že jinak půjde do pasťáku, ho nutili u asociální matky setrvávat.

            Ignorantství, nevzdělanost a neznalost tohoto senátu tak způsobila jenom přímou hmotnou škodu ve výši min. 90 tisíc korun. O neskutečných škodách mravních a morálních v širokém okolí nezletilého ani nemluvě. Ptám se, jak a kdy to všechno soudci tohoto senátu zaplatí ??

            Snad abyste jim to začala strhávat z platu, ne ? Nebo je připravila na to, že žádné důchody mít nebudou, protože ty půjdou na kompenzaci zaviněných škod a poškozeným osobám.

            To, že soudci nemají pro obor opatrovnictví VŮBEC ŽÁDNÉ VZDĚLÁNÍ, je objektivní, prokazatelná skutečnost, potvrzená jak MSp, tak i právnickou fakultou, a nakonec i samotným průběhem soudcovských zkoušek, jak je naše sdružení zadokumentovalo.

Za konstatování prokazatelné objektivní skutečnosti NELZE NIKOHO TRESTAT, ani jinak pronásledovat.

            Při nulovém vzdělání bych alespoň předpokládal pokoru a snahu se něčemu přiučit od znalejších, nic takového se na Vašem senátu vysledovat dodnes nedalo.

            Ptám se proto : KDO ZA NĚ TY ŠKODY ZAPLATÍ  ???

Váš soud ? Má na to dost velkou pojistku ? Proti blbosti ??

            Žádám Vás nejen o sdělení o náhradě škod, a to jak otci, tak i mně, jakožto jeho zástupci, ale také zajištění, aby osoby bez jakéhokoliv příslušného vzdělání nemohly nadále rozhodovat o tak zásadních věcech, jako je další osud nezletilých, a jejich rodičů.

            S pozdravem

                                                                                   Ing. Jiří Fiala

                                                             zástupce otce, pověřenec odborového sdružení

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

___________________________

___________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:07
Asi jakoby vám instalatér rozkopal koupelnu a pak prohlásil, že se s tím nic nedá dělat - a smiřte se, jak to je...

Takový soudy - a nic - je totéž.
S tím, že NIC nic nestojí.
P.J.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:17
No vidíte, peníze na účet soudci, státní zástupci a policisté a soudní ochranka dostali, odměny též, výsluhy se chystají, pokuty též, právníci si také nahrabou ... systém funguje ... nebo snad znáte lepší a úspěšnější zločineckou organizaci než je justice?

Prachy neskutečné, vydírání, vraždy, únosy, omezování osobní svobody, ozbrojené loupeže, dokonce berou drogy ..... a naprostá beztrestnost za to všechno .... to nemá ani italská ani čínská mafie .... ti jenom tiše závidí ....

Co by jste holt chtěli s těma penězma a tím časem jako dělat? Srkat v karibiku piňakoládu a nechávat se masírovat prostitutkama? Dyť by to pro holotu byla nuda..... Tady máte zážitek na celej život, kdy jste o něj mohli reálně i přijít, třeba když selže někomu pistole, nebo dostanete doživotíčko za urážku soudce, ten pošle exekutory, ti se chovají jako hovada a vy se bráníte, takže maximální dobrodružství, a ani jste si je neobjednali ...

LS

Co mi to jenom připomíná .... hmm že jsme vás bezdůvodně obtěžovali dnem i nocí i vaše příbuzenstvo, pomlouvali v médiích, že jsme úporně vyráběli pseudodůkazy a pořád jste nám je vyvracel, že jsme vám zničili zdraví kariéru a našetřené prachy, jo vy chcete uhradit škodu za nezákonné stíhání, jo vy chcete podávat žalobičky.... hmmm .. my nic nevíme, jste pro nás vzduch a děsně se bavíme při nezákonných exekucích dál ....to ten jinej soud, to my nee, my vás vlastně najednou vůbec neznáme a nedělejte ramena a bordel a nic po nás nevyžadujte když se neznáme.......
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:29
Kdyby to, co předváděla tahle matka, předvedl kdekoliv kdykoliv otec, měl by do měsíce zákaz styku a do půl roku zbavení rodičovských práv...
A bylo by vySStaráno.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:30
Soudce prý zmeškal lhůtu ...

Soudce chtěl od státu za trestní stíhání miliony, neuspěl. Zmeškal lhůtu

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:31
NSS má českou úpravu získávání DNA podezřelých za neslučitelnou se směrnicí EU

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:32
Akci oznámil předem policii i primátoru Hřibovi na svém Twitterovém účtu4, a to je nejspíš důvod, proč ho hned po průjezdu kolem Muzea ho začal sledovat policejní vůz.

blisty.cz/.../...
___________________
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-09 15:33
Za šílený zákrok 5% dolů - tedy asi tisícovka...
____________

Policistovi za šílený zákrok přímo před služebnou snížili plat o pět procent. Na jeden měsíc

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 10:43
Rakušan si chtěl koupit 5 osmikolových vyprošťovacích aut, asi na chalupu.
Přišlo se na to, teď zastrašuje a vydírá ...

kverulant.org/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 10:48
Kramny a krive posudky, lzive prepisy odposlechu, serie umrti ve stejnem hotelu i po uvezneni ...
„Nebyly shledány důvody obnovy. Trestní senát nerozhodoval o vině, nebo nevině, nerozhodoval, jestli skutek obžalovaný spáchal nebo nespáchal, ale o tom, zda důkazy, které jsou ze strany obhajoby předkládány, jsou nové a mohou zvrátit důkazní řízení,“ řekla předsedkyně trestního senátu Šárka Skalská.www.novinky.cz/…576Mohla by prosím v přímém přenosu a s převzetým zahájením trestního stíhání ohledně možného zneužití pravomocí a maření spravedlnosti, aby byla řádně nervózní a nebyla schopna zakrývat lhaní a uklidnit se zopakovat paní Skalská tuhle větu napojená na detektor lži?

Ta věta totiž sama o sobě je nesmyslem a lží ať ji vysloví kdokoliv v jakémkoliv řízení (o tom jestli nový důkaz může neboe nemůže zvrátit celé dokazování jak z hlediska jednotlivostí tak v jejich souhrnu, přece vůbec paní Skal¨ská jak sama říká nerozhodovala, takže jak to může vědět, jak rozhodne jiný senát o důkazech jako celku?).... leda by to myslela tak, že to stejně bude rozhodovat stejná podjatá Gilová a ta nepřizná svoji chybu nikdy i kdyby mrtvé obživli, řekli že se otrávili sami zmrzkou na trhu a žádná elektrika tam nikdy nebyla, vyšetřovatelé se přiznali k padělání důkazů a vytváření neexistujících, pan neznalec podvodník s otočenou fotografiíí a ničitel důkazních materiálů vzorků tkání by se doznal ke křivému posudku a don pablo by veřejně deklaroval že ho osvítil duch svatý a že už nikdy více nebude trpět lži v justici a bude je tvrdě trestat a ve spise by býval byl zneplatněn všechen předešlý důkazní materiál včetně úmrtních listů a zbylo tam jenom sdělení obvinění a vyjádření K že to neudělal a nic jiného tam jako důkaz k rozhodnutí nezbylo ......... jak říkám ... vemte Iloně Moučkový ukradenou kameru justiční mafíí dodnes nevrácenou, o které prohlásila, že je provozuschopná i se zcela vybitejma baterkama, dejte to ke zkoumání vědcům a energetická krize díky tomuhle justicí stvořenému perpetuu mobile druhého typu je tatatam .... jistě i další fyzikální a přírodní zákony budou v brzké době díky naší justici nade vší pochybnost vyvráceny.....možná by stálo za to namísto té mylné zbytečné fyziky chemie biologie a dalších podivných pavěd rozdat dětem ve školách sbírku soudních rozhodnutí, aby neměly ten pokřivený pohled na svět a nevěřily výsledkům správně provedených pokusů, matematice, a tomu co vidí a slyší na vlastní oči a uši, a věřili pouze tomu, co říkají ti nejlepší z nejlepších z nás pečlivě vybraní s kulatým razítkem, prezidentem schválení, o tomto světě, jak to v něm funguje.....
___________________

Sám jsem viděl několikrát - a zažil i na vlastní kůži - soudy o obnovu řízení. Co můžete čekat od hajzlů, kteří už při řádném, tedy prvním, projednání jen tupě opisují jeden od druhého ???

Samozřejmě, že všechno zamítají, i kdyby to bilo do očí - a tady to do očí bije. Pokud vím, zmanipulovanost (rozuměj vylhanost) znaleckých posudků a jejich zfalšování policií bylo už prokázáno, o tom se všeobecně ví.
Jestli ani zfalšované znalecké posudky, na kterých ho zjevně odsoudili, nejsou důvodem - tak co už by potom bylo, že ??

Jsou to svině, jejichž jedinou starostí je krýt jeden druhého, protože dobře ví, že v tom mají nevýslovný bordel a kdyby se začal šetřit, šli by od válu všichni.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 10:49
Kramný zůstane za vraždu manželky a dcery ve vězení. Soud obnovu procesu zamítl - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Epoch Times: Státní zástupce nevidí důvody k obnovení případu Kramný.

Obhájkyně JUDr. Rejžková v závěrečné řeči: „Monika a Klára Kramné nemohly zemřít zásahem elektrického proudu“ – CZ24.NEWS

___________________

cz24.news/.../

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 10:50
V rádiu včera stále mluvili o zpětných hypotékách a jak nyní frčí.

Jde také o pomstu nehodným dětem. Důchodce zadluží nemovitost, dostává peníze
a pak dítka zdědí dluhy.... Ku.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 12:40
Kanál Dunaj - Odra - Labe : Konec nesmyslu ...

neviditelnypes.lidovky.cz/.../...

Zaujalo i tím, že autor - zcela v souladu s naším názorem - označuje současnou vládu za "udržovací", od které nic zásadního nikdo nemá očekávat...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 15:42
Exekutorům se nelíbí změny v odměnách. Nezohledňují inflaci, upozorňují


idnes.cz/.../...
_____________

Co zaměstnanci nebo podnikatelé, těch se někdo ptá?
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 20:16
vládní propaganda

Česká republika se stala právním státem a plnohodnotnou součástí demokratických mezinárodních struktur. Naše ekonomika se zařadila k nejúspěšnějším v rámci Evropské unie. Zároveň jsme zemí, která respektuje a chrání lidská práva, rozvíjí veřejné služby a má fungující sociální systém.

vlada.cz/.../...

30let.vlada.cz/
___________________

Nemám ten pocit. Jedná se o zbožné přání, skutečnost je opačná.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-10 20:16
Sup, Krkavec, Hyena a exekuce zajištěna!


blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-11 10:45
Od té doby, co je tam Šimáčková, tak už je všechno jen v pořádku a rozhoduje se správně...

V praxi to znamená absenci možnosti dovolat se práva soudní cestou...

www.justice.cz/.../
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-11 12:15
Případů bude více
Přestože byl policista obviněn, nadřízení se podle zjištění Práva rozhodli ponechat ho ve službě, kterou prý po celou dobu u policie vykonává kvalitně a panuje s ním spokojenost.

Kriminalisté mají podezření, že rozhodně nemusí jít o jediný případ člena bezpečnostních sborů, které GIBS vyšetřuje kvůli podobným zakázaným látkám. Podle informací Práva řeší několik případů. Stejně jako obviněný si kromě pravidelných návštěv posilovny mohli pomáhat zvětšit svalovou hmotu, zlepšit kondici či zvýšit toleranci zátěží i pomocí steroidů.

„Policista jako člověk, který má z titulu své profese znát trestní předpisy, by si ale měl uvědomit, že přechovávání a aplikace anabolik jsou nezákonné,“ upozornil zdroj Práva z bezpečnostních kruhů.

Dlouhodobé užívání anabolik má nežádoucí účinky nejen na lidské tělo, ale i na psychiku. Kromě možného poškození jater, ledvin, srdce, zvýšení cholesterolu a krevního tlaku, poruchy erekce i hrozby neplodnosti užívání vyvolává také psychologické potíže a vede ke změnám chování včetně zvýšené agresivity a poruchy pozornosti.novinky.cz/.../...Ano vidíme to prakticky denně, že jim to nejspíš přidávají do kafe na fízlárnách ...... žádné jméno ani výrobní číslo fízla, že prý je případů víc přiznávají, no tedy tu je důvodné podezření, že je možné podezřívat každého z nich, kdo je ve službě ..... jako potencionální agresivní hrozbu pro společnost ..... taktéž je jistě velmi logické, aby osvědčení o zacházení se zbraněma a případné rozhodnutí o odejmutí i násilím zbraní střelcům z průkazem rozhodovala banda, která má v zákoně výjimku na splnění podmínek pro vydání zbrojního průkazu a nošení a používání střelné smrtelné zbraně..... takové tipicky české .... však to znáte z videí na internetu, kdy občan proškolí nějakého toho uniformovaného robota se zákonů a rozhovor vždy končí větou ze strany fízla, já prosazuju zákon a mám na to pravomoc udělej co říkám nebo bude zle, já zákon znát nemusím, nejsem přece právník ale policajt, když tak si pak občane po zmrzačení nebo okradení o zdraví život majetek stěžuj..... a kde není znalost ani inteligence tam nastupují tupé steroidní agresivní arogantní hmaty a chvaty a další nebezpečné věci ....

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-11 13:21
Máme asi různé představy o nutné obraně ...

idnes.cz/.../...

Podle mě, pokud na Vás někdo letí se sekerou, a Vy máte pistoli, není nikdy přiměřené ho zastřelit.

Skoro bych řekl, že je to zjevně nepřiměřené, protože ho zcela jistě a na velkou dálku můžete jen zranit, a tím zneschopnit dalšího útoku. A nejen do nohou. Pochybuji, že by střelu do břicha nepřežil. Nepřežije jen přímý zásah do hlavy, krku nebo srdce.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-11 20:19
Zasah sekernika
"Skoro bych řekl, že je to zjevně nepřiměřené, protože ho zcela jistě a na velkou dálku můžete jen zranit, a tím zneschopnit dalšího útoku. A nejen do nohou. Pochybuji, že by střelu do břicha nepřežil. Nepřežije jen přímý zásah do hlavy, krku nebo srdce."

Nesouhlasím, neboť tato úvaha předpokládá člověka rozumného, schopného a sebevědomého s pravidelným cvičením dovedností zacházení se zbraní a přirozeným talentem (tak jak to chápe každý kdo něco skutečně dělá a neláme přes koleno zařízení nebo obor, kde mu to prostě nejde a nemá na to vlohy ...... jak se říká kdo má ručičky dozadu, je zbabělec co se schovává za výrobní číslo a k průšvihu se nedokáže postavit jako chlap čelem a nemá hlavu na myšlení a nechce se mu makat u pásu tak jde dělat fízla .....). Takový normální člověk, protože ví že mu střílení jde, trefí kdeco, když si není jistý že by minul tak nevystřelí. Normální člověk když ví že netrefí ani stodolu, tak prostě zbraň nepoužívá, naučí se třeba složit protivníka pěstí, nebo střílet do vzduchu na vystrašení, nebo si pořídí maximálně paralyzér, který taktéž útočníka spolehlivě vyřadí z provozu ......Nepokaká se z každé náhlé životní situace a rozumně i když instinktivně zareaguje. Vystrašené líné tupé policení hovado, po vzoru koblihové hlídky dvoumetráčkových emerických hovad které předpokládá že každej je střelec a drogovej dealer protože každý tam má právo nosit zbraň bez jakéhosi zbrojáku, nikoliv. To dokáže zabít člověka i bezpečně spoutaného, jenom v mezičase kdy tento leží na zemi na chodníku, a má ho prostě profesionálně zvednout a naložit do auta .... nikoliv jej udusit vlastní vahou ve větším počtu koblihářů ....ani nemusí vyndávat zbraň z pouzdra ....nevím kdo to cvičí, ale jak vidno zabíjet jim jde ...a to video s tím fízlem jak skáče po krku tomu pokojně stojícímu bezrouškovému na náměstí zcela obklíčenému také každý viděl .... normální člověk na krk nikomu neskočí, když ho nechce zrovna zabít úderem o dlažbu do hlavy, ale pouze zadržet ... halt se zelené celkem neškodné gumy přetransformovaly na fašistická hovada v černém.... kožené hadry by asi neprošli u aktivistů na ochranu ledního medvěda ...

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-11 13:23
Vítězství výrobce hnojiv :


babylonrevue.cz/.../Zde se mi velmi líbí následující definice - protože to léta cítím stejně :
_____

členové ANO jsou amorální obludy, o jejichž duševní výbavě nejlépe vypovídá to, že jim nevadí, jak otec nakládá se svým synem. A voliči Babiše musí být buď masochisté, nebo hlupáci, jejichž přesný počet nám pravidelně sdělují volební statistiky.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 09:24
Parkanová chce 9 milionů :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:29
Život v Rusku stojí za starou belu, proto nemá cenu


novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:30
Odhaleno: obžaloba rožnovské Energoaquy z otravy Bečvy je založena na podvodu

denikreferendum.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:31
Komunistické zneužívání psychiatrie

hlidacipes.org/.../
_________________

Řekl bych, že i nadále pokračuje...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:32
Jak prý postupovat při sexuální šikaně...

ČAK má asi vysoké mínění o svých členech...
______________

šikana ze strany advokátů


ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:33
Vláda se v kampani za veřejné peníze chlubí. „Zvládli jsme to společně,“ říká, zatímco občané padají do chudoby

a2larm.cz/.../...
_____________

Nevím, co jsme zvládli, ať už společně, či každý zvlášť, ale rozhodně jsem si žádné změny nevšiml.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-12 16:33
Další únik spravedlnosti za střelbu na hranicích. Případ exministra vnitra je zatím nepravomocně odložen

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-13 16:51
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-13 16:52
Způsob výběru nových soudců se ukázal jako nesmyslný a těžkopádný, shodli se předsedové

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-13 19:37
Jak se změnila struktura vedení ministerstva? Blažek už má jen tři náměstky

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-13 19:42
5 let za znásilnění s těhotenstvím nezletilé mladší 15ti let .... žádné jméno ani xicht ...

Od svých třinácti let musela snášet obtěžování svého vlastního biologického otce. Bála se, a tak nuceně snášela osahávání. Jenže jemu to brzy přestalo stačit a svou dceru vícekrát znásilnil, což vedlo až k tomu, že dívka ve svých patnácti letech otěhotněla. Aby byl případ ještě horší, těhotné děvče vlastní rodina zavrhla, a ona tak i se svým dítětem žije v pěstounské rodině. Otci jeho chování vyneslo pět let vězení.

www.novinky.cz/…793

Prokázaný hnus nade vší pochybnost, zmetek s povedenou rodinkou se ani necítí být vinen, ale jeho jméno a další osobní údaje znát nesmíme .......a 5 let no .... kdyby měl někdo nepodložené podezření, že ji jenom očumoval, to by musel rovnou nastoupit doživotně do blázince ..... co tím chtěla justiční mafie říct? Nečumte, znásilňujte? Dostanete mírnější trest a bude zachováno soukromí? Za co, za to že si užijou fízlové podrobnosti při přiznání? Nebo co si z toho má veřejnost odnést?

V případě křivých obvinění zase nesmíme znát jména státních zástupců, policajtů a soudců, ale zato známe i číslo bot a délku přirození křivě obviněného ..... chce snad někdo další důkaz, že fízlové vydírají oběti křivých obvinění slovy " Když se přiznáš, tak se to nikdo nedozví, ale když se nepřiznáš, tak se postaráme o to, aby se to o tobě dozvěděl každej ...."

Halt ochrana zločinců proti slušným lidem je tu trvale zakořeněna ... redakce takového média si může gratulovat....
LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-13 19:45
Kovidfašisti se nevzdávají

Okresní soud v Plzni vyměřil podmíněný trest čtyřiašedesátiletému Pavlu Hlávkovi, který čelil obžalobě ze šíření poplašné zprávy. Před soudem stanul za svá předloňská slova o tom, že Fakultní nemocnice Plzeň nechává zemřít pacienty s covidem, když jim nechce podávat přípravky ivermektin a isoprinosin.

zpravy.aktualne.cz/…e8/

zpravy.aktualne.cz/.../...

Jen by mě zajímalo, zda obhájce navrhnul výslech té nemocnicí jistě zachráněné paní, maminky obžalovaného, která jistě dnes běhá zdravá jako nikdy po té špičkové maximální nemocniční kovidové péči, kdyby jí jistě tyto léky bývaly ublížily, kdyby je lékaři podali (Nebo snad chce někdo říct že zesnulý pacient je vlastně skvělý výsledek lege artis o který nemocnicím jde a tudíž je nepatřičné hovořit o špatné péči, a ten dokument bych prosím rád viděl, který tohle definuje jako skvělý výsledek péče o pacienta ...jistě se na takový musel soud v rozsudku odvolávat...) .... bílé pláště to přece musí vědět, oni přece vědí vše .... třeba soudní lékař ani nepotřebuje falšovat fotografie, nebo ničit biologické vzorky, aby si obhájil před soudem svoje moudra o diagnóze.... moje babička taky nevydržela tu kovidfašistickou skvělou péči (2x ji zabodali tím svinstvem v pečovateláku 2x měla tu chřipku kovidovou ... poté na poslední chvíli jí rozřezali kvůlu několikrát kovidfašismem odkládané naprosto nezbytné, ale jinak zcela banální operaci, pro výmenu baterek v přístroji co jí pomáhal v implantátu přežít... zesláblou samozřejmě po těch chřipkách, které neměla podle našich nejpravdomluvnějších chudáčků, kteří z toho kovidfašismu neměli samozřejmě ani korunu ani vilku a od huby si brali, aby se měli vobyčejní lidi v soukromém sektoru dobře za ty zákaze a příkaze) .. zákaze operací odkládání nezbytné péče, dokonce se na čt přiznal nějakej potentát že ví že člověk přijde zbytečně nejmíň o celou ledvinu, ale že tu operaci v tu dobu malého nádorku o rok odloží protože kovid, ale hlavně že si VZP provedla nezákonou exekuci za údajné neplacení pojistného během kovidfašistických restrikcí a celodenní péče o malé dítě ... dodnes to ani slavnýmu ministerstvu nemocí nevadí ... omluva, poslání ukradených peněz zpět? ... haha .. kde myslíte že žijem? V právním demokratickém státě? Naštěstí je stále v zákoně taková formulka, ke smůle všem těm mafiánkům ze státní správy, ... že když nelze pachatele, v tomto případě podporovatele kovidfašismu z řad justiční mafie a justiční mafiánky samotné, poslat před spravedlivý nezávislý soud, tak promlčecí doba jejich zločinů neběží! A hrát si u těchto na vejplatu .. nene .. vše může být dle zákona do poslední koruny zabaveno ... jako legalizace výnosů z trestné činnosti, kdy zločinec zkrátka měl být dávno dle zákona odvolán z funkce, ale nebyl ...
Jo a ty plné mrazáky jsou prosím kde na ulicích? Nebo odsouzený flegr? A to šíření poplašné zprávy že neokovaní způsobují tu pandemii což věděli že je lež ti co to hlásali je prosím kde odsouzené?

LS
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-14 14:19
Ministr spravedlnosti Pavel Blažek se pustil do války s žalobci

e15.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-14 18:46
Po dvou letech začal soud s Ferim. Je nezbytné, aby došlo ke změně definice znásilnění, říká advokátka obětí

archiv.hn.cz/.../

+

advokátky Ježková a Hrdá rozjely kampaň

plus.rozhlas.cz/.../

reflex.cz/.../...

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 13:54
Stále děsivá situace s českými exekutory

blisty.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 13:55
NSS - Janeček, volby, president :

idnes.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 13:56
Kancelář prezidenta jako původce utajované informace

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-02-15 13:58
Po dvou letech začal soud s Ferim. Je nezbytné, aby došlo ke změně definice znásilnění, říká advokátka obětí


Nechci se v žádném případě zastávat toho podivného z té podivně se po výpadku serverů ke korytu dostavší NETOP22 (dříve top09), ale jak říkám, prakticky všechny paragrafy ohledně sexuálně motivovaných trestných činů a přestupků jsou zcela zjevně diskriminační zaměřené nenávistně proti mužské sexualitě, a jsou vymýšleny povětšinou z hlav již dávno za zenitem zcela neatraktivních zapšklých sufražetek, co si myslí, že když si o ně už nikdo nikdy neopře ani kolo, páč mají pocit, že snad někoho bude přitahovat zapšklá protivná sebestředná fůrie, bez ohledu na to jak vypadá, což tyto pomatené furie si nechtějí přiznat že to fakt není o tom vzhledu a věku, protože plnoštíhlá, vychrtlá, s křivým nosem, s vráskou na čele, atd .. může být krásná a každý partner ocení něco jiného, nafintěná zmalovaná arogantní protivná furie, nepřitahuje kromě masochisty fakt nikoho ....
Co takhle zvýšit spdní hranici trestů za křivá obvinění ze znásilnění vyřčená během rozvodového řízení? O tom paní právnička samozřejmě neuvažuje .... A hlavně ... pamatuji si se svojí sloní pamětí případ učitelky, co se zamknula v koupeně s nezletilejma chlapcema a údajně měla kontrolovat předkožky chlapečkům .... no kdyby tohle udělal nějaký učitel, bez ohledu na pohlaví údajně kontrolovaných dětí .. no nevim nevim nejstli by to neskončil sebevraždou po mediálním a soudním a fízlopsychiatrickém linči ...... ale podle pohlaví se samozřejmě v justici nic neposuzuje ....není tady žádný dvojí metr .... prostě rovnou do toho zákona po pravdě napsat, že veškerá znásilnění může spáchat výhradně muž, že musí soudit výhradně soudkyně, vyšetřovat policistka, a státní zástupkyně, a znalkyně dávat posudky, a že každý projevený zájem o že nu ze strany muže, který nemá na kontě 10 miliónů, nemá ferarri, luxusní vilku, a přes 150 tisíc měsíčně a není ochoten to oné ženě v budoucnu všechno dát, tak je automaticky znásilnění .... asi tak by si to paní právnička představovala?
Tak jako si v rozporu se zákonem vykládají soudy kde co jako trestný čin, i když samotné přiznávají, že to není sice zákonem definováno, ale vymlouvají se na to, že je to prý ustálená praxe (hmm když chcete odškodnění, nebo cokoliv jiného co je ustálenou praxí, tak najednou je každý případ jedinečný a nikdo se ničím neřídí.....), tak i pozvání, nebo přemlouvání, k večerní, nebo noční návštěvě bytu osamělým mužem, je ve společnosti všeobecně známá pozvánka na sex .....(za mlada jsem jednou pozval kamarádku k sobě ukázat něco na PC, opravdu mě nijak nepřitahovala, když zjistila že to opravdu není pozvánka na sex a nic nebude, tak byla dost naštvaná .... možná bych si to měl vyložit jako pokus o znásilnění a napráskat ji? Třeba je bohatá ...a já si až teď vzpomněl ...)
a hlavně .... po dvou letech začal soud ......no doufám že všem fízlům, prokurátorům, a soudcům řemeslníci slouží stejným tempem ... praskla voda, plyn, nejde elektrika ... jasný už jedem ... budeme tam v cuku letu, cca za 24 měsíců ....mezitím nám pošlete každej měsíc 150 klacků a najměte si právníka kterýho taky budete patit ..... to víte, na vodu, plyn a elektriku je potřeba vodborník, kdepak by jste se v tom vrtal bez právníka .....
LS

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.