Generál Mach

A jeho kvality. Aneb : Pavel to s tím "návratem slušnosti" myslel jistě smrtelně vážně... 

 

vážený pan

Petr Pavel, president ČŘ 

 

            Věc :  Jmenování do generálské hodnosti - Jiří Mach

 

Vážený pane presidente,

Z médií jsem se dozvěděl, že hodláte jmenovat do generálské funkce a hodnosti p. Jiřího Macha, ředitele věznice Valdice.

Dovolte mi, abych Vás seznámil s tím, jak ho znám já.

            Ve Valdicích byl donedávna vězněn americký občan Gilbert McCrae - a já a naše sdružení jsme byli po dlouhou dobu jeho prakticky výhradní oporou v této zemi a v této nelehké situaci.

            Role americké ambasády při jeho podpoře byla zjevně ryze formální, až tristní, že je vězněn (navíc za vraždu!!) nevinně a že mu vina nikdy nebyla prokázána, naopak, všechny nepřímé důkazy hovořily zcela jasně v jeho prospěch, je nezajímalo.

            Naše sdružení bylo proto evidentně jediným subjektem, koho to zajímalo  a komu nebylo lhostejno, že justice, neschopná věc objektivně posoudit, a policie, neschopná vypátrat skutečného pachatele, vězní nevinného člověka, navíc cizího státního příslušníka.

            Jezdil jsem za odsouzeným pravidelně a často na návštěvy do Valdic, nikdy jsem tam neměl s tamním personálem žádný problém, a to až do doby, kdy jsem požádal o rozšíření návštěv také pro svou známou, která u mne tehdy bydlela - a Gilbertovi rovněž psala nebo se k psaní připojovala.

            Odsouzený požádal ředitele věznice - p. Macha - o odsouhlasení této další osoby, s tím, že s ní udržuje pravidelný korespondenční styk, což byla pravda a mohl to prokázat dopisy.

            Ředitel Mach si odsouzeného zavolal a věc s ním probíral, dle názoru p. McCraee mu souhlas udělil, přičemž přehlédl, že odsouzený prakticky nerozumí česky a mohl mu tedy i špatně rozumět.

            Na základě této informace tedy přijela moje známá spolu se mnou do věznice - a jaké bylo naše překvapení, když jsme - až na bráně - zjistili, že jí souhlas udělen nebyl, ač McCrae to tak pochopil a oznámil nám. S tím, že stačí napsat na navštívenku moje jméno + 1.

            Protože pro nepovolení této osoby neexistoval žádný rozumný, natož zákonný důvod (McCrae zde žádné příbuzné neměl a nikdo jiný by ho nenavštěvoval), považovali jsme toto rozhodnutí za šikanu. Ostatně, p. ředitel Mach se netajil tím, že mne podezřívá, že moje známá je nějaká zakuklená novinářka, která chce napsat o McCraeovi reportáž.

Nebyla to pravda, ale i kdyby byla, nechápu, v čem by byl problém, protože jinak novináři či spisovatelé do věznice klidně chodili (se souhlasem ředitele) a s tímto vězněm hovořili, a také o tom napsali - jedna knížka i skutečně vyšla, (viz Petr Šámal : Jak se žije za zdmi Valdic, kde je McCraeovi věnována celá jedna kapitola).

Právem jsme takové jednání považovali za účelovou šikanu, a naše sdružení zorganizovalo proti takovému postupu demonstraci, která také úspěšně ve Valdicích, v září 2019, proběhla - viz :

Valdice zažily 1. demonstraci za nespravedlivě odsouzeného (k213.cz)

 Od té doby vedení věznice organizovalo proti mně, i proti nespravedlivě odsouzenému, jednu šikanu za druhou, které nelze označit jinak než jako otevřenou diskriminaci se zjevně excesivním jednáním a zneužitím postavení úředních osob.

Šikana spočívala zejména v bezdůvodných, ponižujících prohlídkách - a to zejména mé osoby, odsouzeného samozřejmě důkladně prohlíželi vždy - zcela odlišných od procedur, kterými procházeli ostatní návštěvníci věznice, a přestože tyto šikanozní prohlídky byly vždy s negativním výsledkem (nikdy se u mne nic nepovoleného nenašlo), vedení věznice v nich pokračovalo. Vůči osobě, nad kterou nemělo žádnou pravomoc !!!

Následně věznice přistoupila ještě k dalšímu, naprosto nesmyslnému opatření - totiž že návštěvy neprobíhaly u otevřeného stolu, jako všechny ostatní - a jako dříve i naše - ale pouze přes sklo na telefon. Což je opatření jinak udělované za trest, např. když se vězeň snažil něco z návštěvy propašovat do věznice. To se ale v našem případě nikdy nestalo - a důvod nebyl nikdy vysvětlen, protože prostě žádný neexistoval, krom „důvodu“ oba dva ponížit a dopálit.

To trvalo až do převezení vězně do jiné věznice, a sice Bělušice u Mostu, kde šikany skončily.

Postup věznice Valdice, řízené ředitelem Machem, byl natolik nezákonný a diskriminační, že jsem na věznici podal žalobu - viz č.j. 40 C 318/2019 u OS P - 4 (můj souhlas k nahlédnutí máte), a to žalobu pro diskriminaci.

Žalobu sice soudy dvou stupňů zamítly, ovšem zjevně jenom proto, že ani jedna ze soudkyň evidentně nevěděla, co s ní má dělat, neboť se s ničím podobným ještě nesetkaly - a jejich postup, i konečná zdůvodnění, byla natolik směšná, že z nich plynulo jediné : Žaloba je zcela po právu, jenom se to bojíme otevřeně přiznat.

Tedy : Vámi povyšovaný generál se zjevně dopouštěl nezákonností, šikany civilních osob, nad kterými neměl žádnou pravomoc a ponižování jak vězně, tak i jeho návštěvníků - a to jenom proto, že jim prostě chtěl škodit. A škodit jim chtěl asi proto, že dotyční veřejně vyhlašovali, že vězeň je držen ve vězení nevinně, neboť mu žádná vina nebyla prokázána a pokud ve spisu nějaké důkazy jsou, tak všechny v jeho prospěch.

Nevím, jestli výše popsané diskriminační jednání a zneužívání pravomocí je tou správnou referencí pro povyšování do generálských funkcí, doufám, že jiné generály povyšujete za jiné zásluhy a skutky - a proto Vám navrhuji, abyste svoje rozhodnutí o jmenování do generálské funkce a hodnosti u p. Macha znovu důkladně zvážil - a následně přehodnotil.

            S pozdravem

                                                                       Ing. Jiří Fiala

                                                                  předseda o.s. K 213 

 

 

 

 

 

Z nejtvrdšího žaláře ve Valdicích prchal Kajínek, jejich ředitel bude nyní generálem - Aktuálně.cz (aktualne.cz)

 

 

__________________________

__________________________

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-04-09 19:16
Pat a Mat,
generál Mach a doktor Cvach.
Václav Havel a Petr Pavel.
J.K.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-04-10 13:12
Tato velmi kulantní , přesto srozumitelná žádost k současnému presidentovi , má pro mne zásadní význam, protože : situaci ve Valdicích jsem osobně zažil - držím českou vlajku tak, aby zřetelně vlála
a mohu připomenout , že pověřená stráž se před námi schovala za dveře , které následně zamkla.
Odpověď pana presidenta na tento dopis bude pro všechny nejisté jasnou odpovědí, zda je to osoba
jen pomýlená, nebo programový lhář.

+F+
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-04-10 13:30
Takhle to ty krávy z MS tehdy soudily... (Na 1. stupni, což byl OS P - 4, mi zase ta důchodkyně tvrdila, že diskriminace je jen podle pleti nebo pohlaví a žádná jiná neexistuje - takové hvězdy u nás máme na soudech...)

k213.cz/.../...

www.k213.cz/JOOMLA/3569-prst-v-prdeli-na-uvitanou

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.