1. potěšující zpráva současného člena vlády : Výsadba alejí

Zatím to nejrozumnější, co jsme od současné vlády kdy slyšeli... 

Dopis p. ministrovi životního prostředí. Petru Hladíkovi

_____________________________

 

 

vážený pan

Petr Hladík, ministr životního prostředí

 

 

                          

 

Vážený pane ministře,

  S nesmírným zájmem jsem si přečetl níže uvedený článek, o tom, že hodláte podporovat výsadbu stromů, včetně alejí kolem silnic. Chce se mi říci :   KONEČNĚ  !!!

Motoristé v ohrožení. Roky stromy od silnic mizely, teď se mají vracet | TN.cz (nova.cz)

Naše občanské sdružení DĚLÁ TOTÉŽ UŽ 20 LET - a chci Vám sdělit, že nemáte zdání, s jakými naschvály se při tom setkáváme. A to zdaleka nejen od vandalů, ale i od obecních, krajských či státních orgánů, od kterých jsme se naivně domnívali, že bychom mohli očekávat spíše podporu.

Pro Silničáře, a následně také pro Středočeský kraj, pod který patří, jsme nepřítelem číslo jedna, patrně nás mají někde na nástěnce, aby o tom každý jejich primitiv věděl - a věděl, jak má s námi zatočit, kdyby nás v alejích potkal.  

Když jsem vystoupil na středočeském zastupitelstvu s tím, že navrhujeme patronaci nad jednotlivými alejemi konkrétními osobami, právnickými či fyzickými, tak sice mnozí verbálně souhlasili, včetně toho, že stav alejí je strašný a je potřeba s nimi „něco dělat“, v praxi se ale nestalo nic, krom toho, že jakékoliv naše návrhy - ať už smluv či dokumentů - byly okázale ignorovány a torpédovány.

Stupeň naschválů těchto pochybných orgánů šel tak daleko, že když jsme napsali na Kraj, že jednu konkrétní alej osázíme sami, protože už nás - po 15-ti letech slibů silničářů - přestalo bavit se dívat, jak mizí před očima a padá do silnice - tak se Silnice dokonce odhodlaly ji konečně osázet, jen abychom ji neosázeli my.

Další aleje ale zůstávají v tristním stavu dál - a Středočeskému kraji, a Silnicím zvláště, je to samozřejmě úplně jedno.

(Mimochodem, mezi návrhy, které jsem na Kraj posílal, byl také návrh zainteresovanosti cestmistrů na stavu alejí - bylo mi řečeno -krajským radním Bendlem, jinak též starostou Benátek n. Jizerou - že systém zainteresovanosti mají svůj vlastní, když jsem požádal, ať mi ho pošle, dodneška jsem ho nedostal - přičemž aleje, krom té jediné a těch, co se staráme my, chřadnou a mizí dál).

Výsledkem našich snah - a komunikace se Středočeským krajem, který jsme mj. požádali také o nějaký příspěvek, protože doposud si všechno hradíme sami - jak stromy, tak veškerou práci kolem nich - se stalo jenom to, že jsme pro ně nepřítelem číslo jedna, protože po nich chceme, aby taky něco dělali - a veřejně jsme rozkryli, jaký neskutečný chlív v současnosti odvádí - a berou za to stamiliony ze státního rozpočtu - a také, jak jsem časem pochopil, aleje, které osázíme my (zadarmo, resp. za svoje vlastní) už nemohou oni zadat komerčním firmám - a zjevně z toho shrábnout provize… Tak - proto.

Nemluvě o děsivé úrovni tamních zaměstnanců, hejtmankou počínajíc (pro tu je jedinou prokazatelnou kvalifikací zjevně jen drzost, přinesená z Novy, jinak z úřednických činností neumí a nezvládá doslova vůbec nic - viz např. její sdělení, které se nestyděla sdělit veřejně na zastupitelstvu, že prý pokud nám neodpověděla na naši žádost o dotaci nebo příspěvek, tak je to naprosto v pořádku, protože ta nebyla na předepsaném formuláři…Tohle, prosím, dělá hejtmanku… ), Bendlem, tedy radním pro tuto oblast pokračujíc a cestmistry a jejich děsivými zaměstnanci, posbíranými bůhvíkde, konče.

Jedním z důvodů, proč Vám píši, je právě i sdělení, že s takovými lidmi, jací dnes za stav alejí odpovídají, nikdy nemůžete nikam dojít, natož efektivně vysázet aleje nové - protože to jsou lidé naprosto bezcitní, bez vztahu k přírodě a krajině, natož k lidem, lidé, kterým je - krom shrábnutých provizí - doslova všechno jedno.

A největším nepřítelem je pro ně ten, kdo se je z tohoto chlívu snaží probudit, potažmo ho rozkrýt a zveřejnit.

Pro ilustraci výše uvedeného, jen dva malé, leč názorné příklady jen za posledního půl roku :

 

I.              Obec se rozhodla postavit vodovod. Ten musí odněkud přivést. Původní sdělení od starosty bylo, že nás to nemusí zajímat, protože vodovod bude veden mimo naše aleje.

Dobře, nezajímali jsme se o to.

Pak se rychle ukázalo, že je to lež jako věž, a že naopak - vodovod vede tak, že bylo v plánu vykácet dobrou půlku našich alejí, které jsme - mimochodem se souhlasem Silnic - během posledních 20-ti let vysázeli. Silnice k tomu daly bez váhání souhlas, aniž se vůbec obtěžovaly nás o tom uvědomit. My přece nejsme správci, že ??

Všichni - včetně Silnic - se zázračně probudili až tehdy, když jsem se postavil před bagr a fyzicky mu v přímém přenosu zabránil v další devastaci alejí.

Boj o lípu (k213.cz)

Pak se teprve ukázalo, kdo všechno o tom musel vědět - včetně Vašich orgánů ŽP - a doslova nehnul prstem. Protože to tak prý „musí být“.

Samozřejmě, že nemuselo, stačilo posunout trasu vodovodu jen o dva metry dál, do polí, jenže to by se obec musela obtěžovat sehnat souhlasy majitelů polí, což se jí zjevně nechtělo. Zatímco Silnice souhlasily beze všeho se vším - oni přece ty aleje nesázeli a nic je taky nestály.

 

II.          Příklad druhý. Podél silnice, po které týdně jezdím, je řada suchých stromů. Některé jsou suché už 5 a více let, Silnice se neobtěžují s nimi cokoliv dělat. Časem se na nich akorát objevily puntíky, jako na skácení, jinak nic. 

Protože příroda nečeká a je jí jedno, co za lemply spravuje u nás silnice, došlo k tomu, že po čase uhnily kořeny těch uschlých stromů - a jeden z nich při větru spadl, a to částečně na silnici, další by zjevně spadly při příštím větru. I tady jsem nejprve čekal, co s tím Silnice udělají, když se ukázalo, že ani po týdnu nic - jel jsem ten strom uklidit sám. Konečně, máme péči o aleje ve smlouvě, už 11 let staré.

No - co byste řekl ?? Jakmile jsem ten vyvrácený strom rozřezal a naložil, v tu ránu tam Silnice - kterým do té doby nic z toho nevadilo - procitly ze zimního spánku (mimochodem, celoročního)  a že prý jim kradu dřevo (za stavu, kdy máme platnou smlouvu o údržbě alejí, v platnosti 11 let !!!) - a zavolali policajty.

V klidu jsem na ně počkal, ba se na ně i těšil - a podal zase já trestní oznámení na cestmistra pro zanedbání povinností při správě cizího majetku a pro obecné ohrožení.

Policajti - jak jinak - vyšetřují „krádež dřeva“, obecné hrožení pouze „postoupili nadřízenému orgánu“, tedy lemplům na Středočeském kraji, o kterých předem víme, že nehnou prstem, protože je to jejich vlastní chlív.

Tak toliko pro ilustraci, že s takovýmito lidmi se nikam nedostanete, kdybyste jim prsty ozlatil - a že pokud skutečně chcete osázet silnice novými alejemi, potřebujete k tomu nové lidi, a to především ve vedení kraje a krajských organizací, Správě silnic pak především.

Jsem rád, že nejste ze STANu, a tudíž nemusíte mít nic společného se současnou středočeskou hejtmankou Peckovou, protože tohle všechno je její výhradní vizitka. Znovu opakuji, že - jak jsem se přesvědčil - jedinou kvalifikací téhle ženské je - drzost.

Závěrem Vás, pane ministře, chci ujistit, že pokud jde o výsadbu alejí podél silnic, máte a budete mít vždycky naši plnou podporu. Mimochodem, je to první rozumná myšlenka, kterou jsem od člena současné vlády slyšel.

A nenechte se rozhodně zmást různými „argumenty“ typu že stromy představují nebezpečí pro řidiče - protože za nehody mohou řidiči, ne stromy, a kdo neumí jezdit, případně jezdí jako dobytek, ten může vletět kdykoliv i do čehokoliv jiného, včetně domu, plotu, zdi, apod.

Byl bych velmi rád, kdyby podpora, kterou Vám v tomto ohledu vyjadřujeme, byla vzájemná.

                                                                                               Ing. Jiří Fiala,

                                                                                            předseda o.s. K 213

 

 

 

 

 

____________________________

____________________________

 

 

 

 

____________________________

____________________________

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

_________________________________

_________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-02 13:48
Speedmarathon na silnicích :

dfens-cz.com/.../

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.