Zmrazení je hodně málo... Podnět NKÚ.

Za to, co dělají ?? I čtvrtina by stačila. Anebo - povinné odvody do fondů solidarity. Na oběti justiční zvůle. 

 

 _________________

 NKÚ - p. Miloslav Kala

                                                                                   Na vědomí :   MSp - odbor dozoru a dohledu

                                                                                                          KS v Hradci - předseda soudu

PODNĚT  k prošetření

mrhání státními prostředky na platy soudců za svévolnou činnost mimo popis jejich práce

Věc usnesení č.j. 23 Co 90/2023 KS v Pardubicích ze dne 21.4.

I.              Ve věci výše zmíněného usnesení KS v Pardubicích, po zaslání odpovědi č.j. Si 457/2023 ze dne 10.5. 23 (viz příloha), konstatují následující :

Senát 23 Co se po dobu, která byla kvalifikovaně odhadnuta na 9 dní (soud sám ji nedokáže specifikovat, což výmluvně svědčí o stylu a způsobu organizace práce na soudu) věnoval činnosti, kterou neměl v popisu práce a která neměla nic společného s jeho deklarovaným posláním.

Jeho posláním bylo projednat podané odvolání, namísto toho se zabýval zjišťováním právního zástupce otce, kde všude zastupoval (či jím vedené odborové sdružení SPRAVEDLNOST) a kolikrát, až následně vydal zjevně nezákonné usnesení o nepřipuštění zastoupení odborovým sdružením, jež je zjevně v rozporu s platným občanským soudním řádem. Ten totiž zastoupení odbory jako jednu z možností pro členy odborů připouští a plně garantuje. Doplňující judikatura navíc určuje, že soudy nejsou oprávněny jakkoliv zkoumat smysl odborů, jejich činnost či cokoliv jiného vyjma jejich registrace a registrace zmíněného člena.

Senát 23 Co se tedy věnoval zákonem zcela nepředvídané činnosti, a to po dobu 9-ti dnů, počítáno od výzvy, kterou zaslal odborům, až po vydání výše uvedeného usnesení (rozhodnutí o nepřipuštění odborů k zastoupení otce dítěte).

Senát 23 Co má aktuálně 3 členy, z nichž každý má plat 145 tisíc korun čistého měsíčně.

V květnu máme 21 pracovních dnů - = 6.905. Kč za den na jednoho člena senátu.

6.905,- Kč x 3 (členové) x 9 (pracovních dnů) = 186.428,- Kč.

Získání zcela zbytečné a irelevantní  informace a vydání zjevně nezákonného rozhodnutí tedy přišlo jenom na platech soudců zmíněného senátu daňové poplatníky na : 186.428,-

Tuto částku je třeba vymáhat jako zaviněnou škodu státu, a to z činnosti, kterou nebyl senát nijak pověřen a která z definice jeho působnosti nijak nevyplývá.

Nadto je ještě třeba zdůraznit, že soud sám specifikuje, jaký má v chodu soudu chaos a zmatek, když jednak bez souhlasu rodičů a bez jakéhokoliv oprávnění leze do spisů jejich dětí (to, že souhlas nepotřebuje, je samozřejmě naprostou iluzí soudu a svědčí jedině o tom, nakolik nekvalifikované osoby mohou dnes na odvolacím soudě působit) - o tom byl uvědoměn ÚOOÚ -  a jednak přiznává, že vůbec neví, co soudci v pracovní době vlastně dělají, nikdo to nijak neurčuje, nevykazuje a nehlídá - takže si zjevně dělají, co se jim zrovna zlíbí.

Buďto loví v jinak nepřístupných registrech soukromé informace pro svoje soukromé záměry (jako i v tomto případě), nebo se vysloveně flákají (o čemž zase svědčí totální absence základních znalostí pro nakládání s opatrovnickými spisy a předpisů na ochranu nezletilých a přístupu do jejich spisů, nemluvě o neschopnosti věcně správně opatrovnické spisy vyřizovat).

V době, kdy stát hledá úspory, se mu královsky placení soudci flákají a šmírují ve veřejně nedostupných registrech soukromé informace pro svoje soukromé účely.

Jenom v tomto jediném případě tedy způsobili škodu skoro za 200 tisíc korun.

Jediný případ na jediném soudě, přičemž okolnosti svědčí o naprosté dezorganizaci chodu soudu, kde je toto možné.

II.          Dále : Vzhledem k přiznané výši měsíčního platu, která je naprosto závratná a zcela nesouměřitelná se zbytkem hospodářství a zejména jeho výsledky, je nanejvýš vhodné uvažovat nikoliv o zmrazení, ale o výrazném SNÍŽENÍ PLATŮ SOUDCŮ, a to zhruba na polovinu - tak, aby se alespoň přiblížily standardům této ekonomiky. Pokud by měly odpovídat i výkonům, znamenalo by to jedině další snížení - na čtvrtinu, či ještě méně.

Propočty, kolik by takové snížení platů přineslo v celé ekonomice, při počtu cca tří tisíc soudců, ponechává autor na NKÚ, či MSp či jiných, k tomu určených institucích, ale už nyní je zřejmé, že to budou stovky milionů, ne-li miliardy korun ročně.

III.       Dále : Pokud by - vzdor výše uvedenému - zůstaly platy soudců na současné, zcela nepřiměřené a ničím nezasloužené úrovni, pak je na místě uvažovat o zřízení SOLIDÁRNÍHO FONDU NA ODŠKODNĚNÍ OBĚTÍ JUSTICE, do kterého by každý soudce povinně přispíval polovinou svého současného platu . Soudci, u nichž by se prokázalo, že odškodnění konkrétních obětí osobně zavinili, by pak přispívali třemi čtvrtinami. Vzniknul by tak fond s dostatkem prostředků na odškodňování obětí justiční zvůle, a to už nikoliv na účet nás všech - tedy daňových poplatníků, kteří z většiny za nic nemohou - ale na účet soudců, a to i konkrétních soudců, kteří mají justiční zlovůli na svědomí.

Žádám tímto NKÚ, aby podaný podnět podrobně vyšetřil, zjištěné výsledky zveřejnil a následně aby informoval vládu o zmíněných podnětech - tak, aby se mylně nedomnívala, že odškodnit oběti justice je nějakým zlem, kde se pumpují peníze do soukromých osob, jež pak jinde chybí - ale aby žila s vědomím, že prostředků je dostatek a přiznaná odškodnění za poškození osob justiční zvůlí tomu tudíž i mohou odpovídat - stejně, jako v jiných, vyspělých zemích .

S pozdravem

                                                                                                       Za  o.s. SPRAVEDLNOST

                                                                                  Ing. Jiří Fiala, nar. 11.8. 1963, předseda

 

Příl:     - Dopis KS v Hradci č.j. Si 457/2023 ze dne 10.5. 2023

_____________________

_____________________

 

 

 

 

_________________________

_________________________

 

 

 

 

 

 

______________________________

______________________________

 

 

 

 

 

__________________________________

__________________________________

Comments  

0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-11 17:37
Motivační program ve věznicích :

jihlavska.drbna.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-11 17:41
Nemravný byznys s dluhy :

stream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-11 17:49
Prý určuje výživné podle možností rodičů...

radiozurnal.rozhlas.cz/.../
____________

Tak to jsme zažili na vlastní kůži : Při platu 72,- Kč týdně - výživné 6 tisíc měsíčně...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-11 19:32
Ústavní stížnosti jsou prý nadužívány...

No - když nefunguje nic předtím - tak aby nebyly...


neviditelnypes.lidovky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 15:12
„Pravicová“ vláda si řeže pravou ruku. Zvyšuje daně firmám i živnostníkům

newstream.cz/.../...

Loni a letos zdaňuje lidi inflace, od příštího roku to bude zase vláda. A neumí říct, proč

newstream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 15:13
Základní plat soudce se nezvýší o asi 6 tisíc korun. Jak vláda změní „platový automat“ ?

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 15:13
Česká pošta oznámila další zdražení. Od listopadu počtvrté

novinky.cz/.../...

Prohnilá Česká pošta. Zavírání poboček je kouřovou clonou politiky ovládané firmy

newstream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:08
Když chybí otec : (A matka - flundra - shání tatínky po hospodách...) :

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:11
Starosta Prahy 2 chce odškodnění :

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:36
Daňové překvapení pro výrobce nápojů :

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:38
Jurečka dře jako šroub...

tn.nova.cz/.../...

______________

Nebylo to tady už ???

Jistá prý tady dřela jako kůň ...

Teď jde od soudu k soudu...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:38
Lýsek neizoluje flašky rumu :

denik.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 17:39
Děti týrá a dohání k sebevraždám především policejně justiční opatrovnická mafie. J.K.

Před lety zavraždil dceru, teď týral nevlastní syny - Novinky

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-12 19:13
Podobně jsem dopadl, když jsem se zastal v roce 2002 mé dcery týrané matkou a jejími rodiči.
Byl jsem po slovní rozepři, jak stojí v protokolu, napaden tyrany mé dcery, zmlácen a zkopán, což jsem u soudu doložil a vyvrátil.
Přesto policejně justiční mafie v mém případě obrátila vše proti mně.
Naštěstí psi /němé tváře/ si na rozdíl od lidí dokázali udržet před policejně justiční mafií svoji čest, respekt a práva.
Respektive bych řekl, že ochrana týraných zvířat v této zemi je na vyšší úrovní než týraných dětí.
Pokud nevěříte, požádejte o informaci komunistického prokurátora JUDr. Vladimíra Kytnera z OSZ Chrudim.
J.K.


Muž se zastal psa zavřeného v autě. Majitel ho za to zkopal - Novinky

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-13 08:13
Osoba si nepřeje sdělit .... Plat. Nerudové...

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-13 08:18
Právník roku - odráží klasický populismus nejhrubšího zrna ....

ceska-justice.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-13 10:33
Nekomentujte zdražení piva :

ÚOHS vyzval sdružení minipivovarů, aby nekomentovalo plánované zdražení piva

ceska-justice.cz/.../...

Podnikat se už skoro nevyplatí, tvrdí hostinští

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-13 10:35
Pošta nabídne po zrušení poboček k odkupu asi tři stovky nemovitostí. Utržit může zhruba miliardu

ct24.ceskatelevize.cz/.../...
__________________

A tu miliardu rozhází na odměnách pro lemply, kteří ji do toho stavu přivedli...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-14 15:28
Popřejte matičkám ...

_____________________


Svatek
Tak koukám do kalendáře, no a hned jsem utíkal do dílny, neděle neneděle, vytáhnul jsem všechny šuplíčky a popřál těm svým matičkám, jak obyčejným, tak těm pevnostním i nerezovým, všechno nejlepší k tomu jejich svátku.

Manželka, vidouc moji snahu, za odměnu se mnou nemluví, asi abych měl taky jednou klid, když myslím na svoje nejbližší.
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-14 17:43
Soudce vysoudil významně vyšší odškodné - za smrt rodičů.

Co jistě zaujme ze zdůvodnění, je - že prý spolu sdíleli "podnikatelské aktivity....".

Nemají náhodou soudci zakázáno podnikat ???

zpravy.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-14 17:44
Nejprve si nechtěl čistit boty, teď zase podmínka za křivou výpověď ... Peťulko, Peťulko, ty to teda vedeš !!!!

newstream.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-14 17:45
Kolik to stojí, když soudce nerozhoduje ???

seznamzpravy.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 14:15
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 14:17
Důchod Vondráčkové :

zivotvcesku.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 14:18
Ne nažehlené loutky, ale nikým nevolení neodvolatelní nezodpovědní úředníci mají na svědomí bordel
Ani prorežimní (pro každej režim) zpěvačka nezůstala svévolím úředníků a úřednic ušetřena ....a opět se bude za drahou soudit a soudit a soudit . .co takhle když soud vyhraje potretat ty úředníky a úřednice na pokyn toho soudce? To zase nebude že ....jako vždy .. nesvéprávní překrmení zbyteční ouřadové vždy nevinní, i kdyby se přiznali, že ten důchod stanovují hodem kostkou a né právně závazným výpočtem .......

zena.aktualne.cz/…3-A

LS

zena.aktualne.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 14:18
Na co všechno má pan ministr čas :

Ministr Blažek žaluje soudce kvůli vstřícnosti k médiím v brněnské bytové kauze

novinky.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 19:03
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 19:03
Nový trestní řád nebude - jenom novela :

ceskenoviny.cz/.../...
0 # Ing. Jiří Fiala 2023-05-15 19:04
Snížení platu za informace :

ceskenoviny.cz/.../...

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.