Blázna ´s days are numbered

Dostali jsme do sdružení další dopis od neprávem odsouzeného Gil McCraee, který ve Valdicích sedí za vraždu feťáka, kterou nikdy nespáchal a nebyla mu nijak prokázána, což nakonec připustil i soud, a ten obsahuje několik zajímavých podnětů a postřehů, že jsme se rozhodli jej zveřejnit celý - zejména pak pro ty z vás, co si ho mohou v originále také přečíst.

Především obsahuje naprosto přesný psychologický profil Blázny, který je o to cennější, že jej napsal cizinec, jenž ani nerozuměl česky, přesto dobře porozuměl už podle zjevu, pohledů, gest a dalších projevů, koho má před sebou.

Bláznu popisuje jako naprosto evidentního psychopata, který má neskonalou radost, když může nevinným lidem škodit a působit jim bolest a příkoří. Má dále za to, že Blázna bude zcela jistě deviantní i sexuálně, což by asi mohla potvrdit ta jeho neexistující manželka Štěpánka Láznová.

Jeho myšlení popisuje jako typicky komunistické, kdy patrně sám věří a je přesvědčen o bludech, které šíří a které jsou pro všechny ostatní snadno prokazatelnými lžmi. Asi jako když kdysi sovětská armáda vpadla např. do Afghánistánu (nebo kamkoliv jinam), a mluvila přitom o míru, přátelství a konsolidaci.

Dopis dále obsahuje sdělení, že jeho autor napsal rovněž děkovný dopis pí Brožové, předsedkyni NS, a to jako reakci na sebepresentaci Blázny v tisku (viz článek v Právu od Josefa Koukala), kdy se Blázna předvádí v roli oběti zlého Nejvyššího soudu, který ho chce pronásledovat za jeho pečlivé a spravedlivé souzení.

Závěrečné přání "Happy Blázna slamming" lze volně přeložit jako "Užijte si to, jak roznesete Bláznu na kopytech".

Autor dopisu má ale ještě jednu výzvu, a sice že by bylo moudré dát na stránky upozornění, že by se měli sdružení K 213 přihlásit všichni, kteří byli tímto psychopatem jakkoliv poškozeni a mohou to prokázat, tyto materiály pak sebrat a předložit NSS jako přílohu kárné žaloby podané pí Brožovou.

Proč ne, že?

Kárný senát sice bude vázán návrhem podaným pí Brožovou - a ten bude zcela zjevně obsahovat jeden jediný skutek vůči jednomu jedinému poškozenému - což je při Bláznově praxi zcela jistě jako malá kapička v obrovském moři nespravedlnosti a zvůle - ale zkusit se to jistě může.

A i nude celebrities kdyby na to NSS nezareagoval, můžeme to minimálně všechno zveřejnit a požádat MSP a Bláznova nadřízeného - tedy Sváčka - o vysvětlení, jak je to po dobu tolika let beztrestně možné.

Takže uveřejňujeme tímto následující

 

VÝZVU PRO POŠKOZENÉ BLÁZNOU

Víte-li o komkoliv, kdo se stal obětí tohoto zjevně úchylného monstra a ten to může doložit (rozsudkem, usnesením, vlastní výpovědí) - nechť tak také učiní a obrátí se na adresu redakce stránek, a to samozřejmě co nejrychleji. 

_______________________

So: HAPPY BLÁZNA SLAMMING!!

 

Blzna_-_budoucnost

Bláznova světlá budoucnost.

________________________

Blzna_M-_0001

 

________________________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.