ÚS McCrae - výmluvný a ilustrativní právní dokument

Křivě odsouzený a neprávem vězněný Američan Gilbert McCrae nám zaslal na vědomí svou ústavní stížnost - s tím, že pokud to budeme považovat za vhodné, můžeme ji zveřejnit.

A to také učiníme, neboť to za vhodné považujeme.

Dle našeho názoru odvedl autor - Mgr. Jiří Slováček - dobrou a profesionální práci. Ústavní stížnost je přehledná a přesto, že je odborně na úrovni, je srozumitelná i laikovi. Není příliš rozvleklá, jak bývá častým nešvarem právníků - že utopí podstatu věci v moři frází, takže ta potom úplně zanikne - a popisuje všechna hlavní zvěrstva, procesní i faktická, kterých se dopustily jak soudy, tak v první fázi hlavně policie a státní zastupitelství.

Je to svým způsobem velmi smutné čtení - dávající jasnou a výmluvnou vizitku společnosti, ve které žijeme a která připustí, aby její oficiální orgány takto vypadaly.

Když si to přečtete, v souladu se skutečností zjistíte, že tzv. OČTŘ (pro nové návštěvíky webu: Orgány činné v trestním řízení) neudělaly dobře jeden jediný úkon, a v tak závažné kauze jakou je bezesporu vražda, nota bene za situace, kdy je z ní obviněn cizinec z právně vyspělé země, předváděly směs zvůle, násilí, amatérismu nejhrubšího zrna, cynismu a zesměšňování  a hrubého porušování nejen procesních, ale už i základních lidských práv obviněného.

Zmínka o ohrožení života nepodáváním nezbytných léků je svědectvím o stavu zdravotní péče ve věznicích, která si vcelku nezadá s Mengeleho odděleními v koncentračních táborech.

Jsme si jisti, že veřejnost - spící ve své sladké nevědomosti - by se zděsila, kdyby tušila, co vše se dnes, v údajné demokracii a pod rouškou zákonnosti a boje proti zločinu odehrává za zdmi věznic a vyšetřoven.

Lidé mívají tendenci to přecházet mávnutím s tím, že "těm grázlíkům stejně nic jiného nepatří". Jenže - co když se mezi ty grázlíky jednou dostane i někdo, kdo tam zjevně nepatří a kdo se tam nikdy dostat neměl?

A, bohužel, nebývá to - při současné kvalitě OČTŘ - žádnou výjimkou.

Posuďte sami: Nezákonná domovní prohlídka. Následně pak procesně nepoužitelné důkazy. Nepřítomnost právního zástupce celých 12 hodin po zadržení! Nepřítomnost tlumočníka! Když už tlumočník byl, ukázalo se, že nemá oficiální registraci - no, prostě, takovou snůšku amatérismu a šlendriánu si jen ztěží kdo trochu zodpovědný dokáže představit. Zejména pak někdo, kdo s "OČTŘ" dosud nepřišel do styku a slastně spí, ukolébán pohádkami o policii a neohrožených, nestranných a spravedlivých detektivech a soudcích, které vidí denně v teleivzi.

A za to si státní orgány platíme: Aby nás smrtelně ohrožovaly a dělaly nám neskutečnou - a celosvětovou - ostudu.

_________________

aaS_20001

_________________

aaS_30001

_________________

aaS_40001

_________________

 

_________________

aaS_50001

_________________

aaS_60001

________________

aaS_70001

_______________

Dočetli jste až sem? A stojíte stále na nohou? A teď si představte - že by se to stalo Vám! Že byste stáli sami, v cizí zemi, jejíž řeči nerozumíte, jejíž právní řád a zvyklosti neznáte - hodili na Vás vraždu, důkazy na Vaši nevinu neprováděli, k ničemu nepřihlíželi - a zavřeli Vás na 16 let!!

_______________

Bez přihlášení nemůžete vkládat příspěvky.