Tisková konference K 213 u předsedkyně Krajského soudu v Praze

Tisková konference K 213 u předsedkyně Krajského soudu v Praze

v Košíku a Praze, 26.10.10
přinesla - kromě značného zájmu pracovníků a návštěvníků soudu samého - nezvratné důkazy o spolupráci kolínského soudce Jiřího Krumla s StB, tedy komunistickou tajnou policií.


Z pozvaných soudců se nedostavil nikdo, a protože byli všichni vyrozuměni, že jejich neúčast znamená jediné - potvrzení správnosti, pravdivosti a úplnosti vznesených obvinění, ke kterým dotyční nemají co dodat, nemáme k tomuto jejich postoji ani co dodat my.

Neměla zjevně co dodat ani předsedkyně soudu JUDr. Ivana Švehlová, o které nám napřed justiční strážce řekl, že v kanceláři vůbec není (a vůbec nikdo prý tam není), abychom sami vzápětí viděli plnou kancelář předsedkyně (několik osob) a sama předsedkyně hned vzápětí na to (co v kanceláři údajně nebyla), vydala tiskové prohlášení, které novinářům před její kancelář přinesla tisková mluvčí krajského soudu, dříve tisková mluvčí MSp Zuzana Steinerová, dříve Kuncová, známá ještě jako reportérka ČT 1.

V tomto prohlášení se říká, že tiskovou konferenci nesvolal krajský soud (což ani nikdo netvrdil), že do soudcovské nezávislosti nemůže státní správa soudu (tedy ani předsedkyně  soudu)  zasahovat  a že prý obžalovaní a účastníci řízení mají právo využít všech opravných prostředků (což asi předtím nikdo netušil).

Předseda K 213 toto prohlášení na místě okomentoval tak, že tiskovou konferenci svolalo sdružení K 213 a vedení krajského soudu ji včas dalo na vědomí s tím, že má toto vedení vyrozumět soudce, jichž se to týká (kolínský soudce Kruml byl navíc vyrozuměn samostatným zápisem a předvoláním k podání vysvětlení), že opravných prostředků samozřejmě on jakožto obžalovaný plně využívá, ale už toho má také dost neustále zdarma školit soudce tohoto i jiných soudů o základech práva a že pokud si předsedkyně soudu myslí, že personální obsazení soudů je zasahováním do soudcovské nezávislosti, tak se velmi mýlí, neboť to je její hlavní zodpovědnost - stejně jako zodpovědnost za úroveň znalostí, ale i morální čistotu soudců jí vedeného soudu, o kterou zde jde především.

Dále uvedl, proč se ke spolupráci s StB vracet po dvaceti letech - protože je to stále žhavá současnost a tito lidé jsou na soudech stále aktivní, vydávají rozsudky a masově zneužívají svých pravomocí k pronásledování dřívější demokratické opozice, na jejímž postavení se tzv. revolucí vlastně nic nezměnilo. Krom toho, charakter člověka se nemění a jestliže byl ochoten prodat svou čest za pár stříbrných a spolupracovat na perzekuci svých spoluobčanů, bude k tomu samozřejmě ochoten i kdykoliv v budoucnu, což pro demokracii rozhodně nevěští nic dobrého.

Těžko proto hovořit o revoluci za situace, kdy údajně nový, demokratický řád beze zbytku a bez nejmenších změn převzal totalitní státní aparát se zcela nevyhovující personální strukturou, která dnes působí obrovské škody státu jak doma, tak i v zahraničí.

Dále pan předseda předložil jasné důkazy o spolupráci kolínského soudce Krumla s komunistickou tajnou policií, které se staly předmětem zvláštního zájmu přítomných novinářů.

Ti kupodivu ani na výzvy tiskové mluvčí, že prý by bylo slušné, aby opustili předsálí kanceláře, tuto neuposlechli a předsálí neopustili a vytrvali tam v očekávání dalších informací, které se na ně valily překotným tempem.  Předseda K 213 navíc poznamenal, že je jistě symbolické, jestliže se slušnosti dovolává soud, který drží bezdůvodně ve vězení lidi z politických důvodů.

Všichni kupodivu vydrželi až do konce tiskové konference a mnozí z nich měli ještě celou řadu dotazů na předsedu K 213, a to zejména ohledně jeho poslední nezákonné vazby a podmínek, které v ní musel překonávat.

Se zajímavým příspěvkem vystoupil předseda Sdružení Pražané za svá práva Ing. Karel Berka, když shodně s předsedou K 213 označil za jednu z příčin dnešního tragického stavu justice soudcovskou definitivu udělenou jim bez rozvahy a  bez jakýchkoliv zásluh prezidentem Havlem a zdůraznil, že politický program jeho strany počítá se svobodnou volbou soudců, což předseda K 213 uvítal a jednoznačně podpořil jakožto možnou cestu k nápravě.

Po asi půl hodině a po zodpovězení všech dotazů byla tisková konference předsedou K 213 ukončena.
_____________________________________________

Záznamy z dnešní tiskové konference můžete najít na následujících odkazech :

 

http://www.youtube.com/watch?v=uScae3uQUuY

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=uScae3uQUuY

5 dílů celkem

______________________________________________
 
______________________________________________

: Dnešní tiskovka
Házel jsi tam perly sviním... Olda Mezl
_______

To myslíš ty novináře, nebo předsedkyni soudu ? J.
_______

Samosebou soudkyni. Je to ostuda, před 20 lety Burešová když litovala vězně ve Valdicích, slibovala přirozený právo. Kdeže ty sliby jsou...
______
HOJ,Jirko!!!

Děkuju za článek! :-)
Uplně jsem si představila tu atmosféru a určitě to muselo stát zato i pro přišedší pány novináře-JEN HOUŠŤ(byl to supr nápad!)
B.
_____________

Jirko,

až teď jsem se díval na záznam. Obsah a forma tiskovky jsou naprosto vynikající.

Aleš
____________

Ahoj Jiří.
Tiskovka nemá vadu. Stránky sleduji, jsem rád, že se lepší vztahy s panem Šináglem.
Doufám, že stránky K213 se začínají "líbit " chrudimské policejně justiční mafii, která nestojí o Tvoji osvětu, respektive se jí bojí jako čert kříže.
J.K.
______________